2024. május 1., szerda

RADÓ PÉTER: ISKOLÁKAT KAPHATNÁNAK ÖNKORMÁNYZATOK, HA SZÉPEN KÉRIK? A KÖZPOLITIKAI FELELŐTLENSÉG ÚJABB PÉLDÁJA

PORTFOLIO
Szerző: RADÓ PÉTER
2024.04.29.


Egy, az önkormányzati választások közeledtével az MSZP által benyújtott törvényjavaslat, amely iskolákat adna át önkormányzatoknak, ha azok szépen kérik, egy újabb példával gazdagította a magyar politikai kultúrában általánossá vált közpolitikai felelőtlenséget.


A közoktatás egységességének lerombolása

2010 után a vezérelvű autokratikus rendszert elképesztő sebességgel felépítő Fidesz egy fél évtized alatt felszámolta a közoktatási rendszer egységességét, ami napjainkra egy oktatási kasztrendszer kialakulásához vezetett. Ez a helyzet számos különböző beavatkozás már 2010-ben is jól előrejelezhető összegződő hatásaként alakult ki:

- Az önkormányzati iskolák „államosítása”, a fenntartói döntések dekoncentrált kormányhivatalokhoz telepítése, az önkormányzatok teljes kiszorítása az oktatásirányításból;

- Az egyházi magániskolák hálózatának kormány által mesterségesen gerjesztett (nem szülői igényeken alapuló), még ma is tartó expanziója;

- Az egységes, szektorsemleges és normatív oktatásfinanszírozási rendszer szétverése, az állami iskolahálózat tartós alulfinanszírozása;

- Az állami iskolák autonómiájának teljes felszámolása, az ennek következtében bekövetkezett súlyos minőségromlás miatt a nem egyházi magániskolák iránti kereslet ugrásszerű növekedése.

Mindezen változtatások következtében a magyar közoktatás tulajdonosi szerkezete egy évtized alatt teljesen megváltozott. A közoktatás indikátorrendszere 2021. kötet adatai szerint

- 2010-ben az alapfokú oktatási intézmények 84,3%-a még önkormányzati tulajdonban volt, az egyházi iskolák és nem egyházi magániskolák aránya még nem volt különösebben jelentős.

- 2020-ban ezzel szemben az általános iskolák 74,8%-a a központi kormány alá tartozó tankerületi központok által működtetett állami iskola volt, az egyházi iskolák aránya duplájára, 17,1%-ra nőtt, az önkormányzati tulajdon gyakorlatilag eltűnt, a nem egyházi magániskolák aránya pedig kevesebb mint egy százalékkal nőtt és marginális maradt. (Ez utóbbi azt jelzi, hogy a középosztály vásárlóereje nem nőtt számottevő mértékben.)

A KÖZOKTATÁS TULAJDONOSI SZERKEZETÉNEK ILYEN MÉRTÉKŰ ÁTRENDEZÉSÉRE AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN EURÓPÁBAN NEM VOLT PÉLDA...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.