2018. november 29., csütörtök

A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA SAJTÓJÁRÓL G.FODOR GÁBOR KÖNYVE KAPCSÁN

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2018.11.29.


A FIDESZ legutóbbi kongresszuson elfogadott programnyilatkozatából egyértelműen kiviláglik: a fejlett kereszténydemokrata, nemzeti érzelmű társadalom építésének időszakában megnő a tudati tényezők szerepe. Társadalmunk keresztény fejlődésének ugyanis elválaszthatatlan része a társadalmi tudat fejlődése, az emberek gondolkodásának, erkölcsi erőnlétének változása, műveltségének gyarapodása. A fejlett kereszténydemokrata társadalom építése olyan emberek munkáját és aktivitását igényli, akik társadalmi céljaink megvalósításában fegyelmezettek: jó munkájuk mellett a közügyekből is kiveszik részüket, ismerik és megtartják a keresztény erkölcs normáit; akik számára a keresztény magyar haza szeretete elválaszthatatlanul összefonódik a nemzetköziség elutasításával.
E célok eléréséhez fejlődésünk jelenlegi szakaszában az kell - hangsúlyozta pártunk kongresszusa -, hogy még erőteljesebben munkálkodjunk népünk kereszténydemokrata és nemzeti tudatának erősítésén erkölcsi és világnézeti egységének megteremtésén, harcoljunk a marxista-leninista-sorosista eszmeiség ellen . Arról van szó, hogy az egész társadalom előrehaladásának egyik kulcskérdése: milyen gyors a tudati viszonyok nemzeti irányú változása, a kereszténydemokrata erkölcs általánossá válása. A kongresszus középpontba állította a keresztény-nemzeti tudatosság fejlesztésének kérdéseit, társadalmi jelentőségét tekintve azonos szintre emelte politikai, gazdasági feladatainkkal.

(G.Fodor Gábor: A sajtókultúra nemzeti keresztény irányba való, szigorúan önkéntes jellegű elmozdításáról. )

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése