2022. február 22., kedd

A NYUGAT ÖNMEGSEMMISÍTŐ TÉVEDÉSE ÉS HIBÁJA...

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.02.22.


A Nyugat önmegsemmisítő tévedése és hibája (“Ez több, mint bűn: ez hiba!”), hogy - egyrészt - beleringatva magát a “történelem vége” hamis illúziójába, önmagát abszolút győztesnek tekintve, s pozícióját megrendíthetetlennek gondolva fölvette soraiba a kelet-európai országokat, eszükbe sem jutva, hogy az oda-vissza kölcsönhatás nem csak a nyugati árucikkek keleti megjelenésének mesés gyönyörét, a korlátlan utazás lehetőségét, a munkavállalás és az ösztöndíjak lehetőségének megnyílását jelenti majd, hanem a kelet-európai bürokratizmusnak, xenofóbiának, idegengyűlöletnek, rasszizmusnak és jellegzetes népies antiszemitizmusnak, törvényeket nem tisztelő, azokat folyamatosan kijátszó, az emberi jogokra úri huncutságként tekintő, az államra mint mankóra támaszkodó, s a piac törvényeit rémülten elutasító, a protekcionizmust, az uram-bátyám feudális viszonyokat rendületlenül gyakorló, az úr és szolga állapotot öröknek, eleve adottnak és sorsszerűnek tekintő, a hagyományosan az egzisztenciális megfélemlítésre építő és a civil kurázsit legfeljebb csak hírből ismerő, a szolidaritásról mit sem tudó, az újgazdagok hátborzongató parvenüségét árasztó mentalitásnak és habitusnak a Nyugat felé áramló gazdag exportját is egyben, hogy ezzel a Nyugat végleg elveszítse addig méltán büszke éthoszát.
A Nyugat másik nagy hibája pedig az volt, hogy illúziókban ringatózva, s saját történelmi tudatlanságára és tájékozatlanságára rá nem ébredve, tévesen felfogott aufklérizmusából fakadóan hagyta magát félrevezetni Putyin által, sokáig benne remélve a keleti fel- és megvilágosodás messiását, miközben a művelt Nyugat alapfokú ismeretekkel sem rendelkezett az orosz birodalmi tudatról és nacionalizmusról, a pravoszláv szellemiségről és ideológiáról, Oroszországnak az üdvrendben kijelölt nemzetek fölötti küldetéstudatáról.
És most megint minden elölről…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.