2022. szeptember 30., péntek

ÉLET ÉS IRODALOM 2022/39. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.30.


F E U I L L E T O N 

Olay Csaba
Birodalmak stratégiai vonzereje

I N T E R J Ú

Várkonyi Benedek
„Az elveszett jó mindig értékesebb, mint a meglévő”
Interjú Csepeli György szociálpszichológussalK R I T I K A

Visy Beatrix
Rémálom Tökölön

► Hartay Csaba: Joe és Jen csodálatos utazása a gyilkolás terhe alatt. Scolar Kiadó, Budapest, 2022, 176 oldal, 2990 Ft

Hartay Csaba új kisregénye – nevezzük most így – ugyanis sok mindenre hasonlít, de álomra a legkevésbé, noha a fülszöveg is így vezeti fel a kötetet, sőt mi több az első szövegegységek után a szöveg is álomként igyekszik felvezetni és beállítani önmagát: annak a végtelen beszédhalmaznak a sorozatát, amelyen végigvezeti az olvasót. Ugyanis a regényben a tér- és időbeli véletlenszerűségeknek nincs belső logikája, struktúrája, a szereplők minduntalan feltett kérdéseikre – hol, mikor, ki és főleg: miért – egyáltalán nem kapnak válaszokat. De az olvasó sem. „Mi úgy szoktuk, hogy elalszunk, és általában máshol ébredünk fel, nem tudjuk, miért van ez, de legalább addig sem vagyunk a börtöncellánkba zárva.”

A két fiatalkorú gyilkos a tököli börtönben sínylődik, „megtöretett testüknek” (lelküknek) az álom nem „szép szabadító”, ahogy hamarosan kiderül. Bűneik miatt az álombeli road movie csakis pokoljárás lehet, bár számomra nem kézenfekvő, hogy miért ketten kell bejárniuk ezt az utat, közös látomásként, közös álomként.Tovább

A HÉT KÖNYVEI


A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Kőrizs Imre
Ex libris

Márai Ilona: Betűbe zárva
Kun Árpád: Takarító férfi
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz
Tóth Krisztina: A majom szeme

Gajdó Tamás
Színházi múlt – színházi jelen

► Deres Kornélia: Besúgó Rómeó, meglékelt Yorick. Do­ku­men­tum­szín­ház, újrajátszás és az archívumok felnyitása. Kronosz Kiadó, Pécs, 2022, 267 oldal, 2800 Ft

Ezt a színháztörténetet azonban nem csak a szokásos forrásokra támaszkodva, a hagyományos elvárások alapján fogják megírni. Bizonyítja ezt a tanulmánygyűjtemény talán legérdekesebb, a Dohány utcai Lakásszínház történetét feldolgozó fejezete. Itt a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy ennek a társulatnak a működését – mivel az államszocializmus alatt tiltott kategóriába sorolták, majd tagjait kivándorlásra kényszerítették – a hivatalos színházi archívumok nem kísérhették nyomon. Ám az állambiztonsági szolgálat jóvoltából mégis jóval többet lehet megtudni munkásságukról, mint a korszak más, ma alternatívként jelölt, amatőr társulatairól. Szerencsére az ügynöki jelentésekkel párhuzamosan megkezdődött a Lakászínház privát archívumának megalkotása, „ami képes a hatóságokétól eltérő történetként prezentálni az 1972–1976 közötti éveket”.Tovább

Benczi Boglárka
Bűnös ártatlanok

► Andrés Barba: Fényes köztársaság. Fordította Kutasy Mercédesz. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 218 oldal, 3999 Ft

A regényben, amely tulajdonképpen A Legyek Ura reciproka, már az első oldalokon megtudjuk, hogy felbukkan 32 gyerek, akik hamarosan meg is halnak. Nem ez az esemény az, amire ki van hegyezve a regény, nem ez az, ami fenntartja a feszültséget az olvasóban. Sokkal inkább szól a történet arról, ami megfoghatatlan: egy esemény fogadtatásáról. San Cristóbálban a „gyermek” szó jelentése megváltozik, a lakosok féltik saját gyermekeiket a harminckettőtől, de már saját utódaikra is gyanakvással tekintenek. Az ártatlan is követhet el megbocsáthatatlan bűnt?Tovább

Nemes Z. Márió
Poszthumán disztópia

► Charles Burns: Fekete lyuk. Fordította Gregor Lilla, SZIF képregények, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2022, 368 oldal, 8200 Ft

A történet középpontjában egy rejtélyes, szexuális úton terjedő betegség áll, melynek áldozatai – főként tinédzserek – a legkülönbözőbb poszthumán mutációkat tapasztalják. Emiatt el kell hagyniuk az „egészséges” közösséget, hogy egy közeli erdős térségben bujkálva folytassanak páriaéletet. A betegségmetaforikával összekapcsolt átváltozás motívuma David Cronenberg éppen a nyolcvanas-kilencvenes években csúcsra járatott testhorror életművével rokonítja a Fekete lyukat. Tovább

Márjánovics Diána
Szávó és tsai

► Ketten egy új könyvről – Kiss Ottó: A Kék Oroszlán bezár. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2022, 275 oldal, 4299 Ft

A Kék Oroszlán bezár az életmű válogatott darabjait közlő, reprezentatív kötet; a belső címlapon szereplő paratextus is jelzi, hogy a kiadvány „válogatott és új novellák” sorát (tehát a szerző által leginkább sikerültnek tartott elbeszéléseket) foglalja magába. A gyűjteményes jelleg ellenére a Kék Oroszlán – a témaválasztást és a poétikai megformáltságot tekintve is – nagyfokú egységességet mutat. A novellák jelentős része a rendszerváltás körüli időszakban és a kétezres évek vidéki Magyarországán játszódik. Átgondolt szerkesztői koncepcióra vall, hogy e jellegadó írások (például a privatizálást követő hatalmi visszaélésekről szóló Patkányirtás, a szimatszatyros srácok önpusztító éjszakáján megesett abúzust leíró Mobil vagy a leszakadó vidék hiteles látleleteként is értelmezhető Zizi néni) javarészt a kötet első, fajsúlyosabb részében kaptak helyet.Tovább

Benedek Szabolcs
Kukumbárét készíteni

► Ketten egy új könyvről – Kiss Ottó: A Kék Oroszlán bezár. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2022, 275 oldal, 4299 Ft

A Kék Oroszlán bezár című összeállítás mindjárt az elején – profánul szólva – belecsap a lecsóba. Az egyébként a régebbi novellák közül való (2001-es) Szávó udvara nem csupán a kötet nyitó, de egyben egyik legerősebb darabja. Ebben mutatja meg Lauri bácsi a még sráckorú elbeszélőnek és haverjának, hogyan kell kukumbárét készíteni. A játék többféle néven szerepel a néprajzi leírásokban, lényege, hogy egy sárgolyót el kell lapítani, a közepét teljesen elvékonyítani, majd az így keletkezett mélyedésbe beleköpni. Aztán ha az elkészült kukumbárét jó erősen odacsapjuk valamihez, az akkorát szól, mint egy puska. Már amennyiben persze elég ügyesek vagyunk.Tovább

György Péter
Hipotézis: Levél minden

(Dezső Tamás kiállítása megtekinthető a Capa Központban december 31-ig.)

Egy dolog biztos: ilyen pontosan, ilyen lenyűgöző vizuális megoldásokkal ennyire bonyolult filozófiai és önismereti kérdéseket nem sokan tettek fel, és még kevesebben válaszoltak meg. Az antropocentrizmus kérdéseire olyan kiállítással válaszolni, mint a Levél minden, komoly eredmény, és azt igazolja, hogy mit ér egy elfogulatlanul végiggondolt hipotézis. Kinek-kinek ajánlom a figyelmébe Kondor Béla kései fotómunkáit. Évek óta kerestem annak nyomait, s most végre megtaláltam.Tovább

Gaál József
Benn és kinn
Simsay Ildikó emlékkiállítása a Vigadóban

(Pesti Vigadó Galéria, VI. emeleti kiállítóterem. A kiállítás megtekinthető október 6-ig.)

Az Európai Iskola elvonatkoztatott szimbolizmusát folytatva, ahol a metafizikai szorongás egyszer expresszív erejű, máskor lírai melankólia hatja át. Farkas Istvántól Mersits Piroskáig kitapintható egy egzisztencialista hangzás. Közép- és Kelet-Európában a létezés metafizikai problémáira reagáló ironikus, majd abszurd átmenetekből már a két világháború között kifejlődve a keserű groteszk kifejezési formában szinte világlátássá és heterogén stílusokban regionális sajátossággá vált. Katasztrofizmus, apokaliptikus prófécia és disztópia mellett Simsay Ildikó újabb hangzással, változatos festészeti megformálással ezt a hagyományt folytatta, újabb életérzésnek adott formát. A látszólagos „vidám barakk” nyomasztó légköre ötvöződött a nyomasztó emlékekkel. Irodalmi feldolgozottságához képest a képzőművészeti groteszk szinte a perifériára került, mivel az avantgárd mozgalmak kollaboratív felfogása ellenében valóban autonóm, magányos megnyilvánulások nem illettek az általánosító kánonrendszerbe.Tovább

Széplaky Gerda
Vizuális fenomenológia

(Sinkó István: Jelenségek, Műcsarnok. A kiállítás október 16-ig látogatható.)

Sinkó István új projektje mintha mindennek a tagadására jött volna létre. A művész mintha éppen azt akarná bemutatni, hogy a jelenségek nem szakíthatóak ki az áramló világ benyomásrengetegéből. Ha mégis sikerül egy-egy időpillanatot kimerevíteni, akkor a bekeretezett képben a dolgok nem a maguk lényegiségében jelennek meg, hanem éppen ellenkezőleg, a jelenségek egymásba íródó, kibogozhatatlan sokaságaként. Természetesen a Jelenségek címet viselő tárlat nem azt tűzte ki céljául, hogy a fenomén filozófiai jelentését érvénytelenítse, de ott van benne ez a dekonstruáló gesztus.Tovább

Stőhr Lóránt
„És legyenek gyámoltalanok...”

(Csoma Sándor: Magasságok és mélységek)

Az emberi akaraterő szélsőségei a filmművészet Werner Herzogjait inspirálják alkotásra, Csoma Sándor azonban nem herzogi rendezői alkat, az extrém teljesítmények helyett művészileg éppen azok fonákja érdekli, az, hogy mi rejlik a ragyogó emberfeletti küzdelmek, győzelmek és bukások árnyékában. S bár az igen tehetséges fiatal filmrendező debütáló nagyjátékfilmjének egyik főhőse Erőss Zsolt, a leghíresebb magyar hegymászó, a Magasságok és mélységek nem a celebritások életéről szól, hanem özvegye, Sterczer Hilda belső küzdelmeiről.Tovább

Herczog Noémi
Kis lépés

(Sirály, rendezte Székely Kriszta, Szolnoki Szigligeti Színház, Városmajori Szabadtéri Színpad, szeptember 10.)

Székely Kriszta vonzódik a klasszikusokhoz, a nagy érzelmek rendezője, miért is ne rendezhetne egy vidéki nagyvárosban – esztétikai értelemben nem fogja szétfeszíteni a városi színházak eszményképe, a „népszínház” kereteit, mármint azt, amit itthon értünk rajta (mert ez az eszmény éppen a néptől kerül egyre távolabb, értsd: ki jár ma színházba?). Ha viszont a pár sorral feljebb írottakra gondolunk, valamint a magyar színházpolitikai sáncokra, akkor éppenséggel lehet, hogy mégiscsak meg fogunk lepődni. Aztán megnéztem a városmajori szemlén a Szigligeti Színház vendégjátékát, és arra jutottam, hogy Székely Kriszta Sirálya pontosan erről a meghívásról szól. Igaz, hogy nem szándékosan.Tovább

Ruff Borbála
Drága Naplim!

(Janikovszky Éva: Naplóm 1938–1944. Előadja Sodró Eliza, Móra Kiadó, 2021)

Sodró felszabadítja a túljátszás súlya alól Janikovszky prózáját. „Nagymamára és nagyapára nem akarok gondolni” – mondja a deportált nagyszülők unokájának szerepében. „Gramofonként szajkózom, hogy nincs semmi baj”, folytatja, és egyre világosabb, hogy a szöveg előadója pontosan érti és igyekszik megértetni, miért rendezte gazdájuk úgy ezeket a füzeteket, hogy könyv (most épp hangoskönyv) alakjában lássanak napvilágot. A hat füzet együtt mutat hiteles képet arról, miként válik egy gyerek a háború nyomán hitevesztett fiatallá.Tovább

Siba Antal
Két bátor ember

(Geert Wilders kitüntetési ünnepsége a külügyminiszter közösségi oldalán)

2016-ban Geert Wilderst egy 2014-es kampányrendezvényén elhangzott mondatai miatt elítélték, de nem kapott büntetést: diszkrimináció keltéséért és gyűlöletbeszédért perelték be, ez utóbbi azonban a bíróság szerint nem valósult meg a rendezvényen. Ez a per látható Youtube-on, tanulságos felvétel. Részben üdítő, hogy vannak országok, ahol politikusok legalább bíróság elé perelhetők, és védekezni kénytelenek, ráadásul az is látható, hogy mindenki normális marad.Tovább

Fáy Miklós
Visszajöttek a kommunisták

(Puccini: Tosca – Magyar Állami Operaház, szeptember 24.)

Szabad-e a Toscát a szó színpadi értelmében is az Andrássy útra hozni. Persze hogy szabad. Rosszat rendezni viszont nem szabad, így aztán mégis a tilosban járunk. Nyilván nem könnyű a félmúltba helyezni a történetet, mert időnként a szöveg tiltakozik, a történet egy felvonáson át mégis templomban játszódik, Scarpia azért meghasonlott ember, mert katolikus és kéjvágyó egyszerre. Ezt azért nehéz átformálni arra, hogy viselkedését nem tudja a szocialista erkölccsel összeegyeztetni, és ettől készül ki idegileg, vagy hogy a Te Deum alatt a Kommunista Kiáltványból énekel részleteket, de a Tosca alapvetően mégsem politikai dráma, ha van benne szerelem és perverzió, akkor megállhat így is a lábán. Ha nincs, akkor valószínűleg az időnket pocsékoljuk.Tovább

Králl Csaba
Öreg néne szobácskája

(Góbi Rita Társulat: 2 m² – Trafó, szeptember 13.)

Kétségkívül a kisebb, szerényebb költségekkel üzemelő játszóhelyek maradhatnak leginkább talpon (aminek máris ellentmond, hogy az Artus is bezár a téli hónapokra), meg a spórolósabbak, akik jobban tudják racionalizálni a működésüket, de gyakorlatilag senki nincs védett pozícióban, a teljes szektort körbelengi a bizonytalanság. Ami nagyjából előre is vetíti, hogy a trend, ami eddig is a kis létszámú és minimál produkciók felé terelte a koreográfusokat (felfogni is nehéz, hogy lesz generáció, amely – ha tehetséges is – nem dolgozik nagy színpadon és sok táncossal), nemhogy megváltozni nem fog, de vélhetően még fel is erősödik. Feltéve, ha lesz hol játszani.

I R O D A L O M

Jenei Gyula
Félig idegen

Eszembe nem jutott volna, de akkor jó ötletnek tűnt, hogy szervezzünk minden nyárvégen vagy kora őszön érettségi találkozót. Nosztalgikus érzések cikáztak bennünk, amikor valaki kitalálta. Ültünk egy étteremben, illetve nem is étterem volt az, inkább csak összejövetelekre alkalmas nagyobbacska terem egy szakmunkásképzőben, ahol egyik osztálytársunk oktató. A hozzá tartozó, szakácsnövendékek számára fenntartott tankonyha akkor nem működött, úgyhogy a vacsorát hozatni kellett valahonnan, le volt szervezve, italokért meg a találkozó előtt mentünk át a közeli boltba. Alumíniumfóliával letakart nagy fatálakon érkezett az étel, csirke- és disznóhús rántva, sajttal, mit tudom én már, mivel töltve. A zöldség kevés volt, igazából csak csemegeuborka, a sült krumpli és a rizs azonban sok.Tovább

Jónás Tamás
Kívülálló

(28.) Előző nap megkértem, hogy azokat a ruháit, bugyiját, ami akkor volt rajta, mossa ki. Az a nap csendben telt el, alig szóltunk egymáshoz. Elfogyott a fa, de nem kért meg rá, hogy vágjak én, korán reggel felkelt, és maga hasította az udvaron a hasábokat, tüzet rakott, reggelit készített, előzékeny és figyelmes volt. Mindketten dolgoztunk, ő az emeleten a szakdolgozatán, én lent programoztam. Délután megérkezett a Hollandiából rendelt gátlástalanító drog, a postáshoz ő ment ki, ő vette át, és letette a konyhaasztal közepére, gondosan melléjük fektette az addigra már megszáradt ruhákat, és a cipőt is. Azt a cipőt ritkán vette fel. Félmagas sarkú, piros cipő, amiben nehezen járt, fájt a bokája. Ezzel is jelezte, hogy minden ugyanúgy fog megtörténni, ahogy akkor. Korán lefeküdtünk, nem szeretkeztünk, de egymás kezét fogva aludtunk el. Tovább aludtunk, mint szoktunk, talán féltünk attól, aminek aznap meg kellett történnie. Tíz óra körül ébredtem, ő már visszajött a boltból, kipakolt a konyhában, majd a kezében egy vodkásüveggel állt elém.

– Akkor csináljuk!Tovább
Paulon Viktória
Különleges engedély

I.
– Mondja meg a néninek, hogy egyen, mert meg fog halni!
– Át tudták vinni a bácsihoz, hogy el tudjanak búcsúzni?
– Nem voltak olyan állapotban. De a néni egyen, mert különben ő is meghal!Tovább

Gerencsér Anna
Nergál Karkemisben

A folt, ahol a föld beitta a bárány vérét, árnyék volt az árnyékok között, és az egyik katona homokot rugdosott rá, miközben Szahand beszélt. A félszemű fiú az első sorban állt, bánatosan bámult a bárányra, melynek szőre kifehérlett a homályból. Mögötte halkan sóhajtott valaki, kicsit odébb nyilak zizegtek egy tegezben, ahogy az íjász egyik lábáról a másikra állt.

– Jöjj el, pusztító, vezess minket a csatában!

Nergál akkor érkezett, mikor a hold eltűnt a dombok mögött. Puha léptekkel jött, észrevétlen, és a katonák között állt, amíg Szahand befejezte a szertartást.

– Nergál vörös bolygója Karkemis felett áll. A háború istene velünk lesz holnap!Tovább

Harcos Bálint
Középkorú férfi

Harcos Bálint
Hidegc

Harcos Bálint
A falban

Harcos Bálint
Herélt apák

Lesi Zoltán
Kezdetben a villany

Lesi Zoltán
Krokodil

Tőzsér Árpád
A szó vére

Tőzsér Árpád
Fűszálak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.