2023. január 8., vasárnap

ORBÁN KI AKAR LÉPNI A NYUGATI BLOKKBÓL, A NYUGATI ÉS A KELETI BLOKK KÖZÖTT AKAR LAVÍROZNI, DE A KÉT SZÉK KÖZÜL A PAD ALÁ FOG ESNI

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2023.01.07.


Orbán a Széll Kálmán Alapítvány karácsonyi vacsoráján mondott egy zártkörű beszédet, amelyben a legfrissebb világpolitikai megfejtéseit és Magyarország felemelkedésének stratégiáját fejtette ki, amit a Mandiner nevű szélsőjobboldali kormánypárti propagandakiadványban Orbán Balázs, a NER-vezető politikai tanácsadója foglalt össze. Az iromány bükkfanyelven megfogalmazott teóriáját az alábbiakban lefordítjuk érthető magyar nyelvre.

Mielőtt a konkrét eszmefuttatásra térnénk, az orbáni metódusról rögzítjük, hogy nem a nadrához varrja a gombot, hanem a gombhoz a nadrágot: a világpolitikai események magyarázatát ahhoz a 2010 óta hirdetett és követett stratégiához igazítja, hogy ideológiai okok miatt el akar távolodni a liberális demokratikus Nyugattól, de nem annyira, hogy annak anyagi előnyeiről lemondjon, vagy a magyarok szabadságvágyát felébressze az általa mintának tekintett, gazdaságilag fejletlenebb keleti diktatúrákhoz való teljes csatlakozástól való félelem miatt.

Orbán gondolatmenetének lényege, magyarra fordítva, hogy miután az oroszok szakítottak a Nyugattal való partnerséggel, és ehhez ideológiát is találtak az orosz messianizmus és a “keresztény fasizmus” által, majd Ukrajna megtámadásával az orosz háborús terjeszkedési politika egységesítette és szembefordította a szabad világot az orosz fasizmussal, a világ megint két nagy blokkra szakad. A két blokkhoz való viszony alapján próbálja Orbán kijelölni Magyarország helyét és szerepét a világban. Miközben e pillanatban formálisan még a nyugati blokkhoz tartozik.

Orbán koncepciója az, hogy Magyarország maradjon ki a nyugati blokkból, mert állítása – és meg nem nevezett hálózattudományi hivatkozások – szerint az Magyarország eljelentéktelenedésével járna, mert Magyarország a nyugati blokk perifériájára szorulna. A blokkosodás szerinte a “szétbontás” és az elszakadás útja, ami az oroszok vezette blokktól való elszakadást jelenti, amit a szöveg soha nem mond ki, csak “keletről” beszél, mintha ott nem a tömeggyilkos, diktatórikus orosz rendszer (és különféle változatai) állna.


Orbán szerint Magyarország akkor teszi helyesen, ha nem tart együtt a Nyugattal az oroszoktól és a keleti blokktól való elszakadásban, hanem a “szétbontás” helyett az “összekapcsolásra” helyezi a hangsúlyt, és a két blokk között jelöli ki a maga helyét. Orbán délibábos elképzelése szerint, amikor ez a blokkosodás egyre erősebb, akkor Magyarország szerepe az lenne, hogy összekötő kapocs legyen Nyugat és Kelet, a két blokk között. Ennek indoka az, hogy szerinte korlátozott a gazdasági szabadság, ha csak a nyugati blokk vezető államai által kijelölt irányban lehet kereskedni.

Orbán ezzel a falmelléki szöveggel próbálja eladni azt, hogy Magyarországot ki akarja léptetni a nyugati blokkból, de úgy, hogy ne kerüljön bele teljesen a keleti blokkba sem, hanem a nyugati és a keleti blokk között lavírozzon. A gazdasági indok a legteljesebb mértékben hazug, valójában Orbán a nyugati demokratikus rendszerektől akar távolodni, de megtartani azért a kiskaput a gazdasági haszon felé, és a látszatot, hogy neki még bármi köze is lehet a nyugati demokráciákhoz és a szabad világhoz, miközben egy despotikus keleti diktatúrát működtet.

Nem véletlen, hogy Orbán semmiféle értékorientációt nem képvisel, nem tesz különbséget a szabad, demokratikus nyugati jogállamok és az embertelen, elnyomó, tömeggyilkos diktatúrák között. Nem foglal állást a nyugati demokratikus értékek és a keleti embertelen diktatúrák, a békés nyugati államok és a szomszéd országot megtámadó orosz terrorizmus között. A “hálózattudomány” helytelen, inkorrekt hivatkozása mögé bújva kerüli meg azt a kérdést, hogy miért és mitől blokkosodik a szabad és demokratikus Nyugat az elnyomó orosz fasiszta terrorizmussal szemben...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.