2022. október 26., szerda

NAGYON HELYES, HA AZ IGAZGATÓ ÚR SAJÁT HITÉNEK ÉRTÉKRENDJÉHEZ KÖTŐDIK, ÁM AKKOR KÖTŐDJÉK AHHOZ TÉNYLEGESEN ÉS KÖVETKEZETESEN

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.10.26.


Nem szeretnék több szót vesztegetni az október 23-án kirobbant és azóta gyűrűző Nemzeti Keresztény Trágársági Konzultáció (NemKTK) lélekben 15 millió magyart aktivizáló és újra összeforrasztó diskurzusára, nem is kívánok a görög és a római irodalommal kezdve és a teljes magyar szépirodalom és vallásbölcseleti hagyománnyal folytatva, mondjuk Janus Pannoniustól vagy a Dubnici krónikától Pázmány Péter esztergomi érseken, bíboroson, Alvinczi Péter református lelkészen, Csokonai Vitéz Mihályon és Petőfin át Móricz Zsigmondig, Esterházy Péterig vagy Tandori Dezsőig példák tömkelegével élni, megvilágítandó, hogy mi is az emberi létezéssel egyidejű káromkodás funkciója, mit kutatnak a malediktológiával foglalkozó történészek, kultúrantropológusok, orvosok, pszichológusok, irodalmárok, nyelvészek, szociológusok, etológusok, vallási néprajzzal foglalkozók stb., mit jelent a nyelvi agresszió, annak mik a pszichológiai okai, mit jelent a nyelvi indulat és mit az előre megfontolt nyelvi szándék, mi a különbség a viccelődés (még ha az nem is sül el jól) és a szándékos sértés, s mi a káromkodás és a trágárság között, van-e különbség a verbális és vizuális (például a metakommunikatív) trágárkodás között, mit jelent a népi és a városi kultúrában a káromkodás, nem emlegetek magyarul is elérhető szakirodalmat, teszem azt Huizingától Erdélyi Zsuzsannán át Bahtyinig, s szóba sem hozom a „megszelídült trágárság” jelenségét (pl. miért járt halál annak, aki egykoron ebadtának nevezte a másikat) stb.
Egyetlen dolgot hoznék még szóba. Azt, ahogy a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium igazgatója a keresztény értékekre hivatkozva elhatárolódott az iskola diákjától, aki az október 23-i tüntetésen – kétségtelenül – erős szavakat használt.

Nagyon helyes, ha az igazgató úr saját hitének értékrendjéhez kötődik, ám akkor kötődjék ahhoz ténylegesen és következetesen. Például határolódjék el attól az embertől, aki a keresztény nemzeti kormány által elismert, kitüntetett, dédelgetett és agyonpénzelt protagonistájaként szakmányban, majd minden publikációnak csúfolt dührohamában embertársait rendre hol szarnak, hol szardarabnak nevezi. Ugyanis – ismereteim szerint – Mózes első könyvének szavai alapján Isten nem szart vagy szardarabokat teremtett, hanem a maga képére és hasonlatosságára embert. Aki persze lehet jó és lehet rossz, lehet bírálható és dicsérhető, de ember, s emberként imago Dei.

Az imago Dei pedig nem geci, nem hájfejű geci, nem kis pöcs, fasz, kretén barom állat, mint ahogy más szövegeiben is nagy kedvvel szólítja meg ekképp embertársait a fenti szerző.
Továbbá ugyancsak a keresztény értékrendre oly kényes igazgató úr megtisztelő figyelmébe ajánlanám, hogy jóllehet a pápa a katolikus tanítás szerint Jézus Krisztus helytartója, Szent Péter apostol utóda, a katolikus egyház főpapja, Vatikán állam államfője, Isten szolgáinak szolgája (Servus Servorum Dei), s legfőbb tanító a hit dolgaiban, mégis a fent idézett, s a mai nemzeti-keresztény kormány kitüntetett módon szeretett és megbecsült szószólója rendre alkalmatlan, demens vénembernek, gazembernek, kretén politikusok kretén mondatait kretén módon ismétlő ostoba hülyének, genderben hívő marhának, argentin libsinek szokta becézgetni az egyházfőt, azt hangsúlyozva, hogy „hülyének lenni a legkönnyebb, és ez a pápára is vonatkozik.”

És ha az igazgató úr vigyázó tekintetét minden esetben, kivétel nélkül a keresztény értékrendre fókuszálja, szívesen állok rendelkezésére, s gratis megküldöm neki azokat a megnyilvánulásokat, tetteket és cselekedeteket, amelyek szerény véleményem szerint szöges ellentétben állnak a keresztény értékrenddel.

Csak tegye szabaddá néhány óráját minden nap, mert garantálom, bőven akad majd olvasnivalója az igazgató úrnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.