2022. október 29., szombat

ÉLET ÉS IRODALOM 2022/43. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.10.28.


F E U I L L E T O N 

Fried Ilona
Szemtől szembe
Újdonságok az olasz fasizmus kutatásában


I N T E R J Ú 

Hegedűs Claudia
„Egy modern Anna Karenina-történet”
Beszélgetés Gurubi Ágnessel


K R I T I K A

Visy Beatrix
Geocaching szlovák módra

► Jozef Karika: A hasadék. For­dí­totta Böszörményi Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2021, 381 oldal, 3590 Ft

► Jozef Karika: Félelem. Fordította Böszörményi Péter. Animus Kiadó, Budapest, 2022, 354 oldal, 3980 Ft

Jozef Karika kiválóan ismeri és profin kezeli a zsáner bevett elemeit, a hatáskeltés eszközeit: nem marad ki az elmegyógyintézet, éjszakai betörés, hegyekben sátorozás, eltévedés motívuma, s a fények, látványok, hangok, érzékcsalódások ábrázolása már olvasás közben is hatásos filmként képes peregni a befogadó előtt. A szereplők dinamikája, viszonya, az ügy majdnem feladásának, majd a nyomozás folytatásának fordulatai szintén ismert elemekként tűnnek fel, ugyanakkor – a szerző szándéka szerint is – az ügyesen építkező mű nemcsak a valóságos rejtély és kitalált tartalom kettősségének eldönthetetlensége miatt, hanem más eszközök, társadalmi, metafizikai jellegű kérdések pedzegetése által is túlemelkedik a szimpla rettegtetés (magyarán: paráztatás) hatáskeltő jegyein, bár összességében talán nem lép ki a borítón megadott műfaji keretből. (Ám ha megteszi, az se baj.)Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

A szerző további cikkei

Konkoly Dániel
Ex libris

Eronim Mox: Receptek végnapokra
Bartók Imre: Lovak a folyóban
Tarcsay Zoltán: A befejezhetetlen
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz

A szerző további cikkei

Papp Sándor Zsigmond
A szakadék visszakacsint

► Lawrence Osborne: Bocsánatos bűn. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 315 oldal, 3999 Ft

A nagy Gatsby mintájára szerveződő élvhajhász és dekadens hétvége minden ízében kiemeli és leválasztja környezetéről az unatkozó európaiakat, akik tombolva és lázasan merülnek el vétkeikben: drogok, homoszexualitás és házasságtörés, a luxus minden lehetséges formája. Akik jó okkal tartanak a kövületek bányászatából tengődő arabok gyűlöletétől. Szerencsére az angol szerző kikerüli az osztályharcos képlet és a xenofóbia közhelyesebb csapdáit, ügyesen árnyal, így eléri, hogy semmi se legyen fekete-fehér. Alig akad szereplő, aki makulátlan lenne, akit saját bocsánatos bűne ne húzna a romlás felé. A gázolás egyértelmű fordulópontot hoz, olyan, mint a hosszú kijózanodás végső pontja. A pillanat, amikor az önvizsgálat már elkerülhetetlen. Ugyanakkor jótékony, mert ezzel kezdetét veheti a bűnhődés.Tovább

A szerző további cikkei

Odze György
Egy új kínai könyv

► Tian Er: A halálba tippelt ember. Elbeszélések. Fordította Mohr Ri­­chárd. Kocsis Kiadó, Budapest, 2022, 255 oldal, 3990 Ft

A címadó kisregény egy kisvárosi öregek otthonába vezet bennünket, ahol a lakók abszurditásnak látszó, de valójában nagyon is praktikus szerencsejátékot űznek, arra lehet fogadni, hogy ki fog legközelebb meghalni, miközben szórakoztató képet kapunk csak látszólag unalmas napjaikról. És nem csak ezzel múlatták az időt, volt ott más is. „Olykor túl sokat ittak, így néhány bácsi meg néni még a saját koráról is megfeledkezett. Amint összeverődve beszélgettek, hirtelen elkalandozott a figyelmük, néha viszont arra eszméltek, hogy egyszeriben két tekintet fonódik egymásba. Az első összenézés lehetett még véletlen, de másodszorra a szemek már egymásba merülnek, az arcon előbb megremeg a bőr, majd mosoly terül el rajra, mindketten pontosan értik a másikat.” Milyen nagyszerű leírása ez az öregkori vonzalomnak, amiről manapság olyan kevesen és lenézően írnak. Tovább

A szerző további cikkei

Nagy András
Az ördög ezer arca

► Borhi László: A túlélés straté­giái. Élet és halál a náci és kom­mu­nis­ta diktatúrákban, 1944–1953. Fordította Lázár Jú­lia. Böl­­csé­szettudományi Ku­ta­tó­köz­pont, Történettudományi Intézet, Bu­dapest, 2022, 362 oldal, 3900 Ft

A rendkívüli elméleti felkészültséggel rendelkező szerző ebben a könyvében a legkonkrétabb források alapján tekinti át a totális uralmak véghelyzeteinek szerkezetét és működésük mechanizmusát, s éppen a dokumentumok ereje, és visszafogott értelmezése az egyik legfőbb erőssége a könyvnek. A koncentrációs táborokból hazatérőkkel készített interjúk alapján fest átfogó, komplex és plasztikus képet az elembertelenítés és elembertelenedés folyamatáról, a szolidaritás erejéről vagy éppen fájdalmas hiányról, a kegyetlenség felfoghatatlanul szélesre nyíló skálájáról, pontosan dokumentálva, hogy a gyötrelmek miféle okozására és ezek miféle kombinálására képesek hatalomra kerülő férfiak és nők – és miképpen élnek vele akkor is, amikor ennek sem racionális célja, sem értelme nincs – legfeljebb zavarba ejtő magyarázata. És miként reagálnak a bántalmazások elszenvedői a felfoghatatlan és értelmezhetetlen szenvedésre, létezhet-e esély az integritás megőrzésére, és mi a viszony az életösztön és az önérzet között.Tovább

A szerző további cikkei

Szarka Judit
„...Egész népemet fogom...”

► Ketten egy új könyvről – Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana. Éthosz és praktikák, 1–2. Tea Kiadó, Budapest, 2022, 1174 oldal, 9900 Ft

Sajátos műfajú és hangvételű könyv ez: miközben elképesztő szakmai tudás és pedagógiai érték halmozódik fel benne, alaposan és körültekintően strukturált formában, leginkább itinernek érzékelem. A szöveget végig egy rendkívül figyelmes, bölcs, odaadó útitárs mondja, aki a szakmája, felelőssége, szorongatottsága által megkínzott tanárnak megfogja a kezét, és minden problémát komolyan véve, a fénymásolás megszervezésétől kezdve, az olvasást és iskolát ignoráló környezetből érkező, sérült attitűdű gyerekek megközelítéséig, vagy az introvertált diákzseni megszólításáig, szerényen adja tanácsait. Semmin nem botránkozik meg, mindenféle hagyományos és újszerű módszernek mérlegeli előnyeit és hátrányait, hogy aztán az optimális megoldások megtalálására inspirálja kollégáját. Attól válik különösen megragadóvá, és nemcsak szakmabeliek számára is élvezetesen olvashatóvá a szöveg, hogy mintegy az élőbeszéd szuggesztív erejével és gyengédségével veszi körül olvasóját. Ez az élőbeszéd természetesen rendkívül kifinomult, árnyalt és gazdag, egy kivételesen művelt és empatív tanítómester hangja, akinek biztatására – egyik legkedvesebb költőjét idézve – egész népe rászorul.Tovább

A szerző további cikkei

Fűzfa Balázs
Katedrán innen és túl

► Ketten egy új könyvről – Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana. Éthosz és praktikák, 1–2. Tea Kiadó, Budapest, 2022, 1174 oldal, 9900 Ft

Ha létezik ugyanis az „irodalompedagógiai monográfia” műfaja, akkor ez a könyv bizonnyal ebbe a kategóriába tartozik. Vállalása eleve tiszteletet parancsoló, szellemi horizontja kétségtelenül a szürke hétköznapok fölött áll: immár van mihez mérni magunkat. Mérték és minta mindannyiunk számára, akik ott állunk a katedra mögött, hiszen jól tudjuk, hogy az oktatási-nevelési folyamatban legnagyobb hatása a modellalkotásnak van. Elsősorban a tanári gondolkodás- és viselkedésmód hat a tanítványokra. Kevésbé fontos és maradandó az, amit mondunk, az az igazán a fontos, amiképpen elmondjuk azt. Vagyis irodalom- és életszemléletünk az igazán meghatározó a pedagógiai folyamatban.Tovább

A szerző további cikkei

Széplaky Gerda
Csonttöredékek

(Autonóm anatómia, Deák17 Galéria, a kiállítás december 17-ig látogatható.)

A széttöredezett emberkép mellett a kiállításon megjelenik az emberhatárok átlépésének lehetősége is. Az emberhatárokat itt a biológiai test határai fejezik ki. Emblematikus az a mű, amely a plakátra került, Thernesz Emma digitális grafikája. Ezen az emberi kézfej csontozatát látjuk – de nem öt, hanem hét ujjal. Hat ujja volt a zseniknek és a táltosoknak. A hétujjú ember talán az a transzhumán létező, akivé hamarosan mi magunk változunk. Ennyiben ez az ujjpercekből, a tenyér aprócska csontjaiból álló vázszerkezet valóban felmutat valamit az ember belső lényegéből, testi-lelki-szellemi identitásából: elénk állítja azt az embert, akikké jelenkori világunkban, a technikai-digitalizációs forradalom s a génmanipuláció idején átváltoztunk – ha még nem is fizikai valóságunkban, de képzeletvilágunkban, vágyainkban igen.Tovább

A szerző további cikkei

Králl Csaba
Távolban

(GG Tánc Eger: A hosszúhajú veszedelem, Nemzeti Táncszínház, október 4.; Badora Dance Company: Időn kívül, Müpa, október 20.)

A Badora Dance Company premierjének is van irodalmi alapanyaga, bár Barta Dóra koreográfus csak mandinerből, Osvaldo Golijov argentin komponista Falling Out of Time című kortárs zeneművén keresztül jutott el David Grossman azonos című regényéhez, mely egy gyermek elvesztése feletti gyászmunka embert próbáló folyamatát analizálja. A Liszt Ünnep keretében bemutatott táncmű (Időn kívül) azonban nem regény-, hanem zeneközpontú; tárgyának – deklaráltan – nem az elbeszélhetőt, hanem a kimondhatatlant tekinti, a fájdalmon át megnyert újrakezdés megragadásának lehetőségét.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Nyomfeltárás

(Jan P. Matuszyński: Nem hagytak nyomokat)

Nem Grzegorz Przemyk a kritikus polgárokat elpusztító állami erőszak jelképessé vált áldozata, s nem is édesanyja, Barbara Sadowska költő, a Szolidaritás ismert aktivistája a film főhőse. Matuszyński a pár évvel idősebb barátot és szemtanút, Jurek Popielt teszi meg a sokszereplős történet fő alakjának, s ezzel a döntéssel a magányos hős tragédiáját erősíti fel (a fontosabb szereplők közül egyedül az ő nevét változtatták meg, a valóságban Cezary Filozof volt a neve). Jurek a vád kulcsfigurája, az őrszobán és a szeme előtt verték össze brutálisan Grzegorzot, így a köré rendezett történet örök érvényű drámai téttel bír: sikerül-e a mindenkori hatalomnak megtörnie az igazság nyilvános kimondására felesküdött polgárt.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
A Bodómachine

(Franz Kafka – Bodó Viktor – Róbert Júlia – Veress Anna – Sibylle Meier – Kovács Krisztina: A kastély. Rendezte: Bodó Viktor, Vígszínház)

Bodó Viktort akkor fogadták be Magyarországon, amikor először hajtott fejet a magyar színházi hagyományoknak. Liliomával maga mögött hagyta a korábbi őrületet, és meglepő módon most Kafkával is ez történik. De ez csak azokat fogja zavarni, akik ismerték és szerették olyannak, ahogy eldobta az agyát. Persze ez így önellentmondás: a régi Bodót kérem számon az újon, konzerválnám azt, ami tetszett.Tovább

A szerző további cikkei

Ruff Borbála
Süketnéma oratórium

(Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat. Előadja Mácsai Pál, Magvető Könyvkiadó, 2022)

Most, az Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat esetében sem hétköznapiak a karakterek, és a szöveg – legalábbis részben – szakrális. Azonban nem az antropomorfizált biblikus szereplők miatt, mert nem ők állnak a középpontban: sokkal inkább a család-Isten-haza hármas (ebben a sorrendben), azaz egy hazájában kitelepítettként élő család és a viszonya Istenhez – de leginkább Isten viszonya a lejtmenetben lévő családhoz.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Őrült nő, ketrecben

(Cherubini: Médeia – a Metropolitan Opera előadása a Müpában, október 22.)

Ami a környezetet illeti: Carlo Rizzi karmester egyre jobban hasonlít a fénykorát túlélő Diego Maradonára, de ő még remélhetőleg a fénykora előtt van. Több-kevésbé rejtély Rizzi világhíre és világsikere, nem esik szét a keze alatt a zenekar, de ezzel körülbelül az összes erényét el is mondtam. A Médea ennél lehetne érdekesebb zene is, legalább a nyitány alatt.Tovább

A szerző további cikkei

Károlyi Csaba
Podkaszt

(Litera Podcast, Más polcra tartozik #11)

Deczki Sarolta évekig dolgozott most megjelent Tar-monográfiáján. Hatalmas munka, ráirányítja a figyelmet erre a kivételes életműre. Deczkinek a kisujjában van a téma, minden kérdésre azonnal pontos válasza van. Például: itt nem lehet az életrajzot kiiktatni, mert anélkül a művek nem érthetőek. Milyen hatással volt a 90-es évek kritikai diskurzusa Tar olvasására? Azáltal, hogy Esterházy a képviseleti próza felől közelített hozzá, a kultusz uralkodó szólama a „szegénységirodalom” lett.Tovább

A szerző további cikkei

Siba Antal
A vicces műsorvezető

(Vadon János tréfálkozik, RTL Klub)

Nem tanult belőle, a bocsánatkérésből az derül ki, hogy fogalomzavarai vannak. Ez az ember még mindig ott tart, „ironizálni” szeretett volna, sajnálja, ha ez nem jött át. Egyszer valaki a környezetében elmagyarázhatná Vadonnak, mi az az irónia, mert láthatóan nem tudja. És mégis mi jött volna át? Hogy milyen vicces megalázni egy gyereket?Tovább


I R O D A L O M

Jenei Gyula
Az alma

Már bevásároltam a piacon, szilva, uborka, alma, paprika, cukkini, gomba, egy lilakáposzta és néhány fej fokhagyma súlya húzza a vállam, a szatyrot, indulok haza, de lelassítja lépteimet a kíváncsiság, s visszafordulok. A csarnok egyik mellékutcájából, ahol az előbb paprikát és káposztát vettem, kilép egy harmincas éveiben járó férfi, s épp beleharap egy almába. Pontosabban: az almába. Szinte hallom, ahogy herseg a foga alatt a gyümölcs húsa, látom, ahogy fröccsen a leve, pedig legalább tíz méterre vagyok. Arra gondolok, vajon megtörölte-e a ruhájában, miután ellépett az árustól. Aztán arra, hogy kivehetnék a szatyorból egy-két almát. Vagy valamennyi pénzt a zsebemből. Mozdulnék is, nem is, végül a kijárat felé veszem az irányt. Nagyjából egyszerre hagyjuk el a piacot az almát evő férfival, én az egyik végén, ő a másikon. Csepereg az eső, bizonytalankodik, mintha nem tudná eldönteni, essen vagy ne essen. Emitt derül, amott vizes, mélykék spongya az ég.Tovább

A szerző további cikkeiPetőcz András
A Főnök üzenete


Hadd beszéljek most ezekről a bizonyos fura érzésekről, ami korábban jellemezte a viszonyunkat. Volt, hogy úgy éreztem, igencsak kedvel a Főnök. Ilyenkor jókedvű voltam, felszabadult, majdhogynem gondtalan. A gondtalanságomba, persze, vegyült valami kicsinke szorongás, hiszen a Főnöknél soha nem lehet tudni. De mégis. Ha úgy éreztem, kedvel, és netán ennek valami jelét is adta, olyankor boldog voltam. Egészen egyszerűen, boldog.

Aztán olyan is volt, hogy „elegem volt” a Főnökből. Ez furán hangzik, tudom. Hogyan is lehetett volna nekem elegem! Nekem, az egyszerű közkatonának. Ilyenkor, amikor ezt éreztem, látszólag – vagyis magamnak ezt beszéltem be – nekem, a közkatonának volt elegem, de valójában ő volt az, aki valahogy úgy nézett rám, hogy megijedtem tőle, és elképesztő szorongás fogott el, hogy talán már nem szeret, talán már meg akar szabadulni tőlem, talán vége mindennek, egyszerűbben szólva, nincs értelme az életemnek.

Semminek semmi értelme, gondoltam ilyenkor.Tovább

A szerző további cikkei

Légrádi Gergely
Zoom

Kilépett az erkélyre. Elővette a cigarettásdobozt, felnyitotta és kihúzott egy szálat. A dobozt visszasüllyesztette a zsebébe. A cigarettát forgatni kezdte az ujjai között. Forgatta, és közben puhította a dohány textúráját. Mindig így tett, mielőtt rágyújtott. Szerette a mozdulatokat, ahogy az ujjbegyei nyomására megadták magukat az aprított, tömörített dohánylevelek. A gyufa lángjára és az első füstcsomóra fókuszált. Ekkor hallotta meg. Kiabálásféle volt. A hang irányába nézett, miközben leszívta az első slukkot. A sarkon két alak veszekedett. Hosszan fújta ki, közben a korláthoz lépett, át a füstön, hogy jobban kivehesse, mi történik odalenn. Két alak veszekedett. Mintha egy láthatatlan kötél két végét fogták volna, úgy közeledtek, majd távolodtak egymástól. Ameddig a kötél engedte. Jobban szemügyre vette a két alakot. Egy középkorú nő és egy kamasz fiú állt szemben egymással. A nő kabátot viselt, vállán retikül, kezében szatyor. A fiún barna pulóver, a hátán iskolatáska. A haja az arcába lógott.Tovább

A szerző további cikkei

Várkonyi Judit
S. K.

Mindenképpen váratlan fordulat, ha az embernek egy nyolccentis Lucanus cervus kapaszkodik a hajába a vacsoraasztalnál. A hím szarvasbogár hatalmasra nő, és úgy repül, mintha viccelne: függőleges testtel halad. Valójában nem bírja el másképp az agancsát. Tölgyesekben él ez a faj, ez a bizonyos példány pedig történetesen Budán. Olyan szorosan markolt belém, hogy nem tudtam egykönnyen lefejteni magamról, és mintha e rövid küzdelemben felszakította volna az agyamat. Fél év szökik ki most a résen.

Ha az ember nem akar írni, akkor nem erőlködik. Pihen. Csendben van. Nem morfondírozik semmin, sőt kikapcsolja a fejében azt a funkciót, amely unos-untalan mondattá alakítja a perceket. Kinyomja a gombot, és megpróbálja átadni magát egy újszerű és könnyűnek tetsző, közlési vágy nélküli létezésnek. Csak épp arra nem számít, hogy a meg nem írt képek bennragadnak. Egy idő után aztán az az érzése, mintha bizonyos események csakis vele történnének meg, és vannak dolgok, amiket egyedül csak ő lát.Tovább

A szerző további cikkei

Kerényi Tamás
Mint aki a szagok közé esett

A tünékeny világ a hobbim. Kezemben apró üveg, valami azt súgja, talán egy hetedik érzék, ez itt most olyan hely, ahol ritka aromákat is találni a hétköznapi illatok mellett. Veszélyes sport, elég egy apró tévedés, máris megvan a baj, mondhatni alulról szagolod az ibolyát. Az újságok számtalanszor megírták, valaki mellényúlt, és késve érkezett a segítség. Amerre csak ellátni, a ködös mezőt kavicsok borítják. Lehagyok egy kutyás nénit, bátran a meredek útra lépek. Titokban jöttem, mert szeretem a magányt, és nem utolsósorban így nem kell osztozni senkivel. Itt ma bizony kapás lesz.Tovább

A szerző további cikkei


Benkő Attila
Szünet
Juhász Eszter naplójából, 1944. december 29. péntek

A szerző további cikkei
Szabados Attila
Adrian Mole


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.