2024. június 18., kedd

TÁRKI: A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ TÁRSADALMI CSOPORTOK KÖZÉ TARTOZNAK MAGYARORSZÁGON

QUBIT
Szerző: VAJNA TAMÁS
2024.06.14.


Csütörtökön mutatták be annak a több éven át folytatott átfogó kutatásnak az eredményeit, amelyet a TÁRKI Társadalomkutató Intézet a fogyatékkal élők magyarországi helyzetének feltérképezésére indított 2019-ben.

„A fogyatékosság nem csupán biológiailag, hanem társadalmilag is meghatározott fogalom: nemcsak egészségi, hanem társadalmi hátrányt is jelent” – hívták fel a figyelmet a TÁRKI Társadalomkutató Intézet kutatói azon a csütörtöki webináriumon, ahol a Magyarországon fogyatékossággal élő emberek és családjaik kirekesztődésének okait vizsgáló, 2019-ben indított kutatássorozatuk eredményeit mutatták be.

„Életútinterjúkat készítettünk autista, értelmi fogyatékossággal élő, hallássérült, halmozottan fogyatékos, látássérült és mozgáskorlátozott emberek és családjaik körébenfogyatékossággal élő személyekkel és családtagjaikkal, reprezentatív kérdőíves vizsgálatot végeztünk a »többségi« társadalom attitűdjeiről, elemeztük az online médiában megalkotott fogyatékosságképet és a szakpolitikai dokumentumokat” – sorolta fel a területeket a kirekesztés mechanizmusait két évtizede kutató Petri Gábor, a TÁRKI munkatársa a június 13-i online eseményen.

Halmozott hátrányok

A 2011-es népszámláláskor 490 578 ember vallotta magát fogyatékosnak Magyarországon; a 2016-os mikrocenzus szerint a fogyatékos emberek száma 408 021 fő volt. A magukat fogyatékosnak valló emberek közel fele 60 év alatti, ami hozzávetőlegesen 200 ezer főt jelent. Tehát az érintettek családtagjaival együtt legalább félmillió ember életét érinti közvetlenül vagy közvetetten a fogyatékosság valamilyen formája.


A TÁRKI kutatói szerint a fogyatékossággal élő emberek Magyarországon is egyértelműen a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok közé tartoznak: rosszabb egészségi állapotúak, alacsonyabb szintű iskolai végzettséggel és foglalkozásokkal rendelkeznek. Körükben sokkal nagyobb a szegénységben élők aránya, nagyobb eséllyel válnak zaklatás, erőszak vagy bűncselekmények áldozatává, mindamellett, hogy általában kisebb eséllyel kapnak megfelelő jogvédelmet is, ráadásul nagy részük eleve korlátozott jogi keretek között él.

A több éves kutatás azt is egyértelműsítette, hogy a hátrányos helyzet az egy háztartásban élő családtagokra is kiterjed, alapvetően befolyásolja az ő életüket, társadalmi és térbeli mobilitásukat, munkavállalásukat, szabadidős és rekreációs lehetőségeiket, valamint egészségi állapotukat is...

DEMOKRÁCIA-E MÉG MAGYARORSZÁG?

QUBIT
Szerző: CEU HATÁRTALAN TUDÁS
2024.06.18.


A jog uralkodik még a magyar politikán, vagy megfordult a helyzet? Alternatívái lehetnek-e a liberális demokráciának az autoriter rezsimek? A CEU és a Qubit közös podcastjában Tóth Gábor Attila alkotmányjogászt a magyar demokrácia állapotáról faggattuk.


A demokrácia ünnepe, az egyébként rendkívül durva választási kampánnyal felvezetett és nagyjából sikeresen lezajlott EP- és önkormányzati választás sem homályosíthatja el, hogy Magyarország folyamatos lejtmenetben van az elmúlt 10-15 évben a legkülönbözőbb demokráciamutatókban. Folynak az Európai Unió 7-es cikkely szerinti eljárásai a magyar jogállamiság ügyében. Az EU Bíróságának friss, június 13-ai döntése 200 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is számtalan ügyben marasztalja el Magyarországot különböző emberi jogi jogsértések miatt. Az Alaptörvény, a kormányzó pártok kénye-kedve szerint, a napokban tizenharmadszor is módosult. Mindez azt mutatja, hogy lehet aggódni a magyar demokráciáért, ami nem is biztos, hogy demokrácia: van, aki hibrid rezsimnek, van, aki vezérelvű demokráciának, és van, aki választási autokráciának nevezi a rendszert.

Tóth Gábor Attila alkotmányjogász szerint létezik egy sokkal erősebb és pontosabb meghatározás arra, ami nálunk zajlik: ez a nemdemokrácia. Azaz egy olyan rendszer, ami nagyon ügyesen álcázza magát demokráciának, de valójában nem az, mert a kevesek kontrollálatlan uralmát betonozza be a többség felett. „Még az öröklésen alapuló autokráciák is azt mondják magukról, hogy demokratikusak”, figyelmeztet Tóth Gábor Attila. De hogyan lehet észrevenni, ha kilóg a lóláb?

Az alkotmányjogász májusban az Oriold kiadónál megjelent könyvében, a Nemdemokráciában jelenkorunk autoriter hullámával és a legégetőbb hazai sorskérdéssel foglalkozik: vajon demokrácia-e még Magyarország? Sólyom László munkássága megalapozta az alkotmányos kereteket Magyarországon, de mára ezek a keretek elvesztek-e? A jog uralkodik a magyar politikán, vagy fordítva? Alkotmány-e egy olyan szabály, ami csak annyit mond, hogy minden hatalom az uralkodóé? Hobbes Leviatánjától és Behemótjától Kanton és Carl Schmidten át egyenes és nagyon rövid út vezet jelenünk égető közjogi problémáiig. Hogyan segít nekünk az eszmetörténet megértése abban, hogy tisztábban lássuk a jelent? Lehetnek-e az alkotmányos és liberális demokráciának alternatívái a diktatúrák, autoriter rezsimek és a nemdemokráciák? És persze van-e visszaút a nemdemokráciából a demokráciába?

A Határtalan tudásban, a CEU és a Qubit közös podcastjának legújabb adásában Tóth Gábor Attila alkotmányjogászt a magyar demokrácia állapotáról Szabó Attila, a Qubit állandó szerzője faggatta. Tóth Gábor Attila alkotmányjogot, emberi jogokat és orvosi etikát tanít Debrecenben és Budapesten, oktat és kutat a Humboldt, a Freie, valamint a New School Egyetemen. Korábban a magyar alkotmánybíróság, később pedig az EU megbízásából a moldovai alkotmánybíróság tanácsadója volt. A szuverén.hu és a Fundamentum alapító szerkesztője, a TASZ alapító tagja, később elnöke is volt. Főbb megjelent munkái: Emberi jogok, Túl a szövegen, Életfogytig szabadláb, Constitution for a Disunited Nation, A jogok törvénye...

POTTYONDY EDINA: SZINGLI PÉTER MENNI BRÜSSZEL; KARÁCSONY ÉS VITÉZY; LÁZÁR LÁZÁLMA; SZAKÁCS MEGAFON PISTI VISSZAVONUL

POTTYONDY EDINA VIDEÓ
Szerző: POTTYONDY EDINA
2024.06.18.Szingli Péter menni Brüsszel; Karácsony és Vitézy; Lázár lázálma; Szakács Megafon Pisti visszavonul...

BAYER ZSOLT GIGATÜNCIJE, BETÁMADTA A DAVE-ET A NYILAS SZENNYLAP

DAVE VILÁGA
Szerző: DAVE
2024.06.17.Bayer Zsolt megtartotta a gigatüntetését néhány száz résztvevővel, és az ellen tiltakoztak, ami nincs. A Mi Hazánkhoz köthető nyilas szennylap pedig betámadta a Dave-et.

„1989 ÓTA NEM VOLT ILYEN PILLANAT” – LÁNYI ANDRÁS A NER-EN ÜTÖTT „MAGYARPÉTERNYI” RÉSRŐL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMPF ANDRÁS
2024.06.17.


„Egy hosszú és kiábrándító korszak most lassan véget ér. A következő sem lesz sokkal vidámabb, mert az ország olyan kényszerpályára került, amelyről egyre nehezebb lesz letéríteni, de most elkezdik újraosztani a lapokat. 1989 óta először és belátható időn belül utoljára” – mondja Lányi András. Az író, filozófus szavára márpedig érdemes odafigyelni, amikor a jövőről szól. A fővárosi eredményt ugyan csak majdnem találta el, mindenesetre mindenkit megelőzve már január elején megmondta, hogy Vitézy Dávid lesz a Fidesz jelöltje Budapesten. Interjú végre valahára bekövetkezett ellenzékváltásról, pofáról leégett bőrről és a magyar képviseleti demokrácia végéről...


AMERIKAI NÉPSZAVA: MAGYAR A HAMIS SZAVAZÁSSAL BOLONDOT CSINÁLT A HÍVEIBŐL

AMERIKAI NÉPSZAVA
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2024.06.18.


Nincsenek szavak arra az arcátlanságra, amit Magyar Péter előadott annak kapcsán, hogy eredeti szándékának megfelelően beül az európai parlamentbe, hívei helyett a többmilliós havi fizetést választja. A cinizmus netovábbja, hogy erre rendezett egy hamis és manipulált szavazást, amivel azok döntésének állította be az árulását, akiket becsapott.

A szavazás előre vetíti, hogy hatalomba kerülve Magyar milyen szavazásokat tartana. Amit előadott, a „nemzeti konzultációk” kicsinyített mása volt, az orbáni hazugságok kopírozása. Ugyanúgy eldöntött kérdést tett fel szavazásra, s a kérdésfelvetésben benne volt a válasz. Magyar szavazása épp olyan átláthatatlan volt, ellenőrizhetetlen, s végtelenül manipulatív.

A szavazás minden szakmai és etikai követelmény megcsúfolása volt, amellyel rászedte az embereket. Ilyen arcpirító módon még nem csaptak be szavazókat, Orbán legalább azokat tiszteletben tartja, akik mellette állnak. Magyar semmibe veszi őket. Rejtett adatgyűjtésre használta a szavazást: pártot szervezni nem fog, levélben és Facebookon tart kapcsolatot.

Amerikai idő szerint reggel 7 órakor már ugyanolyan 75 százalékos volt az eredmény, mint amit estére végeredményként kihirdettek. Ezt mutatták egész nap, amivel befolyásolták a szavazókat, mert közismert tény, hogy az emberek a többséghez akarnak tartozni. Annál sokkal többen kritizálták a Facebook oldalán a döntését, mint amit a szavazás tükrözött.

Egy ilyen programot a szoftver gazdája úgy manipulál, ahogy akar. Annyi szavazót írnak, amennyit akarnak, úgy állítják be a végeredményben a szavazati arányokat, ahogy akarják. Ez mindennek a megcsúfolása, a résztvevők becsapása és megalázása volt. Ebből látszik, hogy Magyar mit gondol a messiásváró híveiről, mennyire tiszteli őket.

Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a sajtó jellegét régen elveszített ellenzéki média egyetlen újságja sem tette szóvá az anomáliákat, a hitszegést, az árulást. Egyetlen szóval nem utaltak arra az álnok hazugságra, amit Magyar előadott. Ha ezt az ellenzéki pártok bármelyike teszi, azt a sárga földig gyalázzák és miszlikbe szabdalták volna.

Magyar előadta, hogy a szavazás eredményét elfogadja, bármi lesz az. De mindent megtett azért, hogy csak egyfajta eredmény szülessen: beülhessen a zsíros állásba, havi 7 millió forintért, semmibe véve az ígéretét, az adott szavát. A felhergelt híveit becsapta, akik azt hitték, Magyar tényleg a pártját szervezi majd és otthon harcol Orbán ellen.

Magyar az első adandó alkalommal nemcsak becsapta, de meg is alázta őket ezzel a csaló, manipulatív szavazással, s bolondot csinált belőlük. Az orruknál fogva vezeti őket, hazudik nekik. A nyolc indokot egyenként lehet cáfolni, egytől egyig hazugság és bullshit. Miközben elhitték a hazugságait, a nagy országjárás egyetlen célja a brüsszeli pénzes állás volt.

Megmutatni Varga Juditnak, hogy ki a nagyobb. A volt felesége nem jutott ki Brüsszelbe listavezetőként, ő pedig igen. Mert megbolondított és lóvá tett 1.3 millió embert, akiket nem szeret, nem tisztel, akik egy szociálpszichológiai kísérlet és elmekórtani eset alanyai. Magyar stílusgyakorlatként szónokolt a platóról keresztet lóbálva az undorító gatyájában.

Az Amerikai Népszava április 2-án megírta, hogy Magyar azért indul az európai parlamenti választáson, hogy szerezzen egy zsíros brüsszeli állást, és erre használja fel a lóvá tett ellenzéki szavazókat. Vagyis, a kampány előtt megírtuk, amikor még a kamu pártja sem volt meg, hogy Magyar az elvesztett fideszes pénzt akarja prótolni, s erről szól az egész.

És pontosan úgy lett, ahogy azt megjósoltuk. Ezt írtuk az „Akit Varga Juditban utáltunk, az Magyar Pére volt” című cikkünkben:...

ÁGH TTILA: BUDAPESTEN SŰRŰN ÁTVONULÓ POLITIKAI VIHAROK VÁRHATÓK

HÍRKLIKK
Szerző: SOMFAI PÉTER
2024.06.18.


A Fidesz arcátlanul becsapta a választókat és ezzel megkérdőjelezte a főpolgármester-választás legitimációját – véli Ágh Attila. A politológussal arról beszélgettünk, hogy Karácsony Gergely hétfőn benyújtotta a Kúriának azt az indítványt, amelyben a választás eredményének megsemmisítését, és a budapesti szavazás megismétlését kéri. Facebook-oldalán úgy fogalmazott, „tudom szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert.”
A jelenlegi belpolitikai körülmények között, nem jelenthet egy ilyen lépés politikai öngyilkosságot?

A jelenlegi helyzetben nagyon határozottan el kell különíteni a választást mind formálisan jogi, mind politikai legitimációs dimenzióban. Abba így utólag egyáltalán nem érdemes belemenni, hogy melyik szavazatot tekintette érvényesnek és melyiket nem a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége, de egyetlen ponton – a legitimációt illetően – világosan kimutathatók a Fidesz beavatkozási törekvései. A formális jogi előírások csapdaként működtek és azokat a szavazók félrevezetésére használták. Gondoljunk csak arra, hogy az utolsó pillanatban történt a visszalépés, a szavazólapokat már nem lehetett újra kinyomtatni, a helyszínen kihúzott név pedig kódolhatóan zavarokat okozhatott a fülkékben. Bizonyos értelemben emiatt eleve nem volt érvényes a választás, legalábbis ami győztes politikai legitimációját illeti...

KLUBRÁDIÓ UNISZEX: AZ ABORTUSZ MAGYARORSZÁGON

KLUBRÁDIÓ / UNISZEX
Műsorvezetők: KEREKES BORBÁLA, KOVÁCS GELLÉRT
2024.06.17.Uniszex. Tabukròl tabuk nèlkül nem csak nőknek. Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért.

Téma: az abortusz Magyarországon-
MAGYAR PÉTER MIATT VESZÍTETTÜNK? - LEGYEN NEKED KARÁCSONY - BAYER SHOW LIVE

L1
Szerző: Vidékhy Pesti | Nemzethy Lipsi
2024.06.18.A nemzeti csapat vereségéről is ő tehet? Magyarország - Svájc 10 - 0 igazából. Fake news hogy kikaptunk! Hiszen doktorminiszterelnökúr csapata verhetetlen, ezt mindenki tudja. Mert Szoboszlai rákészült pálinkával. Karácsony a legyőzhetetlen too & ever. A Fidesz emberei egyre erősebbek. Bayer Békés Zsolt, aki vagyok...

RIA-RIA-PSZICHIÁTRIA, KARSAI DÁNIEL ÉS A MEGAFONOS HALÁLOSZTÓ❗| SOMOGYI ANDRÁS

SOMOGY ANDRÁS VIDEÓ
Szerző: SOMOGYI ANDRÁS
2024.06.17.Ria-ria-pszichiátria, Karsai Dániel és a Megafonos halálosztó...

IDÉN MÁR 15 MILLIÁRDOT FIZETETT BE A FŐVÁROS AZ ÁLLAMKASSZÁBA SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS CÍMEN, EGYELŐRE NEM TUDNI, HOGY MENNYIT KELL MÉG - AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG UGYANIS NEM SIET A DÖNTÉSSEL.

NÉPSZAVA
Szerző: SZALAI ANNA
2024.06.18.


„A fővárosnak természetesen az az érdeke, hogy a per minél előbb lezáruljon” – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, akitől megtudtuk, hogy januárban és februárban az azonnali jogvédelem okán nem kellett fizetnie az önkormányzatnak, de március, április és május hónapokban igen, így idén már 15 milliárdot fizettek be az államkasszába. Fizetniük kell júniusban is, de a városvezetés bízik abban, hogy a júliusi fizetési határidőig számukra kedvező ítélet születik az ügyben.

– A főváros által csatolt beszámolók és egyéb adatok alapján megállapítható a szolidaritási hozzájárulás ügyében az állami konfiskáló, elkobzó jelleg – ezt állapítja meg a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybíróságnak beadott, egyedi normakontrollt kérő beadványában. A fővárosi önkormányzat egy évvel ezelőtt indított közigazgatási pert a Magyar Államkincstár ellen a Tarlós-éra óta 12-szeresére emelt, a fővárosi közszolgáltatások fenntartását veszélybe sodró szolidaritási hozzájárulás miatt. Karácsony Gergely főpolgármester szerint „nem csupán Budapest, hanem egész Magyarország-ellenes az a költségvetési politika, amit az Orbán-kormány folytat az önkormányzatok rovására. A főváros vezetésének kutya kötelessége, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fellépjen a Fidesz sarcpolitikája ellen”. A városvezető úgy vélte, ha győznek a perben, az az egész önkormányzati finanszírozási rendszer összeomlását hozza el.

"Erre azonban egy éve hiába várnak."


A Fővárosi Törvényszék tavaly, első körben alig egy hónap alatt tárgyalás nélkül, eljárásjogi hibára hivatkozva utasította vissza a keresetet, mondván, nincs hatásköre vizsgálni a Magyar Államkincstár eljárásának törvényességét. A fővárosi önkormányzat a Fővárosi Ítélőtáblához fordult jogorvoslatért, amely szeptemberben a per lefolytatására utasította a Fővárosi Törvényszéket. A főváros azzal érvelt, hogy a költségvetési törvény szembe megy az alaptörvényben foglaltakkal és a nemzetközi szabályozással, miszerint az önkormányzatok saját bevételeit és vagyonát nem vonhatja el az állam. Az Orbán-kormány azonban ezt teszi, amikor a fővárosi önkormányzattól több szolidaritási hozzájárulás befizetését kéri, mint amennyi normatívát működésre ad.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási kollégiuma tavaly novemberben tárgyalta az ügyet, de nem hozott ítéletet, mert alkotmányossági aggályai merültek fel a Magyar Államkincstár eljárása miatt (azzal kapcsolatban, hogy a kincstár informális, érdemi adatokat nem tartalmazó levélben értesíti a fővárost a szolidaritási hozzájárulás adott havi befizetendő összegéről, illetve hogy a hozzájárulás már a kötelező feladatok ellátását is veszélyezteti). Erre jutott egyébként az Állami Számvevőszék is, amely azt írta a főváros gazdálkodását vizsgáló idei jelentésében, hogy a főváros 2021-től a központi költségvetés nettó befizetőjévé vált, vagyis Budapest finanszírozza az állam működését. Az alkotmánybírósági beadványának indoklásában a Fővárosi Törvényszék kiemeli, hogy a fővárost érintően a szolidaritási hozzájárulás oly mértékben konfiskáló (elkobzó), amely jogszabály sérti az Önkormányzati Chartát, és emiatt zárta negatív szaldóval 2023-at az önkormányzat...

A TRUMP-GYŐZELEM MÉG ÖSSZEJÖHET ORBÁNNAK – DE NEM BIZTOS, HOGY A „BÉKÉT” IS ELHOZZA

VÁLASZ ONLINE
Szerző: LAKY ZOLTÁN
2024.06.18.


Ha a „lázadók internacionáléja” nem veszi be Brüsszelt, Donald Trump győzelmétől várhatja a békepárti fordulatot Orbán Viktor. Az exelnöknek megvan minden esélye, hogy visszaköltözzön a Fehér Házba, még úgy is, hogy első fokon éppen elítélték egy büntetőügyben. Csakhogy bár sokan azt várják, megválasztása esetén rövid úton átengedi Ukrajnát Vlagyimir Putyinnak, ezt a képet számos tényező árnyalja. Biztosra venni maximum a kiszámíthatatlanságát lehet, meg azt, hogy nagyobb léptékű geopolitikai „gondolkodása”, ahol a háború a Kína-ellenesség prizmáján keresztül jelenik meg, aligha kompatibilis egy Pekinggel barátkozó európai szövetségessel.


„Európában a békepártiak győztek, és akkor várjuk Donald Trump elnök urat, hogy a második félidőt hozza le az Egyesült Államokban, és akkor meglesz a béke” – értékelte az M1-en Orbán Viktor az EP-választásokat. Az úgynevezett „békepárti” erők előretörése Európában persze relatív, a centrista pártcsaládok megőrizték többségüket, és kérdéses, hogy megalakul-e a magyar miniszterelnök által óhajtott új jobboldali pártszövetség Georgia Meloni és Marine Le Pen vezetésével. És ha igen, akkor annak a Fidesz meghatározó tagja lesz-e. (Hogy amikor a miniszterelnök békepártit mond, az a valóságban mit is takar, tárgyaltuk már többször, most nem megyünk bele.)

Trump győzelmére ellenben minden esély megvan, és Orbán Viktor szívélyesebb viszonyt alakított ki vele, mint az európai új jobboldali üdvöskék bármelyikével. A két politikus körbeudvarolja egymást, és bár a magyar kormányfő többször méltatja amerikai kollégáját, mint fordítva, tény, hogy Trump is rendszeresen beszél elismerően, „erős vezetőként” Orbánról. Mivel Trumpnak láthatóan imponál egójának fényezése, a magyar kormányfő részéről racionális stratégia ez – már ha tényleg Trump nyer novemberben. Ha Biden, akkor elveszített hazárdjáték; bár rosszabb talán akkor sem lehet az amerikai–magyar viszony...

AZ EURÓPAI NÉPPÁRT REMÉLI, HOGY A TISZA RÉVÉN MAGYARORSZÁG KÖVETI LENGYELORSZÁG PÉLDÁJÁT - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / VILÁGTÜKÖR
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2024.06.18.


A Néppárt köreiben úgy ítélik meg, hogy az ukrajnai kérdésben a Tisza pártnak stratégiai álláspontra kell helyezkednie, és figyelembe kell vennie a magyarországi hangulatot – írja a német Der Spiegel. Hozzátették, ahhoz, hogy Magyarországot újra visszanyerjék Európa számára, a Tisza pártnak mozgástérre van szüksége. Nemzetközi lapszemle.


A Der Spiegel szerint a Tisza Párt álláspontja világos a jogállamiságot, a véleményszabadságot és a korrupció elleni küzdelmet illetően. Érzékeny kérdés a migráció, ebben a Tisza visszafogottabban nyilvánul meg, de biztosítékot ad arra, hogy másként áll hozzá, mint Orbán.

