2019. február 12., kedd

A NÁCI JOGA - A MI JOGUNK

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: RÉVÉSZ SÁNDOR
2019.02.12.


A gyülekezési jog fölszámolható, föl is számolták. De aki azt hitte, hogy ez szabadít meg a náciktól, súlyosan tévedett.

Tiltakozom a nácik gyülekezési jogának korlátozása ellen! Meggyőződésem, hogy mindenkinek ezt kellene tennie, akinek fontosak az alapvető politikai jogok. Alapvető politikai jogainkat, ebben az esetben a gyülekezéshez valót ugyanis nem a gyülekező náci veszélyeztetik, hanem azok, akik a miénkkel együtt az ő jogaikat is korlátozzák. Azok, akik a tavaly október elsején hatályba lépett gyalázatos 2018. évi LV. törvénnyel a gyülekezési jogot megsemmisítették.

Gondoljon bárki bármit a náci veszély nagyságáról, azt biztosan nem befolyásolja, hogy a világtörténelem legaljasabb tömeggyilkosainak hívei a "becsület napján", február 11-én a Várban gyülekeznek vagy a Városmajorban. Az viszont nem mindegy, hogy az orbánista önkényuralommal szembeni ellenállás a közfigyelem középpontjában álló helyeken mutatkozhat meg vagy esetleg a városszéli senkiföldjén. Ha egyáltalán.

Tavaly a Várban, a Kapisztrán téren gyülekezhettek a nácik. Idén ezt megtiltották nekik. Ezzel az indoklással: "Megállapítható, hogy a megemlékezések szélsőséges nézeteket valló csoportokhoz kötődnek. A rendezvények lebonyolítása, így különösen az ott elhangzott beszédek, azok tartalma, zenei betétek stílusa, résztvevők megjelenése önmagukban és összességében is alkalmasak a külső szemlélőben félelemkeltésre, riadalom okozására a köztudomásúan országos jelentőségű történelmi emlékhelynek minősülő Kapisztrán téren." Ez az indoklás nem a nácikra vonatkozik, hanem mindenkire, akit szélsőségesnek, félelemkeltőnek minősítenek.

Kit nem lenne képes ilyennek minősíteni Pintér Sándor rendőrsége, ha arra utasítják? A bíróságok meg most kerülnek éppen abba a helyzetbe, hogy mindenre utasítható alakok ítéljenek az ilyen ügyekben.

De nincs is szükség nagyon vad minősítésekre. A hatályos gyülekezési törvény szerint: "A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme… enyhébb korlátozással nem biztosítható. A közrendet veszélyezteti az is, ha a felhívás, illetve a gyűlés /…/ a közlekedés rendjének sérelmével jár. Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására."

Egyszerűen lehetetlen olyan gyűlést tartani, melynek betiltására a fentiek szerint ne lehetne "törvényes" okot találni. Ettől kezdve minden megtartható gyűlés – a hatalom bármikor megvonható kegye.

A gyülekezési jogot megsemmisítő törvény ellen minden esetben tiltakozni indokolt, amikor azt bármilyen gyülekezés betiltására vagy eltérítésére alkalmazzák.

Hogy jutottunk idáig?

Úgy, hogy valamennyi jelentős politikai erő rátévedt a gyülekezési jog korlátozásának csúszós lejtőjére:...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése