2018. június 14., csütörtök

BARTUS LÁSZLÓ: MI AZ AZ ORBÁNI KERESZTÉNY KULTÚRA?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BARTUS LÁSZLÓ
2018.06.13. A Fidesz az általa alkotott törvénytelen és illegitim Alaptörvényébe iktatja a “keresztény kultúra” védelmét. Ezt is éppen olyan önkényesen, legitim felhatalmazás nélkül, ahogyan eltörölte az utolsó demokratikus, törvényes Alkotmányt. A szöveg így szól: “Magyarország önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.” Kíváncsiak leszünk, hogyan fordítják ezt le a gyakorlati cselekvés nyelvére.

Már az is kérdés, mi “Magyarország önazonossága”, azt leszámítva, hogy Magyarországon született és magyar nyelvet beszélő polgárok közössége vagy valami hasonló. De nyilván arról van szó, hogy “Magyarország önazonosságát” a “kereszténységgel” kapcsolják össze, ahogy az már a Preambulumban is szerepel. Magyar az, aki keresztény, keresztény az, aki magyar. Világos, hogy a zsidó nem keresztény, ezért nem is magyar. A muszlim se, ateista se. Ebből eddig a zsidókat küldték megsemmisítő táborokba a “keresztény” magyarok.

Ezért már a Preambulum is sérti a világnézetileg semleges állam eszméjét, ami az alapja annak, hogy az állam a polgárok világnézeti szabadságát tiszteletben tartsa, világnézeti alapon semmiféle megkülönböztetés ne érhessen senkit. De ez nemcsak a világnézetileg semleges állam eszméjét sérti, hanem magát a kereszténységet is. A kereszténységnek a nemzettel való azonosítása éppen úgy sérti a kereszténységet, mint a nemzet tagjait. Arról nem beszélve, hogy az egész politikai kereszténység alapja az antiszemitizmus.

Orbán ezzel istenkirályságot épít. A leválthatatlan hatalmát isteni eredetűnek állítja be. A “keresztény király” hamis pózában tetszeleg, a nemzet és az ő politikai kereszténységének azonosítása azt jelenti, hogy rajta kívül senki nem jogosult az ország vezetésére, mert az a nemzeti önazonossággal ellentétes lenne. Magyarul, most foglalja alaptörvénybe az örökre szóló hatalmi igényét. Miközben az igazi kereszténységnek ehhez semmi köze, az emberek azonban ezt nem tudják, de erről senki nem világosítja fel őket.

A kereszténység Alpatörvénybe emeléséhez először is tisztázni kellene, mit tekintenek a törvényalkotók kereszténységnek. Melyik vallási irányzat tantételeit fogadják el. Már csak azért is, mert például a római katolicizmus, mint egy vallási rendszer, nem kereszténység, bármennyire is azt hiszi bárki. Ettől még lehetnek keresztények a katolicizmushoz tartozó emberek, de ennek semmi köze a keresztényellenes egyházuk tanításaihoz. A protestáns felekezetek egy jelentős része is így gondolja ezt, és viszont.

Ebben az esetben az államnak kellene definiálnia a kereszténységet, ami abszurd, mert az állam nem dönthet hitéleti kérdésekben. Teológiai vitákat sem dönthet el. Amikor az orbáni NER a nemzeti önazonosságot a “kereszténységgel” akarja azonosítani, akkor kénytelen az egyes felekezetek hitvitáiban igazságot tenni, vagy egyes keresztény irányzatokat kizárni, a nemzet azon részeivel és tagjaival együtt, akik nem is tartják magukat kereszténynek.

Még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a Bibliában megfogalmazott kereszténység semmiképp nem olvadhat össze az állammal, mert “evilág” ellentétes Isten országával, s a Biblia szerint “evilág fejedelme” a Sátán, Isten és a kereszténység ellensége. Amikor Jézust megkísértette a Sátán a pusztában, ő elutasította ezt a kísértést. Vajon keresztény-e az az ember, aki nem azt teszi, amit Jézus? A kereszténység nem evilágból való.

Aztán alapvető probléma az is, hogy Jézus Krisztus, a kereszténység alapítója, Megváltója, nem országokat, és nem nemzeteket váltott meg, hanem egyéneket. Ádám bűne az egyes emberre hatott el, ahogy Jézus Krisztus megváltása is. Ez nem azonos az általuk alkotott országgal, nemzettel. Isten ismeri az övéit, de más nem. Az Isten országa nem szemmel látható módon jött el, az Isten országa benneteket van, akik hisztek. Ezt csak Isten tudja.

Keresztény ország és keresztény nemzet nincs, fogalmilag kizárt. Csak keresztény ember van. A keresztény egyház, Jézus Krisztus szellemi egyháza nem látható, egyetlen felekezet vagy egyház sem azonos vele. Az igazi szellemi Egyház határai nem esnek egybe az egyes egyházak és felekezetek határaival. A keresztény Egyház Feje maga Jézus Krisztus. Hogyan képzeli azt Orbán Viktor, hogy ezt a magyar állam és a saját személye alá rendeli?

A Bibliában nincs szó keresztény államról, országról, nemzetről, egyetlen nemzet sem lehet azonos vele, mert egyetlen olyan nemzet sincs, amelynek határai egybeesnének Jézus által megváltott emberek közösségének, az igazi Egyháznak határaival. De ez csak a halmazati probléma, a belső tartalomról nem beszélve. Ez annál inkább is nehéz kérdés, mert Isten a liberalizmus híve, és az egyének szabad döntésére bízza, hogy elfogadják őt vagy nem.

Amit Isten megenged az embernek, azt Orbán Viktor nem engedi meg, mert ő nagyobb akar lenni az Istennél is. Isten ihletett beszéde a Biblia, annak minden szava az Istentől származó szó. Aki ezt nem hiszi, az már nem is keresztény. Maradjunk ennyiben. S ha ez így van, akkor a Bibliát kell alapul venni a kereszténység definíciója szempontjából, nem egy megtéretlen, hitetlen, felcsúti tolvaj meghatározását, mert az istenkáromlás...Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése