2024. március 6., szerda

GYERMEKJOGI CIVIL KOALÍCIÓ: “MIT KÍVÁN A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM” - JAVASLATOK 40 PONTBAN A GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁRÓL

GYERMEKJOGI CIVIL KOALÍCIÓ
Szerző: GYERMEKJOGI CIVIL KOALÍCIÓ
2024.03.


A gyermekek védelmének jogi kereteit biztosító 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) célja, alapelvei, értékei, valamint szerkezete, mint a családokat támogató jóléti, és az azt helyettesítő gyermekvédelmi rendszer keretszabálya a gyermek érdekeit szolgálja, s megfelel a nemzetközi elvárásoknak. 


A Gyermekvédelmi törvény szellemisége és betűje nem érvényesül: 

- Minden ötödik gyerek szegénységben, kirekesztettségben, méltatlan körülmények között él ma Magyarországon. Jelentős, bár nem ismert az elhanyagoló, bántalmazó, családi vagy intézményi környezetben nevelkedő gyermekek száma. 

- A gyermekeket támogató szolgáltatások (egészségügy, oktatás, igazgatás, igazságszolgáltatás) feltételei és minősége nem biztosítottak. A gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek megbecsültsége folyamatosan csökken, egyre lehetetlenebb körülmények között kell helytállniuk a maradóknak. A területet állandó és jelentős fluktuáció, túlterheltség, szolgáltatás- és szakemberhiány jellemzi. 

- Fokozottan nehéz helyzetben vannak a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek. A családból való kiemelés, az új élethelyzetek, az őket ért negatív élmények, traumák feldolgozatlansága, a kötődés, a bizalmi kapcsolatok lehetőségének korlátozottsága, az elégtelen, hiányzó szolgáltatások, a családdal való kapcsolat esetlegessége, a saját ügyeikre vonatkozó tájékoztatás elégtelensége, és bevonásuk az őket érintő kérdésekkel kapcsolatos döntésekbe, egyaránt sújtja őket. 

- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások működése, helyzete nem átlátható, hiányoznak a független és szakszerű támogatás és ellenőrzés lehetőségei, nincs mérés, értékelés, hiányzik a megfelelő panaszmechanizmus biztosítása a gyerekek számára. 

- A rendszer működésének alapvető feltételei – megfelelő finanszírozás, képzések, szakmai támogatás, megbecsülés – hiányoznak

Ezek nem a Gyermekvédelmi törvényből következő anomáliák, hanem rendszerproblémák. Ebben a helyzetben a gyermekvédelmi reform elsősorban nem jogalkotási feladatot, hanem az ellátó rendszer megújítását, hatékonyabbá tételét kellene, hogy jelentse, ami egyrészt a kormányzat részéről átfogó - adatokon és tényeken alapuló 1 - felmérést igényel a felvetett problémák és javaslatok kapcsán, másrészt igényli a szemléletbeli változást, a rendszerben dolgozó szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülését, továbbá a gyermekvédelmi rendszer minőségi működéséhez szükséges, a gyermekvédelmi jogszabályokban meghatározott szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását. Az állam csak ezek mentén tudja megfelelő módon teljesíteni az Alaptörvényben rögzített intézményvédelmi kötelezettségét melynek támogatására gyermekjogi kerekasztal működtetését javasoljuk a teljes civil és szakmai szféra érdemi bevonásával. Minden gyereket a családban vagy a családon kívül élve támogatni, óvni, védeni kell a rossz bánásmód, az erőszak minden formájától. A gyermeki jogok oszthatatlanok és minden gyermeket megilletnek...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.