2018. május 18., péntek

BARTUS LÁSZLÓ: ÜNNEPLÉS VÉRFÜRDŐVEL

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BARTUS LÁSZLÓ
2018.05.17.


Ahogy mondani szokták, “kényes téma”. Ezért mindenek előtt szögezzük le, hogy Izrael Isten választott népe, amelyet Isten nem vetett el, hanem mindörökké szeret. Jeruzsálem pedig Isten városa, ide jön vissza a Messiás, és itt fog uralkodni a földön ezer évig. De ez nem jelenti azt, hogy mindennel egyet kell érteni, amit Izrael politikai vezetői tesznek. Egy izraeli politikai irányzat bírálata nem Izrael-ellenesség és nem antiszemitizmus.

Hogy ne is menjünk messzire, az Izraelt kritikátlanul bálványozó evangéliumi keresztény irányzat, amely a zsidó vallási nacionalizmus legnagyobb támogatója, bajba kerül, ha csak arra a csekélységre emlékeztetjük, hogy az általuk elfogadott zsidó Messiás, Jézus Krisztus sem volt elragadtatva kora zsidó vezetőitől. Nála jobban senki nem szerette Izraelt, s Jézus sírt Jeruzsálem fölött, mert tudta, milyen pusztulás vár rá a rossz döntéseik miatt.

Mielőtt a konkrét témára, a 70. évfordulón rendezett gázai vérengzésre térnénk, még azt is említsük meg, hogy Izrael politikai vezetése a bibliai próféciák szerint sem lesz túl sikeres, ami majdnem Izrael teljes pusztulásához vezet. A maradékot a Messiás menti meg, de ezt a politikát ennek ellenére támogatják evangéliumi keresztények, és elsősorban az amerikai karizmatikus hamis próféták, valamint a más országokban élő követőik.

Ez a politika pedig nem más, mint az emberi jogok, a liberális demokratikus törvényesség elvetése, amit felülírnak a vallási és a nacionalista szempontok, s a védekezésre hivatkozó demagógia. Maga az Antikrisztus, a leendő világdiktátor, a joguralom megszűnésével tehet szert a hatalmára. A jogállam az, amit félre kell tolni az útból, hogy megjelenjen a diktátor, a törvénytaposó, az Antikrisztus. Nem a globalizáció az ellenség, hanem a törvénytelenség.

Ezért óriási tévedésben vannak azok a keresztény egyházak, melyek nacionalista illiberális uralmat támogatnak. Az ellenség nem önmagában a globalizmus, hanem az illiberalizmus, a törvénytelenség, mely megnyitja az utat a törvénytaposónak nevezett világdiktátor, az Antikrisztus előtt. Izraelt nacionalista, illiberális államok felé tolni hatalmas vétség. Isten tiszteli a jog minden formáját. Gyűlöli a jogtaposó államot.

Akik Izraelt Netanjahuval, s az ő politikai irányzatával azonosítják, tévedésben vannak. Izrael nem azonos Netanjahuval. Izraelben is sokan vannak, akik nem értenek vele egyet. De akik az illiberalizmust támogatják Izraelben, akik a joguralmat elvetik, a törvényességet másodlagosnak tartják, azok végképp nem Izrael javára cselekszenek. Ez nem felülről való bölcsesség. Igazi zsidó szellemmel az embertelenség, az igazságtalanság nem fér össze. A zsidóság szelleme az emberszeretet, az igazságosság és a béke szelleme.

Akik azt hiszik, hogy Izrael, mint Isten választott népe, bármit megtehet, mert Isten nekik adta a földet, azok tévednek. Isten senki halálának nem örül. Ninivében még a barmokat is sajnálta, és a bűnös embereket is. A bűnös emberekért meghalt a Fia. Mikor Isten mondta Ábrahámnak, hogy elveszti Sodomát, Ábrahám ismerve Isten szívét és igazságosságát, azt kérdezte: “Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?” És Isten nemcsak, hogy az igazat nem veszti el a gonosszal együtt, hanem a gonosznak is kegyelmet adott volna, ha van köztük elég igaz. De nem volt, ám az igazakat így is kimentette. Később ezért is adott Megváltót. Isten nem gyűlöl. Isten a szeretet.

Nem veszi ki jól magát, amikor Izrael vérfürdővel ünnepli a 70. évfordulót. Majdnem 60 embert gyilkoltak meg éles lőszerekkel. A meggyilkolt emberek még nem is izraeli területen voltak. De róluk helyben hoztak halálos ítéletet, tárgyalás nélkül, miközben ők nem öltek meg senkit. Ha azt mondjuk, hogy ágyúval lőttek verébre, nem mondunk semmit, mert egyik oldalon a legmodernebb harcászati fegyverek voltak, a másik oldalon autógumikat égettek és kövekkel támadtak. Az a legkevesebb, hogy ez aránytalan erő bevetése volt.

Fontos lenne, hogy elfogultság és szélsőségesség nélkül tekintsünk ezekre az esetekre. A Hamasz törekvéseit, terrortámadásait mindenki elítéli. Izraelnek joga van az önvédelemre, és a határait is joga van megvédeni. Az állandó fenyegetettség sem kérdéses, és érthető a lakosság és az egész ország kifáradása a terrorizmus elleni küzdelemben. Izrael története a terrorizmus elleni állandó védekezés története is. De afölött nem kellene szemet hunyni, hogy ezt a helyzetet Netanjahu, Trump és a mögötte álló vallási fanatikusok provokálták...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése