2022. november 11., péntek

ÉLET ÉS IRODALOM 2022/45. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.11.10.


F E U I L L E T O N

Bacsó Béla
Bulgakov „védelmében”

I N T E R J Ú

Sumonyi Zoltán
A falra hányt borsó esete az erkölcsi tőkével
Beszélgetés Nyerges AndrássalK R I T I K A

Deczki Sarolta
Természetes hazaszeretet

► Térey János: Szükséges fö­lös­leg. Összegyűjtött interjúk. Szer­kesztette Darvasi Ferenc. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 818 oldal, 7999 Ft

Szóba kerül az interjúkban a politika, a közélet, a kultúrpolitika is, melyről ‒ nem meglepő módon ‒ nagyon lesújtó véleménye van. 2014-ben még azt nyilatkozza, hogy „nem hiszek a magyar kultúra fanatikus kettédarabolásában, viszont az egységes, közös értékeket is magáénak tudó kultúrában igen. Abban is, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a szerencsétlenül kettétört magyar világot össze szeretnék kovácsolni még a mi életünkben. A hídemberekben hiszek” (426-7.). Magát ugyan kevésnek látja ehhez a szerephez, de azt állítja: „radikális megbékéléspárti vagyok” (500.), aki elmegy mindkét oldal rendezvényeire, szóba áll és dolgozik mindkét oldal képviselőivel, hiszen csak az emberi és a szakmai minőség számít neki. 2018-ban azonban már ezt állítja: „A párbeszédben hiszek, de a hídemberszerep mostanra ellehetetlenült. […] Mindez mára illúzióvá vált, tíz éve nem ezt mondtam volna” (714-5.).Tovább

A HÉT KÖNYVEI


A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Földes Györgyi
Ex libris

Borda Réka: Égig érő csalán
Szeifert Natália: Örök panoráma
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz
Havas Juli: Nincs Hold, ha nem nézed

A szerző további cikkei

Ruff Borbála
Van-e a ceklában szálka?

► Maczó Balázs: Séták a Szent István park körül. Újlipótváros modern épületei. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2022, 174 oldal, 3699 Ft

Először is a sétakönyv műfajáról. Bujnovszky Tamás számos dekoratív fényképe ellenére ez a kötet akkor hasznos és működőképes leginkább, ha sétálva, méghozzá a Pozsonyi utat, a Szent István parkot, a Tátra és az Alig utcát járva forgatja az olvasó, és megkísérel bejutni a házszámpontossággal meghatározott épületek belsejébe. (Én megtettem, köszönet a lakóknak, hogy betekintést nyerhettem a páratlan art deco lépcsőházak jellegzetes burkolatú előterébe, majd dekoratív csigalépcsős orsóterébe.) A kötet tehát több, mint ami, egy vizuális guide, de kevesebb is, mert a helyszínek bejárása ugyan nem nélkülözhetetlen, de szükséges velejárója, még ha a házakhoz tartozó történetek – miért tárgyalták a parlamentben a garzonok betiltását, miért helyezték házon belülre a korabeli kaputelefont stb. – olvasmányosabbá teszik is. A séta az irodalmat kedvelőknek ebben a városrészben amúgy is javallott, hiszen többek mellett Bächer Iván, Békés Pál, Kántor Péter, Parti Nagy Lajos, Darvasi László vagy Grecsó Krisztián lakhelyéről beszélünk. A már nem élők esetében emléktáblák sora jelzi mindezt, egy-egy ház falán kettő-három is, ami egyedülálló Budapesten.Tovább

A szerző további cikkei

Szokács Kinga
Hegyek és partok

► Donatella Di Pietrantonio: Ha­lász­negyed. Fordította Todero An­na. Park Könyvkiadó, Budapest, 2022, 223 oldal, 3499 Ft

