2023. március 3., péntek

MEGSZÜNTETNÉ A PEDAGÓGUSOK KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYÁT A BELÜGYMINISZTÉRIUM, A NEVELŐTESTÜLETEK SZAKMAI ÖNÁLLÓSÁGÁT IS JELENTŐSEN KORLÁTOZNÁK - AZ ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL SEM DÖNTHETNÉNEK A TANÁROK

NÉPSZAVA
Szerző: JUHÁSZ DÁNIEL
2023.03.03.


A pedagógusokat és a teljes köznevelési rendszert érintő jogszabálytervezeteket tett közzé társadalmi és szakmai egyeztetés céljából a Belügyminisztérium (BM): a tervezett béremelések ügyében módosítanák a 2023. évi költségvetési törvényt, továbbá a mostani közalkalmazotti jogviszony helyett egy teljesen új jogállást vezetnének be a pedagógusok számára, a “köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt”. A harmadik módosító csomaggal pedig jelentősen átírnák a köznevelési törvényt.

A törvénytervezetek rengeteg változtatást tartalmaznak, a köznevelési törvényben például megszüntetnék a nevelőtestületek döntési jogát az iskolai pedagógiai programok, a szervezeti és működési szabályzat, az éves munkatervek, a továbbképzési programok, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, valamint a tanulók fegyelmi ügyeiben.

Ezekben a kérdésekben már csak a véleményüket kellene kikérni, a döntéseket az igazgató és a fenntartó hozhatja meg. A nevelőtestületek így például már csak a házirendről, a tanulók magasabb évfolyamba lépéséről, osztályozóvizsgákról dönthetnének saját hatáskörben.

Egyes esetekben a tanévet is meghosszabbítanák: ha a köznevelésért felelős miniszter másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első napjától legalább 180 napig tart a szorgalmi időszak, de a fenntartó egyetértésével - akár az elmaradt heti pihenőnapok biztosítása nélkül is – az igazgató elrendelhet hosszabbítást. Emellett a köznevelési miniszter is meghosszabbíthatja a tanévet július 15-éig, ha valamilyen előre nem látható és el nem hárítható okból a tananyag átadása másként nem biztosítható. Ebben az esetben a nyári szünet legkisebb mértékét meghatározó rendelkezést is figyelmen kívül lehet hagyni.

A tervezet azon is változtatna, hogy az általános iskolákban az eddigi 17 óra helyett este 18 óráig kelljen felügyeletet biztosítani.

Néhány módosítás az egyre fokozódó pedagógushiánnyal függhet össze: például az intézmények saját alkalmazotti létszámát már akkor is állandónak tekintenék, ha az alkalmazottak legalább 50 százalékát határozatlan idejű jogviszonnyal foglalkoztatják. A mostani szabályozás még 70 százalékot említ. Emellett a javaslat lehetőséget teremtene arra, hogy a nevelőtestületek nem állandó tagjaiként dolgozó óraadók létszáma az 50 százalékot is meghaladhassa.

Ezzel együtt bevezetnék a “vándortanár” fogalmát, aki egy iskolában legalább heti 20 órás köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áll, de emellett más köznevelési intézményben is óraadó...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.