2019. november 2., szombat

ORBÁN: SEMJÉN ZSOLT ÉS A KDNP A NER MORÁLIS ALAPJA - AZ AMERIKAI NÉPSZAVA EZZEL AZ ÍRÁSSAL KÖSZÖNTI A 75 ÉVES KDNP-T, A NEM LÉTEZŐ PÁRTOT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2019.11.01.


75 éves a KDNP, de lényegében évekkel ezelőtt megszűnt. Semjén Zsolt egy nem létező pártot vezet, amelynek nincs mérhető támogatása, a rokonokon, a szeretőkön és újabban a szexorgiákon használt nőkön kívül élő ember rájuk nem szavaz. Orbán szerint ez a párt mégis sikertörténet, amely sikertörténetből mi most csak azt emelnénk ki, hogy már a párt létrejöttéhez is Serédi Jusztinián hercegprímás, a katolikus egyház vezetője hozzájárulását kérték. Ez a katolikus egyház pártja. Amikor a rendszreváltás után viszonylagos önállóságra tett szert, ketté is szakadt és meg is szűnt.

Semmiféle kontinuitás nincs az egykori KDNP és a Semjén által tarhált jelenlegi KDNP között, amelynek újraalakítása is a Fidesz műve volt. A Fideszbe dezertált egykori árulók hozták létre. A jogfolytonosság egy meghamisított jegyzőkönyvnek köszönhető, de a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján helyreállított KDNP első elnöke Varga László, a Fidesz parlamenti képviselője volt, és az újraalapítók is a Fideszben a politizáltak, a Fidesz frakció tagjai voltak. Ez az alakulat a Fidesz bábja. Olyan párt, amelyet egy másik párt politikusai hoznak létre, nem párt, hanem politikai csalás, szemfényvesztés.

Maga Semjén Zsolt is a Fidesz listájáról került a parlamentbe. A KDNP, mint párt korábban megszűnt, két cikluson át nem is volt a parlamentben, támogatottsága tized százalékos értékeket mutatott. A KDNP a Fidesznek köszönhetően került be a parlamentbe, méghozzá úgy, hogy a Fidesz frakciója osztódással szaporodott, és frakciószövetségnek nevezte magát. Minderre azért volt szükség, hogy a katolikus egyház kapjon újra egy pártot, amely részben a hatalom érzetét, másrészt azt a képzetet kelti, mintha bármilyen ellenőrzése vagy kontrollja lenne a Fidesz felett. Semjén találmánya ehhez a “horgony” kifejezés: Orbán és a Fidesz katolikus egyházhoz kötött horgonya a KDNP.

Semjén maga nevezte úgy a KDNP-t, hogy „a katolikus egyház lándzsájának hegye”, mely az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásának nyilvános tagadása. Mint ilyen alkotmányellenes, törvénytelen. Semjén és a KDNP a katolikus egyház képviselője a kormányzatnak, hogy világosabb legyen: az ügynöke, akinek feladata nem a magyar polgárok érdekeinek, hanem a Vatikán állam állam által irányított magyar katolikus egyház érdekeinek képviselete. Az erre vonatkozó hamis meghatározások “értékre” cserélik az “érdek” szót, amely éppolyan hamis, mint ezen “értékek” kereszténynek nevezése. ezeknek az érdekeknek és “értékeknek” semmi közük a kerestzénységhez, a demokráciának pedig kifejezett ellentétei...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése