2023. február 10., péntek

AZ ÉLET ÉS IRODALOM 2023/6. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.02.10.


P U B L I C I S Z T I K A Napjainkban a járadék típusú jövedelem mint önálló politikai gazdaságtani kategória visszakerült a közgazdasági elemzésekbe. Fontossá vált az az angol klasszikusoktól (is) eredeztetett felismerés, hogy a járadék jellegű jövedelmek dinamikus növekedése megbontja az elsődleges jövedelmek szerkezetét és jóléti veszteséget okoz. Cikkem kiindulópontja David Ricardónak (1772–1823), az angol politikai gazdaságtan meghatározó tekintélyének adóincidencia-elemzése. (Életéről részletesen Madarász Aladár ír David Ricardo című munkájában [2017].) A járadék-, profit- és munkabéradók gazdasági hatását sorra véve úgy ítélte meg, hogy egyedül a földjáradékra mint valós teljesítménnyel nem lefedett jövedelemre kivetett adó nem járna gazdaságihatékonyság-vesztéssel. Az „egyetlen adó” tétele fiziokrata örökség volt. Ennek az elfeledett szálnak felidézésére is teszek kísérletet.Tovább

A szerző további cikkei


Váncsa István
Csont se lesz


„Csomagolok: műanyag vödör, sátorlap, honvédségi kanálkészlet, szerszámok, burkolóanyagok, szerelvények és hasonlók. Viszem magammal mind. Kórházba megyek, nem is először, tehát pontosan tudom, mire lesz szükség. Vödör azért kell, mert a kórterem plafonjáról folyton csöpög lefelé valami. Ez a valami – szagáról ítélve legalábbis – nem az égből jön, veteményeskertben direkt hasznos volna, éjjeliszekrény előtt kevésbé az, fölkel az ember, megcsúszik a trágyalétől síkos kövön, beveri a fejét a vaságy valamelyik szögletébe, annyi. Ezt kikerülendő vödörben fogjuk fel az áldást, a vödröt rendszeresen ürítjük, környezetünk messzemenően higiénikus lesz, ha nem is igazán szagtalan. (…) Elrakom a nagy svédkulcsot, a többit csak egy pillantással ellenőrzöm: tartalék biztosítékok, szögek, facsavarok, sósav, csemperagasztó, viharlámpa, zsineg, szekerce, gumicsizma, patkányméreg, túlélőkés, Neomagnol, gyertya, gyufa, rovarirtó, amire egy profi betegnek szüksége lehet, mind együtt van.”

A szöveget, amelyből a föntebbi idézet származik, huszonhét évvel ezelőtt írtam, 1996 májusában jelent meg ugyanitt, az első oldalon. Az ispotály, ahová bevonulni készülődtem, a Szabolcs utcai kórház volt, melyet a két világháború között Budapest egyik legrangosabb egészségügyi intézményeként tartottak számon, a fenti szöveg megjelenésekor pedig Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem néven tisztelhettük. 2007-ben megszűnt.Tovább

A szerző további cikkei

Marosán György
Beteljesült az átok

Érdekes idők következnek

A szerző további cikkei

Szűcs R. Gábor
Út a pokolba

A kínai beruházások tanulságai – Montenegró példája

„[A] kínaiakkal való üzletelés komoly veszélyeket rejt magában. A kínai befektetésektől való túlzott függés, főleg átgondolatlan gazdaságpolitikával, netalán korrupt politikai elittel kiegészítve generációkra adósíthatja el az államot” – írja Csapó Dániel és Re­mé­nyi Péter a Kína térnyerése a nyugat-balkáni országokban című ta­nul­mányában.

F E U I L L E T O N

Sarbu Aladár
Közép- és kelet-európai szál az Átokföldjében

I R O D A L O M

Tamás Zsuzsa
Zero waste


Eltelik húsz év, és Juli, aki a szíve mélyén úgy érezte, tulajdonképpen megérdemelte azokat a gesztenyéket, például azért, mert kezdetektől képtelen volt élvezni a júniusi vidám osztálykirándulásokat, most egy kocsmában ül, úgynevezett előszilveszteren. Sejthetjük: általában nemigen élvezi a vidám előszilvesztereket, de közel a harminchoz legalább próbálkozik, hátha. Most épp nincs könnyű dolga, egész este kerülgetik egymást a volt pasijával, akivel nem mentek szét annyira rég, hogy ennek a kerülgetésnek ne lenne némi héjanászjellege. Amikor ez a volt pasi végre nem alakoskodik tovább és leül Juli mellé, Juli azt reméli, talán ez lesz az a pillanat, amikor az események új irányt vesznek. Talán van remény. És akkor, kopp, célba ér egy beszólás.Tovább

A szerző további cikkei

Berta Ádám
Tóni kutyái


Ma az lesz, hogy nem szólalok meg.

Már tegnap eldöntöttem, szóltam is előre Katának, hogy ez lesz. Aztán lefekvés a szokott időben, álomtalan alvás, ébredés a mobil berregésére. Megnézem a kijelzőt, hunyorgok. Összefolynak a betűk. Várok egy-két percet, aztán újra a szemem elé teszem. Most már el tudom olvasni, az van ráírva, szerda. Reggel van, és még mindig a fejemben jár a tegnapi terv. Kifundáltam, hogy egész nap nem szólok egy szót se.

Kutatni kezdek az agyamban. Mi okom lehetett rá? Mire jó ez?

Félek a bénultságtól, talán ezzel függ össze. A bénultság erejét, a bénító lendülethiányt próbálom olyasmivel ellensúlyozni, amit én szabályozok? Évekkel ezelőtt érezni kezdtem, hogy a bénultság mindennél hatalmasabb. És az érzés azóta csak fokozódott. Néha pár hétig lappang, de egészen sosem tűnik el.Tovább

A szerző további cikkei

Tóth Vivien
Tizenöt méter


Betérek a kínaiba, rögtön a kosár után nyúlok, a kocsimat a bejáratnál hagyom, ahogy szoktam. Ránézek a falon az órára, sietnem kell, már dél. Egykor kezdődik a tévében a kedvenc műsorunk, valami táncos francnak az ismétlése. Az unokáim mindig mondják, hogy éppen ki van a táncparketten, melyik híresség, de én egyet sem ismerek, pedig mindig olvasom a tv-újságot. Járom a sorokat, de nem találom, amit keresek. Odamegyek az eladóhoz, vele nem félek beszélni. Ő nehezen beszél, én meg halkan, valahogy mégis megértjük egymást. Ékszertisztítót keresek. Nincsen. Biztos nincs? Nem. Akkor valami más helyette? Felemi a Domestost, rázom a fejem, közben nevetek, hogy az nem jó. Túl erős. Mutatom a gyűrűmet, hogy kicsit koszos, azt szeretném szebbé tenni.Tovább

A szerző további cikkei

Lévai Júlia Míra
Lepedőt a proszektúrára


Kingának mindig jólesett, hogy a férje olyannak látja őt, mint akivel minden bút, bánatot meg lehet osztani, így most is felderül az arca. Belekerül hát egy kis bujkáló mosoly a hangjába, amikor mesélni kezdi Miklósnak, hogy képzelje csak el: egy idő után önkéntelenül átállt a háborgók oldalára. Minél inkább szidta őket a doktor, ő annál erősebben át tudta élni az igazságukat. A végén már maga is azt gondolta, hogy amikor az embernek amúgy is van elég baja, ne osztogasson neki még a kórház is feladatot! Végtére nem azért fizeti egész évben az egészségügyi járulékot, vagy mi a fenének hívják, hogy még a takarókról is neki kelljen gondoskodnia, hát nem igaz?Tovább

A szerző további cikkei

Kürti László
Babarózsa


Külön művészet jól választani a székhez bútorszövetet, az aranylóan fonákmintának kinéző bordós, ezüstös csíkokat aranyszálak szövik át, folyóméterárban egy kárpitostól rendelem, de a munkát egy harmadik szaki, spéci kárpitos vállalta végül. Külön-külön kifizetve is egy kisebb vagyon, de így együtt végképp elgondolkodom, hogy nem érte volna-e meg venni újat, vagy megkímélt hagyatékból licitálni össze egy garnitúrát a netről.

Az ember mégis ragaszkodik a saját gondolataihoz, úgy értve, a bútorok megformálják az agyat meg a lelked hullámait, amennyiben nem a kínaiaktól vásárolod össze az életed. Gázolajszagú konfekciók világában kellene élnem, pléhhodályokban vásárolni, kínálkozó örök akciós termékek között válogatva, cserélni ugyanolyanra, ami elmállott, elkopott.Tovább

A szerző további cikkei

Mesterházy Balázs
ugyanúgy nem


Sopsits Árpád

Payer Imre
Egy zsoldos monológja

Payer Imre
Az utazás

Payer Imre

K R I T I K A 

Csehy Zoltán
Orlando, Bambi, Patroklosz


Nem lövöm fejbe magam. 11 kortárs amerikai költő. Szerkesztette Gerevich András. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2022, 176 oldal, ármegjelölés nélkül

Tizenegy költő, tizenegy fordító: remek szerkesztői ötlet (a könyvet Gerevich András jegyzi), az azonosulások, affinitások sokfélesége ösztönösen megőrzi az egyedi hangokat. Egy ilyen „megosztott” kötet nem kíván egyetlen fordító-kaméleont, és természetesen kamatoztatja a változatos hangok energiatöbbletét. Az alkotók száma ideális, hiszen lehetőséget kínál az elmélyülésre, portréalkotásra. Ellenpéldának a sorozat szlovák költészetet bemutató antológiáját hozhatnánk fel, mely közel ugyanennyi oldalon 41 szerzőt villant fel, ráadásul ezek jelentős hányada a részletek alapján vagy műkedvelőnek tűnik (az is), vagy „ennyiből” egyszerűen megítélhetetlen.

2021-ben már jelent meg egy Kortárs amerikai költészet és próza alcímű antológia Domokos Johanna válogatásában és Gyukics Gábor fordításában (Viselnéd a szemem), vannak átfedések is, például Natasha Trethewey vagy Tracy K. Smith versei itt is, ott is szerepelnek, s akadnak olyan darabok is, melyeknek két magyar fordításuk is van. Az olvasó kedvére bogarászhat.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Hegedűs Claudia
Ex libris


Colum McCann: Levelek egy ifjú íróhoz
James Joyce: Stephen Hero
Paul Auster: A magány feltalálása
Claire-Louise Bennett: Tó

A szerző további cikkei

Bakó Sára
Forog a kaleidoszkóp


Péntek Orsolya: Vénusz jegyében. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 352 oldal, 4990 Ft

A különböző idősíkok egyszer a krónikák, máskor a mesék nyelvén szólalnak meg, helyenként a „város szája” beszél, de olyan is előfordul, hogy a szereplők gondolataiba nyerhetünk betekintést. Egy ennyire szerteágazó regényvilág megalkotása nem kockázatmentes vállalkozás, Péntek azonban mind nyelvileg, mind a cselekményt illetően talál olyan elemeket, amelyek képesek koherenssé tenni a művet. Az egész szöveget erőteljes érzékiség járja át, az ábrázolt terek ízekből, színekből, szagokból tevődnek össze: a szőlőszemekben tükröződő égbolt, a rózsa illata állandóságot teremt az időben. Szintén kontinuitást képez a visszatérő családi szál, a kelta Ulpia Ruca kék szemű leszármazottai ugyanis minden részben előkerülnek.Tovább

A szerző további cikkei

Jászay Tamás
Egyensúlygyakorlatok


Herczog Noémi: KUSS! Fel­je­len­tő színikritika a Kádár-korban. Kro­nosz Kiadó, Pécs, 2022, 480 ol­dal, 3500 Ft

A nagy ívű kutatás törzsét az a három, egyre növekvő terjedelmű fejezet adja, amely az ötvenes és nyolcvanas évek közötti hazai kultúrairányítási módszerek és a színikritikusi praxis metszéspontjait vizsgálja hosszabb-rövidebb esettanulmányokban. Lényegi a belátás, hogy nincsenek se receptek, se törvényszerűségek: mindig csakis konkrét előadások, szerzők, rendezők és pártszolgák. A szöveg eredeti műfaja követeli meg, hogy a szerző szigorú (vagy inkább annak tetsző) skatulyákba szorítsa be az írott és szóbeli források segítségével általa tüzetesen vizsgált eseteket.Tovább

A szerző további cikkei

Konkoly Dániel
Odaátról szól

Korpa Tamás: Házsongárd live. Hervay Könyvek 7. Erdélyi Híradó Kiadó – Kalligram Kiadó, Kolozsvár–Budapest, 2022, 80 oldal, 2990 Ft

Ahogy a korábbi kötetekben, itt is találhatunk konkrét helyekhez kapcsolódó verseket. Érdemes ezeknek utánanézni, hiszen A lombhullásról… esetében ezek többször átértelmezték a költemény jelentését. Például megnézhetjük miféle útvonal rajzolódik ki a 8 óra 40 perctől sötétedésig című versben.

A kötet tehát rengeteg kérdést tesz fel az olvasónak, várja is, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, hiszen egyenesen erre szólít fel minket az első költemény, a Kérdezz még! című. A lombhullásról… esetében megszoktuk, hogy gyakran nem emberi megszólalói vannak a költeményeknek. A Házsongárd live sem mellőzi ezt az eljárást, de itt már kevésbé egyértelmű, hogy ki is beszél.Tovább

A szerző további cikkei

Bényei Tamás
Nagy levegőt


Ketten egy új könyvről – Salman Rushdie: Az igazság nyelvei. Esszék 2003–2020. Fordította Bartók Imre, Greskovits Endre, M. Nagy Miklós és Turi Márton. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 462 oldal, 4999 Ft

A kötet egyik tanulsága, hogy Rushdie gondolkodása és értékrendje nem sokat változott Az éjfél gyermekei óta eltelt majdnem negyven év alatt, amit felfoghatunk úgy is, hogy az írások ebben a tekintetben nem sok újdonságot tartogatnak, de úgy is, hogy az élete során kétszer is hazát váltó indiai-angol-amerikai író következetessége irigylésre méltó. A kötet írásai újra (meg újra) felvázolják Rushdie irodalomszemléletét, újra meg újra beírva őt abba a hagyományba, amelyet a nyolcvanas évek regényeiben és esszéiben teremtett meg önmaga számára. Sokszor felbukkan az Ezeregyéjszaka meséi – amelyben, mint megtudjuk, eredetileg nem is volt repülő szőnyeg (20.) –, Ovidius és általában a mitológia és a mese, García Márquez (akiről portré-esszé is olvasható a kötetben), Günter Grass és Italo Calvino.Tovább

A szerző további cikkei

Navarrai Mészáros Márton
Utazás Rushdie koponyája körül


Ketten egy új könyvről – Salman Rushdie: Az igazság nyelvei. Esszék 2003–2020. Fordította Bartók Imre, Greskovits Endre, M. Nagy Miklós és Turi Márton. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 462 oldal, 4999 Ft

A kötet legnagyobb tétjét mégis az irodalom és az igazság nehezen körülhatárolható fogalmainak bekerítése (ugyanezt tematizálja alulértékelt fabularegénye, a Hárún és a mesék tengere), még akkor is, ha Rushdie nem győzi aláhúzni, hogy sem a művészeti ág, sem a filozófiai fogalom soha nem volt problémamentes. A Sátáni versek fatvával sújtott „popikonja” boldogul ezen a nehéz terepen, de itt-ott azért akadnak nehezítő körülmények. Nem szükségeltetik különösebb tehetség ahhoz, hogy rájöjjünk, a szövegek minden bizonnyal jobban működhettek előadva/felolvasva, mint írásban – a megállapítás különösen igaz az olyan buktatókra, mint amilyenek a szerencsére a vége felé tálalt egyetemi beszédek.Tovább

A szerző további cikkei

Csengery Kristóf
Kézcsók Paganinitől


(Berlioz: Les Nuits d’été – Harold en  Italie. Erato)

Michael Spyres (1980) rendkívül kifinomultan, tónusokban gazdagon, széles dinamikai skálán tolmácsolja a Nyári éjszakák dalait. Hajlékony hangja és plasztikus szövegmondása a sóvárgás, a bánat, a melankólia, az odaadás, a repesés, az öröm számtalan árnyalatát találja meg és közvetíti. Orgánuma különösen érzékenyen reagál a találékony és váratlan berliozi hangnemváltásokra.Tovább

A szerző további cikkei

Fuchs Lívia
Balett – mindhalálig

Rudolf viszont szupersztár volt, megszállott és zabolátlan, féktelen és karizmatikus, aki boldogan habzsolta az életet is, sok éven át a csodált Bruhn oldalán, majd sok más partnerrel, és mindig rajongók hadától körülvéve. Felfoghatatlanul sokat dolgozott, évente akár háromszázszor is színpadra lépett, és közben sorra tanította be a saját balettjeit és a klasszikusok átigazított változatait. A végjáték közeledtével, bár személyiségének varázsa még megcsillant, a technikája egyre kopott. De nem tudott és akart visszavonulni, holott a nyolcvanas évek kezdetétől már itt-ott kifütyülték, mert lassacskán már csak önmaga romjait tudta színpadra vinni.Tovább

A szerző további cikkei

Fenyvesi Ottó
Metafizikus terek


(Bak Imre: Helyzetek – Művek 2004–2022, Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2023. január 22. – május 1.)

A kiállítás maga is, de különösen ez az utolsó három év egyfajta redukciós folyamat eredménye, amelyben az alkotó a festészet vége problémáját járja körül, újragondol mindent válaszokat keresve a digitális képözönre, a posztmodern képiségre, ami elárasztotta a világot. A járvány alatt készített egy különös kollázssorozatot is, mintegy remixelte festészetét. Szétvagdosta szitanyomatait és új kompozícióba rendezte át, új dinamikát, új ritmust teremtve.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Az idill fonákja


(Martin McDonagh: A sziget szellemei)

McDonagh komikus alapötlete, hogy az Írország nyugati partjai közelében fekvő, kitalált kis földdarab lakosaira, egy tehénpásztorra és egy hegedűsre testálja élet és halál örök dilemmáinak megvitatását és megélését. Az ír szerző ironikusan esztétikájában ellentmondásos módon felidézi-kifordítja Bergman értelmiségiekre írt komor modernista filmdrámáit, a komikumból indít, ám nem kevésbé keserű végkövetkeztetésekig jut el, mint a szigetlét nagy svéd író-rendezője.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Egy kis csöndet


(Borbély Szilárd: Nincstelenek, r.: Horváth János Antal, Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros; Borbély Szilárd: Akár Akárki, r.: Horváth Csaba, Szkéné)

A Nincstelenek szenvtelen, minimalista nyelvétől, gyerekelbeszélőjétől nincs olyan távol Agota Kristóf és A nagy füzet, amelyből Horváth Csaba készített emlékezetes előadást. Bár ő most egészen másféle alapanyagot választott. Az Akár Akárki kevésbé jelentős Borbély-szöveg, mégis remek formáját mutatja vele a társulat, bár még a Widder Kristóf átiratában istenien előadott brechti songok sem képesek teljesen megfosztani a didakszistól.Tovább

A szerző további cikkei

Károlyi Csaba
Ellenbeszéd


(Belépési küszöb, Partizán Podcast, január 28. Csepregi Dávid és Schultz Nóra műsora, vendégek Vida Kamilla, a Semmi kóla, és Pap Szilárd István, a Mi a teendő? szerkesztői.)

A podcastok pedig fölveszik a versenyt a rádióműsorokkal. Kicsit hosszúak, de energia van bennük. És mivel nem kell egészkor híreket mondani, megtehetik, hogy ha a végén eszükbe jut az RTL Zámbó Jimmy-sorozata, akkor még tíz percet beszélgetnek – így lett a Belépési küszöb legutóbb több mint 70 perces. Ez az adás éppen arról szólt, hogyan is csinálnak ők adásokat. A Partizán podcasterei lazábbak lehetnek, mint a rádiósok, és mást tarthatnak fontos információnak. Másként szeretnének ellenzékiek lenni, mint az öregek, mindenekelőtt a folyamatokat akarják megérteni, szeretik feszegetni a bevett kereteket.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Az őrült halász és a tenger


(Britten: Peter Grimes, Párizs, Palais Garnier)

Hiába hinné azt bárki, hogy egy jó Peter Grimes-előadásért minimum Londonig kell szaladni, Párizsban is értenek hozzá. Angol rendező, főként angol énekesek, egy igazi sztár is, Simon Keenlyside, annyira sztár, hogy kicsit sem próbál sztárnak lenni, hagyja, hogy más legyen a főhős, Allan Clayton. Aki majdnem ijesztően azonosul a társadalom szélén tántorgó Peter Grimesszal, nem is akkor ijesztő, amikor énekel, mert mikor azonosuljon a szereppel, ha nem ilyenkor, de Clayton a taps alatt is furcsa, a szeme zavaros, még nem tért magához, álmodik. Azt álmodja, hogy ő Peter Grimes, vagy Peter Grimes álmodja, hogy épp a párizsi Operában kell elénekelnie a történetét.Tovább

A szerző további cikkei

Grecsó Krisztián
Debreceni háziáldás


(Debreceni összefoglalók az akkumulátorgyár meghallgatásairól)

Ülnek az elvtársak a pulpituson, és csak egy dolog fontos, nem szabad kijönni a formából, nem lehet kiabálni, izgulni, idegesnek lenni. Aki felszólal, ha Gödről jött, ha helyi, ha tanár, ha kisnyugdíjas, mind ingerült lesz, remeg a hangja, felszorul. Az ilyen embernek nincs igaza, nyilván azért olyan vehemens, mert gyötri a lelkiismeret. Hol higgadtság, ott elegancia, hol elegancia, ott igazság, hol igazság, ott pénz.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
A legvidámabb Barkas


(Nekünk írták a dalt! – A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig – A Magyar Zene Háza kiállítása)

Nehéz megmondani, hogy a magyar könnyűzene miért magyar, és ha ez a kiállítás – a kérdéseket nem feszegető, meglepő reflektálatlanságával együtt – választ ad valamire, akkor az éppen ez a kérdés. A ránk letekintő, felnagyított zenészek között állva rádöbbenünk, hogy talán nemcsak az angolszász popkultúra követői voltak a mi zenészeink, hanem képesek voltak sajátos zenevilágot is teremteni, amely a 30-60 év távlatában egyértelműen arról szólt, ami itt volt.

I N T E R J Ú

Lovász Andrea
„A távolság magányos pozíció”

Beszélgetés Molnár Krisztina Ritával

P Á R A T L A N

Beck Tamás
ADJONISTEN, FOGADJISTEN

A szerző további cikkei(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

A szerző további cikkei

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

H Í R E K 

100. ÉS-kvartett

A Vallai Napok további eseményei

A Szembenézés Alapítvány meghívója

Tiltakozó nyilatkozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói részéről

Szikszai Károly kiállítása


Október 7-ig tekinthető meg az Art9 Galériában (IX. Kerület, Ráday utca 47.) munkatársunk, Szikszai Károly Korán sötétedik című képzőművészeti kiállítása. Nagy Zopán felvételei a megnyitón készültek. Gaál József mondott megnyitó gondolatokat.Tovább

Krasznahorkai László Vidaković-díjas

Milovan Vidaković-díjjal tüntették ki Krasznahorkai Lászlót Újvidéken, a Prozefest nemzetközi prózafesztivál megnyitóján – közölte a Vecernje Novosti című szerbiai napilap kedden.
A méltatás szerint a 68 éves Kossuth- és József Attila-díjas magyar író posztmodern, disztópikus és melankolikus témájú életművével érdemelte ki a Milovan Vidaković-díjat.
A díjat korábban többek között Konrád György, Peter Handke, Orhan Pamuk és Mario Vargas Llosa vehette át.
Az elismerés névadója, Milovan Vidaković (1780–1840) szerb író, a regény műfaj szerb változatának megteremtője, a felvilágosodás eszméinek és a szentimentalista stílusnak a képviselője.Tovább

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.