2020. május 31., vasárnap

LÉGY VEZÉNYELHETŐ!

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2020.05.29.


Úgyszólván percek alatt söpört végig a magyar nyilvánosságon a Medi­calOnline által közzétett információ, mely szerint Pintér Sándort a házi­orvosi praxisok környékén látták sündörögni. „Úgy tűnik, a kormány im­már az egészségügyet illetően is visszanyúl a két világháború közötti időkhöz, amikor ugyancsak a Belügyminisztérium égisze alatt műkö­dött az ágazat irányítása, amelyet most ötvözne a kádári időszak kör­zeti orvosi rendszerével” – írja a portál, nyilvánvalóan csöndes derűvel töltve el mindazokat, akik szerint a Horthy-kor és a Kádár-kor szintézi­sénél ínycsiklandóbb koktél el se képzelhető. Ők sokan vannak, ergo társadalmunk boldogságtartalma szignifikánsan növekedni fog.

A háború előtti Magyarországon az alkalmazottakat a biztosító­társaságok orvosai gyógyították, a lakosság tehetősebb részét a ma­gánorvosok, a nagy többséget pedig senki. A falu népe orvost nemigen lá­tott, baromorvost (mai szóhasználattal állatorvost) is fölöttébb rit­kán. Megöregedtek anélkül, hogy fehér köpenyes emberrel találkoztak volna valaha is, kórházról pedig még csak nem is hallottak. Viszont ugyaneb­ben az időszakban a magyar orvostudomány Európa-szerte, sőt világ­szerte komoly elismerésnek örvendhetett, elég, ha evvel kap­csolatban Szent-Györgyi Albert 1937-ben megkapott Nobel-díjára gon­dolunk. Nyájas olvasónk előtt most nyilván az Alföld tengersík vidéke jelenik meg, bő gatyás gulyások, büszke fejtartású magyar szürke mar­hák ez­rei, köztük pedig egy-két zseniális, ám nyeszlett orvos ténfereg. Lélek­emelő vízió, noha tévedésen alapul. Mária országa a húszas-har­mincas évek folyamán magasan képzett orvostudoroktól hemzsegett. Trianon után a Magyarországra menekülők között viszonylag sok volt az orvos, és ők nemcsak egyenként jöttek, hanem intézményestül is. A kolozs­vári orvosi kar Szegedre, a pozsonyi pedig Pécsre költözött, azaz a to­vábbiakban már nem két, hanem négy egyetem termelte az orvo­sokat egy olyan országban, amelyben a nemzetmegtartó erőt képviselő pa­rasztság, ha munka közben baleset érte, nem orvosért kiáltott, ha­nem lószarért. Azt rakta a sebére, és általában meg is gyógyult, vagy ha nem, hát nem...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.