2023. augusztus 7., hétfő

FEGYVERISMERET, LŐGYAKORLAT – ÍGY NEVELI HAZAFIASSÁGRA A KÖZÉPISKOLÁSOKAT A HONVÉDSÉG

G7.HU
Szerző: PÁLOS MÁTÉ
2023.08.04.


A kormány módosítaná a fegyverekről és lőszerekről szóló rendeletet, hogy iskolákban szabadidős foglalkozás keretei között lőhessenek kiskorúak, és rendezné a „légfegyverek oktatási célú igénybevételének”, valamint „az emberi élet kioltására nem alkalmas eszközökkel történő lőgyakorlatok” jogi környezetét. A nyolcnapos társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek szerint a kormány úgy számol: most szeptembertől 210 diák mehet majd lőgyakorlatra az új honvédelem tantárgy keretei között.Erősíteni a haza iránti elkötelezettséget

A honvédelem mint szabad órakeret terhére választható tantárgy a rövidesen kezdődő tanévben lesz elérhető magyar középiskolákban, az első hírek szerint egyelőre országosan 120-ban, heti egy órában. Mivel ez egyfajta próbaév, a jövőben a kormány minden bizonnyal szélesíteni fogja a tantárgy elérését.


Nézzük, mit tanulhatnak a gimnazisták a tantárgy kerettanterve szerint, aminek már az első mondata bátran kísérletezik a magyar nyelvvel: „Változó világunkban számtalan példa ismert a szülőföldhöz ragaszkodás megnyilvánulásaira, amely azt mutatja, hogy a hazaszeretet és hazafiság fogalmai napjainkban is kiemelt jelentőséggel bírnak.” Később a szándék azért egyértelműbbé válik: azt írják, hogy a tudásanyag átadásával „kialakul és folyamatosan erősödik a haza iránti elkötelezettség.” Továbbá

"szükséges segíteni a tanulókat abban, hogy megértsék: értékesebb személyiséggé válhatnak a cselekvő hazaszeretet megismerése által. Ugyanakkor fontos, hogy a fiatalok felismerjék: a jó hazafisághoz hozzátartozik az is, hogy tudják, Magyarország védelme szükség esetén minden állampolgár kötelessége".

A tantárgy nyolc tematikai egységből áll, olyanokból, mint: „a honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség”, „lőelmélet alapjai”, „haditechnikai ismeretek”, „térkép- és tereptani alapismeretek”.

Ehhez ilyen követelményeket és átadandó ismereteket rendel a kerettanterv:

- A magyar katona, a katonai identitás, a katonahősök emlékezete, a Magyar Hősök Emlékünnepe – hősök napja.

- Annak tudatosítása, hogy szükség esetén a haza védelme minden állampolgár kötelessége. A katonai kötelékek csoportosításának ismerete. A raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, az ezred és a dandár jellemzői. A harci erők, a harci támogató és a harci kiszolgáló támogató erők főbb feladatai.

- Vita a békeidőszaki kötelező katonai szolgálat megszüntetésének össztársadalmi és honvédségen belüli hatásairól.

- A lövés fogalma, a tűzfegyverekkel leadott lövés folyamata, a pontos lövés feltételei, a szórás és a középső találati pont fogalma. Annak ismerete, hogy a lövés mindig emberi döntés következménye, amelyért a felelősséget a döntést meghozó személynek kell viselni. Kulcsfogalmak: röppálya, csapott célgömbbel való célzás, szórás.

- Lőfegyver, tűzfegyver fogalma, újítások a tűzfegyverek fejlődése során. A gyalogsági fegyverek és a kézifegyverek fogalma. A lövészfegyverek főbb részei. A részek funkciója. Pisztolyok és revolverek fogalma, kialakulásuk okai. Géppisztoly, gépkarabély, karabély fogalma, a gépkarabély fontosabb jellemzői. A gépkarabély főbb részei. Páncélozott szállító jármű és harckocsi fogalma. Merev szárnyú és forgó szárnyú haditechnikai eszközök fogalma.

- Elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak. Az eszmélet vizsgálata. A légzés hármas érzékelése. A sérültek kimentésének módszerei és szabályai.

- A túlélés alapjai, a rendkívüli helyzetekben követendő eljárások.

A kerettanterv alcíme szerint a tantárgyvázlat szakképzési intézmények 9. és köznevelési intézmények 11. évfolyama számára készült...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.