2023. február 6., hétfő

A FASISZTOID FELTÁMADÁS AZ EUROATLANTI KULTÚRÁBAN

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: UNGVÁRY RUDOLF
2023.02.03.


...A szélsőséges erő kormányt alakítva a liberális demokráciában „láthatatlanul” mindent lassan megváltoztathat. A demokratikus legalitás alapján. Jogeljárási eszközökkel fokozatosan kirekeszthet minden más politikai erőt. Klasszikus formában egykor a fékek és ellensúlyok rendszerének többé-kevésbé nyílt, erőszakos leépítése játszódott le. Ezáltal keletkeztek a történelemből ismert fasiszta és bolsevista rendszerek. Ez a megoldás a fasizmus, majd a bolsevizmus vereségével végzetesen diszkreditálódott.

A mai út átláthatatlanabb. A szélsőjobboldal és toxikus vezérei12 kormányt alakítva megőrzik a demokrácia formáját. Látszólag működik a fékek és ellensúlyok, a liberális demokrácia intézményrendszere, de ezeket teljesen kiüresítik. Megszállják a kormányzat vazallusai. Úgy alakítják át az alkotmányt, hogy az arra való hivatkozással ne lehessenek intézkedéseiket alkotmányellenesnek bélyegezni. Akár az alkotmánybíróságokat is (ha vannak) teljesen egyenirányítják. Uralmuk alá vetik a tömegkommunikációt. Általa maguk mellett képesek tartani a választók nehezen tájékozódó többségét a következő választásokig. Néhány középpontból szolgáltatják azokat a hamis, mérgező híreket, melyeket úgy találnak ki, hogy legfőbb terjesztőik azok legyenek, akik a legkevésbé hisznek bennük. Ez bekövetkezhet akár az euroatlanti világ legfejlettebb demokráciáiban is.

A fasizmus kora nem fejeződött be 1945-ben. Csak „klasszikus”, nyílt formája szenvedett totális vereséget. Alakváltoztatott, demokráciával álcázott – fasisztoid – formája most van feltámadóban.13

A fasizmus ugyanis különféle formákban jelenhet meg.14 Még a sértetlen, „régi” demokráciákat sem kell már erőszakosan megdönteni, észrevétlenül válnak tömeges támogatást szerző, mérgező vezérek zsákmányává. Hatalomra kerülve pedig idővel úgy alakítják át körmönfont módon a törvénykezést és az államszervezetet, hogy gyakorlatilag lehetetlen őket leváltani. Ez a folyamat lényegesen hatékonyabb, mert a tömegek számára szinte átláthatatlan. Az eredményt félrevezető módon csak populizmusnak15 vagy hibrid választási autokráciának nevezik16 (még tévesebben „nemzeti-konzervatívnak”). A különféle demokrácianevek (hibrid demokrácia, vezérdemokrácia, választási önkényuralom stb.) mindig csak a feltámadófélben levő önkényuralom egyik vagy másik formális ismérvét emelik ki. A klasszikus fasizmus/nemzetiszocializmus láthatatlanított mutációjaként fasisztoid rendszerekről van szó.

Mivel a klasszikus fasizmus/nemzetiszocializmus rémtetteiről erkölcsileg és érzelmileg alig lehet elképzelni, hogy megismétlődhessenek, ezeknek szingulárisaknak kell lenniük a történelemben. Ebből születik meg a vágyvezérelt lelkiállapot, hogy a fasizmus/nemzetiszocializmus nem térhet vissza. Nem is. Éppen ezért születik újjá rejtekező, demokratikusnak álcázott formában. A fasizmus önmagát teszi fölismerhetetlenné – a demokrácia segítségével...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.