2022. március 12., szombat

VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!

HÍRKLIKK
Szerző: HírKlikk
2022.03.12.


„A demokrácia és az autokrácia közötti egyik nagy különbség a politikusok elszámoltathatósága. Magyarország nem válhat egy leválthatatlan autokrata által irányított és azt kiszolgáló oligarchákat fenntartó rendszerré. A demokráciában, ha nem mennek elég jól a dolgok, lecserélik a politikusokat a választók. Szerencsére tehetségesebb és becsületesebb politikusokban a magyarok közt nincs hiány, itt az ideje a változásnak. Magyarország jövője a demokrácia kell legyen!” Ezekkel a gondolatokkal zárta tíz pontos, „Változásra van szükség!” című felhívását külföldön élő és ott dolgozó, de Magyarországért elkötelezett egyetemi tanárok egy csoportja. 
Az alábbiakban közöljük a tíz pontot.

Felhívás Magyarország előrelépésére

Külföldön élő és ott dolgozó, de Magyarországért elkötelezett egyetemi tanárok csoportjaként nagyra becsüljük a magyar nép munkáját, de növekvő aggodalommal figyeljük a jelenlegi kormány tevékenységét és annak egyre súlyosbodó következményeit az ország sorsára nézve. Különösen a következő területeken van változásra szükség, hogy Magyarország ismét a nemzetek közösségének megbecsült tagja legyen:

1. A sajtószabadság helyreállítása. Mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi médiumok a kormány pénzügyi és politikai befolyása alatt állnak. Az országos és helyi írott sajtótermékek messze túlnyomó többsége pedig a kormányhoz közeli tulajdonosok kezében van. Egy tavalyi felmérés szerint Magyarország a 92. helyen áll a világ országai között a sajtó szabadságát illetően. Amíg a kormánytól független sajtópiac létre nem jön, tisztességes választás sem lehetséges, hiszen a kormányfüggő és az ellenzéket szóhoz jutni nem hagyó média korlátlanul képes manipulálni a választópolgárokat. Változásra van szükség!

2. Szabad és tisztességes választásokat, a szavazatokkal arányos országgyűlési képviseletet. A képviseleti rendszer olyan mértékben aránytalan, hogy a kormánypárt a legutóbbi két választás során a szavazatok kevesebb, mint felével megszerezte a parlamenti helyek kétharmadát (2014-ben 45, 2019-ben 49 százalékot elérve). Az Alaptörvény egyoldalú elfogadása óta az aránytalan választási rendszer tartja fenn a kétharmados többséget, és biztosítja a kormányhű emberek kétharmados pozíciókba juttatását. A jelenlegi kormánypártok által végrehajtott folyamatos, egyoldalú változtatások miatt a választási rendszer nem biztosítja a szabad és tisztességes választásokat: a választókerületek önkényes kialakítása a kormánypártnak kedvez; a kedvezményes levélszavazás választójogot adott a kormánypárthoz lojális határon túli új állampolgároknak; közben ugyanezt megtagadta a külföldön dolgozó magyar állampolgároktól, sok esetben ellehetetlenítve szavazásukat; a világszerte szinte egyedülálló, manipulatív győzteskompenzáció is a kormánypártot segíti. Mindez – Európában egyedülálló módon – elősegítette egy személy hatalmi kultuszának kialakulását. Változásra van szükség!

3. Jogállamot és garantált jogokat. Magyarország nem jogállam. Az Országgyűlés nem gyakorolja a kormány ellenőrzését. Az elmúlt tíz évben minden szomszédos országban öt vagy annál több miniszterelnök váltotta egymást a választók akaratát tükrözve – Magyarországon ilyen békés hatalmi változásokra nem volt lehetőség. Az ellenőrzésre szolgáló egyéb intézmények (Alkotmánybíróság, bíróságok, ügyészség, ombudsman, Állami Számvevőszék) mind a kormány által választott, hozzá lojális emberekből állnak, akiknek hatalma a választások után még hosszú időre be van betonozva. A legfőbb ügyész leváltását nemrég kötötték kétharmados többséghez. Változásra van szükség!

4. Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, a rasszista gyűlöletpropaganda visszaszorítása. A közéletet mérgező és Magyarország jó hírét rontó rasszista és homofób kijelentések élvezik a kormány támogatását. Demokráciákban kirekesztő kijelentések a közéleti szereplés végét jelentik, Magyarországon viszont fontos országos pozícióba való előléptetés, kormánykitüntetés és költségvetési támogatás előrejelzői. Változásra van szükség!

5. A közegészségügy javítása és az egészségügyi ellátás központi vezérlésének megszüntetése. A koronavírus lakosságarányos halálozási adatait tekintve Magyarország a világelsők közé tartozik. A balsikerű intézkedések és beszerzések sorozata nyomán mára a koronavírus-halálozás meghaladja a 44 ezret. Ha a járványkezelés és ezzel a lakosságarányos halálozás akár csak Szlovákia, Horvátország, Szlovénia vagy Románia bármelyikének színvonalán lett volna, akkor mintegy tízezer magyar szülő, testvér, gyerek és barát még élhetne. Az egészségügyi dolgozók jó szakképzése és tiszteletre méltó munkája ellenére, számos magyar intenzív osztályon a halálozás meghaladta a 90 százalékot akkor, amikor a nemzetközi átlag ennek harmada volt. A súlyos halálozás és a központilag diktált szerződésmódosítások hatására egyre növekvő egészségügyi munkaerőhiány különösen a vidéki városokat sújtotta. Változásra van szükség!

6. Legyenek a magyar nemzeti ünnepek és jelképek újra minden magyar állampolgáréi. A jelenlegi kormány a magyar hagyományokra hivatkozik intézkedéseiben, de valójában külföldről másolt, magyartalan, szélsőséges ideológiákat népszerűsít. Az ilyen alapon megrendelt kirekesztő és történelemhamisító filmek, kiállítások és tankönyvek ellen egyebek közt a történészek is sorozatosan tiltakoztak. A kormánypárt egy szűk politikai-gazdasági érdekkör kezére játszotta át a magyar nép legnagyobb kulturális, nemzeti kincseit. A nemzeti ünnepekkel ismételten visszaélnek, például a pártcélú úgynevezett Békemenetek szervezésével. Változásra van szükség!

7. Az oktatás szabadságának helyreállítása és a tanárok megbecsülésének javítása.
Az oktatási rendszer és a tanárok megbecsülése elfogadhatatlanul alacsony szintre süllyedt. A középiskolai tanárok fizetése és munkakörülményei méltatlanul alacsony színvonalúak. A nemzetközileg is magasan rangsorolt CEU elüldözése, a Színház- és Filmművészeti Egyetem ideológiai szétverése és a felsőoktatás egyéves költségének megfelelő összeg elköltésével a kínai Fudan Egyetem behozása a magyar felsőoktatást súlyosan károsítja. Állami egyetemek magánosításával a kormány egy szűk politikai-gazdasági érdekkör kezére játszotta át a magyar nép legnagyobb kulturális, nemzeti kincseit. A magyar felsőoktatás 38 intézménye közül ma már csupán öt áll állami tulajdonban. Ezzel a lépésével a kormány megszüntette a magyar felsőoktatási rendszer társadalmi számonkérhetőségét, elkötelezettségét. Változásra van szükség!

8. A közbeszerzések tisztességének helyreállítása és a korrupció megszüntetése.
Miközben a magyarok háromnegyede az Európai Unió szegénységi küszöbje alatti jövedelemből él, a jelenlegi kormány számos vezető politikusa, azok családja és baráti köre a közszolgálatból és közbeszerzésekből hirtelen és látványosan meggazdagodott, nem ritkán milliárdos nagyságrendben. Az ügyészség megállapítása szerint az Igazságügyi (!) Minisztérium államtitkára milliós kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, miközben ugyanez az államtitkár az állampolgárok megfigyelésének engedélyezésével volt megbízva. Ilyen és számos hasonló eset miatt nem meglepő a közelmúltban végzett felmérés adata, amely szerint a magyarok 69 százaléka súlyos problémának tartja a kormányzati korrupciót. Változásra van szükség!

