2022. október 21., péntek

ÉLET ÉS IRODALOM 2022/42. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.10.21.


F E U I L L E T O N

Szabó Attila
Valakik társadalma – de milyen keretben? 

I N T E R J Ú

Váradi Júlia
„A kecske sem lakik jól, és a káposzta sem marad meg”
Beszélgetés Timothy Garton Ash történésszelK R I T I K A


Károlyi Csaba
Majdnem

► Bendl Vera: Majdnem negyven. Regény. Kalligram Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 189 oldal, 3990 Ft

Bendl Vera első regénye olyankor jelent meg, mikor az az anyag, amit ő feldolgoz, több szerző műhelyének légterében ott lebeg. Szerelmek, szeretők, házasságok, válások, gyereknevelési problémák, megcsalások, karrier, szex, kiégés, gyönyörök és depressziók, vágyak, rettegések és hiú remények – bőven az öregedés előtt. Bár szó esik a főhős „öregedő pinájáról”, de csak azért, mert ő még nem tudhatja, mi lesz majd vele húsz-harminc év múlva. Az élet ezekhez hasonló apró szépségeinek női szemszögből történő feldolgozása több kortárs prózakötetben megtörtént mostanában. Sokszor a bántalmazás is fontos szerepet játszik ezekben a történetekben, itt most nem, de ez nem baj.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Lakner Dávid
Ex libris

Izsák József: Tamási Áron
Zeng a magosság
Tamási Áron
Vasy Géza: Szellemi hazánk: az irodalom

A szerző további cikkei

Huszár Ágnes
Kellemetlen emberek

► Bereczkei Tamás, Czibor And­rea, Birkás Béla (szerk.): A lélek sötét oldala. Nárcizmus – machiavellizmus – pszichopátia. Typotex Kiadó, Budapest, 2021, 375 oldal, 4500 Ft

A vízben tükröződő képébe beleszerető Narkisszoszról szóló görög monda jól jellemzi az önszeretet ördögi körét. A nárcisztikus ember nem képes mély kapcsolatot kiépíteni másokkal, de mégis rájuk szorul, tőlük várja saját nagyszerűsége dicséretét. A pszichopata szintén kivételesnek gondolja magát, úgy érzi, rá nem vonatkoznak az erkölcsi szabályok. A többiekre eszközként tekint, ezért lelkiismeretfurdalás nélkül kihasználja, meglopja, sőt akár megöli őket. Ők már nem egyszerűen kellemetlen, hanem veszélyes emberek.Tovább

A szerző további cikkei

Benedek Szabolcs
Szerencsétlen kor

► Vámos Miklós: Palackposta. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2022, 196 oldal, 3999 Ft

Amikor a ki nem küldött tudósító szubjektív világképei megjelentek, Vámos Miklós már többkötetes, kelendő szerző volt. Ismertségét és népszerűségét ezek a cikkek is nagyban növelték, érdemes utánaolvasni az akkori ÉS-ben az ezekhez kapcsolódó szerkesztői üzeneteknek. Az egyik például olvasói kérdésre röviden bemutatja, ki ez az alig harmincas, tehetséges író. Egy másik meg azt tudatja, hogy a sorozatnak a hamburgi piroslámpás negyedről szóló és ezzel együtt a hivatalosan el nem ismert magyar szexpiac mibenlétét feszegető darabjára rengeteg vélemény érkezett, pró és kontra, ám mivel utóbbiak meglehetősen fölajzott hangvételűek, előbbieket se közlik.Tovább

A szerző további cikkei

Csepeli György
Történet családról és családtalanságról

► Ladányi János: Rossz időben, rossz helyen. Családom és csa­lád­talanságom története. Kép­mel­lékletekkel. Aura Kiadó, Budapest, 2022, 111 oldal, 2800 Ft

Szó esik a barátokról, akik között zsidók, nem zsidók egyaránt voltak és vannak. A gyermekkori emlékekre nem vetülnek rá a múlt árnyai, de a könyvben nyomon követhetjük a folyamatot, melynek eredményeként a szerző lelkekben végzett ásatásai nyomán feltámadnak a feledésre ítélt emlékek, felbukkannak a széttört zsidó identitás sebző szilánkjai.Tovább

„A toll szabad”
Spiró György Diavolina című művének francia fogadtatásából

► György Spiró: Diavolina. For­dí­tot­ta: Natalia Zaremba-Huzsvai és Charles Zaremba. Actes Sud, Paris, 2019, 232 oldal, 21,50 €

Spiró György magára öltötte Alexej Makszimovics Peskov, másképpen Gorkij ápolónőjének ruháját, hogy olyan fikcióval szolgáljon, a Diavolinával, amely teli van szellemmel és furcsasággal. A narrátornő – Boszika, ahogyan Gorkij hívja – Spiró világának mélységeibe vezet el bennünket, és borzongató tablót vázol föl a bolsevik mozgalomról meg a szovjet „új emberről”. Bár Diavolina a forradalmi értelmiség szolgálatában állt, férjhez adták – ebben neki nem volt választása –, csupán csak azért, hogy a háznál maradjon. Új korszak, új hierarchiák, és egy még kegyetlenebb politikai rendőrség, mint a cári. Noha „Lipa” (a mesélő egy másik beceneve) rajong a szocialista realizmus hírnökéért, tisztán látja őt, akinek az utolsó lépéseit is kíséri ápolónőként és nem hivatalos társként. Gorkij gyűjti a liezonokat: Marija Fjodorovna színésznőt, Murát, az egykori gépírónőt, akin H. G. Wellsszel „osztozik”. A rendszer fejeseként megpróbál Leninnél majd Sztálinnál közbenjárni értelmiségiekért (az értelmiség „szar”, mondja a forradalom atyja). De hiába. Bloktól Nina Berberován át Sosztakovicsig a kulturális program: az üldözés, a számkivetés vagy a kivégzés. Diavolina, a szerelmetes látásával és az éles nyelvével (proletár szókimondásával) sátáni elbeszélő.

(Sean James Rose: Spiró György magára ölti Gorkij ápolónőjének blúzát. Livres Hebdo, 2019. január 25.)Tovább

A szerző további cikkei

Kácsor Zsolt
Egy polgár hallomásai

► Székely Gábor: Elszakadás és visszafordulás. Magvető Könyvkiadó, Tények és tanúk sorozat, Budapest, 2022, 288 oldal, 5499 Ft

A családról, a felmenőkről szóló fejezetekben sokszor találkozni olyan megjegyzésekkel, hogy – mivel a szerző nem tudja, s nem is tudja már ellenőrizni sem, hogy egyes történetekből mennyi az igazság – bizonyos eseményekről, dolgokról csak hallomás útján van tudomása. De becsületére váljék, hogy ami nagyon érdekelte, annak utánajárt. Ráadásul olyasmiket is megír, amiket más már nem tudhatna, mivel senki nem él a régiek közül – erre a legjobb példa, hogy az egri zsidók miképpen ehettek rendszeresen kóser szarvast és őzet: a közeli Bükkben hálóval befogott állatokat sakter – zsidó mészáros – vágta le, de természetesen kóser módra. Alig hiszem, hogy ilyesmire ma már volna lehetőség.Tovább

A szerző további cikkei

György Péter
Molnár Sándor munkássága

(Molnár Sándor Festőjóga című kiállítása megtekinthető a Műcsarnokban 2023. február 5-ig.)

Egyetlen pillanatra sem állítom, hogy ezek a művek és Tóth Menyhért fehér képei rokoníthatóak lennének, vagy akár párhuzamosságukra utalna bármi is. Erről szó sincs, de azok mégis egyszerre léteztek, ugyanabban az országban, ugyanannak a művészeti világnak eltérő részein. És talán nem felesleges megidéznünk itt Pilinszky ismert sorait: „Látják a bejárati fényben / a szőlőlugast? A meszelt padot? / A levelek nyomasztó, viaszos zöld / távollétét? És mégis itt állt.” Úgy vélem, az ilyesfajta összefüggésekből rajzolódik ki a nemzeti kultúra térképe.Tovább

A szerző további cikkei

Széplaky Gerda
Robotok fogságában

(Nem vagyok robot, Ludwig Múzeum, megtekinthető november 27-ig.)

A játékos, könnyűséget sugalló installálás már-már feledteti velünk, hogy a kiállítás tétje éppenséggel a gépek létéből következő idegenségérzés felmutatása, annak a félelemnek az artikulálása, mely szerint a technológiai és digitális robbanás által meghatározott jövőben az emberi minőség átalakul, netán el is tűnik. Ha az installálás módja nem is, a művek annál erőteljesebben mutatnak rá erre.Tovább

A szerző további cikkei

Báron György
Míder

(Fűző. Osztrák–luxemburgi–német–francia film. Rendező-forgatókönyvíró: Marie Kreutzer.)

Vélhetnénk, a címbéli fűző a szigorú kötöttségek jelképe, de erről sincs szó: a hősnő maga erőlteti egyre szorosabbra a szörnyű ruhadarabot. Ez a mániája, s vele a beteges diétája inkább testképzavarra utal, mint az udvari etikett kényszerére. A dolog paradoxona, hogy a míder a valóságban tényleg szerepet játszhatott Erzsébet halálában: az ellene elkövetett merénylet után ezért nem vehették azonnal észre súlyos sérülését, amely késlekedésbe később belehalt. A film készítői más halált szántak neki, tökéletesen elrugaszkodva a tényektől, ami nem lenne gond, ha lenne értelme, ám nem derül ki, a költött vég mit tesz hozzá Sissi drámájához (a rákövetkező ízléstelen zárókódáról nem is beszélve).Tovább

A szerző további cikkei

Molnár Zsófia
A játszmák vége

(Solness, Örkény Színház, Stúdió, október 7.; Hedda Gabler, Katona József Színház, október 16.)

A két, szinte egyidejű, fővárosi Ibsen-premier egyikében egy férfi/három nő a felállás, a másikban egy nő/három férfi. A háromszög még működőképes lenne, sőt stabil, de ennyi aspiráns már sok mindenkinek; egyet valahogy el kell engedni, vagy békében, mert jött helyette más, vagy durván, uralhatatlan, szenvedélyes bosszúvággyal. Gáspár Ildikó Solness- és Székely Kriszta Hedda Gabler-rendezésének mások a tétjei és a hangsúlyai, mégis sok a közös bennük.Tovább

A szerző további cikkei

Rákai Zsuzsanna
Mindennapos ünnep

(Budapesti Fesztiválzenekar, Gulyás Emese, Kostyál Péter, Takács-Nagy Gábor – Zene­akadémia, 2022. október 15.)

Az október 14-én és 15-én rendezett koncertek karmestere, Takács-Nagy Gábor azonban szerencsére nem volt híve a retrospektív szemlélettel kialakított interpretációknak. Úgy is mondhatnánk, tisztában volt azzal, hogy az időben egyelőre csak előrefelé lehetséges haladni, és ezt a viszonylag korai Haydn-szimfóniát is ennek szellemében formálta meg feszes tempókkal, határozott hangsúlyokkal, mozgalmas polifóniával. Nem valamiféle preromantikus érzékenység és szenvedélyesség modellezésére használta a kompozíciót, hanem saját jogán szólaltatta meg, mindvégig a váratlan és szabálytalan ötletek elsöprő energiájára építve az előadást, amelynek következtében a mű a kísérletező fantázia vagy a valamelyest ódivatú elegancia képviselőjének szerepe helyett a lehető legmagasabb rendű zenei szórakozás iskolapéldája lett.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
A kiválasztottak bálja

(Simon Keenlyside dalestje – Eiffel Műhelyház, október 16.)

Nyilván őrültség, kultúrtékozlás, a kísérő Malcolm Martineau, és már ő annyira közismert lény, annyi énekessel dolgozott együtt Schwarzkopftól Terfelig és Keenlyside-ig, hogy erre meg kellett volna telnie bármelyik nagy koncertteremnek. Ehelyett lett az embernek egy csalóka érzése, hogy mennyire különös városban élünk, ki kell buszozni Kőbányára, és a sötét utcákon haladva bemenni egy csarnokba, azt mondani, hogy Zeusz küldött, és akkor szűk, családi körben meghallgathatjuk a világ egyik legjelentősebb dalénekesét. Tovább

A szerző további cikkei

Grecsó Krisztián
Nagymesterek

(Babarczy László beszél, magánfelvétel, Facebook)

Micsoda kincsek lapulhatnak még így, magánkézben, kallódó videófelvételek, interjúk, kordokumentumok, melyek őrzik a soha fel nem dolgozott kaposvári csodát, a magyar színháztörténet egyik legfontosabb alkotóközösségének létét, okait, miértjeit. Mindezek kallódnak, kopnak, elvesznek, kidobódnak, ahelyett, hogy egy dokumentumfilmben egyesülnének, de ez a dokumentumfilm csak a mi szívünkben, fejünkben forog.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
Messze jövendővel komolyan összevetve

(Mózes Tamara és Kaltenecker Zsolt: Futurized – BMC, 2022)

A Futurized bekúszik a bőr alá: a rendkívüli előadók rendkívüli dalai (közöttük két feldolgozás) mégsem a rendkívüliségről szólnak, hiszen hallgatóként nincsen késztetésünk szétszálazni a megszülető egységet, mert a flow olyan erővel ragad magával, hogy tulajdonképpen eltekintünk a markáns karakterelemek taglalásától, a jazzben kevésbé honos metálhangzástól, a hangok finom elhangolt lebegtetésétől, nem akarjuk megfejteni, melyik dal, ötlet hogyan s miért született. Tovább


I R O D A L O M

Nagy Zsuka
Lilinek fáj a szíve
Napok, személyek egy tanulmányhoz – töredék –

(csütörtök) Nem tudom magamtól megvédeni magam.

Állok a pultnál és kérek egy fekete teát. Az Earl Grey a kedvencem. Nagyon szeretem a bergamott illatát. Csakis dupla jégerrel. Leülök és beáztatom a filtert. Nézem, ahogy ázik a fű és színezi, illatozza a forró vizet. Az illat és a torkomat öblítő melegség megnyugtat. És az a két jéghideg mozdulat, amivel a jégert lehajtom. Annyiféle mozdulattal él az ember. Nem tudom, honnan jönnek. Valamit pótolnak, valamiért a részünkké lesz, valamiért megtetszik, valakit megszeretünk és észrevétlen átvesszük tőle, vagy programozott, nemzedékes mozdulatokat sajátítunk el az időnk során, vagy az életmódunk hozza őket. Fene tudja. Talán mindenből egy kicsi.Tovább

A szerző további cikkei

Balázs Attila
Szokott-e ősz lenni Paraguayban?
(Fantasztikus irodalomtörténet a déli végekről)

A világvégéről írja minden idők egyik legfantasztikusabb írója, a dél-amerikai Julio Cortázar az ő csudabogarairól, kronópiókról és fámákról szóló könyvében, hogy mivel az írástudók állhatatosan tovább folytatják a tevékenységüket, az a kevés olvasó, aki még megmaradt ezen a földkerekségen, foglalkozást változtat és beáll írástudónak. Az országok így egyre inkább az írástudók meg a papír- és tintagyárak országaivá válnak. Nappal az írástudókéi, éjszaka pedig azoké a gépekéi, amelyek kinyomtatják az írástudók műveit. Először a lakások bizonyulnak kicsinek a bennük levő könyvtárak számára; akkor a városok vezetői kénytelenek lesznek (ez már folyamatban is van) feláldozni a játszótereket a könyvtárak bővítése céljából. Ezután következnek a színházak, a szülőotthonok, a vágóhidak, a kocsmák és a kórházak. A szegények téglának fogják használni a könyveket, cementtel összeragasztják őket, a könyvekből falakat emelnek, és majd könyvkalyibákban laknak. Akkor aztán a városokat is kinövik a könyvek, elárasztják a vidéket, lelapítják a napraforgót, a búzamezőket, így jó, ha az útügyi igazgatóságnak sikerül elérnie, hogy két magas könyvfal között szabadon maradjanak az utak. Néha ledől egy-egy fal, s ebből borzalmas szerencsétlenség származik.Tovább

A szerző további cikkei

Gerzsenyi Gabi
Macskakő

egy kettő három négy egy kettő három négy gonosz volt Juli néni amiért nem vett be a dobosok közé pedig pontosan úgy doboltam azon a hülye meghallgatáson vagy min ahogy a többiek attól hogy rövid a hajam még lehet bele masnit kötni kipróbáltuk anyával igaz kellett három csat is hogy megálljon a fejem tetején egy kettő három négy egy kettő három négy anya szerint Juli néni irigyel minket mert magyarba járunk és a meghallgatásra is az új denevér­ujjú pulcsimban mentem az ő lányán meg csak az itteni lila szvetter volt nekem az is tetszik legutóbb láttam az unyivermagban kértem is de anya nem akart venni hogy beleizzadok a műszálasba pedig Emőke nagyon szép volt benne irigyeltem is főleg a derékig érő haja miatt irigylem és persze a gumizás miatt a csípőre rakott gumiba is bele tud ugrani nekifutásból aztán helyből kiugrik belőle pedig csak egy-két centivel magasabb nálam egy kettő három négy most biztos magas sarkú topánkát vett ő az egyetlen a dobosok közül akinek innen látom a fejét kiemelkedik a sorból a dobosok legalább árnyékban állhatnak egyTovább

A szerző további cikkei

Bálity Csaba
Adydasz

Szöcske hívat, kiabált be valaki a medence partjáról, a lehető legrosszabb pillanatban, pont azután, hogy Sztojka Misi egy parádés cselsorozat után megfordította a mérkőzést. Kettő-egyre vezettünk a bajzások ellen, egyetlen gól kellett volna a rekorddöntéshez. Az újpesti napközis úttörőtábor gyerekmedencéjében évek óta nem volt víz, aljáról mindenfelé felpattogzott a festék, a világoskék felületet szürke foltok tarkították. Rövidebb oldalain egy-egy, vízcsőből hegesztett kis kapu állt. A teknő eredeti funkciójára már csak egy Vízbe ugrani tilos! feliratú kopott bádogtábla emlékeztetett. A legenda szerint, a tilalom rendszeres megszegése hozzájárult ahhoz, hogy újabban már nem töltötték fel vízzel a gödröt, ami lassanként jobban emlékeztetett derítőre, mint fürdőmedencére.Tovább

A szerző további cikkei

Pénzes Tímea
Mondatrész-értelmezés

Talán csak újabb mondatrészeket gyűjtöttem egy képzeletbeli mondathoz, amikor férjhez mentem. Egy nagyobb lépéshez, egy mélyebbről jövő lélegzetvételhez. Hosszú távú állításokra vágytam. Talán akkor is, amikor várandós lettem. Kellett két alany, akik bekuporodnak az összegyűrődött gondolatok redőibe. Akik más értelmet is adnak. Akikről tűnődni lehet. Akiknek köszönhetően más szemmel nézhetem magam, magunk. Akik tükröt mutatnak, kiegészítenek, felforgatnak, felfokozzák, amit lehet.

Várakozásban éltem. Hogy jön valami más, valami több, valami, ami túlmutat rajtunk.Tovább

A szerző további cikkei

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.