2022. december 31., szombat

TÁRKI - TÁRSADALMI RIPORT 2022

TÁRKI
Szerkesztők: KOLOSI TAMÁS–SZELÉNYI IVÁN–TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
2022.Előszó

(Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György)

I.GAZDASÁG

1. A magyar gazdaság két egymásra torlódott válság közben
(Palócz Éva) 

2. Célellentétes következmények? Az uniós források hasznosulása Magyarországon
(Medve-Bálint Gergő –Martin József Péter –Nagy Gabriella) - Melléklet

3. A minimumjövedelem-ellátások szintjének alakulása Európában 2009 és 2017 között

(Gábos András –Tomka Zsófia) - Melléklet

4. Lakásárak, jövedelmek és területi egyenlőtlenségek
(Hegedüs József –Székely Judit)

II. DEMOGRÁFIAI HELYZET

5. Szülővé válni és harmadik gyermeket vállalni:Csoporttényezők és családpolitika
(Spéder Zsolt –Murinkó Lívia)

6. Párválasztási szokások Magyarországon. A homogámia és heterogámia alakulása 1980 és 2016 között
(Erát Dávid) - Melléklet

7. Születni Magyarországon – esélykülönbségek csecsemőkorban
(Veroszta Zsuzsanna)

III. TÁRSADALOMSZERKEZET ÉS TÁRSADALMI MOBILITÁS

8. Osztályszerkezet és jövedelemeloszlás Magyarországon 1982 és 2019 között
(Huszár Ákos) - Melléklet

9. A generációk közötti transzferek hatása a vagyonfelhalmozásra Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
(Medgyesi Márton)

10. Társadalmi mobilitás és partnerszelekció
(Erát Dávid – Huszár Ákos – Füzér Katalin) - Melléklet

11. Oktatási egyenlőtlenségek, iskolai mobilitás és az oktatási rendszer átalakulása Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig
(Lőrincz Borbála – Antal-Fekete Emese)

12. A háztartások ingatlanvagyona és mobilitási esélyei
(Horváth Vera)

IV. SZOCIÁLIS HELYZET, SZEGÉNYSÉG, EGYENLŐTLENSÉGEK

13. A jövedelmi szegénység kiterjedtsége és mélysége 2005 és 2020 között – eltérő küszöbértékek mentén
(Gábos András – Tátrai Annamária)

14. Magyarország szegénységi térképe
(Tátrai Annamária)

15. A fiatalok jóléte Európa városaiban a helyi gazdasági fejlettség és társadalompolitika kontextusában
(Csathó Ábel - Medgyesi Márton)

V. VÁLSÁGHELYZETEK ÉS TÁRSADALMI HATÁSAIK

16. A pandémia miatti iskolabezárások és a digitális oktatás hatása a tanulók felkészültségére a közoktatásban és a felsőoktatásban
(Lannert Judit)

17. A Covid19-járvány néhány demográfiai jellemzője 2020-ban és 2021-ben Magyarországon
(Bálint Lajos)

18. Menekültválság 2022-ben. Az Ukrajna elleni orosz agresszió menekültjeinek magyarországi fogad(tat)ása
(Tóth Judit – Bernát Anikó)

VI. VÁLASZTÁSOK, POLITIKAI PREFERENCIÁK

19. A 2022-es országgyűlési választások: Adatok és meglepetések
(Tóka Gábor)

20. Kilenc választás Magyarországon: A centrális erőtér alakulása
(Mészáros József – Pintér József – Ragács Attila – Syi)


21. A munkaerő-piaci és a politikai részvétel összefüggései nemzetközi összehasonlításban

(Róbert Péter – Susánszky Pál)

22. Kompország lakói 2022-ben. Az USA, az EU, Oroszország és Kína megítélése a magyar közvéleményben
(Tóth István György)

VII. ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI ATTITŰDÖK

23. Vallási riport, 1991–2022. Magyarországi trendek nemzetközi összehasonlításban
(Máté-Tóth András – Rosta Gergely)

24. A homoszexualitással kapcsolatos társadalmi attitűdök a 21. század elején Magyarországon
(Takács Judit – Szalma Ivett)

25. A fogyatékossággal élő emberek jogaival és társadalmi részvételével kapcsolatos lakossági attitűdök
(Bernát Anikó – Petri Gábor – Vajda Dorina – Kozma Ágnes)

VIII. VISSZATEKINTŐ ELŐRETEKINTÉS

26. A magyar társadalom és politika változásai 2004 és 2022 között
(Kolosi Tamás – Szelényi Iván)

Két részes akadálymentesített hangoskönyv a látássérültek számára itt található:
Társadalmi riport 2022 (2/1)
Társadalmi riport 2022 (2/2)
Készítette: @istvangellai

ITT OLVASHATÓ
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.