2020. november 28., szombat

ÉLET ÉS IRODALOM 2020/48. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2020.11.27.


F E U I L L E T O N

Szolláth Dávid: Szexualitás és politika
Mészöly Miklós két 1956 utáni novellájáról

I N T E R J Ú

Kácsor Zsolt: Állandó figurales
Beszélgetés Bödőcs Tiborral

K R I T I K A

Cserhalmi Luca: A fém kora

(A kiállítást bemutató videoanyag elérhető a K-Arts Művészeti Alapítvány honlapján: www.karts.hu)

Kőrösi Boglárka: Egy életmű székei

(A „tárlat” vagy katalógus online a Bútorszövetség oldaláról érhető el, letölthető PDF formában: www.butorszovetseg.hu)

Báron György: Forradalom filmszínház

(A fákról beszélni. Francia–szudáni–német–csádi–katari–egyesült arab emírségeki dokumentumfilm. Író-rendező: Suhaib Gasmelbari. A Verzió Filmfesztivál bemutatója.)

Gasmelbari egész estés dokumentumfilmje, amelyet a tavalyi Berlinalén mutattak be, majd végignyerte a világ fesztiváljait, óda a mozihoz. Hősei számára a filmkészítés, a mozizás a szabadság terepe a zsarnokság nyomasztó évtizedeiben. Ezért nem adják fel egy életen át.

Ruff Borbála: Derűre világvége

(David Attenborough: Egy ifjú természettudós történetei. Előadja: Csőre Gábor. Kossuth–Mojzer Kiadó, 2020)

Attenborough körül ma (is) forr a levegő. Szép és nemes küldetés minden lehetséges fórumon ráirányítani a figyelmet, mert ha reflektorfényben van, a szavai is messzebbre érnek el. Attenborough esetében hangoskönyvvel előállni viszont mindenképp kockázatos, mert adja magát a kérdés: vizualitás nélkül beszélhetünk-e egyáltalán őróla...

Molnár Zsófia: Légibalett

(Recirquel: Solus Amor, Müpa Fesztiválszínház, CAFe Budapest, október 18.)

A bizalom, a ragaszkodás, az elhagyatottság és az egymásra találás, az öröm és a gyász jelenetei lélegzetelállító, kivitelezésükben mind szépészetileg, mint technikailag lenyűgöző mutatványokban bomlanak ki: egykezes tartások kézen, lábfejen, bámulatos lendítések és dobások, csavart szaltók, pörgések és spárgák a levegőben – minden maximális fokozaton. De látható erőlködés nélkül – az erőfeszítést most valahogy felülírja a pontos összmunka és a kifinomultság...

Fáy Miklós: Az F5 gomb nyomogatása

(kamara.hu/2 – élő közvetítés a Zeneakadémiáról)

A Zeneakadémián, közönség nélkül, de jutányos összeg ellenében közönséggé változhatott az ember, otthon nézhette a nemes harcot, amelyet Keller András folytatott a hegedűjével, és ez most tényleg nem gúny akar lenni, csak küzdelem egy nagy és nem nagyon ismert zeneműért, Mozart e-moll hegedűszonátájáért. Nem Keller András a kézenfekvő választás a műre, az ő hegedűhangja viszonylag éles, fémes, hidegen csillogó, de talán épp ebből alakul ki valami más, valami figyelmeztető: ez nem egy szonáta a sok közül, fájdalmasabb, vagy legalábbis nyíltabban szomorú...

Grecsó Krisztián: Gengszter kolléga

(ZDF, Heute Show, november 20.)

Hogy a nélkülünk létrehozandó egyesülésnek az legyen a neve, hogy a „Hülye Magyarok és Lengyelek Nélküli Unió”, felháborítóan közönséges, tanult ember ezen nem nevethet. Mi, magyarok jól ismerjük a háborús retorikát, vigyázni kell vele, mert az örökös csatározás megüli a lelket, és egyszer csak vége lesz, mert a nép megunja, hogy akkor is lőnek, amikor nem. De ezt már nem szeretném elmagyarázni azoknak, akik a lengyel elnök nevét ki sem mondják, csak a magyar politikus „gengszter kollégájának” nevezik...

Fuchs Lívia: Hommage

Eck azonnal radikálisan lehántotta a balettnyelvről az üres szépelgés vagy az akkoriban ráaggatott hamis pátosz megkövült rétegeit, hogy kifejező anyaggá törje-formálja-deformálja a hatvanas évek életérzésének megfogalmazásához. Lett is ribillió! Csúnya, eklektikus, erotomán, intellektuális, amuzikális, szadista, érthetetlen! – harsogták a vádaskodók, miközben a helyi nézők sem tülekedtek az előadásokra, de a modern balettre kíváncsi, főként pesti közönség autókaravánokkal vándorolt a bemutatókra...

Csehy Zoltán: Szex, halál, gépelés

Billy Collins: Az a baj a költészettel. Fordította Kőrizs Imre. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020, 320 oldal, 2999 Ft

Billy Collins Kőrizs Imrének köszönhetően reprezentatív magyar jelenlétre számíthat: az Az a baj a költészettel című válogatás be fog íródni a magyar versgenerálás programjába is, hiszen Collins az a szerencsés költőtípus, akinek alkotói módszere mások által is hasznosítható mechanizmusokat kínál anélkül, hogy az utánzó versengés manírba vagy modorba csontosodna. Kevés ilyen költő van. Collins például az apróságok iránti vonzalomban fedezi fel az infantilizmusban gyökerező potenciális irodalmi modorosságot, csakhogy az apróságokból lehet eljutni „a titokzatos püföléséig” vagy a „nemléttel” való küzdelemig...

A HÉT KÖNYVEI


A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon...

Konkoly Dániel: Ex libris

Székely Örs: ostinato
Tóth Kinga: Írmag / Offspring
Áfra János–Szegedi-Varga Zsuzsanna: Termékeny félreértés
Kántor Péter: Jég-öröm

Klajkó Dániel: Nyugaton a helyzet változatlan

Jászberényi Sándor: A varjúkirály – Nyugati történetek. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 320 oldal, 3990 Ft

Nyugaton a helyzet változatlan A novellagyűjtemény az Egy kis szívesség című szöveggel kezdődik, amely az egyetlen olyan eleme a válogatásnak, ami a Közel-Keleten játszódik és elsőre elkülönülni látszik a többitől. Közelebbről nézve azonban egy prológust implikál, ahol az erőszak és a militáns attitűd nem csak a keleti országokra, hanem Európára is értendő: ,,Az ember. Ha egyszer valaki fegyvert fogott a kezébe, sosem fogja azt elengedni.” (13.) Ezt a szövegben szereplő tábor parancsnoka fogalmazza meg Marosnak, emellett pedig azt az etikai provokációt is útjára bocsátja, hogy a keleten történő népirtás bizonyos szempontból európai érdek, amikor szívességként aposztrofálja a dzsihádistákkal zsúfolt tábor felgyújtását. Innen indulunk kalandozásra Maros életszakaszaiba, ahol arra is megkapjuk a magyarázatot, milyen gyermekkori esemény miatt bizonytalanodik el a későbbi elbeszélői hang isten létezésében. A nyugati történetek költőibb, metaforákban gazdag nyelvhasználata azt a kezdőpontot jelöli, ahonnét a későbbi cinikus hang fokozatosan kialakul...

Domján Edit: Honnét a szelídség, a jóság?

Szaniszló Judit: Leli élete. Mag­vető Könyvkiadó, Budapest, 2020, 264 oldal 3499 Ft

Szaniszló második kötete, a Leli élete, ez a mozaikos családregény (központjában egy felnőtté válás, majd egy regényírás történetével) már igazi epikus erényekkel is dicsekedhet: a karakterek finoman rajzolt, de élesedő kontúrjai, a személyközi kapcsolatok szavakban, gesztusokban és elhallgatásokban megmutatkozó sokrétűsége s a történetek valószerűsége, történelmi hitele olyan benyomást kelt, mintha a feltartóztathatatlanul áradó életet rögzítette volna itt valaki, se hozzá nem tett, se el nem vett...

Benedek Szabolcs: Narcisztikus személyiségzavar

Lesley-Ann Jones: John Len­non élete, szerelmei és halála. For­dí­tot­ta Ajtonyi Gyula. Kossuth Kiadó, Bu­da­pest, 2020, 496 oldal, 4500 Ft

Lesley-Ann Jonesnak nem ez az első, bevallottan szubjektív zenészéletrajza, mások mellett Freddie Mercury, David Bowie vagy éppen Kylie Minogue pályájával is foglalkozott, sőt ezt a mostani, angol eredetiben szeptemberben kijött Lennon-könyvét decemberben máris követi egy másik. A magyar kiadásban elmaradt az eredeti cím: Who killed John Lennon?, ami tényleg bombasztikus akar lenni, azt sugallja, mintha a könyv le kívánna leplezni valamit. Mindenre rátesz még egy lapáttal az eredeti könyvismertető, amely egyenesen így fogalmaz: „De ki vagy mi ölte meg igazából őt? És mikor halt meg a »valódi« John Lennon?” Szerencsére ez az új életrajz a fentiek ellenére se a Lennon-gyilkosság körüli konteókkal foglalkozik...

S. Laczkó András: Sokféleség, egység, irodalomtörténet

Ketten egy új könyvről – Szilágyi Márton: Omniárium. Irodalomtörténeti tanulmányok. Ráció Kiadó, Budapest, 2020, 256 oldal, 3250 Ft

A kötet felkínálta lineáris rendben világosan kirajzolódnak azok a kapcsolódási pontok, amelyek a közel egy évtized alatt megjelent tanulmányokat és a bennük tárgyalt metodológiai problémákat egymáshoz fűzve egységes egésszé formálják. Ebben a szerkezetben a fejezetet nyitó, a történeti idő kezelésére, narratív struktúrává alakítására az irodalomtörténész rendelkezésére álló módszerek teherbírását mérlegelő értekezés gondolatmenetét annak szerves folytatásaként követi a nemzedék(iség)et mint ennek sajátos aspektusát, illetve – az emlékezés, felejtés és újrafelfedezés műveletei által ugyancsak az időbeliséghez kapcsolódó – kanonizáció kérdését elemző írás...

