2021. április 28., szerda

MIÉRT E LOM? FERGE ZSUZSA ÉS AZ EGYENLŐSÉG DICSÉRETE

MÉRCE
Szerző: MISETICS BÁLINT
2021.04.28.


...A társadalmi egyenlőtlenségek megértésének és megértetésének azonban más okból is politikai jelentősége van – ami egyúttal szorosan összefügg Ferge Zsuzsa tudomány- és szerepfelfogásával is. Mit jelent, hogy – amint egy helyütt írta – „nincs, és nem lehet értékmentes szociológia”?[8]

A társadalmi egyenlőtlenségek tényei és újratermelődésük mechanizmusai jórészt rejtettek. Az osztálytársadalmak nem rendi társadalmak: az alacsonyan iskolázott, alacsony jövedelmű szülők gyermekei nem azért lesznek jó eséllyel szintén alacsonyan iskolázottak és alacsony jövedelműek, amiért a rendi társadalomban a jobbágyok gyermekei jobbágyok lettek. Az egyenlőtlenségek legitimációját – igazolhatóságát és társadalmi elfogadottságát – jórészt az azokért felelős társadalmi mechanizmusok rejtőzködő jellege biztosítja. Az egyenlőtlenségek működésmódjának a napvilágra hozatala tehát kikezdi azok legitimációját.

Ahogyan Zsuzsa írta Bourdieu nyomán:

„a szociológus feladata azt megmutatni, ami szabad szemmel nem látható egy társadalom működéséből. Az azonban nem véletlen vagy esetleges, hogy mi rejtőzik el. Általában és többnyire az, aminek az elrejtése az erősebb, hatalmasabb csoportok érdekében áll. Épp ezért a rejtőzködő jelen feltárása e csoportok érdekeivel többnyire ellentétes”.[9]

Az erkölcsi érzületünk tipikusan máshogy ítéli meg az egyenlőség és az igazságosság kívánalmait egy együtt kiránduló társaság és egy tízmilliós társadalom esetében. Az viszont, hogy az erkölcsi érzületünket mennyire sértik a társadalmi egyenlőtlenségek, nem független attól, hogy mennyit tudunk róluk, és mennyit értünk azok okairól és következményeiről. Minél többet – annál inkább...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.