2019. július 20., szombat

FORDUL-E A SZÉL? BÉKÉS MÁRTON METEOROLÓGUS FOGALOMKÉSZLETÉHEZ

1000 LEÜTÉS BLOG
Szerző: HaFr
2019.07.20.


A szerző a magyar etnonacionalista rezsim legszínvonalasabb propagandistája. Könyve, a Fordul a szél összefoglalója egy feltörekvő (és korábban már többször leszerepelt) alapvetésnek. A XVIII. század vége óta halmozódó szélsőbalos és szélsőjobbos motivumok összeválogatásából és az elmaradottabb térségek népi hiteinek és frusztrációinak megtámogatásával adott világmagyarázat nem lenne se kapós, se érdekes, ha nem egy meglehetősen ismerős, mégis mindig sajnálatos történelmi kontextusban születne Magyarországon, amelyben újra az ország süllyedésének lehetünk elszenvedői és gyáva személői.

Lehet, hogy írok majd egy hosszabbat Békés könyvéről, most azonban csak néhány tévedést elevenítenék fel az alapvetéseiből. Mindenekelőtt igaza van abban, hogy a liberális világrend megbomlott, miután már régóta nem tart az (erkölcsi) közép. A közép eresztése és a Nyugat centriguális erőinek erősödése kb. 150 éves tapasztalat: ennek a tapasztalatnak -- amely konkrétan a tömegdemokráciák megszületéséhez, a "tömegek lázadásánoz" kötődik -- az egyszerre jóléti és ökonomista korrekciója, illetve ennek a széleskörű legitmációja valóban 2008-ig tartott, de az ekkor bekövetkező válság már nem a liberalizmus válsága volt (a liberalizmusnak a hanyatló kereszténységgel megtámogatott erkölcsi rendje az I. világháborúval mindörökre a múlt részéve vált), hanem az említett ökonomista-jóléti dinamikát némileg átfogalmazva: a pénzcsinálás egyre koncentráltabb és a fogyasztás egyre globálisabb gyakorlatának válsága, amely addigra átjárta a tömeg értékrendjét, de az erőforrásainak diszlokációja/áthelyeződése súlyos visszaesést hozott a tömegek egzisztenciális lehetőségeiben, még pontosabban az egzisztenciális perspektíváiban. A nyugati ember minden korábbinál jobban él(t), de a jólétének növekedése lelassult, sőt bizonyos társadalmi rétegekben veszélyeztetetté vált.

Ugyancsak nehezen tagadható, hogy az egzisztenciális válság ellenére nincsen a gazdasági rendnek olyan alternatívája, amely akár csak megközelítően olyan eséllyel elégítené ki a tömegek vágyait és tartaná vissza őket attól, hogy egymásnak essenek, mint a globális kapitalizmus. A probléma természetes az, hogy a kapitalizmus globálissá vált és olyan távoli népek gazdagodását is szolgálja, akik adott esetben versenytársai is a Nyugatnak, így a gazdagodás dinamikája a tőke és a munka nagyobb migrációja miatt hullámzóvá vált. (Most nem beszélek a negatív externáliákról, mint a környezetszennyezés, amelyek a Békés által támogatott rezsimeket a legkevésbé sem érdeklik.)

Békés alapvetése tehát, hogy a liberális világrend "alkonyának" lehetünk tanúi, több szempontból is téves: ez a rend nem liberális, hanem a tömeg rendje, és semmiféle alkony nincs, ami bizonyítható volna, pláne felváltható bármivel, ami a hajnal jegyeit viselné magán...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése