2020. március 24., kedd

ORBÁN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTA

HUPPA BLOG
Szerző: Huppa
2020.03.23.


Ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Hungarian Spectrum című portálon Kim Lane Scheppele, a Princeton egyetem professzora, alkotmányjogász, a magyarországi helyzet kiváló ismerője.

Rámutatott:

„Az Orbán által kért rendkívüli felhatalmazás erős eszközöket ad a miniszterelnök kezébe, hogy azokat felhasználhassa, ha és amennyiben magas lesz a vírus áldozatainak száma, és az ország lakossága fellázad, mert a nagy áldozatok elkerülhetők lettek volna, és a kormánynak meg kellett volna védenie az embereket. A kért felhatalmazások birtokában Orbánnak módja lenne, hogy erővel támogatott drákói rendeletekkel bénítsa meg saját népét: a jogszabály teljes diktatórikus hatalmat adna Orbán kezébe, amelyre ahhoz van szüksége, hogy megtarthassa a hatalmat”.

Orbán soha nem hagy kihasználatlanul egy válságot. Most olyan jogszabályt terjesztett a parlament elé, amely diktatórikus hatalmat adna a kezébe a koronavírus elleni harc előidézte szükségállapot leple alatt. A törvény két új bűnügyi tényállást hoz létre: egyrészt öt évig terjedő börtönnel büntethető, aki hamis vagy eltorzított híreket közöl, amelyek zavarják a köz „sikeres védelmét”, illetve megriasztja vagy felizgatja a közösséget, másrészt ugyancsak öt évig terjedő börtönnel sújtható, aki megzavar egy karanténra, vagy elszigetelésre vonatkozó műveletet, és ez a büntetés nyolc évre emelhető, ha valaki a cselekmény következtében elhuny.

A hamis, vagy eltorzított hírek terjesztésének tiltása egy válságban észszerűnek tűnhet, de Orbán szörnyű fellépése a sajtószabadság ellen felkelti a gyanút, hogy a jogszabály a független sajtó utolsó magyarországi maradványai ellen irányul.

Sőt, söpörhet a Magyarországról tudósító külföldi újságírók körében is.

Az állami ellenőrzés alatt álló média máris csahol független vetélytársai ellen, hogy büntessék meg azokat, amiért eltérnek a párt vonalától. A másik új bűncselekmény az lenne, ha valaki megsérti az elrendelt karantént, vagy más módon tesz az ellen, amit az Orbán-kormány a vírus elleni harcban csinál. Ezen az alapon például el lehet vinni bárkit, aki megsérti a kijárási tilalmat. Eléggé tágan fogalmazták meg ahhoz, hogy elvigyék azokat, akik megkérdőjelezik, hogy a kormány helyesen cselekszik-e, vagy hogy egy adott intézkedésnek van-e egyáltalán köze a vírushoz. A kormány dönti el, hogy mis „obstruálja” a programja megvalósítását. Mindkét új tényállás hatalmas diszkrecionális hatalmat adna a legfőbb ügyésznek, Orbán hű követőjének, hogy őrizetbe vegyen bárkit, aki megkérdőjelez bármit, amit a kormány a veszélyre hivatkozva tesz.

Köztudott, hogy az Orbán-kormány tíz éve használja fel az ügyészi hatalmat arra, hogy jót tegyen a barátaival, ugyanakkor ártson a politikai ellenfeleinek, így különösen aggasztó ez a legfőbb ügyésznek biztosítandó hatalom. És ez a két új bűnügyi tényállás szigorú értelemben nem a szükségállapotra vonatkozna, hanem állandó változást jelentene a BTK-ban, vagyis nem tűnnének el a szükségállapot megszűnte után sem.

Bármennyire is riasztóak ezek az új bűncselekmények, még aggasztóbbak a jogszabály azon rendelkezései, amelyek a hatalmi ágak megosztását érintik, és amelyek véget vetnének az alkotmányos és demokratikus kormány látszatának is. (Az alkotmányos és demokratikus kormányzás valósága már egy ideje megszűnt, e a látszatot fenntartották.) A most benyújtott törvényjavaslat értelmében Orbán egy személyben kormányozna, ugyanis felhatalmazást kapna arra, hogy közvetlenül, rendeletek útján kormányozzon a létező törvényi keretek korlátozásai nélkül. A tervezet értelmében felfüggeszthetné bizonyos törvények érvényesítését, eltekinthetne a törvényekben rögzített szabályozásoktól, és újabb rendkívüli intézkedéseket vezethetne be. A tervezet nem fogalmaz ennél konkrétabban, de ez magában foglalja, hogy bármely törvényt fel lehet függeszteni, vagy felül lehet írni mindaddig, amíg a szükségállapot fennmarad. Más szóval: nincs jelentősége annak, hogy mit mondanak a mai törvények. Attól kezdve, hogy a törvény életbe lép, Orbán bármelyik magyar törvényt átírhatja...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.