2022. június 18., szombat

AZ ÉS 2022/24. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.06.17.


F E U I L L E T O N

Márton László
Tényleg, mire való a színház?

I N T E R J Ú

Szále László
Homokmégyről az Akadémiába
Beszélgetés Romsics Ignác történészprofesszorral új könyvéről

K R I T I K A

Csuhai István
Élet-halál válasz

Richard Flanagan: Első személy. Fordította Kada Júlia. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 480 oldal, 4499 Ft

Az Első személy legfontosabb vonása, egyúttal legnagyobb érdeme, hogy ezt a fent röviden vázolt alaphelyzetet nem hagyja meg felütésnek vagy a későbbi cselekményt egzotikusan színező háttérnek. Közbeszúr ugyan néhány, az egyes szám első személyben megszólaló főszereplő múltját, viszonyait megvilágító flashbackszerű epizódot, de a regény háromnegyede kizárólag erről a teljességgel reménytelen, monoton küzdelemről beszél. Különböző vetületekben, a tapodtat sem mozduló alapállapot újra- és újra felidézésével az írás lehetetlenségét, a nem-írást járja ilyen és olyan oldalról körül, Kif egyre kétségbeesettebb próbálkozásait a munka elvégzésére, menekülőutak és alternatív megoldások keresésére, a helyzetben benne rejlő lélektani, írói, emberi, végső soron két egyéniség közötti buktatók és zsákutcák kikerüléséreTovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Károlyi Csaba
Ex libris

Szép versek 2022
Körkép 2022
Élveboncolás
Nádas Péter: Rémtörténetek

Moklovsky Réka
O mint ostoba

Hegedüs Vera: Ostoba. Műút-könyvek, Miskolc, 2021, 238 oldal, 2500 Ft

Hegedüs Vera nem riad vissza az erőszak említésétől, megjelenítésétől, de nem is leli élvezetét mások kínjában. A háború borzalmainak, a hatalmon lévők romlottságának, a férfiak kegyetlenségének áldozata olyan fiatal nő, aki nem tud, pontosabban nem hajlandó megtanulni olvasni és írni. Neki az írott nyelv helyett a környezetéből érkező és a saját fejében hallott hangok, zajok szolgálnak iránytűként, kifinomult, túlságosan is érzékeny hallása egyszerre keseríti és menti meg az életét.Tovább

Mohácsi Orsolya Anna
Ez vagyok én

Havas Juli: Nincs Hold, ha nem nézed. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 304 oldal, 4275 Ft

Két szenvedély, egy történet a regény alcíme, amelyből már meg is tudhatjuk, hogy a regény két póluson mozog. Anna két élete, már csak azért is jól elkülöníthető, mert a kórházi életét harmadik személyben követjük végig, míg magánéletét belső nézőpontból látjuk. Anna mindenért megküzd, valahogy azt érezzük, semmi sem tud egyszerűen működni. Ő maga is lázad, a gimnáziumban nem akar tanulni, inkább bulizni jár. Amint rájön, hogy mit szeretne saját életétől, eltökélten győz le minden akadályt, legalábbis, ami a karrierjét illeti.Tovább

Báthori Csaba
Kész titok

Asperján György: Szonettek az ittmaradókért. Kocsis Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 144 oldal, ár nélkül

A szonett itt is csoportosan lép fel, és ezzel hangsúlyoz valami sejtelmes varázslatot: szűk, de egyszersmind tágasságot ígérő forma; tömény fogalmazásra késztet, mégis képes nyitott pontokkal feledhetetlen rejtelmekhez csatlakoztatni a szöveget. Az az érzésed a kötet olvastán: nincs eleje és vége ennek a melankolikus dáridónak, csak anyaga, többnyire fekete anyaga és kielégületlen-anyagtalan gravitációja. Kész titok az egész, és mégis minden egyes olvasónak szól.Tovább

György Péter
A múzeum (ismeretlen) jövője

Az ÉS könyve júniusban – Szántó András: A múzeum jövője, 28 párbeszéd. Fordította Szegedy-Maszák Zsuzsanna. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2022, 111 oldal, 3200 Ft

Szántó András 1988 óta él New Yorkban, s azóta, változó szerepekben, munkakörökben, eltérő nézőpontokból, de mindig a kortárs művészettel, és egyre félreérthetetlenebbül a múzeumokkal foglalkozott. A könyv eredetileg angolul jelent meg 2020-ban, a Hatje Cantz kiadásában Berlinben. The Future of the Museum, 28 Dialogues másként és mást jelent angolul, mint magyarul. Szántó az egyetem elvégzése óta, a Columbia Egyetemen vezetett újságírói programot, majd a Metropolitan Museum of Artban múzeumvezetői megbeszélések szervezésével foglalkozott, s a New York-i Sotheby Művészeti Intézetének előadója is volt.Tovább

Cserhalmi Luca
Vázemberek

(Puklus Péter Egész életemben hazudtam című kiállítása július 24-ig látogatható a MűvészetMalomban.)

A teremhez kapcsolódó fotón Puklus átlényegül, összefestett teste animális mozdulattal reagál a művészlétre, elemében van. Ha a fotókon megjelenő alkotó személyes jelenlétét vesszük, akkor a kiállítás egy önmagát definiálni próbáló ember vallomásának tekinthető. Bizonyos értelemben univerzális pontokat fogalmaz meg Puklus, hiszen ezekkel a szerepekkel szinte mindenki tud azonosulni, kardinális jellegük viszont megkérdőjelezhető mások esetében. Ami közös bennünk, hogy mindannyian agonizálunk az emberként minket meghatározó utak autentikusságán. Ennek kaotikusságát és szerteágazását, a személyiségek és szerepek összetettségét egészen elvont formában kapjuk vissza a mindannyiunk által szükségszerűen végighazudott életet feltáró kiállításon.Tovább

Mélyi József
Emlékezet, ellenfényben

(Csáky Marianne A másik bolygó című kiállítása július 29-ig látható az Inda Galériában.)

Csáky Marianne sorozatán az ikonikus képek nem válnak kritika tárgyaivá, s a képek protesztjellege sem lényegi. Az erőszakos cselekmények összefüggésében fotón rögzített emberek egy halott világ részelemei, még akkor is, ha esetleg még élnek – talán a legjobb párhuzamot nem a képzőművészet, hanem Jim Jarmusch Halott embere kínálja, amelynek világa viszont Kafkáét idézi.Tovább

Báron György
A megőrült sátán

(Quo vadis, Aida?, boszniai–osztrák–román–holland–német–lengyel–francia–norvég–török film. Rendező: Jasmila Žbanić)

Srebrenica ma Mariupol és a földdel egyenlővé tett, ártatlan civilek temetőjévé vált többi ukrán település, amelyeknek – akárcsak korábban Srebrenicáét – most tanuljuk a nevét. Nacionalista tébolytól fertőzött térségünkben időről időre – ahogy a költő írja – megőrül a Sátán. A civilizált világ döbbenten figyeli ismét, mi történik a kapuinál, s ezúttal is tehetetlen. Többek között erről szól Jasmila Žbanić filmje.Tovább

Molnár Zsófia
Made in USA

(Amikor találkoztam Barisnyikovval, 6szín a Hölgyválaszban, június 6.)

Mert az Amikor találkoztam Barisnyikovval harmadik történetszála nagyon is személyes: egy dal, a Két piciny, fehér balettcipő – és sok-sok jellegzetes mozdulat – erejéig konkrétan Csákányi László is megidéződik. De persze az előadás nem puszta hom­mage-ok sorozata, nem nosztalgiázás, műfaji megjelölése sem önálló est, hanem valóban monodráma áll össze a szépen egymásba szövődő és ügyesen egymásba is szőtt életmorzsákból.Tovább

A szerző további cikkeiVégső Zoltán
Formálódás közben


(Gyémánt Bálint trió – Opus Jazz Club, június 9.)

Az összhangzás szuper, Gyémánt Bálint gyöngyöző futamait, nagy akkordozásokból kiperdülő dallamait, a háttérben bujkáló finom effekteket részben biztosan Bill Frisell ihlette, Bartók Vince egyszemélyben testesíti meg John Patituccit és Jaco Pastoriust, Szabó Dániel Ferenc gazdag, intenzív dobolása pedig mintha Baló István játékát ötvözné egy modern felfogással.Tovább

Fáy Miklós
A walkürök zajongása

(Wagner: A walkür – Müpa, június 10.)

Ez vajon Wagner-ellenes álláspont, vagy épp ellenkezőleg, az előadás éppen azt teszi, amiről szól? Brünnhilde megtagadja Wotan parancsát, mert tudja, hogy Wotan nem ezt akarta parancsolni. Fischer Ádám megtagadja Wagner parancsát, mert tudja, hogy Wagner sem ezt akarta parancsolni, itt minden a löketről, lendületről, hangerőről szól. Összeomlásról meg a vég kezdetéről beszélünk, de csak azért, hogy annál jobban örüljünk a pillanatok nagyszerűségének.Tovább

Grecsó Krisztián
Felszaladt szemek

(Hajgyár csatorna, YouTube, „Egy nap”-sorozat, Az utolsó szemfelszedő)

Az élet formákban létezik, a forma maga az élet, és a régi módszerek, mesterségek, beosztások mind azt mutatják, milyen volt itt érezni, mit mire tartottunk, milyen lassan éltünk, mit mennyire becsültünk. Kovács Sándorné Éva is utolsó mohikán, és mint ilyen már valódi médiasztár, ő az utolsó magyarországi harisnyaszem-felszedő, és rendre felfedezik maguknak a médiumok. Néhány éve a 24.hu csinált róla egy jól bevilágított, szellemes filmet, néhány hete meg a Petőfi tévé Hajógyár nevű YouTube-csatornája készített riportot róla.Tovább

Rákai Zsuzsanna
Hagyomány

(René Pape, Camillo Radicke – Művészetek Palotája, 2022. június 13.)

Pedig Pape koncertje csakugyan érdekes volt. Gyönyörű természetességgel áradó basszusa nagyszerű élményt nyújtott annak ellenére is, hogy a dalok megformálásában ritkán lehetett érezni azt dinamizmust, ami a lírai forma és a drámai tartalom kettősségéből fakad ezekben a művekben. A színgazdagság, a telt és valóságos zenei kifejezés igazán csak a Muszorgszkij-dalokban mutatkozott meg, bár még ebben az esetben is lehetett volna élénkebb a halál Schubertet idézően behízelgő és érzéketlen megszemélyesítése.Tovább

I R O D A L O M

Kiss Noémi
A fehér ház

Élt a falunkban egy lány, fehér házuk volt, még ma is élne, ha egy nap el nem tűnik. Mégsem az eltűnése volt érdekes, az valahogy az életéből következett, hanem a jelenléte. Puha, rózsaszín ujjaival tapogatott, megszagolta a tárgyakat és megfogdosta a peremüket. Nála nevetősebbet és haragosabbat sem ismertem. Úgy tudott átváltozni és visszaváltozni egyik percről a másikra, mint ahogy a kisemberek álmodnak és ébrednek. Átperdülnek egyik világból a másikba, ami tökéletes ellentétük. Ő egy nap tizenkétszer aludt, és tizenkétszer ébredt fel teljes intenzitással vetve be magát a dolgok közepébe. Talán fekete, sötét lukak laktak a fejében, sosem jöttem rá, mi történik vele olyan hirtelen.Tovább

Szántó T. Gábor
Kafka sírja

Hány férfival feküdtél le akkoriban?

Nem volt sok.

Mi az, hogy nem volt sok? Hány pasid volt?

Mit akarsz hallani? Hogy nem tőled van? Hogy nem tudom, kitől van? Ez megnyugtatna? Gúnyosan elnevette magát. Megáll az eszem! Nem volt senkim rajtad kívül akkoriban. Elég hosszú ideig. Most jobb? Te vagy az apja. Azt hiszed, hogy hazudok?

Nem hiszek semmit, pont ez a probléma. Ezért kéne a bizonyosság.

Ez a legfontosabb?

Ebben a helyzetben ez elég fontos.

Kétségbe vonod a szavam?

Azt is mondtad annak idején, hogy nem tudsz szülni.

Ilyet soha nem mondtam. Csak azt, hogy még sosem estem teherbe. Apám mondhatta legfeljebb, mit mondtak az orvosok, de én nem akartam elhinni.

És miért pont én? Miért pont velem? Vagy a többiekkel is próbálkoztál?

Voltak mások is, igen. Velük nem jött össze.