A legfontosabb pont azonban – írja a német magazin – Oroszország. E tekintetben a Tisza szintén visszafogott. Új EP-képviselőinek egyike azt mondta, hogy támogatják a szankciókat az orosz rezsim ellen, hiszen egyértelműen Moszkva az agresszor. Helyes, hogy Ukrajna védekezik katonailag, és Oroszországnak ki kell vonulnia minden elfoglalt négyzetkilométerről, de fegyverekkel nem akarják támogatni Ukrajnát, mert attól félnek, hogy belesodródnak a háborúba.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke három feltételt szabott a Der Spiegel szerint a pártcsaláddal való együttműködéshez: az Ukrajna-pártiságot, az Európa-pártiságot és a jogállamiság melletti kiállást. A magazin összegző értékelése szerint ezeknek a kritériumoknak a Tisza párt eleget tesz, Ukrajnát illetően némi megszorítással. Weber azonban hangsúlyozta, hogy nincs szükség minden pontban teljes egységre, hiszen az Európai Néppárt széles spektrumot ölel fel.

A Néppárt köreiben úgy ítélik meg – állítja a Der Spiegel –, hogy az ukrajnai kérdésben a Tisza pártnak stratégiai álláspontra kell helyezkednie, és figyelembe kell vennie a magyarországi hangulatot. Orbán és az orosz propaganda immár évtizedes távlatban mérgezi a társadalmi légkört. Ahhoz, hogy az országot újra visszanyerjék Európa számára, a Tisza pártnak mozgástérre van szüksége. A remények szerint Magyarország olyan fejlődési útra léphet, mint Lengyelország, ahol decemberben leszavazták az Európa-ellenes PiS pártot, és újra a liberális-konzervatív Donald Tusk került kormányra.

A Néppárt politikai vetélytársai ugyanakkor szkeptikusan szemlélik a fejleményeket – írja a magazin. Idézi Katarina Barleyt, a német szociáldemokraták politikusát, aki szerint a Néppártnak óvatosságot kellene tanúsítania, ahelyett, hogy túl gyorsan szövetséget köt, mert Magyar Péternek és pártjának előbb a reálpolitika szintjén is bizonyítania kell Európa-pártiságát és demokratikus irányvonalát. A német szabad demokrata Moritz Körner megfogalmazása szerint Magyar Péter orbáni politikát ígér, korrupció nélkül, ami helyes stratégia ahhoz, hogy megállja a helyét a magyar állami propagandával szemben, és hosszú távon többséget szerezhessen. De hogy valójában mi mellett áll ki, az majd csak akkor fog megmutatkozni, miután sikerül legyőznie Orbánt. Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő szerint a Tisza ma még "fekete doboz”, és meg kell várni, miként ténykednek majd a képviselői.

Ha a Tisza párt csatlakozik, EP-képviselői a hetedik legnagyobb csoportot alkothatják a néppárti frakcióban: hét mandátumuk ugyanannyi, mint amennyit a görög kormánypárt, és több, mint amennyit a horvát kormánypárt vagy a francia republikánus párt adhat ennek a politikai tömörülésnek, és ez frakció-alelnöki posztot is jelenthet – hívta fel a figyelmet Magyar Péter pártjának a súlyára a magyar Zgut-Przybylska Edit a PAP lengyel hírügynökségnek adott nyilatkozatában, amelyet ismertetett a WNP lengyel hírportál. A politológus-szociológus kiemelte, hogy Magyar Péter támogatja a Néppárt Ukrajna-politikáját, és szövetségesi fogadalmat tett a NATO-nak, ellentétben Orbánnal, aki Oroszország trójai falovának a szerepét tölti be Európában. Ugyanakkor a Tisza párt vezetője utalt arra, hogy Budapestnek és Kijevnek mielőbb meg kellene tárgyalnia egymással a kárpátaljai magyarság helyzetét. Zgut-Przybylska szerint Orbán a kisebbségi jogok ügyét a kétoldalú viszony normalizálásának a fő akadályaként állítja be.

A svájci műsorszóró közmédia, az SRF – még a svájci-magyar EB-meccs elé időzítve – Orbán Viktor futballpolitikájáról és a határon túli magyarlakta területek stadionépítkezéseiről közölt cikket. A szerző idézi a magyar kormányfő bírálóinak azon állítását, hogy Orbánt valójában csak három dolog érdekli: a hatalom, a pénz és a futball. Az elmúlt években legkevesebb 25 stadion, illetve futballakadémia létrehozásába fektetett állami pénzeket, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Szlovákiában is, ott, ahol magyarul beszélnek. "Itt nem csupán fociról, hanem annál sokkal többről, politikai befolyásról van szó” – írja az SRF portálja, és kitér arra, hogy Orbán 2010 óta a szomszédos országok lakosai közül mintegy egymillió magyarajkúnak adott magyar állampolgárságot, és ezek az emberek ellenszolgáltatásként a Fideszre szavaznak. A cikk kitér arra is, hogy a stadionépítésre szánt pénz jó része kétes forrásból származik, és a munkákat részben Mészáros Lőrinc cégei végzik el, aminek állandó velejárója, hogy a költségek a végén legalább 50 százalékkal magasabbra rúgnak, mint amekkorára tervezték. Olyan vélekedést is idéz a svájci portál, hogy az ilyen stadionépítések mögötti szándék nem más, mint a pénz ellopása.

FEJBEN KÖTÉLMÁSZÁS

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda.
2024.06.18.


Ha önnek rémálmai voltak annak idején a testnevelés óra miatt, mert verejtékben fürödve a kötélmászás, szekrényugrás és más efféle cuki kurvaságok, mint teljesíthetetlen kihívások tették tönkre zsenge gyermeki életét (vö.: közjószág), most megnyugodhat. A kisonokának mostantól fogva ilyen gondja egyáltalán nem lesz. Ugyanis mind az összes efféle kínokat fejben lejátszhatja, az ügyesebbek képletekkel magyarázhatják el a testnevelési tanerőnek (lásd: mondjuk katonatiszt), milyen erők hatnak és dolgoznak a mutatványok közben.

Fölrémlik előttünk a Lógok a szeren (Karinthy) főhőse: „Azt, hogy az izmaim még fejletlenek s mellem is szűkecske, azt én nagyon jól tudom. De nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem”. Ezzel a gesztussal, ahogyan az említett műben is, képzeletben minden elintézhető, lehet fejben kötelet mászni, ugrani és futni, de a Karinthy óta eltelt száz esztendő azzal toldja meg a fantáziát, hogy ez itt már a szingularitás, a tiszta tudat, amely gépekbe költöztethető, következésképp a romlandó testre alig is van szükség. Ez a mi fényes jövőnk.

Viszont nem kell ennyire előre szaladnunk, mert itt van nekünk máris a jelen, mint a scifi eleje Pintér Sándorban megtestesülve. Az ő zsenije megállíthatatlan. Nem véletlenül irányítja a rendőröket, az orvosokat és a tanárokat is, nagy valószínűséggel akkor dőlt el, hogy az ország minden területét ő rakja rendbe, amikor a nagy havazáskor elküldte a híres sms-t mind az összes magyaroknak, hogy üljenek át másik autóba. Ebből következik az a kreativitás is, amit a testnevelés órákkal tett miniszter urunk, amire csak annyit mondhatunk, delikát.

Illetve önök másképp is fogalmazhatnak gusztus és habitus szerint. Az azonban bizonyos, tátva marad a szájuk, ha még nem hallottak róla, hogy a BM tervei szerint iskoláinkban a megfelelő feltételek hiányában (vö.: tornaterem) ezen túl a testnevelés órákat elméletben is meg lehet tartani. Innen fakadt az indításkor fölvázolt látomásunk a kötélmászás képleteiről, jutott eszünkbe Karinthy, mint aki humoreszket írt abból a képtelenségből, amely ím, valósággá vált, mutatva, hogy a NER már nem abszurd, hanem szürreális.

Sok évvel ezelőtt kezdődött minden, mint emlékezhetünk, amikor megszületett a heti öt – azaz mindennapos – testnevelés ötlete, mint amit az iskoláinkban teljesíteni kell annak ellenére, hogy nincsen hol (lásd: tornaterem). Ezt az ellentmondást aztán mindenféle trükkökkel oldották fel az érintettek: gimnasztika a tanteremben, a folyosón vagy az utcákon futkorászva, aminek az lett a vége, hogy a közjószágoknak (és a szüleiknek) annyira tele lett a micsodája az egésszel, nekiláttak felmentéseket irkálni, a tanerők pedig bölcsen ezeket elfogadták.

Kormányunk azonban látta, hogy a sok felmentés miatt spártai nevelési elvei sérülnek, bekeményített, hogy minden gyerek, akinek két lába van, testnevel, minden áldott nap, mindegy, hogyan. Tornatermek azonban ma sem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben, mert elvitte a pénzt a propaganda meg az oligarchák, így következett, jött el mintegy Pintér zsenijének ideje, aki a kettős szorítást az ismertetett módon oldotta föl. Engedélyezte a testnevelés órák elméletben való megtartását...

MAGYAR PÉTERT KIKÜLDTÉK - A 444 NAPINDÍTÓ HÍRLEVELE

444.HU
Szerző: HERCZEG MÁRK
2024.06.18.


Brüsszelbe mehet a Tisza Párt arca, kitálalt egy volt NAV-nyomozó, Orbán Viktor az EU-csúcson építkezik, ifj. Mészáros Lőrinc pedig Romániában szenvedett balesetet. A 444 napindító hírlevele.


Üdv a nyári dögmelegben! Napindító (de nem az egyedüli) hírlevelünkben az elmúlt 24 óra főbb híreit gyűjtöttük össze.


BELFÖLD

Magyar Péter szólította meg a fiatalokat, az idősebbeken osztozik a Fidesz-KDNP és a DK-MSZP-Párbeszéd koalíció: a Tisza Párt szavazóinak csak 29 százaléka 50 év fölötti. Magyar megszavaztatta, hogy kimenjen-e dolgozni Brüsszelbe, és a jelek szerint ki is megy.

Orbán Viktor – aki a tőle megszokott lelkesedéssel vonult be az EU-s vezetők közé – találkozott Giorgia Melonival, hogy bekéredzkedjen a frakciójába, de a Fidesz elnöke a tárgyalás után nem tudta megmondani, milyen jövő vár a pártjára.

Karácsony Gergely megtámadta a Kúrián a saját választási győzelmét, szerinte sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést. Vitézy is megtámadta a IV. és a VII. kerületi eredményeket.

- Egyre többen kerülik direkt a híreket.

Újraszámlálás után is Pintér Bence Győr polgármestere.

- Választási csalás miatt megismétlik a nemesdédi polgármester-választást.

- A kormány „háborús időkben is” segíti az oktatást.

GAZDASÁG

A NAV volt nyomozó őrnagya a Partizánnak beszélt arról, hogyan úszhatta meg Gattyán György az adócsalási nyomozást: Tiszolczi Lajos arcát-nevét vállalva mesélte el, miként avatkoztak be a politika legmagasabb szintjéről a nyomozásba, és ez milyen következményekkel járt a NAV vezetésére meg a saját munkájára, sorsára nézve.

Közel 4 milliárd forintos osztalékhoz jutott Tiborcz István – akinek a szerzőtársa lesz a Nemzeti Múzeum új főigazgatója –, miután Orbán Viktor vejének egyik érdekeltsége eladott egy céget egy másiknak.

25 milliós búcsúpénzt kapnak a távozó magyar EP-képviselők, de van, aki 61,5 millióval lesz beljebb, ketten európai nyugdíjra is jogosultak lesznek, ami a magyar átlagnyugdíj háromszorosa.

- Akár 27 milliárdot is elkölthetett a választás előtt Rogán Antal minisztériuma.

- Aludobozos vízzel és Eva Mendes arcával újít a Várkonyi Andrea kedvenc lattéját gyártó magyar cég.

- 600 milliós profitot hozott a tripla Azahriah-koncert.

- Jé: a választás óta drágul a tankolás.

- Nagy István tejet ivott.

KÜLFÖLD

A svájci békekonferencián a résztvevők széles köre megállapodott a kötelező minimumról az ukrajnai béke ügyében. Vlagyimir Putyin alternatív javaslatából arra lehet következtetni, hogy Oroszország hosszú távon elkötelezett a háború mellett, emiatt a helyzet tartós rendezéséhez nem kerültünk közelebb. Giorgia Meloni szerint Putyin tűzszüneti ajánlata Ukrajnának csak „propaganda”. Putyin egyébként Észak-Korába és Vietnamba látogat, és kinevezte egy rokonát miniszterhelyettesnek.

Emberi jogi csoportok szerint emberek ezreit kényszerítette vissza Görögország Törökországba, nagyon sok esetben a lehető legkíméletlenebb módszerekkel, de a BBC tényfeltáró anyagában foglaltakat tagadják a görögök.

Feloszlatta háborús kabinetjét Benjamin Netanjahu, miután lemondott a védelmi minisztere.

Eltűnt a lengyelországi kémhálózat 3 tagja, mielőtt börtönbe kellett volna vonulniuk.

- Maryland kormányzója több mint 175 ezer ügyben ad kegyelmet marihuána miatt elítélt embereknek.

- Az osztrák kancellár tiltakozik a saját miniszterének a döntése ellen.

SPORT

A lakosságra hivatkozva hetekre kizárták a lakosságot az Orczy-parkból az extrémsportok olimpiai selejtezője miatt: hónapokig nem lehet futni, gyúrni, tornászni, teljesen kizárták-kizárják innen a budapestieket, egyes részeket csak július közepén nyitnak újra. Mindezt egy 4 napos eseményért, aminek a jelszava a „lakosság”. Az egészet a Rogán-birodalomba tartozó állami cég szervezi.

Világhírű lett a 43-1-re végződött U14-es meccs, bundagyanú miatt vizsgálják a történteket: a Kerekegyházának 42 góllal kellett nyernie ahhoz, hogy bajnok legyen a megye északi csoportjában.

- Ifj. Mészáros Lőrincék eltévedtek, ezért szállt beléjük a csehek autója a romániai raliversenyen.

Foci-Eb

Hivatalos: az elmúlt 44 évben soha nem volt olyan rossz Eb-meccs, mint az angol–szerb, ezt egy igen egyszerű statisztikai adat bizonyítja.

A románok nagyon simán verték el az ukránokat, a szlovákok pedig nagy meglepetésre legyőzték a belgákat, a franciák pedig váratlanul kemény ellenfélre találtak az osztrákokban.

- Mbappé szerint „szörnyű” a helyzet Franciaországban, a francia válogatott csapatkapitánya a „szélsőségek” elleni szavazásra szólított fel.