2023. január 20., péntek

AZ ÉLET ÉS IRODALOM 2023/3. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.01.20.


P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István
Csakis a topon


„Magyarországon tizenegy egyetem a világ élvonalában van, a legjobb öt százalékban szereplünk, mondhatjuk, hogy topligásak vagyunk” — szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a 23. Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás megnyitóján. Szívderítő hír ez azon szülők és nagyszülők számára, akik szeretnék, ha jó eszű sarjadékaik az elérhető legmagasabb szintű képzést kaphatnák, viszont evvel párhuzamosan azt is szeretnék, ha a család ifjú reménységei itthon maradnának, nem kéne hosszú éveken át valahol külföldön tanulniuk, ahonnan aztán vagy hazajönnek, vagy nem. Ha eszük van, akkor nyilván nem, ám a szülői-nagyszülői lélek ehhez a kérdéshez némiképp ambivalens módon közelít. Most viszont a dilemma megoldódni látszik, topligás felsőoktatásunk az illetékes államtitkár szerint az élbolyban díszeleg, immár a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, az iskolák ablakain meg pláne, bár ez utóbbit elképzelnünk oly nehéz feladatnak tűnik, hogy inkább nem is próbálkozunk. Nekiállunk inkább kideríteni, melyek is azok a magyar univerzitások, amelyek magukat immár a világ élvonalához tartozónak tekinthetik.Tovább

A szerző további cikkei


Csepi LajosSelyem Zsuzsa
Kolozsvárról repülni

TGM emlékére

MEGHALT TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

Szőcs Petra
Fiatal fák, mélykertek


MEGHALT TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

György Péter
TGM nélkül, írásaival, könyveivel együtt


MEGHALT TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

Radnóti Sándor
Végrendelet


MEGHALT TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓSTovább

A szerző további cikkei

Trencsényi László
Tanúságtevők

Roth János
Gondolatok a tervező felelősségéről

A budavári királyi várpalota nagyszabású rekonstrukciójáról

Dobozi István
Szabadkereskedő vagy protekcionista?


Trump elnök az America First nacionalista jelszó alatt a nemzetközi kereskedelempolitikában úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban, vámháborúival és a globális kereskedelmi kormányzás meggyöngítésével méretes károkat okozott. A magát anti-Trumpként meghatározó Joe Bidentől világszerte elvárták elődje merkantilista hibáinak rendbehozatalát és a szabályokon nyugvó szabadkereskedelemhez való visszatérést. Sikerült-e Bidennek eleget tenni a várakozásoknak elnöksége első felében? Vagy lehet, hogy Biden még Trumpnál is protekcionistább?Tovább

A szerző további cikkei


Gáspárik Attila
És a többi csend

Mészáros Bubu

A szerző további cikkei
Sinkó István
A Záborszky

Záborszky Gábor (1950–2023)

F E U I L L E T O N

Milbacher Róbert
A kulturális migráció két modelljéről

(Petőfi és Arany)

I R O D A L O M

Markó Béla
A Petőfi-projekt


De ő nem volt összeesküvő, csak magányos őrült. Ez viszont nyilvánvalóan része volt a forgatókönyvnek, mert Pietà van, Petőfi nincs. Nem is volt. Legalábbis úgy, ahogy hisszük. Gondoljunk bele ebbe is! Máig nem lehet tudni, hogy december 31. vagy január 1. És hogy Kiskőrös, Szabadszállás vagy esetleg Kiskunfélegyháza. Az anyakönyvi bejegyzés is ilyen furcsa: Petrovics Alexander. Igen, egy egész nemzet nagyszerű konspirációja ez a Petőfi-terv. Csak ki kellett találni egy nyughatatlan fiatalembert, aki hol itt, hol ott járt iskolába, hol itt, hol ott segédszínészkedett, de sehol nem olyan sokat, hogy a kollektív képzelőerő ne szárnyalhason szabadon. Ismerjük be, mi találtuk ki Petőfi Sándort.Tovább

A szerző további cikkei

Szöllősi Mátyás
Tagadás


’44 decemberének elején, huszonegy évesen egy Berlinhez közeli gyalogsági kiképzőtáborba került, majd egy hónap elteltével a frontra. Belegondolni is szörnyű, hány embert láthatott meghalni, vagy hány embert ölhetett meg ő maga. Miféle rendszert kellett kiszolgálnia akkor, és milyen borzalmakon mehetett keresztül. Hány olyan embert veszíthetett el maga mellől, akik nemcsak testileg, lelkileg is közel kerültek hozzá.Tovább

