2022. január 28., péntek

PETŐFI

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.01.27.


„Petőfi a szabadságot lelke istenének és istennőnek szokta nevezni verseiben… Petőfi vallásossága a szabadságimádata volt… Amint a hívő lélek mindent vallásán keresztül él meg és vallásának értékrendszeréhez mér, hasonlóképpen Petőfi is a világot a szabadság jegyében éli át. Az a tájék szép, amely a szabadságra emlékeztet, az az irodalmi alkotás jó, amely a szabadság ihletését érezteti, az a tett jó, amely szabad és a világszabadság felé vezet…Vágyálma a minden ember és minden dolog szabadsága volt, valami kozmikus forradalom… Ha … konkrét formát keresett a szabadság földi megvalósulása számára, a Respublika eszméjében találta meg azt. A szabadság legnagyobb ellenségei a zsarnokok. Minden zsarnok között a legrettenetesebb, mert a leghatalmasabb, a király… Királygyűlölete volt legféktelenebb indulata… Itt megváltozik a hang, a nyers, rekedt szenvedély hangja ez, nem mérsékli semmi szordinó… Királygyűlölete és republikanizmusa tette elszigeteltté kortársai közt. A köztársaság idegen a magyar politikai szellemtől és a szabadságharc történetének legmegrendítőbb mozzanata éppen az, mennyire igyekszik a magyarság az utolsó percig is megőrizni lojalitását, mígnem a bécsi udvar konok butasága, a szláv ellenérdek és Kossuth megszállott pátosza minden kibékülést lehetetlenné tesz…. Szabadságkultusz és magyar dicsőség összeolvadnak benne: a magyarságot is a szabadság jegyében látja és ítéli meg. A szabadság misztikus hívőjének semmi nem fáj annyira, mint hogy a magyar nép nem ért még el a szabadságig…”
A fenti sorokat Petőfiről egy magyar író, esszéista, irodalmár írta, Szerb Antal, akit épp 77 évvel ezelőtt, a mai napon magyar keretlegények agyonvertek.
Arról a Petőfiről írta, akiről a mai nap híre szerint egy bizonyos Rákay Philip nevű magyar valaki 4,5 milliárdos kormányzati támogatásból filmet készül forgatni.
Cseppben a magyar történelem és a magyar jelenkor.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.