2024. április 19., péntek

AZ ÉLET ÉS IRODALOM 2024/16. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉLET ÉS IRODALOM
2024.04.19.


PUBLICISZTIKA


Kovács Zoltán
Sötét lép


A szerző további cikkei

Ádám Zoltán
A helyzet

– és ami belőle következik

Kicsoda Magyar Péter, és mi magyarázza a sikerét? Mit kezdenek vele az ellenzéki választók, és ő mit kezd velük? És mi dolga egy nem populista ellenzéki alternatívának a Magyar megjelenése utáni korszakban?Tovább

A szerző további cikkei

Nyerges András
Színrebontás

A móresre tanítás három fázisa

A szerző további cikkei


Molnár Erzsébet
Fürdőkályha
Szűcs R. Gábor
Mi mennyi?

EU-csatlakozási tárgyalások Bosznia-Hercegovinával

Az 1980-as években már szabad volt Jugoszláviában többé-kevésbé őszintén beszélni a nemzetiségi viszonyokról. A szarajevói tévé egyik vitaestjén a közönség soraiból felállt egy fiatalember, és azt mondta: „Apám szerb, anyám szlovén, nagybátyám muszlim (bosnyák), én Titogradban (ma Podgorica: Montenegró) születtem, a feleségem horvát, hát most akkor mondjátok meg: milyen nemzetiségű vagyok?” Sokan választották fiúgyermeküknek a Miroslav, Dragoslav mintájára a Jugoslav személynevet, alkalmasint éppen ezért. Amikor 1991-ben kitört a jugoszláv polgárháború, nyilvánvaló volt, hogy Bosznia-Hercegovina sem marad ki. És ez a háború volt a legbrutálisabb mind között. Itt ugyanis, a vegyes házasságok és áttelepülések ellenére három etnikum: szerb, bosnyák/muszlim és horvát harcolt egymással.

FEUILLETON

Weiss János
Immanuel Kant


IRODALOM

Visky András
Negyedik beszéd. Rükverc


Megbűnhődni jó, ez bizonyos, de a szószéki példázat szerint a fiú mások tettének a következményeit viseli. Megölnek egy gyermeket, kötelező nézni mindenkinek. Ártatlanokat akasztanak fel, minden tizediket. Tilos elfordítani a tekintetet.
Tanítások, beszédek, nekirugaszkodások a végéremehetetlennek. Micsoda szó! Szentéletű Ferenc kedvence, csak ő tudja dadogás nélkül kimondani. Nem is meri a szájára venni senki. Ő valahogy a végére ér a végéremehetetlennek. A hegyközi, szokatlanul magas szószékről még hosszabbnak tűnik.

Összegabalyodnak tőle a visszhangok. Tovább

A szerző további cikkei

Hartay Csaba
Ezeroldalas idő


„Lakik valahol egy halott nő. Amikor a novemberi füstös esteledésben sétálni indulsz, megáll az utca végén. Nem haza megy, nem téged néz. Ahogy közelednél, távolodik. Fáknak árnya, lakatlan épületek ablaktalan némasága. Zsák kinőtt ruha, piszkos felmosófej. Otthontalan otthonka, hővesztes kabát, elejtett fehér kesztyű és kalap. Lakik valahol egy középkorú halott. Ha autóval indulsz, mindig a holttérben biciklizik, így követ. Nem haza megy, nem előled rejtőzik. Nem veled van, de vigyáz rád. Dolga van az emlékeidben, újra bejárja, körbetekeri a közös utcákat, parkokat, partokat és ligeteket. Ha elkísérnéd, kitér, lefordul úgy, hogy már csak a visszavont árnya a sarkon.”Tovább

A szerző további cikkei

Bíró Kriszta
Pisa, por


„Piroska eleinte motyorászott valamit, hogy Pistukám, meghülyültem, jajteszegényember, mi lesz így veled, csapnál inkább agyon. Aztán megritkultak a szavak. Piroska tekintete üres lett, mint egy kiszáradt kút vödre. Beszélni beszélt ugyan, de nem Pistához. Mostanra annyi kapcsolata maradt a valósággal, hogy ha szüksége volt valamire, elindult körbe-körbe a lakásban, ismételgetve, hogy Pirónak, Pirónak. Már nem tudta megmondani, mit akar, azt Pistának kellett kitalálnia. Legtöbbször kitalálta. Piroska tízből kilencszer cukorkát követelt. Ha nem kapott, akkor picsogva újabb körútra indult, szétráncigálta a konyhaszekrényt, a fehérneműs polcot, néha még a szennyestartót is. Pista egy idő után feladta a küzdelmet, inkább adott neki töltetlen málnást, pedig az orvos azt mondta, bármit ehet, csak édességet nem. Erre Pista azt felelte a doktornak, hogy jó, de akkor mi marad Pirónak, ha kizárólag a töltetlen málnás okoz neki örömöt?”Tovább

A szerző további cikkei

Tálos Atanáz
Bőr


„Aztán mindig adódott egy-két fiatalabb tacskó, aki első köreit rótta a kocsmában, lógott a válla, látszott, egy nyár alatt nyurgult fel, még nem tanulta meg viselni; otthon mindenesetre az anyja már nem mert rászólni, hová megy, majd’ szétfeszítette az ilyen kölyköket a kamaszdüh. Nem kellett sokáig keresgélniük, kit nem védenek meg a többiek, ha beleállnak: Zellerék épp kártyáztak, Horváth valami haverjának ontotta az életfilozófiát, én ültem egyedül a sarokban, ráadásul könyvvel. Nem tudták még, hogy évtizedekkel előttük tanultam meg pofozkodni, nem azért, mintha annyira szerettem volna, rákényszerültem. Tudtam, hány pofon után maradnak nyugton, és hány pofonig szabad elmenni, hogy ne legyen belőle rendőrségi ügy.”Tovább

A szerző további cikkeiBabiczky Tibor
Szaturnusz csarnoka

(részletek)


KRITIKA

Tóth Ádám
Arcok és önvallomások


A szerző további cikkeiBáron György
Kalandozások kora


Mélyen magyar létfilozófia ez, egy olyan országban, amelyben nem bízhatunk a hatalomban: ha ők államosítják a lopást, mi megoldjuk sufnituningban, ne nekik jusson minden. Az örök szegénylegények igazsága ez. E kort és mentalitást idézi meg Csáki László filmje, korabeli felvételekkel, tárgyakkal, slágerekkel, rekvizitumokkal és emlékező interjúk szövegeivel.Tovább

A szerző további cikkei

Ruff Borbála
Derülj-borulj sótartó


Mi az, amire építeni lehet, ami továbbadható, ami a nagyfokú digitális fogyasztás előtt születetteknek, a veteránoknak és a babyboomereknek éppúgy saját élményük, mint a dédunokájuknak? Még ha az adathordozás formái évről évre változnak is, mi az a „tartalom”, ami a hordozójával együtt nem avul el? Csarnóy Zsuzsa Benedek Elek-hangoskönyve, még ha recenzió is ez, a témába vág, jó „vizsgálati tárgy”. E szempontból már ha csak a formát nézzük: a kézzel foghatóság rekvizituma, amely nemcsak megabyte-nyi adatként van jelen, hanem mint CD, ami lehet, hogy a vásárlói kört szűkíti, a felhasználókéra azonban nem feltétlenül van hatással. Tovább

A szerző további cikkei

Molnár Zsófia
Mozgó képek


A probléma természetesen nem az elvvel van, mert ki ne látott volna már például kortársiasított Shakespeare-t, lehet ezt izgalmasan csinálni, csak ilyen szélsőségesen a látvány javára és a dráma kárára nem biztos, hogy érdemes. Úgy tűnik, a Nemzeti mellett immár a Vígszínházban is tárt karokkal visszavárt grúz művész, ha tág színpadteret és hozzá mindenféle technikai lehetőségeket kap, szabad utat enged nagyszabású látomásainak, és szemérmetlenül alárendeli a cselekményt a folyton lüktető vizuális ingereknek.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
A Csajkovszkij gyorsétterem


Új a helyszín tehát, az Uránia mozi, a műsor címe az, hogy Szláv romantikusok, a műsorvezető Zelinka Tamás, aki tényleg évek és évtizedek óta, fáradhatatlanul és lelkesen vezeti műsort, és tényleg át is tud adni valamit a lelkesedéséből, még ha a nagy lendületnek köszönhetően olyanokat tud is mondani a jövő évi bérletről, hogy „nemcsak a közreműködők, de a műsor is gazdag és szép”. Az ember óhatatlanul arra gondol, hogy ha a közreműködők már gazdagok és szépek, akkor mi szükségük van arra, hogy még zenéljenek is az Urániában?Tovább

A szerző további cikkei

Csepelyi Adrienn
Toxikus sokk


Értem én, persze, hogy a Next Top Model Hungary végső soron egy valóságshow. Kell a feszkó, nem elég, ha ezek a nők szépek, jöjjön a preraffaelita-faktor is: legyenek „egyszerre a legkívánatosabbak és a legszörnyűbbek, akik valaha léteztek”. Mindent értek, csak az arányokat nem, mert ez így egy fotónyomott tucatképek közé felakasztott Millais-festmény. Megtudunk ezt-azt a zsűri szempontjairól – de mégis nem volna ennél százszor izgalmasabb, ha részleteznék, pontosan miért is nem szép egy adott mozdulat vagy kép? Ha kulturális referenciákkal, példákkal elmagyaráznák, mi működik és mi nem?Tovább

A szerző további cikkei

Fuchs Lívia
Lendületes toporgás


Frenák (talán) a múltjától búcsúzik ezzel a darabbal, s (talán) alkotói hangnemváltását előlegzi meg a már-már Jean Effel-i egyszerűségű bibliai jelenettel, majd azzal, hogy beolvad táncosai közé a záró jelenetben, s ezzel olyan idillbe futtatja a darabot, ami ellentétes a világot mindig is egyértelműségtől mentesen, brutalitása ellenére is a maga titokzatos és gyötrő szépségében színre fogalmazó alkotásaival.Tovább

A szerző további cikkei

Visy Beatrix
Az írás a szenvedélye


► Annie Ernaux: Egyszerű szenvedély, A fiú. Fordította Szávai János.Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2024, 71 oldal, 2999 Ft

És éppen ez: írás és szenvedély viszonya adja Ernaux kisregényének többletét. Esetében, amikor életművének önéletrajzi karakteréről beszélünk, nem egyszerűen egy kitárulkozó vagy megszállottan egoista szerzőről van szó. Nála a saját életesemények megírása, az önéletrajziság – a szerzői alkaton túl – az írói vállalás legnagyobb tétje, alkotásesztétikai és morális értelemben is. A saját élet (kihelyezése, megírása) hitelesíti a szöveget, a műalkotás pedig hitelesíti az életet. Egy olyan nő életét, aki gyengeségeivel, hibáival, tévedéseivel együtt vállalja tetteit, érzéseit, múltját, aki úgy érzi, kötelessége és leküzdhetetlen belső késztetése elszámolni önmagával, tetteivel. Akinek élete, bár egyszeri és egyedi, mint mindenkié, mégis a jellegzetes életesemények, fordulatok, női tapasztalatok által túl tud emelkedni az egyesen, és képes képviselni megannyi XX. századi lány, nő, asszony tapasztalatait, érzelmeit.Tovább

A szerző további cikkei


Domány András
Ex libris


Medgyesi Konstantin: Az utolsó magyar pártfőtitkár
Grósz Károly politikai életrajza

1961, 1962, 1963 – A konszolidáció évei

Elit és konfliktus – tanulmányok
Magyarország a jelenkorban

Mervay Mátyás: A cserben hagyott hazafi
Zsidómentés a háborús SanghajbanTovább

A szerző további cikkei

Paták Balázs
Babrálni mások sorsával


► Klas Östergren: Hilde. Fordította Péteri Vanda. Polar Könyvek, Budapest, 2023, 296 oldal, 4950 Ft

Habár mindegyik mű címe a főhős nevét viseli, Östergren történetét figyelembe véve a címalkotás eszünkbe juttatja Bovarynét, Anna Kareninát vagy Effi Briestet, így nem árulunk el semmit azzal, hogy Hilde is meghal a műben. Velük ellentétben „nem szerette volna, ha áldozatnak tartják”, bele se fog a rossz házasságba. Ő már emancipált nő, aki kiteljesedését nem a családban keresi, hiszen a feleség csak osztozik az élettársa hivatásában, „segíti a férjét az alkotásban, megkönnyíti a munkáját”.Tovább

A szerző további cikkei

Bartha Judit
Kék virág az aszódi kastélyban


► Gurka Dezső: Novalis magyaror­szá­gi vonatkozású motívumainak élet­rajzi háttere. A Charpentier csa­lád kapcsolati hálójának irodal­mi aspektusai. Gondolat Kiadó, Bu­dapest, 2023, 122 oldal, 3500 Ft

A tudománytörténész és filozófus Gurka XVIII–XIX. századi jénai és freibergi mineralógiára irányuló eddigi kutatásai részint önálló tanulmányok formájában, részint pedig az általa 2009-től szerkesztett tudománytörténeti könyvekből álló sorozat egy-egy darabjaként jelentek meg a Gondolat Kiadónál magyar vagy német nyelven. Nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltók azok a magyarországi forrásfeltáráson alapuló munkái, amelyekben a romantikus mineralógia tudománytörténeti megközelítéseit és a konstellációkutatást a Charpentier és a Podmaniczky család „kapcsolati hálójában” keresztezi egymással.Tovább