Ha más van ott és akkor, vele is lefekszel.

Te voltál ott, és én voltam ott. Nem fekszem le akárkivel.

És apád? Mit szólt hozzá, hogy lefeküdtél egy majdnem idegennel, és tőle estél teherbe?Tovább

Ódor János Gábor
Ingázás

A forró levegő alig mozdul, a busz nyitott ablakain keresztül csak a menetszél mozgatja a függönyöket. Néhány ember utazik a helyközi járaton, fásultan ülnek. A titkárnő új ételreceptje hozzávalóin töri a fejét, mit kell még vásárolnia a hétvégi ebédhez. A magas homlokú muzeológus bosszankodik, hogy összekapott gyűjteménykezelőjével, mert kritizálta a frissen vásárolt raklapnyi tárolódoboz méretét. A nyekergő csuklóban álló, nyári gyakorlatát töltő szakmunkás tanonc zenét hallgat, fülhallgatójából kiszüremlik a rapzene. Mellette sorstársa bambán kapaszkodik a korlátba. Azon tűnődik, hogy az előtte álló rúdon egy akrobatalány tudna-e pörögni. Az adóhivatalnál ügyintéző középkorú asszony behunyt szemmel, megadóan tűri arcán a késő délután még mindig erős nap sugarát. A vezető mellett a megyei börtön patkóbajuszt viselő őre áll. Szolgálatát letudta, hahotázva meséli kalandjait. Az átizzadt fehér inges sofőr udvariasan nevet vele. A hátsó fertályban egy fiatal nő foglal helyet.Tovább

Odze György
Szpéró üzent,

hogy menjek ki hozzá Londonba. Csak egy napra. Váratlan üzenet volt, és rövid, jellemző rá. Egy mondatban a lényeg, csak semmi felesleges duma. Ilyen volt ő mindig. A repülőtéren vár a másnap esti malévnál. Régi barátok voltunk, úgy is mondhatnám, hogy régen voltunk barátok, méghozzá talán a legjobbak, még az egyetemről. Nekem nem voltak életre szóló barátságaim, mint másoknak, csak életszakaszi, kezdődtek, lángoltak, elmúltak. Carpe viam, ezt gyakran mondogattuk egymásnak, ragadd meg az utat, szerettünk latin idézeteket ismételgetni egymásnak, persze csak félkomolyan, szerettük az ilyen félkomoly dolgokat, ilyen volt a mi barátságunk. Meg hát, mi is az a barátság? Szórjuk az életben a nagy szavakat, és sokszor nem is tudjuk, hogy mit jelentenek. Érezni. Nekem ezt jelentette. Érezni valamit.Tovább

Nattán-Angeli Nóra
Szem­fény­vesztés

Dédének fehér köpenye van. Tiszta, vasalt. Lezseren bújik bele, menet közben gombolja össze. Követem, megyek a repkedő köpenyszárnyak után. Nézem, ahogy a sötétbarna polcokon a fehér porcelántégelyek között keresgél, és krémet kever ki a mozsárban. Később beteg érkezik, a laborból az officinába megy, hogy kiszolgálja. Egy forgópolc takarásából figyelem, ahogy kiadja a gyógyszert.

Otthon is elbújtam, az ablakokban gubbasztó pozsgás növények közé dugtam a fejem. Addigra már mindent összecsomagoltam: néhány szoknya, póló, fogkefe, és persze Panka baba. A pozsgások mellől kémleltem, lestem az utcát, hogy mikor érkezik értem Dédé és Idus. A járda melletti két lila fa tele volt éretlen ringlóval. A fehér Trabant még mindig nem akart begördülni, ezért mikor végképp meguntam a várakozást, kiszaladtam a kapualjba. Elővettem a teniszütőt, Panka volt a teniszpartnerem, úgy ütögettem a labdát a falhoz. És rohantam a kapuhoz, ahányszor egy autó megállt a ház előtt.Tovább

Mezei Gábor
e.1. a felszín védtelen

Mezei Gábor
e.1.1.

Mezei Gábor
e.2. a tarkó láthatatlan

Bokros Judit
Ezerízű

Bokros Judit
Helyszínelés

Bokros Judit
Férfi a konyhában

Géczi János
A senki szigete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.