2023. március 19., vasárnap

A TÉBOLYULT NYELV ÖNKÉNYE

NÉPSZAVA
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2023.03.19.


Egy korszak leírásához elengedhetetlenül hozzátartozik az adott kor mindennapi nyelvének értelmezése. Kiváltképp igaz ez a diktatórikus berendezkedésekre, ahol az egyes személyek privátnak, sajátnak hitt nyelvezetét és gondolkodását a hatalom a kifejezetten erre a célra beüzemelt propagandatrösztjének központilag előállított nyelvi termékeivel és kimódolt üzeneteivel formálja, gyúrja és saját érdekeinek megfelelően észrevétlenül átalakítja.

Ez ahhoz hasonlít, ahogy az állatidomár teszi a dolgát, addig ismételve ugyanazt, amíg a hallottak teljesen beleégnek az üzenetet fogadó érzelmeibe és észjárásába.

Victor Klemperer, a kiváló német nyelvész a náci Harmadik Birodalom nyelvéről és gondolkodásáról írt munkájában így fogalmaz: „a nyelv… irányítja az érzéseimet, kormányozza az egész szellemi lényemet… A szavak lehetnek csipetnyi arzénadagok: észrevétlenül nyeljük őket, látszólag semmi hatásuk sincs, de egy idő után teljesen megmételyeznek bennünket.”

A diktatúra jellegzetes nyelvi zsargonját örökítette meg Orwell 1984 című regényében, ahol a hatalmi önkény által létrehozott „újbeszél” legfőbb rendeltetése, hogy minden más gondolkodási módot ellehetetlenítsen, hogy korlátozza a gondolkodás és kifejezés szabadságát, s a többséget az egyen-nyelvezeten alapuló egyen-gondolkodás karámjába terelje. De Alfred Jarry Übü király című színművében már a XIX. század végén elborzasztó, undorító és röhejes nyelvi emlékét állította fel a dohos potrohú diktátorok agyalágyult idiotizmusának, ahol a zsarnoki főhős irracionális óbégatása és értelmezhetetlen makogása debil vágyainak és tébolyult céljainak degenerált nyelvi megformálásában ölt testet. Az önös hatalmi vágyak és célok ugyanis – mint mindig és mindenhol – primitíven egyszerűek: „Tenger kincset gyűjthetnél, annyi hurkát ehetnél, amennyi beléd fér, s hintón suhanhatnál az utcán!”

Ha egyszer véget ér a már elnevezésében is dermesztően hazug NER-világ (amelynek helyes feloldása: Nemzetietlen Együttbűnözési Rémuralom), roppant tanulságos lesz majd elkészíteni a rezsim nyelvi regiszterét, azt az arzénkészletet, amely a Rogán-Habony Művektől kikerülve mételyezte Magyarország lakóit...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.