2024. április 25., csütörtök

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSOKAT TERJESZTETT ELŐ A GYERMEKEK ERŐSZAKKAL SZEMBENI HATÉKONYABB VÉDELME ÉRDEKÉBEN (2024.04.23.)

EU BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Szerző: EURÓPAI BIZOTTSÁG
2024.04.23.


A Bizottság – eleget téve az EU gyermekjogi stratégiájában vállalt kötelezettségének – a mai napon elfogadta a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgáló integrált gyermekvédelmi rendszerek kialakításáról és megerősítéséről szóló ajánlást.

Az ajánlás a tagállamokat fogja támogatni abban, hogy megerősítsék gyermekvédelmi rendszereiket. A különbőző szinteken működő hatóságoknak és a civil társadalomnak minden ágazatra kiterjedően össze kell fogniuk, hogy a gyermekeket összehangolt és szisztematikus módon tudják megvédeni az erőszak összes formájától.

80 millió gyermek él az Európai Unióban. A gyermekekkel szembeni erőszak továbbra is komoly kihívást jelent az EU-n belül és világszerte, minden korosztályban. 13% és 29% között mozog azoknak a 15 éveseknek az aránya, akik arról számolnak be, hogy gyakran bántalmazzák őket. A felnőtt nők 13,7%-a számolt be arról, hogy gyermekkorában szexuális erőszak érte, de a valós arány még ennél is magasabb lehet. A kormányzati intézkedésekből, illetve a kormányzati tétlenségből adódó hatásoknak a gyermekek a társadalom minden más csoportjánál jobban ki vannak téve. A gyermekvédelem erkölcsi és jogi kötelességünk is. Ez egyúttal stratégiai befektetés is a társadalmainkba.

Az ajánlás főbb elemei

Álljanak a gyermekek az integrált gyermekvédelmi rendszerek középpontjában: a gyermekvédelmi rendszerek alkalmazkodjanak a gyermekek igényeihez, és vonják be őket a róluk szóló döntések meghozatalába.

- Kapjanak a tagállamok támogatást a rendszereik kiigazításához, hogy az uniós eszközök, például jogalkotás, szakpolitikák vagy pénzügyi hozzájárulás segítségével valóban hatékonyan tudjanak minden gyermeket megvédeni az erőszak minden formájától. Ennek első lépései közé tartozik a diszkrimináció megelőzése és az ellene zajló küzdelem, a célzott segítségnyújtás, és a gyermekek elleni erőszakkal kapcsolatos zéró tolerancia társadalmi kultúrájának előmozdítása.

- Jöjjön létre az integrált gyermekvédelmi rendszerek általános kerete. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy dolgozzák ki nemzeti terveiket a gyermekek elleni erőszak felszámolására, a gyermekvédelemre vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok hatékony végrehajtására, koordinációs struktúrák létrehozására, az emberi és pénzügyi erőforrások megerősítésére, valamint az adatgyűjtés javítására.

Javítsuk az ágazatok és az illetékes hatóságok közötti összehangoltságot és együttműködést: legyen lehetőség szakembereket képezni helyi szinten is.

- Valósuljanak meg átfogó és összehangolt támogató intézkedések a gyermekek elleni erőszakkal kapcsolatban a megelőzéstől a korai felismerésen át a bejelentésig és az ágazatokon átívelő támogatásig.

- Vigyázzunk a gyermekek online és offline épségére: javítsuk a gyermekek digitális jártasságát, tanítsuk meg őket a biztonságos internethasználatra, képezzük a felnőtteket és a gyermekek gondozóit is.

- Védjük meg a gyermekek integritását és mentális egészségét, előzzük meg a(z internetes) zaklatást: ösztönözzük a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki nemzeti mentális egészségügyi stratégiát kifejezetten a gyermekek mint elsődleges célcsoport részére.

- Használjuk ki jobban a rendelkezésre álló uniós eszközöket – az ajánlás mellékletében felsorolt jogszabályokat, szakpolitikákat, pénzügyi támogatást – a gyermekvédelmi rendszerek megerősítésére. Ne álljunk meg az EU határainál: ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy külső tevékenységeikre vonatkozóan is fogadjanak el a gyermekek védelmére vonatkozó integrált megközelítést a gyermekmunka felszámolása, a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek védelme, valamint a gyermekeknek a klímaváltozás káros hatásaival és a környezeti veszélyekkel szembeni védelme érdekében...


Lásd még: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.