A szerző további cikkei

Nattán-Angeli Nóra
Lidérc


A baba még mindig nyugtalan. Az ajtó mellett meglátok egy lányt. Dóránál pár évvel idősebb, úgy tizenkettő-tizenhárom lehet, hosszú, fekete copfja van, és a szeme... Éppolyan vízkék, mint az övé volt. Tanácstanul áll, mint egy kérdőjel, talán vár valakit. Dávid sírva fakad, fázik. Megölelném, de kezdek én is vetkőzni, a kabátom már fent van a gyerekeké mellett. Százötvenhárom. Újra a lányt lesem.Tovább

A szerző további cikkei

Molnár Lajos
A hiteles történet


Hátán a zsákjával, a Kossuth úton gyalog indul haza. Fiatal korában még Vörös Hadsereg útja volt. Ahogy bejött a többpártrendszer, a levéltárban megtudta, hogy 1948 előtt Kossuth Lajos útnak hívták, és eredetileg Patika út volt. Az önkormányzat visszaállította az 1948 előtti nevet. Nem azért lett Vörös Hadsereg útja, mert itt vonultak be a szovjetek, hiszen ez – végében vasútállomással – zsákutca.

Hősünk nem a járdán, a köves úton megy.Tovább

A szerző további cikkei

Fodor Sándor
Ki csinál szódát?


A tetőn ücsörgő srácok égő cigarettájukkal a csillagokat szurkálták, vagy csak lyukakat akartak égetni a sötétlő semmin. A kamasz fiú érzékeiben lassan végigégett valami részeg remegés, ami akkortájt még szokatlannak tűnt. Aztán hosszú évek kitartó kutatómunkájának eredményeképpen megtanulta, miként fogadja be és hagyja elterülni a szíve párnáján, és miként szabaduljon meg a borzongató ártalomtól.Tovább

A szerző további cikkei


Kálnay Adél
Kiáltás

(egy vén monológja)

Kálnay Adél

Szabolcsi Viktória
Tibet fővárosaSzabolcsi Viktória
Gravitáció


Szabolcsi ViktóriaK R I T I K A

Károlyi Csaba
„Szegény halottak”


► Rakovszky Zsuzsa: Az idők jelei. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 312 oldal, 5499 Ft

Ebben a regényben a vallási fanatizmus az alapja az elszabaduló pokolnak. (Ellenpontja lehet mindennek Nádas Az élet sója című könyve…) Az igaz hit nevében torzulnak el a dolgok, lépésről lépésre, amint az sokszor megesett már a világtörténelemben. És bár egyik esemény következik logikusan a másikból, mégis fokozatosan addig-addig radikalizálódik a helyzet, míg végül a szereplők a kegyetlen önkény és a véres terror közepén találják magukat. A reformáció idejének felekezeti harcaiba merül az olvasó, Liza, a gyanútlan elbeszélő-főhős által. Münsterben vagyunk, közel Németalföldhöz, Észak-Rajna-Vesztfália gazdag püspöki székhelyén. Az új vallási tanok hívei radikalizálódnak, végül az anabaptisták veszik át az uralmat, megalapítják az új Jeruzsálemet, terrort vezetnek be az „újhit” nevében, az agyament fanatizmust és az embertelen brutalitást fokozza a tényleges harci állapot, a várost ugyanis körbeveszik a püspök csapatai, a kétségbeesett védekezés is „indokolja” a kegyetlenkedéseket. Aztán jön a szörnyű vég.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Schüttler Tamás
Ex libris


Bas von Benda-Beckmann: A napló után
Mikkel Borch-Jacobsen: Freud páciensei
Élethosszig tartó regény
Rachel Trethewey: A Churchill lányok

A szerző további cikkei

Isztray Simon
Erőink felszabadító játéka


► Christoph Menke: Erő. Az esz­té­ti­kai antropológia alapfogalma. For­dí­totta Blandl Borbála, Boros Bian­ka, Czétány György, Goda Mó­ni­ka, Grósz Eszter, Kővári Sa­rol­ta, Weiss János. Typotex Ki­adó, Budapest, 2022, 203 oldal, 3200 Ft

A könyvet egy remek Nietzsche-esszé zárja, amelynek témája a kortárs Nietzsche-irodalomban gyakran tárgyalt kérdés, hogy mi Nietzsche művének etikai tartalma. Menke a nietzschei esztétika felől közelíti meg ezt a problémát és fontos belátásokra jut. Például amikor bemutatja, hogy a „tragikus művész” nietzschei bemutatásán keresztül tárul fel egy másik, nem-morális jó és szabadság koncepciója. Ahol ugyanis a jót csak gyakorlati értelemben fogjuk fel, „ott a tragikus kudarcot csak panaszolni, talán elviselni lehet, de soha nem lehet igenelni. Ezt csak egy másik jó fényében lehet, és éppen erre képes a tragikus művész…”.Tovább

A szerző további cikkei

Pollmann Ferenc
Nem mese az...


