2022. április 15., péntek

TEHETETLENSÉG

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2022.04.13.


...Mindenki hirtelen borzasztó okos lett.

Mióta élek, mindig mindenben kételkedem, elsősorban magamban, a magam ítéleteiben, legelőször abban, jól tudom-e, amit tudni vélek. Ma is némi szorongással írom le, amit fontosnak tartok leírni, hiszen azt nyilván mindenki tudja.

Akkor is kerestem azokat az írásokat, amik arról szóltak, hogy szánalmasak vagyunk az „előválasztásunkkal”, és iszonyatosan ostobák, amiért diadalmasan elfogadtuk és a saját döntésünknek képzeltük a csúti dagadt kertitörpe által kitalált aljasságot egy jobboldali mélykeresztény „megválasztásával”, de nem találtam ilyet. Kezdek gyanakodni, hogy tényleg én teszem fel egyedül a megfelelő kérdéseket. Magyarázatféle volna rá: nincs több nyolcvan éves a kínálatban, aki annyiféle aljas politikus tetteit látta, valószínűleg olyanok sem sokan élnek, akik 56 után hónapokat töltöttek siralomházban, akik belülről csinálták végig azt a tökéletesen értelmetlen és tragikus háborút, amit még most, 66 év múltán sem vagyunk képesek megérteni és értékén kezelni – és akit minden rendszerben ellenségként kezeltek, méltán, mert az is voltam és most is az vagyok. De hát ez a múlt, ezek az évtizedek sem kellenek ahhoz, hogy dührohamot kapjon egy többé-kevésbé értelmes ember, midőn azt hallja a legrosszabb fajta influenszertől, a politikai elemzőtől, hogy Márki-Zay jól teszi, ha alapít egy jobbközép pártot, „van annak hely”.

Komolyan? Kell még egy? Jobboldali párt? A meglévők mellé, mert nem elég az a fasisztoid-fasiszta társaság, ami harminckét éve különböző neveken már legálisan szennyezi ennek a szerencsétlen, eo ipso jobboldali népnek az egyszerűségéből és gyávaságából fakadóan minden gyűlöletre hörögve inklináló tudatát? Nagyon nehéz megérteni, hogy a jobboldali „eszme” a fasiszta ideológia alapja? Hogy egy jobboldali ember gondolatvilága a maga permanens hazudozásával a fasizmus televénye? Húha, miket mond, hű de felháborító, irtózom az ilyentől, hú hogy lehet ilyeneket beszélni – ne tessék sápítozni, tessék megcáfolni, értelmes adatokkal, érvekkel. A jobboldal ugyanis – próbáltam már elmagyarázni sokszor – olyan nézeteket hirdet, amik gátolják az emberi fejlődés, az emberré válás folyamatát. Éppen ezért nem értem azokat a megnyilatkozásokat, amelyek szerint szükség van a jobboldalra. Az égadta egyvilágon semmi szükség nincs ugyanis a hagyomány- és tekintélytiszteletet önmagáért parancsoló, az emberek közötti egyenlőtlenséget erőszakkal is fenntartó, a változást, a fejlődést csak mérsékelten, mondhatnám fogcsikorgatva elfogadó társadalom-„filozófiára”, ami összességében az ember ellen van. Ez egyszerűen létezik, méghozzá iszonyatos tömegben, de ennek a szomorú ténynek az ismerete nem jelenti az elfogadást. Nem ezek a szemforgató, természetellenes „értékek” jelentik ugyanis a politikai váltógazdaságot, a többszínűség nem az emberi és az embertelen közötti különbséggel írható le. Jobb híján nevezzük ezeket bal- és jobboldalnak, dehát már régen nem arról van szó. Voltaképpen olyan régen, hogy az ókori görög kultúrában (ami nézetem szerint az emberiség történetének máig utol nem ért tökéletességű társadalma volt) még senki nem ismert oldalakat, és mindaddig, amíg a kereszténység el nem pusztította Rómát és általa a görög örökség utolsó emlékeit, a később atlanti térségnek nevezett régióban senki nem is próbálta dicsőíteni az embertelenséget. Ez egyedül a kereszténység vívmánya, az istenfélelemre nevelő, az embert birkává alázó katolikus vallás következménye. Ami meg akarta fojtani a renaissance evilági boldogságra törekvő életkedvét, a felvilágosodást és egyáltalán mindent, ami tagadni merészelte a túlvilági üdvözülést. Márki-Zay azért kért folyton bocsánatot, mert ezt a rutint hozta a maga mély kereszténységével, mert halvány fogalma sincs arról, hogy ezt a baromi gesztust éppen az ő imádott Jézusa (akit ráadásul állandóan krisztusoznak) próbálta kiirtani, mikor kizavarta a templomból a kereskedőket. Ő ugyanis pontosan tudta, hogy a különféle állatok legyilkolásával és elégetésével nincs elintézve a már elkövetett bűn. A bűn ugyanis bűn marad, nem megbocsátandó, hanem büntetendő, a bűnnek kell hogy legyen következménye. Mely következmény nyomán az elkövetett bűn még mindig bűn marad. Egy bocsánatkéréssel nincs elintézve semmi. A pápa annyiszor kér bocsánatot az egyház elkövetett bűneiért, ahányszor akar, én például nem bocsátok meg a kereszténység által meggyilkolt százmilliók ellen elkövetett bűnökért, sem a papok egyéb aljasságaiért, sőt, (ó irgalom atyja ne hagyj el) én a pápának sem bocsátok meg az álságos uralkodásáért, az emberek kifosztásával keletkezett elképesztő vagyonért, a világ fejlődése elé fektetett gátakért. A bocsánatkérésnek ez a fajtája a hazugság minősített esete, Márki-Zay nem hirtelen felindulásból követ el olyan tetteket, amik apró kisiklásoknak tekinthetők, és tényleg elnézhetők, hanem olyasmit mond és tesz, ami az ő lényegéből fakad, amit szeretne érvényes viselkedésnek tudni, csak hát nem lehet.

Egy vallásos ember, aki fennen hangoztatja is a maga „hitét”, voltaképpen alkalmatlan mindenféle közfeladat ellátására. A primitív ember istenvágya, a körülötte lévő világtól való félelme, ami a magyarázatok megkeresése helyett mindig a túlvilági üdvözülésbe vetett hitbe hajszolja a „hívőt” – ez megint csak a permanens hazugság fészke. A többi, politikai hazugságról most nem beszélek, nincs annyi időm. A fasiszták szánt szándékkal váltották valósággá a hazugságokat. Alapvetően azt az ősrégi nyugati előítéletet aknázták ki, amely összekeveri a valóságot és az igazságot – írta Hannah Arendt –, és azt tették »igazzá«, amit mindaddig csakis hazugság formájában lehetett kimondani. Ami ennek a mi népünknek a történelmében borzalmas, azt kivétel nélkül a jobboldal okozta a maga hihetetlen bornírtságával. Ugye nem tetszik azt képzelni, hogy Rákosi és Kádár rendszere baloldali volt? Ugye nem tetszik azt képzelni, hogy létezik kétféle oldali diktatúra? Nevezettek éppúgy a fasizmus torz kinövései voltak, mint a többi, akiket a történészek annak neveznek, mert képtelenek felfogni azt, amit József Attila már a 30-as években tudott a kétféleképpen nevezett, de majdnem tökéletesen egyforma rendszerről, amit természetes egyszerűséggel fasiszta kommunizmusnak nevezett.

De hát nem is ezt akartam mondani. Hanem csak csöndes szomorúságomat akartam azok elé tárni, akiket illet. Az úgynevezett ellenzék elé, mely formáció továbbra is úgy képzeli, hogy ott folytathatja, ahol abbahagyta. Például szegény Gyurcsány is, akit én változatlanul az egyetlen politikusnak tartok a végtelen förtelmes bandából, de aki tényleg lejátszott, aki 12 év alatt sem tudott kimászni abból a gödörből, ahová egy pitiáner köztörvényes bűnöző lökte. Nincs tovább.

Nyúlós, gusztustalan nyavalygás, amit ezek az emberek produkálnak, elég volt.

Még egyszer utoljára elmondom, mit lehet és mit kell tenni, ha most sem értik meg, tényleg takarodjanak ki az életemből.

Rémületesen tele volt a szájuk az elszámoltatással. Mondják, kedveseim, mi változott? Hová lett a lelkesedés? Már megszűnt az elszámoltatásra való ok?

Egy ócska tróger, egy rohadt gazember lett ismét Magyarország miniszterelnöke. Tetézve az eddigi bűneit. Vagy felelősségre vonni valakit akkor lehet, ha az nem ütközik nehézségekbe? Ha ügyészség, bíróság a fennhatóságunk alatt van, mi diktálunk nekik, megy minden könnyedén?

Tessék végre felfogni, egy diktatúrát nem lehet választásokon megbuktatni, különösen olyan béna nulláknak nem, amilyen ez a lábszagú ellenzék. Amelyik most is szájtátva nézte, hogyan csinálnak belőle még hülyébbet, mint amilyen különben is. Mit csinált a két gonosztevő öt órán át Moszkvában? Mivel tartja sakkban a nagy orosz atyuska ezt a motyogó, szájszélnyalogató lumpenparasztot olyan hatásosan, hogy mozdulni sem mer? A drága jó Mérő László, a kiváló matematikus tényleg azt hiszi, hogy ha egy kis faluban úgy működött minden, ahogyan ő látta, akkor ez egy csalásmentes választás volt? Háromszáz emberből vonunk le következtetéseket nyolcmillióra? Ha én láttam a szavazólapokat, akkor mindent láttam?

Csak azt akarom mondani, hogy egy köztörvényes bűnöző Magyarország miniszterelnöke...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.