2024. március 5., kedd

ÚJ TÖRVÉNY HELYETT A RÉGI BETARTATÁSÁT JAVASOLJÁK PINTÉR SÁNDORNAK A GYERMEKVÉDELMI SZAKEMBEREK

QUBIT
Szerző: BALÁZS ZUZSANNA
2024.03.05.


A Gyermekjogi Civil Koalíció átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a gyermekvédelem és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb ágazatok reformjához. A szervezet széles körű civil egyeztetést követően 12 pontban foglalta össze a gyerekeket leginkább veszélyeztető problémákat. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatuk szerint a gyermekvédelmi rendszert leginkább hátráltató tényező az, hogy teljes mértékben hiányoznak a gyerekvédelmi rendszer működésének a legalapvetőbb infrastrukturális, humán erőforrásbeli és pénzügyi feltételei. A civil szakértők szerint emiatt a rendszerben dolgozó szakembereknek egyre lehetetlenebb körülmények között kellene helytállniuk...

...A Gyermekjogi Civil Koalíció és az általuk összehívott civil szakmai szervezetek gyermekvédelmi akciótervének 12 pontja:

1. A mindenkori Kormány – az érintettek, valamint szakmai és civil szervezetek bevonásával - dolgozzon ki átfogó́ gyermekjogi stratégiát, ehhez kapcsolódó cselekvési tervet és biztosítsa az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény végrehajtását!

2. Integrált, szakmailag magas színvonalú, átlátható gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakirányítást és területi munkát!

3. A gyermekvédelem megfelelő finanszírozását, gyermekközpontú költségvetést, a mindenkori GDP legalább 3 százalékát fordítsák a családokra és a gyerekre!

4. Önálló gyermekjogi ombudsmant, valamint független szakmai testület létrehozását, amely a gyermekek jogainak területén végzett tevékenységek átfogó monitorozásáért, minőségbiztosításáért felel.

5. A gyermekvédelmi rendszerben dolgozó, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó szakemberek és más segítők anyagi megbecsülését, megfelelő kiválasztását, felkészítését, támogatását és rendszeres ellenőrzését!

6. A gyermekvédelmi rendszer túlterheltségének megszüntetését, a megfelelő működéshez elegendő erőforrások, így többek között férőhelyek és szakemberek biztosítását!

7. Hatékony megelőzést, korai támogatást, beavatkozást, a gyermekjóléti szolgáltatás „kapuőri” funkciójának érvényesítését!

8. A fokozottan sérülékeny gyermekcsoportok hatékony védelmének biztosítását!

9. A bántalmazás, elhanyagolás minden formájának a megelőzését, a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálását és az eredmények, megállapítások, következmények nyilvánossá tételét!

10. A gyermekvédelmi szakellátás működésének átláthatóvá tételét, traumatudatos szemléletmód kialakítását!

11. Gyermekrészvételt! A gyermekek tájékoztatását - életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő – bevonását az őket érintő döntésekbe, valamint a gyermekek érdekképviseletének hatékonyabbá tételét!

12. A gyermeki jogok megismertetését a gyerekekkel, családtagokkal, szakemberekkel és a legtágabb közvéleménnyel a minél szélesebb körű alkalmazás érdekében...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.