► Berend T. Iván: Az Óperenciás-tengeren innen és túl. Világunkról nyitott szemmel. Esszék. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2022, 447 oldal, 4990 Ft

Az ÉS olvasóközönsége számára az új válogatásba bekerült 87 írás közel negyede (22) már ismerősnek számít, hiszen korábban megjelent a lap hasábjain. (További négy a 2020-as kötetben, egy pedig másutt már olvasható volt.) Berend T. Iván az utóbbi bő három esztendő folyamán meglehetős rendszerességgel közölt itt publicisztikát, és mára már mondhatni az ÉS házi szerzőjének számít. Az új kötetben olvasható többi írása közül tulajdonképpen bármelyik helyet kaphatott volna a lapban. Az olvasónak akár olyan benyomása is támadhat, hogy Az Óperenciás-tengeren innen és túl voltaképpen egy speciális ÉS-antológia Berend T. Iván esszéiből.Tovább

A szerző további cikkei

Glässer Norbert
Ételek és törekvések


► Körner András: Jó lesz a bó­lesz. Magyar zsidó gasztrotörté­ne­ti tanulmányok. Magyar Ke­res­ke­delmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 2021, 247 oldal, 3000 Ft

A legtöbb családban a nagyszülők asztalának ízei – főként, ha az elbeszélések és tárgyak révén genealógiai mélységet is kapnak – a legtovább fennmaradó identifikációs elemek. Ezek egy-egy étel egykori tényleges kontextusán is túlmutatnak. Az étkezéshez kapcsolódó rutinok, mint például ételek sós vagy édes változatának készítése, összetevők használata vagy elhagyása, szintén nemzedékeken ívelnek át. Mindeközben az ételek kulturális kölcsönhatások, változó életmódok, közösségi ideálok és törekvések nyomait hordozzák magukon.Tovább

A szerző további cikkeiHavasréti József
Nevek és sírhelyek


► Az ÉS könyve januárban – György Péter: A gyanútlanság vége. Tanulmányok, esszék, kritikák 2020–2022. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 252 oldal, 5999 Ft

György Péter új könyve bonyolult szálakkal kapcsolja össze témáit: a holokauszt emlékezetpolitikáját, a történelmi, illetve a személyes múlt traumáinak feldolgozását, az államszocializmus kultúrájának antropológiáját, valamint az ezekre valamiképpen reflektáló műalkotások értelmezéseit. Vizsgálódásaihoz további kérdések kapcsolódnak, így a felelősség, az emlékezés, és persze a cinikus (vagy épp jóhiszemű) múlttagadás jelenségeit illetően. A múlt felé fordulás kettős dimenziót ölt a kötet írásaiban. Egyrészt jelenti a tárgyalt szereplők saját viszonyát múltjuk valamely, többnyire nyomasztó, vagy éppen rémítő szegmenséhez, másrészt e szerzők életéhez és életművéhez történő mostani viszonyulásunk-odafordulásunk lehetőségeit. A könyvön belül jól érzékelhetően elkülönül az első nagyobb egység, melyben a középpontba helyezett alakok (Csoóri Sándor, Kertész Imre, Petri György, valamint idősebb és ifjabb Rajk László) kapcsán mind személyiségüket, mind sorsukat, mind művüket tekintve igen szerteágazó, leginkább nyomasztó vagy hideglelős tanulságok fogalmazódnak meg.Tovább

A szerző további cikkei

Fekete Szilvia
Félárnyékban éles fény


(A Félárnyék című tárlat megtekinthető január 26-ig a Faur Zsófi Galériában. A kritika címe a Radnóti Mikós Himnusz című verséből vett idézet: „árnyékban éles fény” átalakítása.)

A Félárnyék kiállítás kifejezetten frissítő és egyszerre elgondolkodtató. Példa arra, értő művészek közössége hogyan képes tökéletes harmóniát megteremteni egy kiállítótérben (immáron harmadszorra). Ráadásul úgy, hogy abban nincsen semmi erőltetett, pedig egyéniségük, gondolkodásuk különböző, a műfaji sokszínűségről nem is beszélve – ezt ők mind-mind erénnyé kovácsolják.Tovább

A szerző további cikkei

Báron György
Az igazság hamis krónikája


(Bardo, egy maroknyi igazság hamis krónikája. Mexikói film. Rendező: Alejandro González Iñárritu. A Netflix bemutatója.)

A Bardo nem csupán a két haza, kultúra és eszmény közötti ingázásról szól – ugyanolyan hangsúlyosan a fantázia, az álmok és a valóság közötti tünékeny határvonalról. „Az álmok, akárcsak a mozi, valóságosak, de nem igazak. Az idő mindkettőben képlékeny. A Bardo egy utazás krónikája a két illúzió között, amelynek határai meghatározhatatlanok” – mondta a rendező. Mintha a korai szürrealisták gondolatait olvasnánk az álom és a film rokonságáról.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Magyarok ideje


(Bíró Bence: magyartenger, r.: Alföldi Róbert, Centrál Színház)

Nem akarok álszent lenni, a politikai tehetetlenségnek ezen a fokán jól tud esni az ilyesfajta röhögés, és nekem szimpatikus, hogy Alföldi Róbert mostanában rendezőként a bohózatot látja meg a kortárs darabokban, azúttal fiatal szerzőtől; hogy eltartja magától a sznob elitizmust. De annyiban mégsem sikerül eltartani, hogy a homofób rokonok messze eltúlzottabbak, és ebből adódik, hogy kizárólag rajtuk röhögünk az egész első felvonás alatt. Már ha nem sírni van inkább kedvünk. Tovább

A szerző további cikkei

Csengery Kristóf
Ligeti, Bartók


(100 éve született Ligeti György. A Rádiózenekar koncertje – Zeneakadémia, ja­nuár 11.)

Ligeti születésnapja majd csak május 28-án lesz, de már most is akad olyan együttes, amely őt középpontba állító megemlékezéssel lép közönség elé. A Rádiózenekar 100 éve született Ligeti György című koncertje több szempontból is érdekes műsorral tisztelgett a zeneszerző életműve előtt. A hangverseny műsorán az első részben közvetlenül egymás után hangzott fel a korai Román koncert 1951-ből és a Hegedűverseny 1991/92-ből – vagyis izgalmasan nézett farkaszemet egymással egy mű a pálya kezdete és egy másik a kései korszak képviseletében.Tovább

A szerző további cikkei

(English Baroque Soloits, Isabelle Faust, Antoine Tamestit, Sir John Eliot Gardiner, Müpa, 2023. január 14.)

Nem világos, hogy mi okozta a fordulatot, látni csak annyit lehetett, hogy a zenészek ezt a kompozíciót állva játszották. Historikus együttesek esetében az ilyesmi gyakori – részben a pozíció természetességével, részben a korabeli szokással magyarázzák –, de aligha döntő jelentőségű interpretációs elem. A mostani hangverseny tapasztalatiból kiindulva azonban egész biztosan nem lehetne mást mondani, mint azt: ha a klasszikus értékek előtti főhajtás és az energikus, invenciózus zenélés közti különbség múlik rajta, akkor csak álljanak.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Akusztikai kísérlet


(Mahler: Hetedik szimfónia – Müpa, január 16.)

Mintha Nelsons is ezen az alapon állna a feladatához, nagyon kevéssé látványos a vezénylése. Nem szenved, nem dicsőül meg, nem színészkedik, a fejét belefúrja a partitúra lapjai közé, és indítja, csitítja a szólamokat. Egy ideig azért nagyon élvezetes ez a furcsa sokrétűség. Meg maga az egész idea, hogy Mahler a legszemélyesebb dolgait, a legtitkosabb éjszakai magányát is úgy osztja meg a világgal, hogy ahhoz emberek százait mozgósítja.Tovább

A szerző további cikkei

Grecsó Krisztián
Reptér


(Reptéri történetek, Friderikusz podcast, 2022. december 30.)

A reptéri ankét azt hozta, amit vártak tőle, úgynevezett átlagemberek, ha szabad még ilyet mondani, gyönyörűen mesélnek magukról, a lányukról, a karrierjükről, hogy miért nincs családjuk, hogy kit várnak. Pedagógus lesi a tanítványát, feleség a békefenntartó férjét, apa az anyai örökséget továbbvivő lányát, harmincas munkás férfi jön haza a svéd kohó mellől az édesanyjához. Elmesélik, hogyan kerültek oda, ahová, mit csinálnak a messzeségben, miért jó és miért nem. Felemelő, megható, megrázó a műsor, és ez jórészt Friderikusz érdeme, kiváló ütemben kérdezi mindig a lényeget. Mivel nem profi alanyok igyekeznek elmondani valami előre bekészített okosságot, hanem fáradt, csellengő ember beszélnek a saját világukból kifelé, ez hihetetlenül fontos.Tovább

I N T E R J Ú 

Szále László
Aki nem látott a jövőbe

Beszélgetés Pásztor Béla polgármesterrel

P Á R A T L A N

-skyp-
HÁNY A MAGYAR?


A szerző további cikkeiDurst György
IDŐSZERŰ OLVASMÁNY

„Röpirat a magyar filmművészet ügyében”*

A szerző további cikkei
(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS


A szerző további cikkei

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.