2018. március 14., szerda

VÁDIRAT ORBÁN ELLEN

FARKASVONÍTÁS
Szerző: Tarski
2018.03.14.


Akár egy tőrdöfésnek is beillik, amit a nemrég megjelent Fekete könyv” ejthetett a Fidesz testén. A lehető legrosszabbkor látott napvilágot a hatalom számára, hiszen néhány héttel a választások előtt annak tartalma sokakat alapvetően befolyásolhat olyan tekintetben, hogy kire, kikre adja le a voksát. Ennek a könyvnek az alcíme ugyanis ez: „Korrupció Magyarországon 2010 – 2018”, tehát az évszámok alapján egyértelműen az orbáni rendszer korrupciós ügyeit veszi górcső alá. Ebből pedig közismerten sok van, tehát kiválóan lehetett válogatni közülük. S itt van az első problémám ezzel könyvvel kapcsolatban, hiszen meglehetősen felemás módon oldotta meg az önmaga által kitűzött feladatot: kizárólag a Fidesz korrupciós ügyeit tárgyalja, holott voltak ám az ellenzék körében is hasonló esetek. Ezért ezt a könyvet egyfajta vádiratnak is tekinthetjük az orbáni rendszer ellen, ami egyúttal éppen ennek a rendszernek a legsebezhetőbb pontja. Nem vonom kétségbe a szerzőknek azt a jogát, hogy a művük témáját szabadon választhassák meg, mindenesetre ebből a könyvből inkább az orbáni rendszer morális fertője világlik ki, ami azért nem fejezi azt a valóságot, hogy ennek a rendszernek voltak és vannak pozitív tettei is. Éppen ezért jött rosszul a kormánypártnak ez a könyv, hiszen a választások előtt egyoldalú képet fest a pártról, ami mindenképpen hátrányos lesz a választás kimenetelére. Egy esetleges Fideszes győzelem esetén várhatóan nem marad el ezért a megfelelő hála sem.

 

Ilyen bevezető után elsőként meg kell említenünk azt, hogy ezt a könyvet a Civitas Intézetmegrendelésére a hazai Transparency International (TI) készítette el, szerzői: Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Nagy Gabriella, programvezető és Ligeti Miklós, jogi vezető. Róluk tudjuk azt, hogy mind liberális gondolkodásúak, amit azért a könyv értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni. A könyv két részből áll. Ahogyan a bevezetőben leírták: „az első rész hazánk korrupciós kockázatát és kitettségét, valamint a közpénzekkel való visszaélést megvalósító korrupció fő megvalósulási formáit és módszereit mutatja be, ….. a második rész 106 konkrét korrupciós eset rövid leírását és tipizálását tartalmazza.” Ezt a könyvet a kiadók szerint hagyományteremtő céllal adták közre, ami azt is jelenti, hogy a későbbiek során újabb hasonló kiadvány fog megjelenni. Én máris javaslok nekik egy témát: az MSZP 2002 – 2010 közötti országlásának korrupciós ügyeit dolgozzák fel, jelesül a 4-es metró építése során elsíbolt 167 milliárd forint történetét. Merthogy ekkor lehetne azt állítani, hogy a Civitas Intézet és a TI elfogulatlan az orbáni rendszerrel kapcsolatban és egyenlő mércével méri a politika szereplőit.

 

Az alábbiakban nem kívánom részleteiben elemezni a könyv egész tartalmát, erre nem lenne elegendő a bejegyzésem terjedelme sem. Néhány dolgot azért mindenképpen meg kell jegyeznem. Az első rész bevezetőjében a szerzők definiálják a korrupció fogalmát: „a közhatalommal, közbizalommal, illetve a ráruházott pozícióval való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében.” Ez a fogalom csak a közhatalommal rendelkező szervezetek és személyekre vonatkozhat, ami azért nem fedi a korrupció teljes fogalmát. Így maga a fogalmi meghatározás eleve determinálja azt is, hogy a következőkben miről is lesz majd szó. Korábban a könyvben leírtakat hazánk korképének és kórképének jelölték meg. Korképe azért, mert „hazánk 2010 és 2018 közötti időszakának lenyomata.” Ez azért túlzás, hiszen ezen időszaknak nem csupán a korrupció volt a jellemzője, egyéb más történések is voltak ebben a korszakban. Kórképe pedig azért, mert „a korrupció terjedéséről és ennek következtében a magyar demokrácia válságáról szól.” Ez is kiigazításra szorul, mert mint korábban jeleztem, csak a Fidesz korrupciójáról van szó. Másrészt a magyar demokrácia válságáról vajmi keveset olvashatunk. Tehát elvileg a könyv egy széles áttekintést kíván adni hazánk 2010 és 2018-as időszakáról, ehelyett azonban a Fidesz elleni nyílt támadásról kell beszélnünk, mégpedig annak tényleg a legsebezhetőbb pontján, a korrupció vonatkozásában. Ezt a súlyos módszertani hibát még az sem homályosíthatja el, hogy e könyv mögött valóban komoly munka húzódik meg, rengeteg adattal, kimutatással és grafikonnal tarkítva...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése