2021. január 6., szerda

TGM: A KIÁBRÁNDULÁSRÓL (2012)

MÉRCE
Szerző: TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS
2021.01.05.


...A kiábrándulás az európai irodalom régi alakzata. Byrontól, Puskintól Arany Lászlóig és Térey Jánosig a verses beszély, Stendhaltól és Flaubert-től Thomas Bernhardig a regény, Chateaubriand-tól Déryig az önéletrajz, Széchenyitől Gide-ig és Julien Greenig a napló – nem szólva a téma olyan közvetlen-érzelmes kidolgozásairól, mint A nagy Gatsby, a Fiesta, az Elkéstél, Terry! (The Long Good-Bye), a Magányos vadász a szív, ahol az ifjúkori illúziók elvesztése magának Amerikának a metaforája – , tehát ezernyi dokumentum mutatja meg, hogy a modernségnek ez a toposza (amely a keresztyén vallomás középponti elemének, a megtérésnek a megfordítása) az egyik legfontosabb. (A keresztyén vallomásban tipikusan a bűnös ifjú megpillantja az Isteni Igazságot, megtér, töredelmesen elveti a bűnt, elmélkedik, és ideálokra tesz szert; a modern elbeszélésben a valamilyen értelemben ártatlan, valaminő eszmei kozmoszban otthonos, naiv ifjút a létvihar kihajítja a fészkéből, aki aztán magányosan, kijózanodva veszi szemügyre a valóságos világot, majd ideálokat ejt el: elfogadja bűnösségét.)

A megtérés/kiábrándulás kettőse egyszerre van jelen a kommunista kiábrándultság számtalan híres, agyonolvasott tanúságtételében (újra megjelent az Egy regény regénye; kérem, rohanjanak el, vegyék meg, ameddig még kapható!): megvan a megtérés eleme (a burzsoá élvetegség, önzés, öntudatlanság földi poklából a kritikai igazság és a harci közösség meglelése, a legmagasabb ideálok felé), majd a csalódásé (a „kommunista” harci közösség kegyetlen, a fölépített eszményi társadalom hierarchikus, egyenlőtlen, kizsákmányoló, sovén, militarista, nőellenes, brutális, ostoba), amelyből leggyakrabban (nem mindig, mert lehet persze az eszményt választani „a valóságos mozgalommal” szemben) az ideálból való kiábrándulás következik („a tengervíz sós”, vagyis „a valódi emberi természet akvizitív és kompetitív”, „a kontroll nélküli hatalom a legnemesebb emberek – a legszebb gondolatok képviselői – kezében is iszonyatos”, és í. t.)...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.