2022. október 3., hétfő

MI MÁR VALÓBAN A TÚLSÓ PARTON VAGYUNK

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.10.02.


Orbán a megújult dunamelléki püspöki székház, református teológia és újjáépített kollégium átadása alkalmából tartott istentiszteleten azt mondta, hogy „épségben át kell vinnünk hazánkat a túlsó partra, egymásba kapaszkodva és bízva az Úristenben…”
Szóval átvisznek bennünket a túlsó partra. Orbán és a Magyar Református Egyház, Balog püspök vezényletével, át a túlpartra, mint Vergilius egykor Dantét. De Orbán és Balog már az egész hazát viszi át. Bízva az Úristenben.

Csakhogy milyen túlsó partra? A görög kultúra éppen úgy, ahogy a keresztény hagyomány kötötté tette a „túlsó part” jelentését. A görög mitikus hagyományban az alvilágnak öt folyója van, amelyek az „itteni” élet világát elválasztják Hádésztől, az alvilágtól, a holtak birodalmától, vagyis a „túlsó parttól”. Az öt folyó, név szerint: Sztüx (gyűlölet folyója), Phlegethón (tűz folyója), Léthé (feledés folyója), Akherón (fájdalom folyója) és Kókütosz (jajgatás folyója). Dante a Pokol kapujában szóba is hozza a „túlsó partra” igyekvőket, s ennek a túlpartnak a konnotációja állandósult a keresztény gondolkodásban is, a millió példa közül legyen elég mondjuk Szabó Lőrincnek A túlsó part c. költeménye.

Szóval Orbán és Balog, a két nagyszerű kalauz, bízva az Úristenben, a hazát kívánja a „túlsó partra” átvinni. Ez részben sikerült is, hiszen már nyakig benne vagyunk a gyűlölet, a feledés, a fájdalom és a jajgatás folyójában.

Persze előfordul még egyéb összefüggésben is a „túlsó part”. Például Nagy László gyönyörű költeményében: „S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!” Akik ismerték Nagy Lászlót, tudják, hogy a költőt rettenetesen dühítette, ha hízelegtek, udvaroltak neki, s ilyenkor rendre kibújt belőle a polgárpukkasztó „zseniális trágár” (Devecseri). A hagyomány szerint egyszer egy szilveszteri bulin odalibbent elé egy úrhölgy, s áhítatos szemekkel megkérdezte Nagy Lászlót: Te mondd, Laci, hogy jutott eszedbe az a két csodálatos sor, hogy ki viszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra”? Amire Nagy László maga elé nézett, s az alábbiakat dünnyögte (a nyomdafesték és a Facebook tűrőképességének határai okán a költő válaszát jelentősen eufemizálva írom le): Az úgy vót – mondta Nagy László –, hogy mentünk át a jánnyal ladikon a Tiszán, és közben a jány franciacsókkal illette a nemi szervemet. Tehát: 
Ki viszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra.

Nos, gondolom Orbán nem erre a túlsó partra gondolt.

Maradt még egy ötletem: ma tették közzé az ukrán területek illegális annektálási kísérlete elleni Közép- és Kelet-Európai NATO-tagállamok elnökeinek közös nyilatkozatát, amelyet aláírt a Szlovák Köztársaság elnöke, a Cseh Köztársaság elnöke, az Észt Köztársaság elnöke, a Lett Köztársaság elnöke, a Litván Köztársaság elnöke, az Észak-Macedóniai Köztársaság elnöke, Montenegró elnöke, a Lengyel Köztársaság elnöke és Románia elnöke. Magyarország elnöke nem írta alá.

Látható, hogy a fenti államokhoz képest – beleértve a szép emlékezetű visegrádi négyeket – mi már valóban a túlsó parton vagyunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.