2022. szeptember 3., szombat

AZ ÉS 2022/35. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.02.


F E U I L L E T O N

Radnóti Sándor
„Most a Mezőn mindenki veszt”
Anselm Kiefer 2022-ben Velencében

I N T E R J Ú

Rádai Eszter
„Ez a kurzus borzasztó csapás Magyarország számára”
Interjú Kertész János fizikussal

K R I T I K A

Visy Beatrix
Kelt: Rodostó, 2022

Szálinger Balázs: Koncentráció. Szerzői magánkiadás, Alsópáhok, 2022, 95 oldal, 2200 Ft

Szálinger most közreadott versei sok szempontból kapcsolódnak a korábbi kötetek szemléletéhez, líranyelvéhez, témáihoz, de az elmozdulásokra, újdonságokra is érdemes felfigyelni. A négy hosszabb-rövidebb ciklusba négy nyitóvers vezet be, mintegy kijelölve a kötet irányvonalait, alkotói alapállásait, megszólalásmódjait, hangütéseit. Az akció lefújva nyitóvers a költő közéleti, közérzeti verseihez tartozik, allegorikus, burkolt formában rajzolja meg a változ(tat)ás – ismét – szertefoszló reményét, „elbuktunk megint, s persze megint // Méltatlanul”, s a kudarc okait és belátását fogalmazza meg egy közösséghez fordulva.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Tunyogi László
Ex libris

Tóth Krisztina: A majom szeme
Kun Árpád: Takarító férfi
Nádas Péter: Rémtörténetek
Gyung-Chul Han: Csillapító társadalom

Domján Edit
Eltáncolta a tavaszt

Bódis Kriszta: Kisasszonyképző. Istenhegy I. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 502 oldal, 499 Ft

Bódis Kriszta eddig a szegregáltak, a perifériára szorultak körében megélt tapasztalatait rögzítette dokumentumfilmjeiben, szépprózáiban, köztük a nagy visszhangot kiváltó Kemény vajban (2003). A váltás igen nagy. Most írásos dokumentumok (a könyv függelékeként felsorolt életrajzok, visszaemlékezések, kultúrtörténeti és történelmi munkák) alapján múltbeli életet regényesít. Hogy miért a fordulat, azt a Kisasszonyképző sejtetni engedi. Bódis Kriszta a maga személyiségének és törekvéseinek az előképére találhatott, mikor Tüdős Klárát felfedezte. A művészi sokoldalúság, a cselekvő szolidaritás és a „teremtő fejlődés” bergsoni lendülete Bódis Krisztát és Tüdős Klárát egyaránt jellemzi. A Kisasszonyképző épp azt a folyamatot követi végig Klára életében, amikor ez a habitus kialakul:11–24 éves kora között.Tovább

Komáromi Gabriella
„…a francba, ebből is költő lesz”

Romhányi Ágnes: Égiposta. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2022, 86 oldal, 2700 Ft

Kék ég és fehér felhők a címlapon. Égiposta, légiposta, par avion, ízlelgetem. Aztán egyszer csak feltűnik a kötet nyitó versében a szó külön írva: Égi posta apámnak. Szándékos helyesírási hiba? „Szaporodnak az égi keresztek, / Halottaim ragyognak, / hunyorgok rájuk…” írja. (Metakommunikáció) Amit nekik küld személyesebb, mint az égiposta. Az Égi posta apámnak a kötet legnagyobb verse. Romhányi József centenáriumára született, ahogy ez a kötet is, csak késlekedett. A szerző legkülönb erényeit mutatja: kivételes képalkotó fantázia és szép érzelmek. Kreativitás és egyszerűség egyszerre jellemzik. Emlékek szilánkjait rakja össze. „…a nevetésed még ott a falban”, a fa már kopaszodik, de megőrizte az „apa-szagot”. A mindennapiságból néha egyetlen szóval rántja ki a költői képet. „… együtt terítjük meg az asztalt, / mely annyi estét felmagasztalt…” S a „leveskétől” nem esik messze, hogy hallgatják a Wohltemperirtest. Merész vágásokkal megjelenik a pravoszláv Szvjatoszlav Richter, aki „nagy, igaz, protestáns hittel” Bachot játszik. Végül „felhangzik” a H-moll mise, ahogy az apát a temetőbe kíséri.Tovább

Csepeli György
Fellázadt életvilág

Miszlivetz Ferenc, Sümegi István, Szabó Gábor, Szommer Ildikó, Tokaji Nagy Erzsébet: Daliás idők – Ó, azok a ’80-as évek! Kortárs Könyvkiadó – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Budapest, 2022, 351 oldal, 5000 Ft

Az egészében is érdekes és figyelemreméltó könyv vitathatatlanul legérdekesebb fejezete A szakkollégiumi mozgalom jelene és jövője címmel 1987. október 30. és november 1. között Velemben megtartott megbeszélés jegyzőkönyvezett felszólalásainak válogatása, melyet a szakkollégium egykori diákja, ma a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézet kutatója, Sümegi István készített. Sümegi a fejezet címeként az egyik résztvevő, Bába Iván első nap elhangzott felszólítását választotta, mely úgy hangzott, hogy „Kellene már csinálni egy jó kis demokráciát, mert az idő lassan elszáll felettünk”. Az ironikus de sürgető felszólítás megtetszett Németh Zsoltnak, aki a megbeszélés másnapján kinagyítva kifüggesztette a mondatot az előadóterem falára.Tovább

Kardos András
„Hol van ez az Isten?”

Sztehlo Gábor: Háromszáz-hatvanöt nap – Emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben. Tények és tanúk sorozat, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 578 oldal, 5999 Ft

Szhehlo könyvének, mely már a hatvanas évek Svájcában született, megvan a maga sorsa. Hogy is lehetne másképpen. A hetvenes években Bozóki Éva készít elő kiadásra egy változatot, természetesen figyelembe véve az akkori világot: magyarán meghúzva a memoárt. Mondjuk az ilyen mondatok miatt: „A fiatalabb orosz generáció nem tudott Hitler zsidóirtásáról. De bármennyire is tudták miről van szó, az egyáltalán nem akadályozta meg őket abban, hogy el ne kérjék az órát, vagy el ne vegyenek valamit, vagy össze ne kavarják az élelmiszert, és ha nem láttuk és nem néztünk oda, szinte gyermekes örömmel rondították össze a lakást.” Jelen kötet a memoár első teljes magyar nyelvű kiadása.Tovább

Szemán Krisztina
Együtthangzás

Vörös István: Nem ti kussoltok. Scolar Kiadó, Budapest, 2021, 152 oldal, 2475 Ft

A Nem ti kussoltok (amely a Nem én kiáltok-átirat címe is) további nagy kompozíciókat is megidéz: a Hazám (Az ám!), az Eszmélet (Föleszmélés), vagy a Medáliák (Visszabontás) is megjelennek, ugyanakkor a kötet „megkímél” például egy sokadik Születésnapomra-átirattól. A kötet ilyen szempontból jó arányérzékről tanúskodik: nem mozgat minden jól ismert József Attila-verset, illetve számos esetben az „előszöveg” nem feltétlenül magától értetődő (általános irodalmi műveltségre alapozva legalábbis). Ekképpen amennyire markáns lehet a meghatározottság a szerzői oldalon – bár (Wordsworth után): nincs börtönben az, aki önmagát zárta börtönbe –, olyannyira akár el is feledkezhet a befogadó a József Attila-i hagyományról egyes szövegeknél. Így nem kelti egy parafrázisgyűjtemény benyomását a verseskönyv: a saját hang is domináns – mindez ugyanakkor (akár rejtetten is) az irodalmi örökséggel intenzív diskurzust folytatva megy végbe.Tovább

Urbán Bálint
Az ekfrázistól az autofikcióig

María Gainza: Látóideg. Fordította Miklós Laura. Sonora Kiadó, Budapest, 2021, 158 oldal, 3990 Ft

Az egyre szélesedő hazai világirodalmi színtér példaértékű gyorsasággal követi le a latin-amerikai női szerzők egyre intenzívebb térnyerését. Az argentin Samantha Schweblin nagysikerű novelláskötetei, Karina Sainz Borgo szívbemarkolóan személyes és kegyetlen Caracas-regénye, valamint Fernanda Melchor Dél-Mexikóban játszódó, erőszakkal telített, realista tablója mellett a független, önmagát mikrokiadóként definiáló Sonora Kiadó jóvoltából immáron az argentin María Gainza első, eredetileg 2014-ben megjelent regénye, a Látóideg is hozzáférhetővé vált a magyar olvasóközönség számára.Tovább

Mélyi József
A művészi szabadság tere és ideje

(A documenta 15 szeptember 25-ig látható Kasselben.)

