2021. október 7., csütörtök

RÁADÁS: ISMERD MEG A BÉKÉS ISKOLÁKAT

BÉKÉS ISKOLÁK
Szerző: BÉKÉS ISKOLÁK KÖZÖSSÉG
2021.


Alapelveink


A Békés Iskolák Közösség alapelvei

1. A Békés Iskolák Közösség (továbbiakban: BI) legfőbb célkitűzése - a gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve - az oktatási/nevelési intézményekben az intézményi erőszak, bántalmazás (bullying) megelőzése, kezelése, a békés légkör kialakítása.

2. A szemlélet tudományosan megalapozott, iskolai közösségek megsegítésére kifejlesztett mélylélektani és rendszerelméleti ismeretekre épül. Az elmélet és gyakorlat kidolgozói az amerikai szerzőpáros, Stuart W. Twemlow pszichoanalitikus, pszichiáter professzor és Frank Sacco klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő.

3. A BI közösség a tagok egyéni, személyes elköteleződésén és önkéntes összefogásán alapul. A közösség mindazokat a pedagógusokat, pszichológusokat, szociális szakembereket, tanulókat, szülőket, kutatókat, oktatást segítő személyzet tagjait, szakmai és civil szervezetek képviselőit stb. a köreibe fogadja, akik elfogadják, azonosulnak, hitelesen képviselik és együttműködnek a BI közösség alapelveinek, szemléletének és értékrendjének a megvalósításában.

4. BI közösség nem kötődik politikai pártokhoz vagy szervezetekhez, elutasítja a szemléletének, célkitűzéseinek és tevékenységének pártpolitikai célokra való felhasználását.

5. A BI által képviselt szemléleti keret olyan általános irányelveket fogalmaz meg, melyek a legtöbb - békés eszközöket alkalmazó, tudományos, rendszerszemléleti alapokon nyugvó - iskolai erőszak ellen kidolgozott program alapjául is szolgálnak, ezért azokkal teljesen kompatibilis, megalapozza azokat, és fokozza a hatékonyságukat.

6. A BI szemlélet legfőbb ideológiai alapelvei a humanizmus (emberközpontúság - szemben a tekintélyelvűséggel), az erőszakmentesség, a bántalmazás bármely formájának elutasítása, az emberek békés egymás mellett élésére törekvés, a másság elfogadása, együttérzés, szolidaritás és cselekvő közösségi összefogás. A BI közösség felhívja a figyelmet a valamely kisebbségi csoporttal szemben megnyilvánuló intolerancia, kirekesztés vagy erőszak jelenségeire, törekszik a mögöttes okok feltárására és tudományos magyarázatának bemutatására. Szükség esetén együttműködik a kisebbségi csoportok érdekvédelmével foglalkozó szakmai és civil szervezetekkel.

7. A BI célja fejlett öntudattal, önkontrollal, önreflexióval és empátiás képességgel rendelkező (jól mentalizáló) autonóm személyiségek nevelése, akik képesek kritikai gondolkodásra, törekszenek önismeretük fejlesztésére, képesek kiállni önmagukért és másokért, képesek nemet mondani a feléjük vagy másokra irányuló erőszakra, és képesek személyes felelősséget vállalni önmagukért és a közösségükért, melynek maguk is részei. A fenti képességek, készségek fejlesztését a BI tagok önmagukkal szemben is elvárásként fogalmazzák meg, és törekednek alkalmazásukra a BI-vel kapcsolatos mindenfajta tevékenység kapcsán.

8. Alapelveiből következően, a BI közösség tagjai - lehetőségeikhez mérten - törekednek az egyetemes emberi jogok, különös tekintettel a gyermekek jogai melletti kiállásra. Szolidárisak minden jogtalan bántalmazást elszenvedett egyénnel és csoporttal. A BI ugyanakkor kiáll a véleménynyilvánítás szabadságának joga mellett, feltéve, hogy az tiszteletben tartja mások alapvető személyiségi jogait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.