Van egy házasság- és válástörténet is a regényben, amelynek részletei szintén töredékes formában bontakoznak ki. Piero, az elbeszélő férje a legnagyobb változásokat átélő szereplője a könyvnek. A házaspár látogatása Scannóban az elbeszélő (feleség) professzoránál mintha már jelezné a házasság megingását. A vendégeskedés során felidézik Mario Giacomelli Scannói kisfiú című, 1963-as, MoMában kiállított képét. A különös, magányos fiú a fekete ruhás nőalakok között mintha tökéletes szimbóluma volna az elbeszélő magányának. S a híres Cesare Pavese-vers (Jön a halál) szintén több szempontból is jelentésessé válik a könyvben. Az egyre bizonytalanabbá váló házasság, a férfi különös eltűnései és az elbeszélő ezekre adott reakciói tartják fenn a folyamatos feszültséget. A férfi töredelmes vallomása és elbeszélése valódi énjének kibontakozásáról szintén emlékezetes rész, mert Di Pietrantonio ebbe a vallomásba öltve meséli el a házasság létrejöttének körülményeit, annak kezdetét is. Tovább

A szerző további cikkei

Navarrai Mészáros Márton
Határátlépés

► Csikós Attila: Öszvér. Cser Ki­adó, Budapest, 2022, 271 oldal, 4295 Ft

Csikós kurrens jelenséget tematizáló, tragikus és szatirikus ábrázolásmódot sem nélkülöző, kellően provokatív, nagy hordejerű vállalkozása magával ragadja az olvasót – akkor kiváltképpen, ha figyelembe vesszük az elbeszélőmódot és a nyelvet. A megszólaló – nagyjából a kötet felétől érvényesülő – pozícióváltásai merész kísérletek (akárcsak a rétegnyelvi elemek, a gazdag szövésű kulturális utalások és az olykor erőltetett belső hangok), amelyek a gondolkodás metaforájaként vagy zaklatott világunk leképezéseként is értelmezhetőek ebben az intellektuális prózában, de akár autofikciós olvasatot is előhívhatnak.Tovább

A csend dominál
Válogatás Barnás Ferenc Életünk végéig című könyvének német nyelvű recenzióiból

► Életünk végéig. Fordította Zádor Éva. Schöffling und Co. Kiadó, Frankfurt am Main, 2022, 512 oldal, 28 euró

Barnás közel 500 oldalon több mint negyven ember, testvér, házastárs és gyermek sorsát bontja ki. A magyar irodalom, így Esterházy Péter Harmonia caelestis című műve is, a személyiségek és családtagok túláradó gazdagságáról ismert. Ennyi figura között nehéz világos cselekményszálat kialakítani. Barnás Ferenc egy lépés távolságból követi a történéseket, mintha az életet követné, precíz, eleven nyelvezettel, ami kiegyensúlyozza az elmosódott fókuszt. A szereplők többrétegűek, az olvasmányélmény egészében olyan, mintha bejárnánk a magyar társadalmat: találkozunk fiatalokkal és idősekkel, vidékiekkel és városi középosztálybeliekkel, munkásokkal, művészekkel, akadémikusokkal.

A végén Sebinek sikerül kiugrania, legalábbis földrajzilag: ő és Lil Indonéziába utaznak. De Sebi itt is önmaga foglya marad. Nem igazán tud kapcsolódni az ország szépségeihez és az ismeretlen kultúrához. Gyötrődik a kérdés miatt, hogy vajon ez-e a megfelelő ország az írásra. Az író kiszakadhat az országból, de az ország nem az íróból.

(Irina Kilimnik: Felelős vagyok a haláláért? Die Presse, 2022. július 29.)Tovább

A szerző további cikkei

Tóth Ádám
Ködfátyolba burkolt életképek

(Szűcs Attila Vakfoltok és árnyékok című kiállítása megtekinthető november 26-ig az ÚjMűhely Galériában.)

A képek vizsgálata során eltűnődtem, vajon egy ennyire tudatosan felépített, stílusában kiforrott festő képes-e a néhol érzékelhető hangsúlyeltolódások, esetleges „túlábrázolások”, azaz a direktnek látszó festészeti formajegyek feloldására. Szűcs egyértelműen a hiány művészetének hazai előfutára, akit korábban a látottaknál reduktívabb alkotói automatizmus jellemzett.Tovább

A szerző további cikkei

Wagner István
Mondrian – másként (is)

(Mondrian. Evolution, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, megtekinthető február 12-ig)

Mivel a laikus publikum, sőt, még a szakmabeliek többsége is főként a három alapszínre redukált és fekete keretekbe zárt négyszögek mértani szigorú szerzőjeként tartja számon őt, a bemutatók különös vonását az adja, hogy ezek mellett felhívják a figyelmet korai, természetelvű piktúrájára is.Tovább

A szerző további cikkei

Fuchs Lívia
Elbűvölő ritmusok

(Lakatos János: Táncoló filmkockák – 1920–1930: megújul a film, megújul a tánc – Nemzeti Táncszínház)

Lakatos nem tartózkodik a véleményezéstől sem, kaján vidámsággal és nem kritikusan mutat rá például akár a hibákra is, amint az amerikai zenés álomgyár megidézése után rátér a hazai hangosfilm gyártás első sikerére, a Hyppolit, a lakájban bájosan suta Erdélyi Mici énekes-táncos jelenetére. A filmrészletek köré-mellé pakolt rengeteg történeti és személyes információban azonban néha elveszettnek érzi magát a néző – igaz, erre a szertelen burjánzásra az előadó maga figyelmeztet már az est bevezetőjében. A szellemes szakmai kommentárok, a csipkelődő megjegyzések mégis arra ösztönzik a nézőtéren ülőket, hogy mostantól értőbb szemmel nézzék a filmek táncjeleneteit.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Félúton

(Jihlavai Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál, 2022. október 25–30.)

A fesztivál versenyprogramjában számos eredeti megközelítésű, a dokumentumfilmes fősodron kívül eső alkotás kapott helyet és nyert végül díjat. Volt itt madárdalokra és természeti zörejekre felfűzött mese egy ornitológusról és egy kamasz lányról (a fődíjas 7 óra 15 – Feketerigó), egy tokiói parkról szóló életképsorozat (Yoyogi), Tajvan természeti tájairól, vidéki lakosairól készült lírai-humoros meditáció (Néma tekintet), játékos dokumentumopera formájú portré (Kapr kód), megfigyelőkamerák talált képsoraiból összeállított lírai montázs (Önarckép). A száznegyven filmből álló programot összességében a cseh alkotások uralták. Volt miből válogatniuk a jihlavai programszervezőknek, mert Csehországban virágzik a dokumentumfilm, hála a jól kidolgozott, szakmai alapokon működő támogatási rendszernek és a köztelevízió példás szerkesztő-támogatói gyakorlatának.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Csiky-csuky

(Csiky Gergely – Mohácsi István – Mohácsi János: az üzlet az üzlet, avagy eladó a menyasszony, Budaörsi Latinovits Színház)

De azért álljunk meg, mert összevissza használok két kifejezést, akkor most újgazdagok vagy dzsentrik? Ezt éppenséggel nem dönti el az előadás sem, amelyben a dzsentrik „ispánoznak” és „alapítványoznak”, cigányoznak és zsidóznak (bár a „nőzés”, mármint a nők elnyomásának kiforgatása jobban következne a darabból), de a probléma ettől még probléma marad: Csiky Gergely Csehov kortársa, ezért lecsúszott, deklasszálódott arisztokratákról ír. Viszont a NER-elit, amelyre az előadásban néhány kiszólás utal, újgazdagokból áll, akikről korábban a Hyppolitban regéltek Mohácsiék, de akik éppen hogy felemelkedtek, nem volt nekik honnan lecsúszni. Bár a szellemi többszörös közös. Tovább

A szerző további cikkei

Rákai Zsuzsanna
A buborékon kívül

(Ránki Fülöp, Szabó Ildikó – Zeneakadémia, 2022. november 6.)

Ránki Fülöp és Szabó Ildikó kamaraestjének legnagyobb erénye alighanem az volt, hogy éppen olyan esemény lett, amilyennek egy koncertnek általában véve lennie kell: a zene állt a középpontjában, mármint az élő, pillanatnyi zene. Az ilyesmi manapság voltaképpen elég ritka jelenség, mert többnyire – már amikor nem egy világhírű művész koreografikusan jelentős fellépését csodáljuk – felvételeket hallunk és hallgatunk, olyan előre rögzített kulturális termékeket, amelyek lényegében magánüggyé titkosítják a zenét.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Ama nap

(Hangverseny Kocsis Zoltán emlékére – Müpa, november 6.)

Hat éve halott Kocsis, a Nemzeti Filharmonikusok tartja a hagyományt, hogy emlékkoncertet szervez november 6-ra, most épp halálos koncertet, két zongorára és zenekarra írott művel, mindkettő variációs forma, és mindkettőben elhangzik a Dies irae gregorián dallama. Remélhetőleg hosszú hagyományról van szó, és belefér majd ez is, az is, nekem Kocsis még mindig elsősorban az életről szól, nem a halálról, jobban örülnék olyan műsornak, amely előrefelé néz, viszi tovább az elejtett fáklyát, ha szabad így mondani. Mindegy, persze, csak ott legyünk valahogy Kocsis közelében. Tovább

A szerző további cikkei

Siba Antal
Tévéviták

(Vitaműsorok a csatornákon, a Baranyi Krisztina-ügy)

Mi okoz ebben a televíziós környezetben feszültséget? Például amikor az ATV élő adásában a PestiSrácok egyik újságírója is a kérdezők közé kerül. Baranyi Krisztina már korábban kijelentette, így köztudott róla, hogy a propagandamédia munkatársainak nem ad interjút, a szerinte oda tartozó Szalai Szilárd kérdéseire nem is válaszolt. Ami engem illet, talán válaszoltam volna, de megértem Baranyi Krisztinát.Tovább

A szerző további cikkei

Torma Tamás
Hattyú, Széna, Széll Kálmán

(A budai Széna tér felújítása)

A Széna tér tehát több száz éve létezik, most legújabb formáját vette fel. Sokkal elvarázsoltabb most sem lett, a beszorítottság alapparaméterei nem változtak, de nem ezért járunk erre. Kitisztítva azért áramvonalasabb és levegősebb, de a hangsúly az előbbin van: ez a térfelújítás nem andalgásra született. Egy célorientált kereszteződés, átmenőhely, ahol tessék haladni. Terei azért átláthatóbbak, megnyúlt a Fazekas utca felé is, ahová átvezették a kerékpárutat.Tovább 

I R O D A L O M

Wirth Imre
Szómorzsákat söprögetve

A szerző további cikkei

Géczi János
Utolsó vers

Géczi János
A Géczikről

Géczi János

Szív Ernő
Korc teáskannája

Egyszer Picilakk zavarában megkérdezte tőle, szerinte is sziporkázott-e este, mit szól az alakításához Korc, mondja meg őszintén, pedig aznap nem is játszott. Korc magabiztosan válaszolt, akár egy ócskapiacon született Isten, hát persze, Picilakk, kivirágoztattál egy novemberi fennsíkot.

Egy másik előadásról szóló méltatásában megemlített egy teáskannát. Ki hozta be, hova helyezte, kivitte-e a műanyag virágokkal és protézisekkel teleszórt színpadról. A szakma röhögött, mintha hordárok világtanácskozása lenne. Kocsisok az internacionalista állatvásáron. Hahaha. Még hogy teáskanna! Jó, hogy nem betyárkulacs, Miska-kancsó!Tovább

A szerző további cikkei

Csabai László
A Pál utcai lányok
(egy kiegészítés)

Mert Gizi szerelme, „ideálja”, Áts Feri, biztosan katona- vagy rendőrtiszt lesz. A rokon lelkek és rokon hivatások pedig vonzzák egymást. Ahogy Áts Feri már most is ellenállhatatlanul vonzza Gizit. A lány iskola után a lakásuk ablakába telepedik. Ha az utcán felbukkan Áts Feri, rohan elé. Nem ölelheti át, mert Feri nem udvarol neki hivatalosan (ahhoz engedélyt kellene kérnie a szülőktől), s még ha udvarolna is, ölelés egy udvarlónak csak karácsonykor jár. (Már persze azoknál, akik ünneplik a karácsonyt.) De ahogy Áts Feri megáll a török (valójában bosnyák) édességárus előtt, Gizi már mellette is terem. A fiú diós prünellát nyújt a lánynak. A lány magyar csavartat a fiúnak. (Ez a nemzeti izé most nagyon módi. Magyar honvédhadsereg, magyar érdekű kvótaarányosítás, magyar kalap, magyar mellény, magyar pipa, magyar bajuszpödrő és magyar kandiscukor, melynek egybefonódó három szalagja a magyar zászló színeire van festve.) A két szerelmes ajándékcseréje olyan, mintha legbelsőbb lényegüket és gerjedelmüket öntenék át a másikba. Ha Feri aztán a Mohusek bácsi papírkereskedésébe megy, Gizi a következő, aki kinyitja az ajtót, s a polcok előtt mindketten úgy hajolgatnak megfelelő árkust, ceruzát, vinyettát keresve, hogy folyton és mintegy véletlenül egymáshoz érjen csípőjük, combjuk.Tovább

A szerző további cikkei

Nyíri Katalin
Zsíros ujjak

Mint egy majom. Fekete haj, alacsony homlok, kerek, barna szemek. Még a füle is eláll.

A nő az udvar dohányzásra kijelölt helyén áll, a közös konyha résnyire nyitott ablakánál leskelődik. Úgy helyezkedik, hogy takarásban legyen, nem akarja, hogy a férfi észrevegye. Mostanában gyorsabban fogy a cellux és a fénymásolópapír az irodában. A konyhából is eltűnnek dolgok. Egy villa, fél tubus majonéz. A nő kedden megszámolta a teafiltereit, de senki nem nyúlt hozzá azóta, megvan mind a tizenkettő.

A férfi háttal ül neki, a nő nem látja, mit eszik, csak a nehéz, fűszeres illatot érzi, amit kivisz a huzat az udvarra. Pirospaprika, bors, hagyma, zsír. Talán pörkölt vagy egy sűrű leves disznóhússal. A férfi tör egy darab kenyeret. Hosszan rágja az ételt, hallani, ahogy csámcsog. Amikor végez, fehér szalvétába törli a száját, a kezét. Még mindig ragadhat, gondolja a nő. Elképzeli, ahogy a zsíros ujjak hozzáérnek a kulcscsontjához, narancssárga, meleg nyomot hagynak a bőrén. Egy villanás az egész, el is hessegeti a képet.Tovább

A szerző további cikkei

Hacsek Zsófia
Ükapám és Ukrajna

Aztán eljött az idei kora március, és vele megint egy olyan nap, amikor úgy tűnt, semminek nincs értelme, csak zsibbadt aggyal, elnehezült tagokkal lehet járkálni, a külvilágot a lehető leginkább kizárni, fület-szemet lezárni, hogy ne juthasson be se háborús hír, se szörnyülködésnek álcázott izgatott cseverészés a háborúról. Amikor félre kellett tenni minden aktuális olvasnivalót, és csak a Bezzeg az én időmben meg az Abigél sorait olvasni újra és újra, ezredszer is. Amikor még érezni sem lehetett rendesen, mert minden boldogság mögé befurakodott a kis hang, hogy minek örülsz, háború van, de amikor emberek előtt sírógörcsöt kaptam, akkor meg, hogy milyen jogod van neked ehhez, ez nem a te szenvedésed, hanem azoké, akiket éppen most lőnek, bombáznak, eltipornak.Tovább

A szerző további cikkei

Burns Katalin
A Hunyadi téri ikrek

Április óta járok ki a Hunyadi térre, minden szerdán. Nyitva hagyják nekem a kertkaput, végigsétálok a paradicsompalánták mellett, belépek a szúnyoghálós ajtón, mire Richárd és Mihály sportpapucsban odacsoszog a konyhaasztalhoz, leülnek az egymásra rakott tankönyv és füzet mellé. Van, hogy óra előtt teát főznek, mesélnek a sci-fi sorozatról, amit éjszaka fejeztek be, ilyenkor a szemük elhomályosul, a szájuk maszkszerű, féloldalas mosolyra húzódik, olyanok, mint két elnagyolt prófétaarc egy rosszul restaurált freskón. Tizenhét évesek, igazi kamaszok. A székük mellől nem hiányozhat a súlyzó, a feltételes mód meg a függőbeszéd gyakorlása közben meg-megdolgoztatják a bicepszüket.Tovább

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.