9. Az európai unióval való integráció felgyorsítása és az euró bevezetése. Magyarország kormánya jelenleg az Európai Unió elleni politikát folytat, miközben az uniós források elosztása korrupt módon történik. 2014 és 2020 között a GDP négy százaléka folyt be uniós támogatásként, nagyjából éppen annyi, amennyi az ez idő alatt megvalósult átlagos gazdasági növekedési ütem. A kormányhoz közelálló oligarchák kapják a források jelentős részét. Egy korábbi felmérés szerint átlagosan, egy projektre vetítve, legalább mintegy 25 százalékos túlárazás történik, de van példa több száz százalékos túlárazásra is. Uniós statisztikák szerint Magyarországon az egyik legmagasabb a verseny nélkül odaítélt közbeszerzések aránya: csaknem minden második eljárás konkurencia nélkül zajlik. Változásra van szükség!

10. Demokráciák felé orientálódó és az emberi jogokért kiálló külpolitika. A jelenlegi kormánypárt megalakulását Soros György milliókkal támogatta, de ez a kapcsolat megromlott. A Norvég Alap Magyarországot milliárdokkal támogatta, de ez a kapcsolat is megszakadt, és támogatás nem érkezik. Az Európai Unió a magyarországi felzárkózást milliárdokkal támogatta, de a jogállami normák megsértése miatt a támogatások egyre nehezebben jönnek. Mindeközben a demokrácia ellenfeleire egyre többet költ a kormány: a leginkább csak kínai érdekeket szolgáló beruházásokra milliárdokat és a srebrenicai népirtást tagadó, bomlasztó balkáni vezetőre pedig 100 millió eurót költ a magyar adófizetők pénzéből. A szélsőjobboldal nemzetközi alakjai a kormánytól sorozatosan kitüntetett fogadtatásban részesülnek. A kormánytagok rasszista és homofób kijelentései ellen tiltakozott Izrael, Hollandia és Bosznia-Hercegovina. A jelenlegi háború kapcsán a budapesti kormányt súlyos felelősség terheli Ukrajna európai integrációjának ismételt akadályozása miatt. Változásra van szükség!

A demokrácia és az autokrácia közötti egyik nagy különbség a politikusok elszámoltathatósága. Magyarország nem válhat egy leválthatatlan autokrata által irányított és azt kiszolgáló oligarchákat fenntartó rendszerré. A demokráciában, ha nem mennek elég jól a dolgok, lecserélik a politikusokat a választók. Szerencsére tehetségesebb és becsületesebb politikusokban a magyarok közt nincs hiány, itt az ideje a változásnak. Magyarország jövője a demokrácia kell legyen!”

A Változásra van szükség címmel közzétett felhívást Arató András (szociológia, New York, Egyesült Államok); Ábrahám Árpád (közgazdaság-tudomány, Bristol, Egyesült Királyság); Balás András (közegészségügy, Dél-Karolina, Egyesült Államok); Büti Krisztina (pénzügyi közgazdaságtan, Kalifornia, Egyesült Államok); Gács Péter (számítógép-tudomány és matematika, Boston, Egyesült Államok); Göllner András B. (politikai közgazdaságtan, Montreal, Kanada); Győrfi Tamás (jogtudomány, Aberdeen, Egyesült Államok); Halmai Gábor (jogtudomány, Firenze, Olaszország); Kovács Zoltán (biofizika, Dallas, Egyesült Államok); és Laczó Ferenc (történettudomány, Maastricht, Hollandia) írta alá.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.