2023. február 24., péntek

AZ ÉLET ÉS IRODALOM LXVII. ÉVFOLYAMA 8. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.02.24.


P U B L I C I S Z T I K A

Széky János
Zsarnokságom megbocsásd


Azt énekelte Nagy Feró 1984-ben, A matematikus dalában: „Egész életemet elhülyéskedtem, / Tiszta hülye maradtam. / De azér’ megvagyok szépen, / Megtalálom számításomat.” A szívfájdító dal arról szól, mi lesz „egyszer, ha majd öreg lesz”, az akkori tizen-huszonéves lázadóból. Az énekes akkor harmincnyolc volt már, de ami saját magát illeti, jóslata pontosan, szóról szóra bevált, azzal bezárólag, hogy megtalálta számítását – Kossuth-díjas lett, párt- és kormányrendezvények megbecsült és örömmel látott vendége, ott volt szombaton a miniszterelnök évértékelőjén is, miután hangot adott ama várakozásának, hogy „végre valaki rendet rak a mi agyunkban is”, majd a 444.hu mikrofonjába azt lihegte, hogy „Európát el kell foglalni, és az lesz, amit mi mondunk, nem pedig a buzik”.

Tény, hogy nagy a zűrzavar bizonyos agyakban, de a magam részéről nem Orbán Viktortól várom a rendrakást. Neki ugyanis semmi efféle szándéka nincs, az agymosás (nagy nyomással, tűzoltócsőből) egészen más hatással jár, nem a rend az eredménye. Nem véletlenül mondtam tűzoltócsövet, úgy is nevezi a szakirodalom a dezinformációs hadviselésnek ezt a módszerét, hogy firehose of falsehood, nem is egyszerűen hazugságözön, hanem körülményes fordításban, „a hamis állítások tűzoltófecskendője”. Négy fő jellemzője, hogy (1) nagy hangerejű és sokcsatornás; (2) gyors, folyamatos és repetitív, (3) hogy finoman fogalmazzunk, nincs elkötelezve az objektív valóság iránt, (4) szintén finoman fogalmazva: nem törődik a következetességgel.Tovább

A szerző további cikkei

Bokros Lajos
Oroszország első háborúja Amerika ellen?
Miért nem győzhetnek az oroszok Ukrajnában

A szerző további cikkei
Halász László
Válságban élni, válságot átélni (3)


Az élet maga is tartós krízisnek tekinthető, mivel ellentmondások sora keretezi. Válságról azonban csak akkor szokás beszélni, amikor az ellentmondások/feszültségek közötti egyensúlyozás az addig kialakult módon lehetetlen. A társadalmak életében mindig találhatók kedvezőtlen tünetek. Némely csoport elégedetlensége, rossz közérzése, csalódottsága nem szükségképpen a válság jele, és főként nem egyetemes válságélményé. „A krízisszellemiség veszedelmesen hasonlít a tömeghisztériához. Kitűnő alkalom félni, arról beszélni, hogy a társadalmak felbomlanak”, és sok egyéb szörnyűség történik – figyelmeztetett Hamvas Béla. A válságélmény azonban tagadhatatlan, amikor a legtöbb társadalmi csoport egyetért, hogy a működészavar általános működésképtelenséghez vezet. Ellentétben egy szép francia aforizmával, ilyenkor az a határozott benyomásunk, hogy nem a jövő az, ami felé mi megyünk, hanem ami, sajnos, megállíthatatlanul jön felénk.Tovább

A szerző további cikkei


Békesi László
Leszakadásra ítélve


Ebben az írásban megpróbálom összefoglalni és bemutatni a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, rövid távú kilátásait, valamint egy új gazdaságpolitika koncepcióját. (A tanulmányban bemutatott adatok és számszerű prognózisok esetében nagyrészt az MNB, KSH és GKI publikus adataira és számításaira támaszkodtam, azokat egészítettem ki és módosítottam saját számításaimmal és becsléseimmel.)Tovább

A szerző további cikkeiGyörgy Péter
Morcsányi Géza
– szelídség, türelem, igaz értelemDarvas Béla
Tikkelésben

F E U I L L E T O N

Radics Viktória – Szögi Csaba
Párbeszéd a szerelemről

I R O D A L O M

Molnár T. Eszter
Nehéz a Homo sapiensnek


Az egyik földszinti teraszon egy férfi telefonált. T. nem nézett fel, csak a rácsot markoló kezet látta, a tetoválást a tömpe ujjakon. Megköszörülte a torkát, és beütötte a számot a kaputelefonon. A szemetes felől terjengő bűzről eszébe jutott egy térszociológiai tanulmány, amit néhány éve olvasott. Nem emlékezett a szerző nevére, ezt az izgalomra fogta. A kapu bégetésére összerándult. Gyalog indult el felfelé a macskaszagú lépcsőházban, de a harmadik lépcsőfordulóban megpihent. Nem akart kimelegedni. Megakadt a szeme egy ajtófeliraton. Tatai Jóska, az biztos a tatai jövendőmondó fia, ez jutott róla az eszébe. Kinézett az ablakon, innen már messze belátott a kerítés mögé. Csak akkor indult tovább, amikor hallotta, hogy egy emelettel feljebb kinyílik az ajtó.Tovább

A szerző további cikkei

Lackfi János
Gigarigó bolhászkodik


Ott van betokozódva a történelemtanár, aki lefejeli a diákot, amiért az órán letegezi őt, a hülye pulóver, amin összevesztek, mert a srác nem volt hajlandó levenni a kapucnit, hogy látni lehessen az arcát, az a kapucni az egyéniségéhez tartozik, ott a feljelentés és a jogi huzavonák, a kelésként mérgesedő ügy, az illetékesek vállvonogatása, az eseményeket kommentelők fröcsögő indulatai. Az ápolt körmű, finom öltönyös polgármester, aki megszökik falujából, amint az árvíz beözönlik a középületekbe, elmossa a gátakat, kidönti a villanyoszlopokat, és miközben boldog-boldogtalan nyakig sárosan adogatja a homokzsákot a töltéseken, az éjszaka egybefolyik a nappallal, az adományként érkezett kávé a vacogás elleni tömény szeszekkel. Ott a kerékpárversenyző, akinek fél lába lebénult egy balesetben, de paralimpikonként így is folytatta a sportolást, mígnem egy másik versenyzővel ütközve újabb balesetet nem szenvedett, és az ütközés után a kórházban újra el nem kezdte érezni tizenhat éve magatehetetlen végtagját. Ott az ember, aki lángszóróval próbálta kiégetni a fészer sarkából a darázsfészket, s az épület porig égett, egyetlen masszává szenesedett benne a korábban „valamire jó lesz még”-elven összeguberált mosógépmotorok, biciklibelsők, szemüvegkeretek, beszáradt festékek, lejárt műtrágyák, kilyukadt bakancsok, elrepedt vécéülőkék, kimustrált autóalkatrészek, kicsorbult szerszámok tömkelege. Ott a kőműves, aki rájárt a felújítandó ház pincéjében talált hordóra, melyből a legfinomabb rumot csapolta, még haza is vitt belőle, ám aztán a kiürült, szétvert hordóból a korábbi tulajdonos diplomata férjének mumifikálódott hullája került elő, melyet ilyen praktikusan tartósítva hozott haza Puerto Ricóból, és nem találta meg a módját, hogyan temesse el itthon.Tovább

A szerző további cikkeiPatak Márta
Gazsi, a félkegyelmű


Valamikor a hatvanas évek elején lehetett, annak idején nem verték nagydobra, még ahol történt, a tanyán se nagyon beszéltek róla az idősebbek, én is csak abból emlékszem rá, amit a nagymamám mesélt, persze nem nekem. Kíváncsi természetű voltam, mint általában a gyereklányok, minden érdekelt, főleg amit a felnőttek beszéltek egymás között. Úgy tettem, mint aki nagyon belemerül az olvasásba, időnként még lapoztam is, hogy ne legyen feltűnő, és közben hegyeztem a fülemet. Nagymamám a szomszédunkban vendégeskedő Elvira néninek mesélt, aki zongoratanárnő volt Nagykanizsán vagy Zalaegerszegen, és csak pihenni járt le a nagynénjéhez a nyári szünidő alatt.Tovább

A szerző további cikkei


Molnár Krisztina Rita
Ennyi életem
Mellékes dolgokkal kezdte a vándor marionettbábos és a jegyszedőnő

V I S S Z H A N G

Nóvé Béla
A három Paget-kiadásról
– válasz Pellérdi Mártának


A szerző további cikkei

Peragovics Ferenc
Timokratákról


K R I T I K A

Bódi Katalin
Drágán add az életed!


► Péter Ágnes: A függetlenség ára. Mary Wollstonecraft és Mary Wollstonecraft Shelley öröksége. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 474 oldal, 5499 Ft

► Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz. Fordította Péter Ágnes. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 304 oldal, 3299 Ft

Péter az angol romantika kutatójaként jól ismert, több könyve olvasható magyarul: a korszak irodalmi világlátásába bevezető Roppant szivárvány (1996), Percy Shelley poétikájáról szóló kötete (2007), Keats-monográfiája (2010), illetve Blake Jób-illusztrációiról szóló munkája (2017), amelyekhez képest jól látszik A függetlenség ára egyik lehetséges küldetése. Ez mindenekelőtt Mary Wollstonecraft és Mary Shelley irodalomtörténeti kontextusba helyezése, továbbá annak megmutatása, hogy a XVIII–XIX. század fordulóján és a viktoriánus kor elején milyen társadalmi körülmények korlátozzák a nőírók lehetőségeit, és miként bélyegzik meg hosszú ideig a megítélésüket. A társadalmi nemek története érdemi eredményekkel szolgálhat az irodalomtörténeti kutatásokban, ezeknek az életműveknek a megértésében pedig elengedhetetlen.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Domány András
Ex libris


Roman Holec: Diadal és katasztrófa
Nemzetiségi parlamenti képviselet
Kindl Melinda: Párhuzamos kényszerpályák
Zsigó Jenő: VezetőszáronTovább

A szerző további cikkei

Gyürky Katalin
Multikulturális mentsvár


► Marina Lewycka: Cse­resz­nyés­kert Londonban. Fordította Szabó Réka Eszter. Geopen Könyvkiadó, Budapest, 2022, 401 oldal, 4990 Ft

Mit tehet egy Shakespeare-összessel felvértezett, a halhatatlan bárdtól a leglehetetlenebb helyzetekben is idézni képes, állástalan londoni színész, ha édesanyja halálával még az a veszély is fenyegeti, hogy kirakják az anyja bérelte önkormányzati lakásból? Nos, beköltöztet maga mellé egy „anyuka-pótlékot”, a kórházban megismert ukrán származású idős hölgyet, aki megígéri neki, hogy a lakhatásért cserébe folyamatosan főz majd neki „golubki kolbaszki szlatkit” (23.) – bármit is jelentsen az.Tovább

A szerző további cikkei

Szemes Botond
Eredet és újrakezdés


► Kertész Imre: Heimweh nach dem Tod. Szerkesztette és fordította Ingrid Krüger, Kelemen Pál, Rowohlt Kiadó, Hamburg, 2022, 141 oldal, 24,00 €

Ez a mappa sajátos helyet foglal el a hagyaték szövegei között, hiszen bár döntően naplóbejegyzéseket tartalmaz, Kertész ekkor még nem tudatos naplóíró, és az egyes feljegyzések csak a munkáját kísérő, tágabb összefüggések és célok által kevésbé meghatározott írásként értelmezhetők. Éppen ezért izgalmas olvasmány, hiszen az életmű alapvető kérdéseiről még formálódásuk közben, állandó bizonytalanságok és ellentmondások közepette olvashatunk. A lelkesültségekből és csalódásokból, folytonos újrakezdésekből álló szöveg rámutat a Kertészről alkotott bevett kép tarthatatlanságára is, amely egy lineáris életutat vázol fel a deportálástól az önkéntes száműzetés regényírói időszakán át az irodalmi sikerekig, és ennek megfelelően egyetlen, biztos személyiséget tételez a könyvekben és azok mögött.Tovább

A szerző további cikkei

Nagy Balázs
A hadvezér és Laci


► Bödecs László: Kánaánhoz közelebb. Napkút Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 83 oldal, 2490 Ft

A lírai én abszolút személyes, már-már zavarba ejtően referenciális, nem is kell más példát hozni, mint a Padon töltött délelőtt, megint vasárnap című vers felütését, amelyben egy hajléktalannal folytatott beszélgetés során a lírai én „Laciként” mutatkozik be. Ez a személyesség ugyanakkor a kötet koncepciójában is tetten érhető, a versek címében fel-feltűnő napok, napszakok naplószerűségében, ahogy Laci vallomásosan megmutatja mindennapjait a városban, ahol él, dolgozik, vágyakozik egy szőke lány után, ahol szerelmes lesz, ahol elhagyják, és ahol szinte folyamatosan úton van, körbe-körbe a város belátható terében és idejében. Ezzel szemben a hadvezér tíz darab megszólalása mintegy – stílszerűen – kardcsapásként hasítja keresztül ezt a határozatlan ide-oda bolyongást, a kötet alapvető koncepcióját.Tovább

A szerző további cikkei

Závada Pál
Bartos boldogsága


► Bartos Tibor: Állami boldogság I. Arany vasmacska. Lektorálta és jegyzetekkel ellátta Takács Ferenc. Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2021, 473 oldal, ármegjelölés nélkül

Belegondolhatunk, mi lenne, ha egy ilyen csípősen kaján Bartos-féle szövegnyilazásnak a céltáblájául odatennénk magát ezt a memoárt is – bizony volna mit rosszmájúskodni: miféle figurát mutat föl ez a szöveg alanyi szerzőként? Ez a forszírozott, sziporkázó szellemesség, ez a kifogyhatatlan verbális potenciával való kérkedés milyen feltűnés, miféle megfelelés, elismerés után kapaszkodik vajon?

Miközben – ha olykor feszeget is ízléshatárokat – letehetetlen olvasmányról van szó. És tagadhatatlan, hogy érzékletesen rajzolja meg a peremvárosi mindennapokat a fordulat idején, vagy a korabeli irodalmi és kiadói életet, a New York-ház, a presszók és a pesti éjszakák világát, végül pedig egy forrás­számba menő élménybeszámolót is kapunk a budapesti ’56-os októberi napokról.Tovább

A szerző további cikkei

Deczki Sarolta
Zsarnokgasztronómia


► Witold Szabłowski: Így etesd a diktátorod. Fordította Petneki Noémi. Prae Kiadó, Budapest, 2022, 277 oldal, 3990 Ft

A diktátor is ember, vagy legalábbis úgy néz ki. Van feje, keze, lába, de szíve az nincs. Viszont szája, az van. Meg gyomra is. Szeret enni, sőt, szeret jót enni. S mivel diktátor, megteheti, hogy országa legjobb ételeit készíttesse el magának országa legjobb szakácsaival. Akkor is, ha a nép éhezik közben. A diktátornak főzni különleges feladat, amit ritkán vállal önszántából az ember – bár van erre is példa. A szakács éppúgy ki van szolgáltatva a diktátor kénye-kedvének, mint bárki más, sőt állandó félelemben élhet, hiszen a diktátorok folyamatosan attól rettegnek, hogy megmérgezik őket.Tovább

A szerző további cikkei

Rétfalvi P. Zsófia
Teher-e az örökség?


► Az örökség terhe – Arany László élete és munkássága. Szerkesztette Szilágyi Márton. Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022, 259 oldal, 3500 Ft

A Szilágyi Márton által szerkesztett kötet szintén évforduló alkalmából született. Kivételesen azonban nem Arany Jánoshoz kapcsolódó jeles nap mellékterméke, hanem a 2019-es, Arany László születésének 175. évfordulójára rendezett konferencia tanulmányokká bővített anyagát tartalmazza. Az eddigi szakirodalom kontextusában tehát igen jelentős feladatot vállal, hiszen az értékelő összehasonlítás helyett a kötet fókuszában Arany László sokoldalúsága áll, ami által nyomon követhetővé válik az is, hogy a XIX. század második felében egy polgári környezetben felnőtt férfi előtt milyen pályák álltak nyitva.Tovább

A szerző további cikkei

Králl Csaba
Csipketerítő

(Győri Balett: Movements to Stravinsky/Mimi és Magyar Nemzeti Balett: A fából faragott királyfi)

A Movements to Stravinsky (bemutató: Bécsi Nemzeti Balett, 2017) pontosan azt nyújtja, amit a címében ígér: zene inspirálta mozdulatokat, mozgásfutamokból kikerekedő szimfonikus balettet. Tiszta táncot – spiccen. Lukácsban azonban van némi rafinéria, és a tánc iránti elkötelezettsége kiegészül azzal, hogy a színpadot a zene, a mozgás, a tér, a jelmez komplexitásában szemlélje, azaz nemcsak a koreográfián, hanem az előadás minden alkotóelemén rajta tartsa a kezét.Tovább

A szerző további cikkei

Sinkó István
Utas és a félvilág

(Bács Emese kiállítása az Újlipótvárosi Klub-Galériában március 3-ig látható.)

Többféle nézőpontot, kompozíciós megoldást alkalmaz festményein (és grafikáin is ezek a megoldások jelennek meg). Egyrészt látjuk a valós perspektívában, szemmagasságunkban nyüzsgő életet (2020-as megálló, Utasok, Metafizikus Lehel tér, Boltból kijövet). Egy másik megoldás, amikor a képsík alján egy profil vagy tarkó, esetleg hátalak jelenik meg, s innen látjuk a városképet, tájat (Szürrealista tájban, Az üveg és a járókelők – avagy Finom erőszak). Ezeken a munkákon az alakok némileg staffázs­szerepet játszanak, ugyanakkor robusztus megjelenésük erőt ad a képnek. A hajléktalanokról készült kis sorozataiban a megtört, alig artikulálható alakok, a színben visszafogottabb megjelenítés drámai erővel bír. Talán ezért tűnik hatástalanabbnak a nagy méretű, a Szegény alvó medve címet viselő alkotás, bár itt az erősen megdolgozott, festői felületek (matracok, takaró) önmagukban árasztják a szegénység leheletét.Tovább

A szerző további cikkei

Wagner István
Az „isteni” Guido Reni


(Guido Reni – Der Göttliche, Städel Museum, Frankfurt am Main, megtekinthető március 5-ig.)

Fő műveiből frissen restaurálták a házigazdák Krisztus a szégyenoszlopnál (1604 k.) vásznát, spanyol vendég a Szent Katalin vértanúsága (1606 k.), francia kölcsönzés a Dávid Góliát fejével (1605/06), angol tulajdon a Lót és lányai (1614/15 k.). Még érdekesebbek a külföldi, újonnan felfedezett és eddig sosem látott, neki tulajdonított alkotások, mint a Saulus megtérése (1616/19 k.) az El Escorialból. Korai, bolognai oltárképei után 1607–14 közti római periódusából freskóinak sorát ezek vázlatai képviselik, tollrajzoktól a részletes krétatanulmányokig mint grafikai bravúrok. Izmos alkatú, de finom eleganciájú férfiaktjai női partnerekkel jelennek meg, mint a Bacchus és Ariadne (1614/16 k.) Los Angelesből vagy a Hippomenes és Atalante (1615-18 k.) Madridból.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Hideg napok Erdélyben


(Cristian Mungiu: R.M.N.)

Az R.M.N. című román és részben magyar film hatásos felütése rejtélyekkel és szorongásokkal teli világot sejtet, de közben Cristian Mungiu író-rendező a hazai bűnügyi film barbár és misztikus Erdély-képével szemben szociografikusan pontos rajzolatra építi a megtörtént eseményeket újragondoló rémmeséjét.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Agitprop


(Ferdinand von Schirach: Isten, r.: Mácsai Pál, Örkény Színház)

Remek formában van az Örkény, vélhetően Schirach izgalmas felvetéssel élő (és kisköltségvetésű) darabján keresztül is a társadalmi viták tátongó hiányára akartak rámutatni. Pedig ahelyett, hogy szolidan, de biztosan terelgetnek minket a „helyes” válasz felé, iszonyúan adná magát a témában egy valódi vita. Konkrétan az Örkény vitaszínházi sorozata is eszembe jut, a szélesebb közönség a Partizánból ismerheti, az Örkény is régóta űzi, kezdetei a független szférában gyökereznek. A vitaszínházban is van hely a társulat színészei számára, de valódi szakértőknek is, és – ami fő – van hely a mindenkori néző estéről estére változó érveinek, mert hiányzik a mindentudó nézőpont.Tovább

A szerző további cikkei

Novotny Anna
Kutya-idők


(Kovalik Balázs: Dog Days)

A Kovalik Balázstól megszokott érzékeny, pszichológiai-realista, a kettő közötti finom határon mozgó megközelítés a néhol kesze-kusza librettó mögé lát. A kimondatlanság-kimondhatatlanság képi kimondása ez, hiszen a darab erőssége éppen abban rejlik, hogy a felszín alatt mozgó láthatatlan erőknek ad teret.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Rossz társaságban


(Lawrence Brownlee és barátai – Müpa, február 19.)

A kevéssé csábos környezetben aztán Lawrence Brownlee tényleg kiragyogott, nem is a hangszíne, mert az mintha lassan melegedett volna be, hanem a nagy-nagy ívek, széles és elegáns vonalak, amelyekkel a Rossini-, Bellini- és Donizetti-részleteket énekelte. És a magasságok. Nem azok a megrendítő, az emberi teljesítőképesség határait feszegető nagy pillanatok, de van a tenorságnak ilyen értelme is, magas hangok özöne.Tovább

A szerző további cikkei

Csepelyi Adrienn
Szabadságharc vagy intézményesült rablás?


(The Playlist, Netflix)

A The Playlist nem kiemelkedően jó sorozat, egyes pontjain kifejezetten idegesítő, túl sokat ad a feszültségből, amellyel egy ekkora vállalkozás épül. Részben fikciós, alapjaiban azonban ragaszkodik a Spotify Untold című kötethez, amelyben Sven Carlsson és Jonas Leijonhufvud svéd újságírók a mára a zeneipar egyik legfontosabb szereplőjévé vált cég történetét mondják el a 2004-es alapítástól. A sorozat kimerítő részletességgel taglalja a technológiai kihívásokat, a jogi procedúrákat, azt, hogy kinek és milyen helyzetben jutott eszébe egy-egy, mára természetesnek vett, de akkor formabontó újítás (például a címbéli lejátszási lista). Látunk hatféle nézőpontot, s ha van fő érdeme a The Playlistnek, akkor az bizonyosan az, hogy a végére átlátjuk az egyes szereplők, szegmensek fő motivációit: miért változik gyökeresen a kezdeti terv, miért száll ki, akinek ez nem tetszik, milyen hatással lehet egyetlen ember rögeszméje egy komplett iparágra.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
Otthonolás


(Kézdy Luca: Home – Bábel Arts, 2022)

Nehéz kimondani, melyik a lemez csúcspontja, mert a hullámzó érzelmek, a hangzásbeli egyneműség már-már ciklusra emlékeztet, nekem mégis a valahol Michael Nyman-i világot idéző Little Hymn tűnik annak. Ennek oka az az önvallomás is, amit a családi felvételekből hozzá készített klip visszatekintése tükröz, és oka az említett, egyetlen hangszerből megalkotott ensemble hangzás, amely egyes helyeken a kevéssé patternszerű statikusságával egy eltérő karaktert ragad meg a többi darabbal szemben.Tovább

I N T E R J Ú

Várkonyi Benedek
„A prousti mondat az sms ellenszere”
Beszélgetés Jean-Yves Tadié irodalomtörténésszel

P Á R A T L A N

Lázár György
NEHOGY ELVESSZEN


A szerző további cikkei(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS


A szerző további cikkei


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.