2023. február 4., szombat

BOKROS LAJOS A CSŐCSELÉK URALMA MAGYARORSZÁGON - AZ URALKODÓ ELIT ERKÖLCSI ROMLÁSÁNAK TERMÉSZETRAJZA A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: BOKROS LAJOS
2023.02.03.


Nehéz leírni a súlyos szavakat: emberöltővel a kommunista rendszer széthullása után először a magyar államot, majd növekvő mértékben a hazai társadalmat, mindenekelőtt az értelmiséget, a vállalkozók rétegét és a vidék kiszolgáltatott népességét, a határon belüli és kívüli magyar nemzet vaskos csoportjait lépésről lépésre foglyul ejtette, megrontotta, szétzüllesztette és a világ szégyenévé tette egy mindenre elszánt, gátlástalan, erőszakos, hazug és tolvaj uralkodó csoport. A nemzeti-keresztény jelszavak – isten, haza, család – hamis álarca mögött a csőcselékre oly nagyon jellemző módon érzéketlen embertelenség, szenvtelen kegyetlenség, vigyorgó műveletlenség és ordító faragatlanság, azaz teljes erkölcsi romlás mutatkozik. Ez a helyzet messze rosszabb, mint pusztán egy mély gazdasági-pénzügyi válság, vagy akár egy nagyobb társadalmi megrázkódtatás, pártok acsarkodása, öntelt értelmiségiek öncélú kultúrharca. Ha a nemzetvesztő és társadalomromboló oligarchia uralma valami csoda folytán a közeljövőben véget ér, és a gazdasági, társadalmi károkat okos politikával egy évtized alatt esetleg felszámoljuk, a mérhetetlen erkölcsi kár akkor is legalább egy évszázadra velünk marad, és akadályozza majd a magyar állam újjáépítését, a magyar társadalom meggyógyítását és a magyar nemzet becsületének helyreállítását.


Az értelmező szótár szerint a csőcselék fegyelmezetlen, erkölcsi felelősség nélküli, minden rosszra kapható emberek alkalmilag összeverődött tömege. Nem szoktuk ezt a fogalmat egy országot kormányzó csoport, uralkodó elit vagy pénzzel, anyagi vagyonnal viszonylag jól ellátott társaság jellemzésére használni. Magyarországon immár több mint egy évtizede állunk döbbenten és bénultan az előttünk felmagasodott szörny előtt; nem tudjuk jól leírni, szemléletesen, netán megkapóan jellemezni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy képtelenek vagyunk egységesen és eredményesen fellépni ellene, netán legyőzni a tomboló fenevadat. A magyarországi társadalom végletesen megosztott és megbénított. A hazai oligarchia jelentős rétegeket, csoportokat és szervezeteket fűzött a saját járszalagjára, állami kedvezményekkel megvette, megvesztegette őket, erkölcsi érzéküket eltompította, másokat pedig eredményesen eltaszított, elüldözött és tehetetlenségre kárhoztatott. A valamikori jogállam kezdetleges építményei képtelenek voltak ellenállni a vihar pusztításának – hazánk immár emberöltőre mély társadalmi-erkölcsi válságba süllyedt. A leszakadás be van programozva.

Ebből a cikkből tudatosan kihagyom mind a kormány gazdaságpolitikájának, mind pedig a magyar gazdaság helyzetének elemzését. Nemcsak azért, mert ezt már számos alkalommal megtettem, hanem elsősorban azért, mert föl akarom hívni a figyelmet arra, hogy az önkényuralmi rendszert ma már mindenekelőtt teljes erkölcsi romlottsága miatt kell felszámolni, mert ez – hasonlóan az 1944-es nemzetvesztéshez – totális erkölcsi csődbe taszítja immár az egész országot. Egyrészt azt gondolom, hogy a társadalom megmaradt, ép erkölcsi érzékű tagjait leginkább az mozgósíthatja, ha összefoglaljuk a rendszer végtelen gonoszságát és mély romlottságát, másrészt az egészséges erkölcsi érzékkel nem rendelkező állampolgárokat talán mégis ez figyelmeztetheti igazán. Noha minden hihetően megmagyarázható objektív, külső tényezőkkel, a gazdasági válság, a leszakadás, a szegénység, a kultúra elsivatagosodása, de az erkölcsi romlás mindig rátapint az egyén felelősségére. Ebben a tekintetben nem lesz majd mód azzal takarózni, hogy hiszen mások is loptak, csaltak, hazudtak, még mindig jobb, hogy én voltam ott, és védtem, amit lehetett. A félelemre, az irigységre és a gyűlöletre tudatosan építő, azt hatalmi céljai érdekében újra meg újra felkorbácsoló, viselkedési mintaként folyamatosan felmutató, műveletlenségét fennhéjázva hordozó csőcselék oligarchia velejéig megrontja a társadalmat is, előle nincs menekvés. Akarom, hogy nekik se legyen menekvés, amikor majd eltávoznak a hatalomból. A valamikori újjáépítés sikere végett már most ki kell jelenteni, hogy az erkölcsi bűnök elévülhetetlenek, a felelősség örökre megmarad...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.