2019. május 15., szerda

RÁADÁS: AZ ÉN VÉTKEM - HELYZETKÉP AZ OKTATÁSI SZEGREGÁCIÓRÓL

MOTIVÁCIÓ OKTATÁSI EGYESÜLET SZEGED
Szerkesztette: FEJES JÓZSEF BALÁZS, SZŰCS NORBERT
2018TARTALOM ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP 

Fejes József Balázs és Szűcs Norbert: Az oktatási integráció ügye a 2010-es évek végén

Radó Péter: A közoktatás szelektivitása mint a roma szegregáció általános kontextusa

Berényi Eszter: Szabad iskolaválasztás és szegregáció 

Varga Aranka: A hazai oktatási integrációs tapasztalatok és a korai iskolaelhagyás megelőzése 

Neményi Mária: Interetnikus kapcsolatok hatása az identitásra 

Fejes József Balázs: A deszegregációval kapcsolatos vélemények befolyásolási lehetőségei pedagógusok körében

SZELEKCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KEZDETÉN 

Hricsovinyi Julianna és Józsa Krisztián: Iskolaválasztás és szelekció 

Kiss Márta: A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben

Ercse Kriszta: Az állam által ösztönzött, egyházasszisztált szegregáció mechanizmusa

L. Ritók Nóra: Egy helyi deszegregációs kezdeményezés tapasztalatai – Biharkeresztes, Komádi, Berettyóújfalu

Zolnay János: Kasztosodó közoktatás, kasztosodó társadalom

Kegye Adél: Áldott szegregáció
  

Neumann Eszter: A „társadalom torkán lenyomott helyzet” – konfliktusok és egyeztetések az oktatási integrációról és a tanulók elosztásáról egy magyar városban
  
Bakó Boglárka és Horlai Sára: Kitörések – A csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola deszegregációja

Lannert Judit, Németh Szilvia és Szécsi Judit: Szegregáló deszegregáció? 

Kerülő Judit: A tiszavasvári helyzet

Szűcs Norbert és Kelemen Valéria: A szegedi deszegregációs intézkedés: egy gettóiskola megszüntetése

Szűcs Norbert: A hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés: az oktatási rendszer esélyegyenlőség-fókuszú komplex átszervezése

Szűcs Norbert: Deszegregációs tervek előkészítésének és megvalósításának módszertana sokiskolás telpüléseken

Batiz András és Bernáth Gábor: Kommunikációs javaslatok helyi roma integrációs programok tervezéséhez és megvalósításához

Méreiné Berki Boglárka, Málovics György és Juhász Judit: A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján
 .

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése