2019. február 28., csütörtök

MIGRÁNSOK NÉLKÜL MŰKÖDÉSKÉPTELENNÉ VÁLIK NÉMETORSZÁG

ALAPBLOG
Szerző: ZENTUCCIO
2019.02.26.


Nem tudna „egyről a kettőre” lépni a következő évtizedekben a világ egyik vezető gazdasági hatalma, Németország – ha nem fogadna be minél több bevándorlót

A Bertelsmann Stiftung, több szcenáriót tartalmazó prognózist készített, amelynek konklúziója, hogy az országnak hosszú évtizedeken keresztül negyedmillió külföldit kell befogadnia minden évben, máskülönben nem lesz képes a világgazdaság egyik motorja maradni. A kutatásfelelőst, Matthias Mayer-t, igyekeztünk szembesíteni olyan kérdésekkel is, hogy miért nem inkább a magyar példát követik a németek, miért a migránsokat preferálják a hazai családokkal szemben. Az interjúalany azonban- diplomatikusan – értésünkre adta, hogy kérdésünknek nincs értelme.

Miért van az, hogy önök – és általában az egész német politikai-gazdasági szakértői elit – a hosszú távú demográfiai problémák kapcsán a migrációt támogatják? Miért nem választják inkább a „magyar utat” és adnak nagyvonalú támogatásokat a nagy családosoknak vagy olyanoknak, akik több gyereket készek felnevelni? Miért nem vállalják át – ahogy nálunk is – a nagy autók megvásárlását jelentő anyagi terhek egy részét a nagycsaládok helyett?

Egyrészt a migrációt nem abszolutizálja Németországban senki. A tudományos kutatások alapján azonban – tetszik vagy nem tetszik – bátran kijelenthető, hogy a német nők körében az utóbbi néhány esztendőben tetőzött, illetve stabilizálódott a születési ráta, drámai növekedést reálisan számolva már lehetetlen elérni. Különböző potenciális modellekre vonatkozóan végeztünk számításunkat.

Nos: még ha egy, máskülönben irreális születési boom is indulna be a következő években, a jelenlegi csúcsokhoz képest további 50 százalékkal emelkedne a német állampolgárok által évente világra hozott gyermekek száma, a német gazdaság munkaerő igénye egyáltalán nem enyhülne észlelhetően. A példaként felhozott szcenárió megvalósulásával csak annyi érhető el, hogy néhány évtized múlva – bevándorlás nélkül – sem csökkenne a munkaképes német lakosság létszáma.

Máskülönben aligha vádolható a német szövetségi állam azzal, hogy ne lenne nagyvonalú a családtámogatásban. Köztudott, hogy Németország meglehetősen jól szerepel nemzetközi összehasonlításban, sőt e téren a világon élen jár

Az önök tanulmánya 40 évre előre prognosztizálja, hogy a migráció szerepének erősödnie kell a munkaerőpiacon. Mennyire lehet reális hosszú távra szólóan egy ilyen előrejelzés? A következő évtizedek a robotizációról, az ultragyorsaságú 5G távközlési rendszerre való átállásról, annak megrendítő erejű gazdasági-politikai hatásairól fognak szólni. Ki tudhatja előre, hogy ezen fejlemények miként befolyásolják majd a szociális ellátórendszereket?

Számításaink alapvetően a digitalizáció globális minőségi fejlődésére bazírozódnak. Forgatókönyveink egyike abból indul ki, hogy Németország élen járó szerepre tör és részt vesz majd az „ultra”modernizálódásban minden téren. Ennek megfelelően gigantikus beruházásokat eszközöl a teljesen digitalizált nemzetgazdaság kiépítésébe. E potenciális fejlődésnek a reálgazdasági és a munkaerőpiaci hatásairól nem egyedül mi, hanem egy egész kutatási-konzorcium készít átfogó tanulmányt. Mi ehhez kapcsolódóan a bevándorlási aspektusokra fókuszáltunk...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése