2023. március 24., péntek

AZ ÉS 2023/12. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.03.24.


P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István
Két úr szolgája


Kormányunk nem fogja ratifikálni a svéd NATO-csatlakozást, hiába kérik erre a Facebookon volt külügyminiszterek és egyéb notabilitások, minek is tenné. Mindannyian tudjuk, hogy Svédország, de mellesleg Finnország is a legválogatottabb jelzőkkel sértegeti Magyarországot, vagy legalábbis ezt állította az országházmester két héttel ezelőtt, amit pedig ő egyszer kimond, az úgy igaz, vagy ha mégse, akkor is. Az udvari sajtó rögvest neki is látott, hogy a válogatott jelzők egy csekélyebb hányadát tételesen felsorolja. Az e tárgyban született Így gyalázzák Magyarországot a svéd és finn politikusok című fogalmazvány egyetlen konkrét példát se tudott említeni, ám ezen tudtunkkal senki se csodálkozott.

Mi tagadás, honunk legjobbjainak orcáján ekkor már némi bizonytalanság kezdett tükröződni, kormányzó urunk azonban megmutatta a helyes utat: „Azért váltsunk már pár szót ezekkel a derék finnekkel és svédekkel. Mert az mégsem járja, hogy gátlástalan hazugságokat terjesztenek rólunk, a magyar jogállamiságról és demokráciáról, az itt folyó életről”, mondta ő, kisvártatva pedig nagy örömmel hallottuk, hogy Hende Csaba vezetésével büntetőexpedíció indul a két északi államba, sorra járja az elkövetőket, és mindenkit felpofoz.Tovább

A szerző további cikkeiVári AttilaSzűcs R. Gábor
Európai Erős Egyesült Államok


„De omnibus dubitandum est”, azaz mindenben kételkedni kell – ezt a mondást Johannes Climacusnak, azaz Søren Kirkegaard-nak és Descartes-nak1 is tulajdonítják. Az eredete végül is mindegy: ez az elv, a szkepticizmus a gondolkodás alapja. Cikkemben most, szkeptikusként Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselőjének és miniszterelnök-jelöltjének két állításával foglalkozom. Az egyik az Európai Egyesült Államok létrejöttének már korábban felvetett lehetősége, a másik az erős állam koncepciója, amelyet most hallottam először ennyire erős hangsúllyal, programként. A DK szociáldemokrata, azaz baloldalinak minősített nézeteivel a maguk egészében képtelen vagyok azonosulni, bár bizonyos elemeikkel egyetértek. A liberális vonásokat viszont igencsak kedvelem. Ezért íródott ez a cikk.Tovább 


F E U I L L E T O N

Bihari Péter
Apáthy István magyar világa


I R O D A L O M

Molnár T. Eszter
Rajzolok


Göcsörtös fát rajzolok ezüstszínű lombbal. Alá bokrokat, egyiken alma nő, a másikon szivárványos halak. A lap szélén lila vizű tó. Nekem tetszik, de anya ráncolja a szemöldökét. Azt mondja, nem ez volt a feladat. Egy hazafias jelenetet kéne rajzolnom a tankönyv alapján, a Landerer-nyomdát vagy a világosi fegyverletételt, nem mindenféle fákat meg bokrokat. Új lapot veszek elő, és elölről kezdem a rajzot. Anya mindig tudja, mi a feladat.

Az iskolában írni, olvasni vagy számolni kell, máskor zsámolyt ugrunk, éneklünk vagy gázmaszkot készítünk. Nem bánom az iskolát, de rajzolni jobban szeretek. Azt rajzolom, amit látok. Évát az udvar sarkában, a kukák között, ahová akkor bújik, ha cukkolják a hatodikosok, Sári nénit, akinek hétvégén letört az egyik foga, Botit, ahogy a nagylépcsőn bénázik a mankóival. Nem mindenki szereti, ha lerajzolom, Sári néni elvette tőlem a képet, összegyűrte és kidobta a kukába.Tovább

A szerző további cikkei

Csabai László
A múzsa


Carlos harmadik asszisztense már valóban civil. Egy vastag pulóveres, széles szárú farmert viselő fiatalember. Vele csínján bánik az artista. Pedig csábító a trapézgatya alját odaszegezni a deszkához. A fiatalember, miközben tűri a mellette becsapódó késeket, telefonjával lefényképezi Carlost. S a mutatvány végén úgy is készít egy képet, ahogy a két hős egymást átkarolva áll. A közönség kilencven százaléka erre előkapja saját mobilját, és lefotózza eme fotózkodást.

Az artista most tesz egy kört a porondon. Fel-felszökken a szegélyre, mintha úgy jobban szemügyre tudná venni a közönséget. Végül, a kiindulási helyre visszaérve, Bogár Katalinon állapodik meg a tekintete.

– Hékás, ez téged bámul! – löki meg Polacsek Böbi Bogár Katalint, aki mégis inkább hátrafordul, hogy megtalálja az érdeklődés címzettjét. De más is őfelé fordul. Carlos pedig egy szál rózsát dob neki. És invitáló mozdulattal szólítja színpadra. Bogár Katalin rázza a fejét, feláll és úgy is rázza a fejét, elindul a sor szélére, s a fejét még mindig rázva mutatja, hogy lehetetlen részt vennie ebben a mutatványban. És megáll. Erre Carlos felmegy érte.Tovább

A szerző további cikkei

Ménes Attila
Újabb harmszik


(Eszméletlen körülmények) Ismerősöm, pesti hantás arc meséli. Voltak egy kis csempészúton, ő és a csaja. Konkrétan mellékes, hogy mivel kereskedtek, nem akar tippeket adni. Lényeg, hogy vastag a buli. Mindegy. Elkapja őket a szudáni–líbiai határon, a döglött sivatag közepén az ottani milícia. Irány a csótányos, vöröshangyás, százlábús dutyi. Hol szerezték ezt a lítiumot, ez iránt érdeklődtek a gecik. Mindketten kaptak egy injekciót, és amikor magukhoz tértek, egy észak-kameruni katonai bázis börtönében találták magukat, csontvázzá lesoványodott amerikai exkatonák közt. Az amik pont szökést terveztek.Tovább

A szerző további cikkei

Török Ábel
a fülemüle


a sziklamászó calais egy nap fehér fülemülét vitt ajándékba a dalos ajkú khloénak. a hegyen fogta meg, felkapaszkodott arra az oromra, amelyet a legvörösebbre szárított a nap, és feldúlta a fészkét. a fülemüle reszketett a kezében, megkérte calaist, hogy engedje el, de calais nemcsak sziklamászó volt, hanem még a szívét is mészkőből pattintották egykor az istenek, mert kinevette, dehogyis engedlek, hatszáz napja figyellek és követlek már, ma estétől kezdve khloé gyönyörködik majd benned. soha azelőtt nem látott még fehér fülemülét, a tolla úgy fénylett, mint a víztükör, az egyik szeme zafírból volt, a másikban hét év elfojtott bánat csillogott. a fülemüle rendíthetetlenül kérlelte, könyörgött és rimánkodott, erdőt és eget ígért calaisnak, de ő csak a fejét rázta, ne koptasd a hangod, otthon szükséged lesz rá. amint elengedsz, elrepülök, csengett erre a fülemüle torka dacosan, hát nem tudod, hogy én fogságban elpusztulok? calais erre felmérgesedett, és eltörte a szárnyát.Tovább

A szerző további cikkei

Fehér Imola
Meg kell halni?


Meg kell halni. Emlegette mindig. Ha jó, ha rossz dolog történt, ha már nem is mondta ki, mindenki fülében ott csengett. A szomszéd zokniban totyogott ki a kapuig, hogy bevigye az újságot. Se köntös, se papucs. Meg kell halni, sóhajtotta. De így idétlen, nem fog. S várta a delet, hogy a már felöltözött Imre bátyám átadja az átrágott újságot. Mindennap megnézte. A gyászrovat lapjai hókán meredtek a semmibe. De tényleg meg kell halni? Nekik miért kellett? Miért pont ők? Kereste a logikát a számok és nevek mögött. Átlagot számolt és statisztikát vezetett. Meglepő módon a december tűnt a legvégzetesebbnek. A hidegre és a gyérülő szeretetre fogta.Tovább

A szerző további cikkeiGerevich András
Őszi elégiaV I S S Z H A N G

Horn Gábor
Idő előtt meghalunk
– addig szenvedünk


A szerző további cikkei


Jeszenszky Géza
Mosolygó vagy ijesztő?


K R I T I K A

Bódi Katalin
Legyen a sírjára virág


► Johannes Fried: Hány nap még a világ? A modern tudomány születése. Fordította Lénárt Tamás. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2022, 211 oldal, 4595 Ft

Johannes Fried kötete a középkori eszkatológia és apokaliptika szoros egymásba fonódásának alapvetéséből indul ki, azaz abból, hogy a túlvilágról és az üdvösségről való gondolkodást a középkori keresztény kultúrában mindenekelőtt a végidőkről szóló profetikus kinyilatkoztatások határozták meg. A végítélet fenyegető közeledéséhez és az üdvözülés reményteliségéhez azonban nemcsak a szentírás értelmezése adott alapot, hanem a civilizációk által felhalmozott leírások, megfigyelések, történetek és tudományos eredmények, illetve az égi és földi jelenségek (jellemzően csillagászati, meteorológiai, természeti, járványügyi, egészségügyi extremitások) folyamatos interpretációja. Így minden jelenség önmagán túlmutató, a végidő teleológiája felől értelmezhető isteni üzenet volt, amely minden cselekvést az utolsó ítélet kulcseseménye irányából tett eleve mérlegre. A jelen és a jövő ilyesfajta megszállása, illetve a világ felfedezése az üdvözítő cél érdekében a végítélet által megszabott világrend kereteiben zajlott, ám idővel túl is csapott azon, hiszen „a megismerési módok közötti lavírozás” (163.) egyre intenzívebb természettudományos kutatásokat, metodológiai innovációkat szabadított fel.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Weiss János
Ex libris


Pintér Tibor: Hangok és szavak erdeje
Takáts József: Átrendeződések
Havasréti József: Ráolvasás
Deczki Sarolta: A jereváni rádió

A szerző további cikkei

Csabay-Tóth Bálint
Százfelé szórt szövegek


► Kosztolányi Dezső: Bo­szor­ká­nyos esték – Bolondok. Szer­kesz­tette Szilágyi Zsófia, Tóth-Czifra Júlia, Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 992 oldal, 4990 Ft

Ez a kiadás kötetelvű, tehát nem megjelenési sorrendben vizsgálja a novellákat, hanem a kötetkoncepciókat figyelembe véve. Ez a módszer hagyományosnak mondható a sorozatban, ugyanis a korábbi rövidprózai kötetek kritikai kiadásai esetében is ez volt a mérvadó. Mindemellett meg kell említeni, hogy a kötetelvűség mellett a lábjegyzetekben és a függelékben is felsorolják az adott szöveg kötet előtti és kötet utáni, még Kosztolányi életében történt megjelenéseinek eltéréseit. A szerkesztők a novellák alapszövegeinek a kötetváltozatokat tekintették. Ehhez viszonyították a cím- és szövegvariánsok eltéréseit. Erre szükség is volt, mert a történelmi Magyarország területén több ezer lap működött. A tartalomkészítés és megosztás pedig koránt sem volt annyira gördülékeny, mint ma, így részint a kényszer, részint az anyagi haszon miatt több helyre is publikáltak a szerzők.Tovább

A szerző további cikkei

Pinczési Botond
Érett biopoétika


► „Fényem nő: magam termelem” – Biopoétika a 20–21. századi magyar lírában. Szerkesztette Balajthy Áges és Mezei Gábor. Prae Kiadó, Budapest, 2022, 404 oldal, 4990 Ft

Mezei Gábor és Balajthy Ágnes szerkesztők az összefüggések világosabb megmutatása érdekében három részt alakítottak ki, melyeket az élet szerveződésének, az állati, növényi, emberi létszférák közti poétikai mozgásoknak, illetve a természeti és az épített környezet kategóriáinak szenteltek. A kötet párbeszédképessége leginkább az azonos szerzőt tárgyaló tanulmányokban (József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Korpa Tamás), illetve a befejező fejezetben mutatkozik meg, utóbbi esetében egy egyszerre természetből eredeztethető, mégis mesterségesen létrehozott jelenség, a kert szolgál a diskurzus középpontjául. Vigh Levente Archivált táj Oravecz Imre Távozó fa című kötetében és Szirák Péter Kukorelly „természete” című tanulmányai mellett Pataki Viktor tárgyalja a kert értelmezési lehetőségeit, méghozzá egy Radnóti-opusban.Tovább

A szerző további cikkei

Margócsy István
Az egyetem és a mai magyar irodalom


Az ÉS könyve márciusban – Balajthy Ágnes – Bódi Katalin – Szirák Péter: A kortárs magyar irodalom. Szerkesztette Szirák Péter. Debreceni Egyetemi Kiadó, Tankönyvek sorozat, Debrecen, 2022, 167 oldal, 4190 Ft