A szerző további cikkei

Navarrai Mészáros Mártoin
Nem „viharverte kis sziget”

► Egil Bjarnason: A megkerülhetetlen Izland. Hogyan változtatta meg egy kis sziget a világ történelmét. Fordította: Fejérvári Boldizsár. Figura Kiadó, Budapest, 2023, 268 oldal, 5199 Ft

A hajózás analógiáját követve ugrunk ezerkétszáz röpke évet a múltba: az Észak-Atlanti-óceánon hánykolódó norvégok és vikingek ekkor tették először lábukat a tűz és jég kevés megművelhető területtel, gyér emlősfaunával rendelkező földjére, amelyet az sem kizárt, hogy már ír papok laktak korábban (erre következtethetünk a génszekvenálási módszerek eredményeiből is). És hogy kerültek ide? Fene, pontosabban talán csak Thor isten tudja, hiszen Izlandot – csakúgy, mint a „szomszédos” Grönlandot és az észak-amerikai kontinenst – a vak szerencse révén fedezték semmiből lett felfedezők, akik – szerintem hihetünk a lebilincselő elbeszélésnek – nagyjából fél évezreddel Kolumbusz előtt megérkeztek a kontinentális Amerikába.Tovább

A szerző további cikkei

L. Varga Péter
Hódolat a mesének


► Stephen King: Tündérmese. Fordította Neset Adrienn. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2023, 640 oldal, 6999 Ft

King műve lényegében a mesemondást dicsőítő, a szokottnál reflexívebb, nagyszabású mese, amelyben ott kavarognak a mesei hagyomány klasszikusai a Grimm testvérek gyűjteményétől az Ózon át egészen a kortárs, kitaszítottakat, gonosszá vált testvéreket, hercegnőket és megmentőket, segítőket megéneklő sagákig, mint amilyen Star Wars. De a kötet ugyanilyen nyomatékkal merít a sötétebbik oldal hagyományteremtő remekeiből is, mint Lovecraft Cthulhuja vagy Bradbury Gonosz lélek közeleg című műve, amelyekből helyszíneket és ötleteket is átemel és a maga képére formál.Tovább

A szerző további cikkei

Bárány Tibor
Autonóm testek


► Hiron Ennes: Pióca. Fordította Kleinheincz Csilla. Agave Könyvek, Budapest, 2023, 352 oldal, 4980 Ft

Hősünk tehát nincs egyedül – egészen addig a pillanatig, amíg el nem veszíti a kapcsolatot a többi „aggyal”, és magára nem marad a kastély (a szó szoros és metaforikus értelmében véve) mérgező kisvilágában. Ahol a lakók – az emberi roncsként vegetáló, környezetét mégis bámulatos találékonysággal terrorizáló báró, az örökébe lépni készülő, zárkózott fia és annak súlyosan neurotikus felesége, a bájosan esendő, ugyanakkor démonian csintalan ikertestvérek, a kizsákmányolt „falusiak” közül kiemelt, néma inasfiú, és a többi groteszk figura – érzelmi rutinjátszmákkal tartják sakkban egymást.Tovább

A szerző további cikkei

Gabnai Katalin
Lebegő dramaturgia


► Kárpáti Péter: Térkép a túlvilágról. A drámaíró regénye és válogatott színdarabjai. Selinunte Kiadó, Budapest, 2023, 436 oldal, 6470 Ft

Kárpáti – a maga mesékkel átitatott lelkével – bemegy egy-egy történetbe, föllép annak színpadára, s attól függő technikával, hogy alakjai épp melyik néphagyomány beszédmódjával élnek, drámai módon táguló térben növesztgeti az eseményeket. Így van ez akkor is, ha a cigány folklór sokszorosan nyitva felejtett meséinek világa szerint kezd el egy sztorit, így akkor is, ha az ezeregy éjszaka „ablakos” meséinek kacskaringói szerint építkezik, vagy az izgékony hohmecolás cikk-cakkjait táncoltatja le a szereplőivel. Sőt!

A szerző további cikkei

INTERJÚ

Fóti Tamás
A világ nem válik békésebbé

Oana Lungescuval Fóti Tamás beszélgetett


PÁRATLAN

-Hórusz-
A magyar kolléga

A szerző további cikkei
-i-gy(celebrálja Nyerges András)
Heti textus


A szerző további cikkei

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.