A documenta felügyelőbizottsága egy héttagú tanácsadó testületet kért fel – az antiszemitizmus, a művészet, az alkotmányjog, valamint a globális kontextusok és a posztkolonializmus perspektíváinak szakértőit –, amelynek tagjai augusztus elején ültek össze először, hogy azonnal éles kritikát fogalmazzanak meg a rendezvény aktuális vezetőivel szemben, akik a további vizsgálatokat már feleslegesnek tartották volna. A botrányok ezzel egyidejűleg tovább örvénylettek, mindenekelőtt a Bangladesben született brit művész, Hamja Ahsan körül, aki augusztus elején egy Facebook-posztban „fasiszta disznónak” nevezte a német kancellárt.Tovább

Széplaky Gerda
Radikális félreértés
avagy az értelmezés szabadsága

(Ezt a vad mezőt ismerem. A MŰTŐ csoport kiállítása. Budapest Galéria, szeptember 18-ig)

A friss hangvételű tárlaton az a kellemes meglepetés éri a befogadót, hogy professzionálisan megépített, performatív erővel ható installációk sorakoznak egymás után. A művek más-más eszközökkel és médiumokkal dolgoznak, más és más kérdéseket feszegetnek, de azért kibontakozik egy nagyobb narratíva is, melyben megtalálják a helyüket. Ez a narratíva számomra – persze csak egyet fogalmazok meg a potenciális olvasatok sokaságából – a poszthumanizmus és az antropocén diskurzusához tartozikTovább

Stőhr Lóránt
A bűn súlya

(Paul Schrader: Svindler)

Schrader remek karaktereket teremt: Oscar Isaac belsőleg meggyötört veteránja, az apja traumáját tovább cipelő szétcsúszott fiatalember (Tye Sheridan) és a svindlerek ügynökeként az élet sötét oldalait belülről ismerő, mégis az örömre szavazó bölcs és megértő nő (Tiffany Haddish) egyaránt izgalmas figura, alkalmi triójuk pedig némi humort és gyengéd érzelmet visz az egyébként sötét tónusú filmbe. Schrader mélyre megy a lélek rejtelmeiben és kíméletlen a végkimenetelében, ugyanakkor eltúlzott utalásokkal (ilyen Tell Vilmos alakja és a pókerben legyőzhetetlen, csillagos lobogós Mr. USA, Tillich örök mumusa) és idealizálva, erős humánummal mutatja be a kínvallatásokat elkövető amerikai katonák utóéletet.Tovább

Herczog Noémi
A PM, a fiú és a szentlélek

(Pozsgai Zsolt: A miniszterelnök és a fiú, Ivancsics Ilona és Színtársai, Thália Színház – Arizona Stúdió)

A propagandisztikus értelmezés ellen szól mindenesetre, hogy nehéz ebből a Viktorból kinézni, hogy igazak lennének rá a szép szavak, melyekkel Antall elhalmozza. Még a heroikus jövőkép sem látszik rajta, mondjuk az végképp nem, hogy valódi trickster, nagy kártyajátékos lesz belőle. Antall víziója az, hogy benne és Orbánban két, a vezető szereptől menekülő, társadalmi sorsát kénytelen-kelletlen betöltő tragikus vátesz-politikus öltött testet, akiknek terhére van a hatalom, ami különösen Orbán esetében merész állítás, tekintsük ezt a darabbeli Antall vakságának, bár erre nem utal semmi.Tovább

Csengery Kristóf
Olasz múzsa

(Musa Italiana. Mendelssohn, Schubert, Mozart. Riccardo Chailly, Filarmonica della Scala. Decca)

De hát mi is az a bizonyos italianità? Pontosan meghatározni aligha lehet, körülírni talán igen. Feltétlenül szerepet játszik benne a dallambőség és a dallamok éneklő karaktere: az, hogy a melódia, még ha hangszerre írták is, vokális ihletésű. Fontos elem a tűz, a délszaki temperamentum, a zenéből áradó életkedv, az energia, a hangsúlyok élénksége – és az, hogy a zenét átjárja az érzékiség, amely bizonyos korokban a hangzás áttetsző karakterét jelenti, más időkben a színekben való gazdagságot. Nagyjából ezek volnának az olaszos jelleg fő alkotóelemei – más talán még hozzátenné, hogy az olasz zene nemcsak énekelni szeret, de a mozdulatnak, a táncnak is elkötelezettje.Tovább

Siba Antal
Nyakleves előtt

(Celebek a kórházban – videóüzenetek, Facebook-bejegyzések)

De ez mind semmi ahhoz képest, milyen ellátást kapott Nagy Feró. Térdműtétre feküdt be a siófoki kórházba. „Ráadásul az altató főorvos asszony meg egy tündér volt” – írta a zenész lelkendezve a Facebookon, amit annak idején a hvg.hu vett észre. „Itt mindenki engem ápol-kezel-altat-ellát, egy szuperül felszerelt kórházban. Nekem úgy tűnt, ez a XXI. század. Itt csak gyógyulni lehet” – összegezte tapasztalatait Nagy Feró, aki egyúttal felhívta figyelmet, hogy aki még egyszer az egészségügyi ellátásról hülyeségeket ír, azt nyakon vágja.Tovább

Torma Tamás
A Gotická cesta

(Gótikustemplom-túrák a Felvidéken)

A fantasztikus freskók fennmaradása a reformációnak köszönhető, hiszen az evangélikusok, reformátusok a falfestményeket lemeszelve tüntették el – és tartották meg a jövőnek. És hol van ez a Gótikus út (Gotická cesta)? A történelmi Gömör-Kishont vármegye fennsíkjain és dombjai között, az északról délre folyó patakok völgyei mellett. Legnyugatibb a Rima-vidék Rimaszombattól északra, aztán jön Jolsva és környéke a Murány-patak környékével, de az igazi adu a Sajó völgyében a Dobsinától Pelsőcig húzódó csetneki körút. Csetneken – egy halódó kisváros közepén – akkora templom áll tele freskóval, mint a Mátyás-templom. De nem: nagyobb.Tovább

Fáy Miklós
Befejezett szimfónia

(Schubert: Symphonies Nos 8 & 9 – Pentatone, 2022)

Vannak talán mindannyiunknak szép emlékeink a belga kontratenorról, és nem is énekes korából, vezényelt a Müpában Bach-passiót, készültek Mozart-lemezei, de Jacobs akkor igazán szép élmény, ha vannak énekesei is. Jól választja ki őket, tudja, ki mire képes, és úgy kíséri őket, mint aki maga is megszenvedte a túltengő karmesterek zsarnokságát. Mint aki tudja, hogy az énekes nemcsak mennybe tud szállni, de a pocsolyába is verheti az orrát, a közönség a legritkább esetben teszi felelőssé egy sikertelen produkció miatt a kíséretet, mindig az énekes viszi el a balhét. Mintha Jacobs a karmesteri karrierjét ennek a célnak szentelte volna, megadni az énekesnek, ami neki jár, minimalizálni a kockázatot, hadd repüljön a dalnak könnyű szárnyán, akinek szárnya van.Tovább

I R O D A L O M

Jenei Gyula
Keep smiling!

Kezdődik a tanév. Várod már az iskolát? Kitől kérdezed, diáktól? Hát persze hogy nem várja! A diák bevallhatja, mert közmegegyezés: az iskola rossz. Szegény diákok! Túlterheltek. Óraszámmal, tananyaggal. Ráadásul túlterhelt tanárok tanítják őket, akik kontraszelektáltak is. Ezt nem én állítom. Mondják. Lehet olvasni az újságban. Online is. Beütöm a keresőbe: kontraszelektált tanár. Csomó találat. Az első rögtön háromszorozza a tétet: egy oktatáskutató kimutatta, hogy a magyar pedagóguskar jelentős része háromszorosan kontraszelektált. Nem olvasom tovább. Azon töprengek, az oktatáskutatók tanárok-e. Van-e tanári végzettségük? S ha igen, ők is kontraszelektáltak? És hányszorosan?

Persze a diákok várhatnák is az évkezdést, elvégre találkozhatnak az osztálytársakkal, a haverokkal. Kérdés, hogy akarnak-e. Jó-e az nekik? Többnyire az iskolában is az okostelefonjaikat babrálják. Szünetben. Meg órán. Ahogy van digitális tanítás, úgy digitális barátság, digitális osztályközösség is. Digitális társalgás, csíny, balhé, szex. Digitális az élet!Tovább

Csabai László
Piroska és Wolf
(Grimm testvérek-átirat)

Wolf Benedek, a sóstói erdőkerülő már hajnalban kiül a három magas tölgyfa és a mogyorósövény kerítés által védett vadászlak tornácára. Bár a vendége nem szokott ilyen korán jönni. Az erdész pipázik, szemlélődik. Hinni lehetne, nincs nála nyugodtabb ember a világon. Csodás munkahely, jó levegő, saját időbeosztás. Amikor akarja, pihenő. De remegve tömi meg újra a pipáját. A vágott dohány leszóródik a földre.

Dél körül végre megjelenik a tisztás szélén Piroska. Talpig kékben. Vadonatúj világoskék farmer, matrózing, zöldeskék kordbársony kabátka van rajta. Szőke hajában égszínkék pánt. És persze a szeme is kék. Tengerkék. Mert az ilyen kékségben éppúgy el lehet merülni, mint a végtelen vízben. Aki pedig ennek a nőnek a szemébe belenézett, az biztosan el is veszett.Tovább

Szlukovényi Katalin
Meditáció

Végül csak találtunk egy szerelőt, aki hajlandó volt kijönni. Lekapta a fedőlapot, kért egy porszívót a férjemtől, hogy kitakarítsa a kazán belét, én meg visszamentem dolgozni a konyhába. Egy óra múlva gyanús lett a nagy csönd. Kinéztem a fürdőszobába, hát ezek ketten még mindig ott támasztották az ajtófélfát. Az örök életről beszélgettek. A szerelő azt magyarázta, hogy a járvány meg a háború együtt biztos jele annak, hogy nyakunkon az Armageddon, és jobban tesszük, ha üstöllést megtérünk Jézushoz, biztos, ami sicher. A férjem hithű ateista, de nem mert neki nyíltan ellentmondani, mert tartott tőle, hogy a fickó berág, és otthagyja nekünk a kazánt félig kibelezve. Kénytelen voltam közbeszólni, hogy az irodalomtörténet a középkor óta tele van apokaliptikus jelekkel, nekem elhiheti, ma délután is ezt tanítom, indulás előtt viszont le kell zuhanyoznom, úgyhogy lesz szíves visszacsavarozni a fedőlapot. És mosolyogtam, kedvesen, nőből. Ez valamit átpöccintett a fickóban, mert két perc alatt befejezte a munkát. Búcsúzásnál még fölvetette, hogy érdemes volna kicserélni az elektronikát, plusz harmincötezerért megcsinálja, de valahogy nem szavaztunk neki bizalmat.

Maradt tehát az akadozó meleg víz és a pöccintgetések. Igazából az egész kazánt le kellene cserélni, szerelőt is azért találunk olyan nehezen, mert ez egy ősrégi típus, de valami EU-s jogszabály miatt újonnan már csak zárt égésterű kazánt lehet beszerelni, az állítólag másfél millió forint. Hát mikor lesz nekünk másfél millió forintunk két egyetemi fizetésből?Tovább

Bruria Zsuzsa
A férjemet megette a medve

Drága édes kicsi férjem mindig azzal kábított, hogy őt élete végén meg fogja enni a medve. És persze röhögött is hozzá, úgyhogy erős kételyeim voltak azzal kapcsolatban, hogy komolyan gondolja a medve felkeresését, hogy meggyőzze. Én is gyakran fantáziáltam arról, hogy nyomtalanul tűnjek el, és lehetőleg senki se tudja meg, hogy meghaltam, még ő sem. Felállt a hátamon a szőr és kivert a hideg verejték arra a gondolatra, hogy egyesek majd arra vetemednek, hogy a fb-oldalamon kiírják, nyugodjak békében, meg hogy legyen könnyű nekem a föld. Hát kösz, nem! Nem akarok békében nyugodni, és főleg utálom, ahogy minden halottat szegénykémnek titulálnak. Van, aki úgy tekint mások halálára, mintha vesztesek lennének, míg a túlélők meg győztesek.Tovább

András László
Ebben a percben

András László
Tíz perc múlva

Kerber Balázs
A régi világ végén

Zalán Tibor
Nyüszítés

Pollágh Péter
Besúgóarcú

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.