A könyv nem kíván történeti, kiváltképpen nem valami felé haladó történeti ívet felvázolni (nyilván emiatt alakult így a címe is: egyetemi tankönyvtől inkább megszokott lett volna a kortárs magyar irodalom története megfogalmazás), de az események felrajzolása mégis megőrzi a történeti kifejlés (fejlődés) sok-sok hagyományozódott mozzanatát: tulajdonképpen újra legitimálja azt a prózafordulatot, amely a nyolcvanas-kilencvenes évek leírásaiban rögzült több mint negyedszázada, s amelynek „mai” érvénye erősen kérdésbe vonható. Vajon ma is tartható még az a szép elképzelés, hogy az újabb magyar próza Ottlik Géza köpönyegéből bújt volna ki? Vajon Bodor Ádám, Kertész Imre, Tar Sándor, Spiró György, Krasznahorkai László prózája beférne még „ma” Ottlik köpönyege alá? A nagy líratörténeti fordulat, amit a könyv az eddigi leírások összegzéseként prezentál, megáll-e még (hajdani történeti érvényén túlmutató módon is) azokban a más utakat mutató líratörténeti fejleményekben, amelyeket a könyv egyébként nagyon érzékenyen elemez?Tovább

A szerző további cikkei

György Péter
Hosszú úton


(Korniss Péter: Hosszú úton – Szék 1967–2022, Várfok Galéria, megtekinthető május 13-ig.)

Korniss munkásságának jelentősége évtizedek óta kétségbevonhatatlan. S ugyanakkor jelentése – mint azt a Várfok Galéria kiállítása is bizonyítja – egyre összetettebb, a dokumentumok többrétegűek, egyre több oldalát tárják fel a valóságnak. A járvány és az erdélyi falvak közti léptékeltérés, tehát a távolságok közti radikális különbség olyan kihívás volt, amelynek Korniss nem állt ellent. Ismerős terepre ment vissza, hogy ott értse meg, mit is jelentett Szék lakói számára egy olyan végzetes metamorfózis, amely nyilván másképp hatott azokra, akiknek a földrajzi valóságuk szétesése mindaddig elképzelhetetlen volt.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
Kolonizált elménk felszabadítása


(Decolonize Your Mind Society: A Second Invitation to an Uninterrupted Katabatic Lens – lemezbemutató koncert, Zene Háza, március 11.)

Hock Ernőnek bund nélküli basszusgitáron ugyancsak nem okoz gondot a szokatlan hangolás és az új dobossal, Porteleki Áronnal meghökkentően erős alapot adnak. És ez az az alap, amire rögtön a kezdéskor azt mondtam, hogy a Zene Háza kicsi hozzá. Annyira masszív a megszólalás, olyan ügyesen játszanak az alapkoncepción túl is a dinamikával, a hatásokkal, a poénokkal, hogy ez a high-end produkció egy stadionban is ugyanúgy megszédítené a közönséget, ahogy most itt a teltházzal tette.Tovább

A szerző további cikkei

Sinkó István
Színben bujdosó


(Gergely Nóra kiállítása az Újlipótvárosi Galériában március 31-ig látható.)

Sok anyagból és technikából (meg mesterségből) összegyúrt képek sora látható a falakon. Vagyis egy saját nyelv saját anyagra írt kifejezése. Ettől is önéletrajzi ez a tárlat. Látjuk itt a felkészült festőt és a felkészült iparművészt, amint játszik színnel, formával, némiképp az anyaggal.

Játszadozása során felbukkannak régi tárgyak és ősi vagy antik formák. Előkerülnek a falusi lét nélkülözhetetlen háziáldásai és falvédői (persze csak áttételesen), jelen vannak festett bútorok és a kor sajátos – képregényre, graffitire utaló – képzettársításai.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
3H


(Császi Ádám: Háromezer számozott darab)

A hatalmi pozícióban lévő, saját nemzetközi karrierjét egyengető rendező és a társulat saját kiárusításukat többnyire passzívan tűrő tagjai állandó vitában állnak egymással. A színészek sérelmezik, hogy mivel saját nevükön, saját történetükkel szerepelnek, a közönség előtt újraélik traumáikat és azonosítják magukat stigmáikkal, a rendező szerint viszont önfelmentés folyton saját származásukra, traumáikra hivatkozniuk. A konfliktus a kezdőjelenet után veszít kezdeti gondolati intenzitásából, amint a színházrendező alakja pillanatok alatt megkérdőjelezhetetlenül belecsúszik a nárcisztikus akarnok, a közönség igényeit okosan kiszolgáló sikerhajhász provokatőr szerepébe.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Béke és háború


(Lezsák Sándor: 80 vödör levegő, r.: Oberfrank Pál, Veszprémi Petőfi Színház – Márai Színház, Thália Színház; B. Brecht – P. Dessau: Kurázsi és gyerekei, r.: Zsótér Sándor, Budaörsi Latinovits Színház)

Joggal gondolhatjuk, hogy a budaörsi Kurázsi is Putyin háborújáról fog szólni, amint meglátjuk Ambrus Mária elhíresült színpadképét a Kurázsi és gyerekei hosszú asztalával, amelynek két, egymástól távol eső végébe lelki szemeinkkel odaáthatjuk Putyint és Orbánt. Elsőre nem is biztos, hogy észrevesszük, hogy a sárga-kék zászló az asztal közepén bizony nem ukrán, hanem svéd (à la Brecht). Ugyanezt a színkódot erősítik a Kurázsi család jelmezei, akiket Benedek Mari sárga-kékbe bújtat, a címszereplőt farmerbe, napsárga garbóval.Tovább

A szerző további cikkei

Rákai Zsuzsanna
Gombhoz a kabátot


(Grigorij Szokolov – Művészetek Palotája, 2023. március 17.)

Az MVM-koncertek részeként megrendezett hangversenyen Szokolov – a régi iskola szellemében – egyáltalán nem kívánt foglalkozni azzal, hogy ezek a kompozíciók olyasfajta billentyűs hangszerekre készültek, amelyeknek nem a ragyogóan fényes hang volt az erősségük, hanem a frazeálás változatossága és az ékesítések ezerfélesége. Nem képzelte magát sem virginál-, sem csembaló-, sem fortepianojátékosnak, helyette a modern koncertzongora adottságait hangolta ahhoz a művészi elképzeléshez, amelyet a műsorra tűzött alkotásokról kialakított.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Köpö­nyeg­forgatók


(Wagner: Lohengrin – közvetítés a Metropolitanből, Müpa, március 19.)

Mintha másról szólna egyébként is a Lohengrin, mint amihez szokva vagyunk. Nem tudom, hogy ez most az idők szava, vagy az előadást rendező François Girard-é, de ez egy másik történet, nem egyszerűen a megmentés és megmenthetetlenség drámája. Az előadás a holddal kezdődik, a nyitány alatt a holdat látjuk, a föld alól nézzük, egy üregből, ahogy egyre gyorsabban forog, forog, aztán robban, megérkeztünk. De hová is? Jövőbe vagy múltba? Az emberek mindenesetre a föld alatt élnek, rejtőzködnek és gyűlölködnek, köpönyeget viselnek.Tovább

A szerző további cikkei

Károlyi Csaba
Petőfi gatyája


(Petőfi 200, Warholik Zoltán műsora, Klubrádió, 2023. március 15., 13.00–14.00)

Szálinger Balázs, aki tovább írta Petőfi drámatöredékét, a Karaffát, azt mondta Warholik Zoltánnak, hogy ő csak egy rajongó. Ráadásul kifinomult irodalmárként tudja, hogy „van a lakosságnak egy saját Petőfi-képe, és azt szereti”. Akik a március 15-i ünnepélyeken szocializálódtak, sokszor ragaszkodnak a szoborhoz, és nem akarják látni a költő valódi arcát. De hát istenem. Különben is a költőnek sok arca van. Lehetne ma rocksztár, slammer, a FB-ot egy idő után nem biztos, hogy szeretné, mert leginkább „analóg fiú”.Tovább

A szerző további cikkei

Siba Antal
Jó hír


(Varga Mihály az MLSZ döntéséről, Face­book)

Tiszteletben tartva a miniszter véleményét úgy gondolom, ő inkább ezt reméli, mint hiszi, hiszen itt él Magyarországon, meccslátogatási szokásait nem ismerem, de biztos vagyok abban, látott már válogatottmeccset, hallotta a magyar szurkolókat, akiknek egy része nem is a futballért látogat ki a pályára. Még nincsenek pályán a csapatok, de már megy a „minek ugrálsz, mocskos román, hej”, valamint a „ki nem ugrál, mocskos szlovák, hej”! Ehhez nem kell hogy románok vagy szlovákok legyenek a pályán, megfelel, ha mondjuk dánok vagy görögök az ellenfelek.Tovább


I N T E R J Ú

Marsó Paula
Megkérdezte, mit csinálok itt, ilyen szar időben. „Tart várom” – válaszoltam
Interjú Kenedi Jánossal

P Á R A T L A N 

pá- ti-
(F)AGYHALÁL


A szerző további cikkei

Gyárfás Endre
ŐRZIK A SZARVAST

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS


A szerző további cikkei

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.