2018. szeptember 22., szombat

"AZ IFJÚSÁG A JÖVŐ ZÁLOGA" (XVI. BENEDEK) HAZÁNKBAN A HATALOM TÖNKRETETTE AZ ISKOLÁT. AZ ISKOLA TÖNKRETESZI AZ IFJÚSÁGOT. AZ IFJÚSÁG ÉS AZ ORSZÁG ELVESZÍTI JÖVŐJÉT - REQUIEM A (TAN)SZABADSÁGÉRT

DR. SZÜDI JÁNOS BLOGJA
Szerző: Dr. SZÜDI JÁNOS
2018.09.22.


Magyarországon diktatúra van. A diktatúra akkor is diktatúra, ha nem a katonák kormányoznak, akkor is, ha az ellenzék nincs a rács mögött, akkor is, ha a szabadságjogok néhány morzsáját még nem söpörték le az asztalról. Mi másnak lehetne nevezni az olyan hatalomgyakorlást, amelynek nincsenek korlátai, egyetlen ember dönthet minden kérdésben? Formálisan létezik országgyűlés és kormány. Valóságos döntési joguk nincs. Nem rajtuk múlik lesz-e és mikor Magyarország – a történeti alkotmány vívmányainak megfelelően – királyság, Orbán Viktor fejére teszi-e az országházi vitrinből a koronát, vagy megelégszik azzal, hogy élete végéig a kormányzói tisztséget tölti be. Törvények születnek vita nélkül, egyetlen nap alatt. Törvények születnek a kormány megkerülésével, önálló képviselői indítványként.

A diktatúra szeretné megszerezni az emberi gondolkodás fölötti hatalmat. Ezt a célt szolgálja a nyilvánosság és a sajtó megszállása. Ezt a célt szolgálja az oktatás megszállása. Ezt a célt szolgálja a hitélet állami szolgálatba állítása. Mind a három feladat vé grehajtva. Végrehajtva akkor is, ha létezhet még a hatalomtól eltérő vélemény. Végrehajtva akkor is, ha létezhet még alapítványi iskola. Az ellenzék, az ellenzéki sajtó, az alapítványi iskola addig létezhet, ameddig a hatalom jónak és szükségesnek tartja. Orwell jól látta a jövőt. A Nagy Testvér mindent lát! A képviselővé és bűntető jogásszá avanzsált volt államtitkár bármikor benyújthatja a gondolatbűnözésről és gondolatrendőrségről szóló törvényjavaslatát.

Az emberek gondolkodása feletti uralom megszerzésében fontos szerepe van az állam és a „történelmi” egyházak között létrejött paktumnak. Ennek fontos eleme a vallási közösségek közötti különbségtétel. Az állam az úgynevezett bevett egyházakkal ápol bensőséges viszonyt. Az e körbe nem tartozó vallási közösségek a létükért küzdenek. A bevett egyházak a nagyvonalúan osztogatott állami támogatásért minden segítséget megadnak a hatalomnak céljaik megvalósításához.

A diktatúra kiépülése az oktatásban

A hatalom az oktatási rendszer minden szintjét – az óvodától az egyetemig – megszállta. Az állam irányít, fenntart, ellenőriz. Megmondja, hol lehet iskola, milyen feladatot láthat el, milyen létszámban fogadhat tanulót, ki taníthat és miből, hányan juthatnak érettségihez, milyen képzések folyhatnak a felsőoktatásban, milyen létszámban. Az intézmények feletti hatalom kihasználásával folyik a fő cél végrehajtása, a ma és a jövő generációi alattvalóvá nevelése. Az oktatási rendszeren keresztül lehet közvetve és közvetlenül eljutni milliókhoz. 
A Horthy-korszak imája a „Hiszekegy” és jelmondata a „Csonka Magyarország nem ország … „ ma is hatást gyakorolnak a politikára, a közgondolkodásra. Miért tartja kézben a hatalom az oktatás tartalma meghatározásának a jogát? A közelmúlt eseménye a válasz: az óvodáknak kiadott ukáz elrendeli a hazafias érzelmek erősítését a gyermeki gondolkodásban.

A változások és eredményei leginkább az iskolák munkájában, tevékenységében érhetők tetten. Az eredmény lenyűgöző. Az állami iskolarendszerből – aki megteheti – kimenti gyermekét. Vagy a határon túl keres számára oktatási intézményt, vagy a bevett egyházak által fenntartott és az állam áltál finanszírozott intézményrendszert választja. Miért? Azért, mert az elveiben, törekvéseiben, céljaiban gyermekközpontú közoktatás rendszerét felváltotta a tantervközpontú köznevelés rendszere. A tantervközpontú iskolarendszerben a tanulónak kell igazodnia az iskolához, míg a gyermekközpontú iskolarendszerben az iskola igazodik a tanulóhoz. Miképpen válik az iskolarendszer tantervközpontúvá vagy gyerekközpontúvá? A tantervi szabályozás a meghatározó. Sok függ a központi elvárásokat megfogalmazó dokumentum és az iskolai tevékenységet meghatározó dokumentum “viszonyától”. A központi elvárásokat megfogalmazó dokumentum a Nemzeti alaptanterv. Az iskola pedagógiai tevékenységének alapja a helyi tanterv. Mit tartalmaz a Nemzeti alaptanterv? Hogyan készül a helyi tanterv? Ezek meghatározó kérdések...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.