Branczeiz Anna: Útmutató irodalomtörténészeknek

Ketten egy új könyvről – Szilágyi Márton: Omniárium. Irodalomtörténeti tanulmányok. Ráció Kiadó, Budapest, 2020, 256 oldal, 3250 Ft

Szilágyi a példáit – mint azt a Weöres-tanulmány is jelzi – elsősorban, de nem kizárólag a XVIII-XIX. századból meríti. A szerzőelvű filológia és a folklóralkotások létmódjának anomáliáit taglaló írása az Eötvös Collegium egykori diákönkormányzati választásainak apropóján alkotott rigmusokat idézi. A kötetet záró esszében a szerző egy 1995-ben, Kolozsvárott rendezett irodalmi árverést értékel: a regionálisan sajátos irodalmi élet összefüggései között a kultuszhoz való ironikus viszonyulást hangsúlyozza. Szilágyi Márton Omniárium című könyve valóban tarka képet fest. Első része a „Hogyan?”, második része a „Miről?” kérdésre válaszol. A tanulmányok általánosságban a filológiai kutatások módszertani megfontolásait járják körül. Ezért is értelmezhető az Omniárium az irodalomtörténészi munkát szolgáló útmutatóként, melynek erénye a sokszínűségben rejlik...

I R O D A L O M

Villányi László: Afrika

Villányi László: Tolvaj

Villányi László: Lámpa

Villányi László: Kalap

Székely Szabolcs: Visszafelé az Evező utcán

Kiss Tibor Noé: Nem mintha tudná, hogy él


A lányom szerint jót tesznek nekem ezek az erdei séták, de azt nem szeretné, ha a fákat ölelgetném, ezt nevetve mondta, és én is nevettem. A lányom nem is tudja, mennyi bátorságot merítettem belőle. Tíz év, milyen sok és milyen kevés. A grönlandi cápa négyszáz évig él, tegnap olvastam egy cikkben. Százötven éves korában válik ivaréretté, aztán még úszkál kétszázötven évet ezerkétszáz méter mélyen, az Északi-tenger vaksötét, jeges vizeiben, mert úsznia kell, mert ha megáll, akkor elpusztul. Nem mintha tudná, hogy él, amikor úszik...

Benedek István Gábor: Egy szelet szalámi

Mi történt? Az áru finom volt, ízes, zamatos, tartós, tehát kapós, csak éppen a tulajdonos nem ehetett belőle egy falatot sem: a kóserság szent parancsa bizony erősebbnek bizonyult a kíváncsiságánál. Amikor már megmelegedett Szegeden, és a család rendezett jövőjére is gondolhatott, szép házat vett a Gutenberg utcában, nagyon közel a gyönyörű zsinagógához. És persze, a hitközség irodaházához, Löw Lipót és fia, Löw Immánuel otthonához. A rabbik híres európai személyiségek, zsidó tekintélyek voltak, s amikor a zsinagóga építése felől gondolkodtak, örömmel vették Pick Márk anyagi hozzájárulását az építéshez...

Kántor Zsolt: 1984

Fidel Castro egyébként nem idegen tőle. Szentül hisz benne, hogy Kuba az ország, az éden, ahol a világ proletárjai egyesülnek. Házilag készít bűzbombát, hogy az amerikai nagykövetség ellen kövessen el terrortámadást. Amikor rádobja a biztonsági őrre a kapuban, letartóztatják. Azzal a feltétellel engedik szabadon, hogy információkat fog adni a Béke Klub rendezvényeiről, ahová a gyáron belül eljár. Ő látszólag elvállalja a spion szerepét, és aláír egy beszervezési nyomtatványt. De a fejében már Kuba füves lankái foglalják el a félelem elől a helyet...

Kürti László: Menetrend

Isten nem alpinista, túravezető, terheidet cipelő serpa, szabad akaratodból veszíthetsz, sodorhat el lavina, vagy fagyhatsz halálra a legkisebb dombtetőn is. Esztelenül növeszt az ember saját testébe Himalája méretű daganatokat, gejzírforró gyulladásokat, ízületek degenerálódását. Elég egy meggondolatlan, viszonzatlan szerelmes üzenet, vagy egy kiművelt, gyűlöletes gesztus...

Légrádi Gergely: Sebek

Egymás mellett feküdtek az ágyon. Félhomály volt, a lány magára húzta a takarót, és oldalra fordult. A tarkója és válla nézett vissza rá. Elindította a kezét, hogy megsimogassa, aztán meggondolta magát. Kilépett az ágyból és a fürdőszobába ment. Halkan tisztálkodott, majd ivott egy fél pohár vizet. Miután visszatért a szobába, bebújt a takaró alá. A lány, megérezve jöttét, felé fordult, és elmosolyodott. Ő a hátára feküdt, és óvatos mozdulattal maga felé húzta a lányt, aki a fejét engedelmesen a mellkasára helyezte. Kezével, lábával pedig úgy befészkelte magát, mint egy gyerek...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.