2019. október 30., szerda

A GLOBÁLIS KAPITALIZMUS: A VÉG KEZDETE VAGY A KEZDET VÉGE? - ITT AZ IDŐ AZ ÚJABB RENDSZERVÁLTÁSRA? LASSABBAN A TESTTEL

HVG ONLINE /  GAZDASÁG
Szerző: MAROSÁN GYÖRGY
2019.10.30.


Az Economist - a magánvállalkozások tántoríthatatlan híve – címlapsztorit szentelt a Business Roundtable legutóbbi vitájának. A lap borítójára rakta, az eddig soha meg nem kérdőjelezett tényre vonatkozó kérdését: „Mi is egy vállalat célja?” A Financial Times – a kapitalizmus harcos támogatója - egész oldalas formátumban hirdetette meg: „Kapitalizmus: Elérkezett az újraigazítás ideje”. A Newsweek - a szabad piac elkötelezett védelmezője – hitetlenkedve kérdezte: „Kiszerettünk volna Milton Friedmanból?” Pedig az USA vállalatigazgatói mindeddig a Friedman-doktrína - az üzlet egyetlen társadalmi felelőssége: minden erőforrásával és minden tevékenységével profitot termelni a tulajdonosok számára - harcosainak számítottak. Most azonban változni látszik az idő. A világ legnagyobb vállalatainak vezetői nem kérdésként hanem állításként fogalmazták meg: alapvető feladatuk, a profit mellett a társadalmat szolgáló célok követése.

A helyzet engem - egy kicsit - a rendszerváltás időszakára emlékeztet. Azt, hogy a szocializmus - amelyet apámtól kaptam örökül, amelyben felnőttem, és amelyet magam is (ki)szolgáltam - nem működőképes, előttem sokan felismerték. Velem lassan halmozódó személyes tapasztalataim és folyamatosan gyarapodó ismereteim tudatták ezt a tényt. A 70-es évek végén – még bizonytalanul - a tervgazdaságon alapuló társadalom helyett valamiféle piaci szocializmus felé tapogatóztam. A 80-as évek közepén már a monolitikus politikai rendszer „pluralizálása” sem volt idegen tőlem. Mégis, a szocializmus jövőjét ekkor még valamiféle „modellváltásként” képzeltem el. A történelem azonban túllépett rajtam. Az általam „modellváltással” és reformokkal megoldhatónak vélt problémák „rendszerváltást” kényszerítettek ki.

A rendszerváltás lényege ugyanis: a nem működőképes és alapvetően megreformálhatatlan szocializmust a kapitalizmus - hosszú évszázadok során kiformálódott - „alapértelmezett” modelljére kicserélni. Ennek a modellnek elmaradhatatlan elemei: a gazdasági folyamatokat a „szabad” piac vezérli, a gazdaságot a magántulajdonon alapuló vállalkozások mozgatják, a társadalom működési szabályai a liberális demokrácia intézményrendszerének keretei között formálódnak, a szabadság, a személyes tér és a személyiség védelme az egyének vitathatatlan joga, és a társadalmak a szuverén nemzetállamok keretein belül szerveződnek. A rendszerváltás ennek az öt - egymást feltételező - intézmény-rendszernek az egyidejű kiépítését jelentette. Ez a szocializmus felől akár ellenforradalomnak is vélhető volt, ám a történelmi haladás szemszögéből valóságos forradalom volt. Így Antal József sokat idézett– „Tetszettek volna forradalmat csinálni” – mondatára joggal válaszolhatnánk: De hiszen azt csináltunk!...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése