2023. szeptember 10., vasárnap

SZILÁGYI ÁKOS: A KÉKEK ÉS A ZÖLDEK - HIDEG POLGÁRHÁBORÚ MAGYARORSZÁGON

ÚJ PALATINUS KÖNYVESHÁZ
Szerző: SZILÁGYI ÁKOS
2010.


„Nevelőmtől tanultam, hogy a cirkuszban sem a zöldek, sem a kékek, sem a kerekpajzsúak, sem a hosszúpajzsúak pártjához ne csatlakozzam…” 
Marcus Aurelius

„Senki sem tudja már, miért gyűlölik egymást olyan halálosan, miért vívnak véres harcokat egymással, miért tartoznak egyesek a kékekhez, mások viszont a zöldekhez. Valamennyien pártjukat helyezik mindenek fölé, nem létezik számukra sem család, sem barátság, sem isteni, sem emberi törvények, nem törődnek sem az állammal, sem a hazával. Mind a férfiakat, mind a nőket megszállta ez a vak őrület.”
Prokopiosz

„Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.”  
Lukács 11, 17 

„Jézus mondta: Ha ketten békében maradnak egymással ugyanabban a házban, s azt fogják mondani a hegynek »Menj odébb!«, odébb fog menni.” 
Tamás-Evangélium

TARTALOM

Ajánlás az olvasónak 

ELŐHANG
Saját Magyarország 

ELSŐ FEJEZET 
A kékek és a zöldek 

- Pártok a Cirkuszban 
- Egyház és cirkusz: Bizánc
- A Cirkusz mint „népi parlament” 
- A cirkuszpártok felkelése 
- Beszédes színek
- Pankráció és politika
- Személyi pártok – valódi pártok 
- A cirkuszpártok és a Nagy Inkvizítor 

MÁSODIK FEJEZET 
Egyet mondok – kettő lesz belőle: 
A politikai közösség kampánytribalizálása 

- Emberszag 
- Tribus, tribe, tribalizmus 
- Új törzsiség: politikán innen és túl 
- Tribalizmusok a posztpolitikai térben
- A piaci törzsek 
- Fogyasztói törzsek a politikában 
- Kampánytribalizmus és kampánytörzsek 
- Egyesítés és megosztás: a zsarnoki hatalom logikája 
- Limitikus szerkezetek
- A nemzeti jelképek tribalizálása: a kokárda mint kampánytörzsi totem 
- A tribalizáló politikai kurzus bukása 2002-ben 
- Pártok versenyfutása a „nemzet egyesítéséért”
- A „nemzeti egységkormányzás” mint a megosztott politikai közösség fölé emelkedés és e 
  közösség 
   kisajátítása 
- Posztmodern barbarizmus?

HARMADIK FEJEZET 
Kis magyar hisztéria 

- A forradalmi neurózis
- A politikai hisztéria természete
- A nagy közösségi hisztériák két állandó komponense 
- A politikai hisztériakeltés mint kampánytechnika 
- A kis magyar hisztéria kezdete: a totális kampány 
- Választási vereség és gyászmunka 
- Megrekedés a gyászmunka harmadik fázisában: a „polgári körök” 
- Hamis helyzet: a demokrácia mint merénylet a nemzet ellen 
- Volt-e tárgyi alapja a hisztériának? 
- Az egzisztenciális hisztéria kezdete: a középosztály kettészakadása
- Megtörhető-e a hisztérikus állapot? 

NEGYEDIK FEJEZET 
Két középosztály közt egy hazáért

- Tőketulajdonosok és nincstelenek
- Két rendszer egy országban? 
- A „hozzáadott” középosztály
- Kemény demokrácia – puha demokrácia 
- Az örökletestudás-tőke és az iskolai-műveltségi tőke konfliktusa 
- Első exkurzus: A tőke metaforája
- A habituális rokonság- és idegenség-érzés szerepe a politikai csoportképződésben és a 
  közvélemény alakításában 
- Előtörténet: a politikai tőke eredeti felhalmozása
- A Fidesz politikai átváltozásának logikája
- A „hideg polgárháború” kezdete: az első generációs rendszerváltók szembekerülése a 
   létező középosztállyal 
- Az „úri középosztály” inkorporálódása a Kádár-rendszerbe 
- Az ellopott párt 
- Második exkurzus: furtum sacrum 
- Teremtsünk magunknak középosztályt!
- Harmadik exkurzus: a dzsentri és a „lateiner középosztály”
- Az új „nemzeti középosztály” 
- Negyedik exkurzus: Korona versus ország 
- Ötödik exkurzus: a származás politikai tőkésítése 
- A radikális populizmus kísértése 

ÖTÖDIK FEJEZET 
Magyarok kivonulása 

- A kivonulások kivonulása: az Exodus 
- Elhagyható és elhagyhatatlan helyek 
- Secessio plebis 
- Részvétel és engedetlenség
- A demokrácia „részvényesei” 
- Passzivitás, kivonulás, tiltakozás 
- A rész-nem-vétel mint tiltakozás 
- Kivonulás a duopolisztikus politikai rendszerből 
- Ördögi kör 
- Kivonulás a kivonulásból 

HATODIK FEJEZET 
Interregnum és válság 

- Előzetes krizeológiai megjegyzések 
- Világválság most! 
- Krízisben a krízis 
- Hazugság és demokrácia 
- Félelem és demokrácia 
- A történelem mint saját tettünk
- Magyar „vagy-vagy”
- Interregnum és demokrácia
- Kormányzás-szünet, időközi kormányzás, hatalmi vákuum
- Interregnum és szimuláció 
- Verbalizált interregnum 
- Megmutatott interregnum: a kormányfő és a kormányzat semmibevétele
- Zavaros idők és az álkirály archetípusa
- A Bolond és a Bolond-király mint az interregnum hőse
- Az interregnum háborús atmoszférájának szimulálása: az utcai lázadás mint az általános 
  káosz képe 
- A kettős hatalom szimulálása 
- Az interregnum összképe 
- Az interregnum-szimuláció kockázatai
- Válság és interregnum 
- A liberális centrum radikalizálódása 
- A magyar középrétegek radikalizálódása 
- Szélsőséges populizmus és fasizmus 
- A magyar demokrácia politikai végzete 

HETEDIK FEJEZET 
Vox populi – Vox Dei 

- Populizmus és közvetlen demokrácia
- Az „istenadta nép”
- Népuralom és népképviselet
- Populizmus és közvetlen demokrácia
- A demokratikus közvetítések mint a hatalomüzem hatékonyságának akadályai(
- Népszavazás és populizmus 

NYOLCADIK FEJEZET 
Módok módosítása 

- Modus vivendi – modus operandi 
- „A mód mint olyan”
- Módok tana és módszertan
- Quo modo? 
- Módok és eszközök 
- Exkurzus: Oroszország mint mód 
- Konzervatív mód – radikális mód 
- Módok ellenállása
- A civilizátori (racionális) és a populista (irracionális) mód 
- Suaviter in modo, fortiter in re 
- Puha diktatúrától a kemény és még keményebb demokráciáig 
- Módok módosítása

UTÓHANG 
Kettőről az egyre

- A kettős hatalom szindrómája 
- Létezni = dialógusban lenni 
- A „kettő” vallási és politikai Egy-gyé tétele
- Az egység zsarnoksága és a sokféleség zűrzavara 
- Barát és ellenség: az erőszak teológiája
- Egyiptomi álom

NÉVMUTATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.