2018. június 30., szombat

A BALOLDAL ÁRULÁSA - A 2018-AS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKAT MEGELŐZŐ ELENZÉKI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÉNYEI ÉS TANULSÁGAI

ÉLET ÉS IRODALOM 
/ PUBLICISZTIKA
Szerző: BOKROS LAJOS
2018.06.29.


Amikor 2016. október 23-án, a forradalom 60. évfordulóján a Blaha Lujza téren együtt ünnepelt a demokratikus ellenzék, akkor úgy tűnt, hogy talán létrejönnek az együttműködés politikai, lelki és érzelmi feltételei. Óvatosan és tapogatózva, a PM és a MoMa kezdeményezésére elindult valami, amit pártközi tárgyalások előkészítésének lehetett nevezni. Voltak viták arról, hogy ki vegyen, ki vehet részt a megbeszéléseken, de a cél világosan az volt, hogy jóval a 2018-as országgyűlési választások előtt megegyezzünk arról, ami a Fidesz által súlyosan eltorzított, egyfordulós és tisztátalan választási rendszerben az önkényuralom megdöntéséhez vezető egyetlen járható útnak tűnt: legyen egy közös demokratikus ellenzéki jelölt mind a 106 egyéni választókerületben.

Az első megbeszélések az akkor még a Párbeszéd Magyarországért (PM) névre hallgató baloldali tömörülés székhelyén zajlottak le. Volt némi feszültség, mert a Demokratikus Koalíció (DK) javaslatára, de egyhangúan kizártuk a mindenki által gyanúsnak tekintett Magyar Liberális Pártot (MLP). A Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) a meginduló tárgyalások hatékonysága minimumának biztosítása végett fellépett két szélsőbaloldali, magát az igazság kizárólagos letéteményesének tekintő társaság ellen. A Lehet Más a Politika (LMP) kezdettől fogva nem kívánt részt venni a megbeszéléseken, nem akart együttműködni a többi párttal. Álláspontjukat nyilvánosan hangoztatták. Az Együtt azt mondta, hogy az összehangolt egyéni jelöltállításban részt vesz, de önálló listát állít.

A komolyabb és immár a gyakorlati problémákkal szembenéző tárgyalások a MoMa szerény, de vendégfogadásra kiválóan alkalmas lakásában folytatódtak. Novemberre mindössze négy tárgyalófél maradt, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK), a PM és a MoMa. Megállapodtunk abban, hogy készül egy értéknyilatkozat, amit külön szakértői bizottság fogalmaz meg és terjeszt a pártelnökök elé. Ugyancsak létrejött egy technikai bizottság, amelyik az akkor divatos és a négy párt által előzetesen elfogadott előválasztás technikai és pénzügyi részleteit dolgozta volna ki. Ennek vezetésére Tóth Zoltán közismert és elismert választási szakértőt kértük fel, aki a megbízást örömmel és munkára felkészülten azonnal elfogadta...

Értéknyilatkozat

2016. december közepére az értéknyilatkozat elkészült. Mai szemmel olvasva változatlanul állítom, amit akkor is gondoltam, hogy rendkívül színvonalas szöveg született. Megérdemelte volna, hogy a hazai szélesebb nyilvánosság megismerje. Talán kedvező közhangulatot teremtett volna jóval a 2017-es évben a parlamenti választások előtt, és segítette volna a demokratikus ellenzéki pártok szövetségét.

Sajnos ez sohasem történt meg. Ezért nincs más hátra, mint utólag közzétenni. Hátha tanulunk belőle a jövőre nézve.

A nyilatkozat 16 pontban foglalta össze az együttműködő pártok közös céljait. Meggyőződésünk volt, hogy ezek a célok egybeesnek a magyar társadalom túlnyomó többségének érdekeivel. Nyitva hagytuk annak lehetőségét, hogy a nyilatkozathoz később más pártok, sőt civil szervezetek is csatlakozhassanak, amennyiben magukénak érzik és támogatják azt.

1. Szabadságot és jogegyenlőséget teremtünk az urak és a szolgák országa helyett.

2. Helyreállítjuk a demokrácia és a jogállam alapintézményeit, megerősítjük az emberi jogok védelmét, az önkényuralom helyett új köztársaságot, a IV. Magyar Köztársaságot akarjuk. Szabad, tiszta, arányos választási rendszert hozunk létre, ami lehetővé teszi, hogy minden párt saját értékeit, programját és világnézetét képviselve indulhasson a választásokon.

3. Büszke magyarok, egyben büszke európaiak vagyunk, ezért megerősítjük Magyarország európai uniós tagságát és euroatlanti elkötelezettségét. Megbékélést és szoros együttműködést szorgalmazunk a szomszéd népekkel. Támogatjuk a határon túli magyar nemzetrészek törekvéseit a belügyeikbe való beavatkozás nélkül.

4. Megindítjuk a gazdasági növekedést, megállítjuk a keleti leszakadást és megkezdjük a nyugati felzárkózást. Visszaszerezzük a beruházási és a befektetési bizalmat, javítunk az ország versenyképességén.

5. Visszaállítjuk a sajtószabadságot. A hatalom ajnározása helyett a pártatlan tájékoztatás lesz a közszolgálati média feladata.

6. A társadalmi igazságtétel jegyében felszámoljuk a ma mindent elöntő korrupciót, a jogellenesen megszerzett vagyonokat visszaszerezzük, és törvényes elszámoltatást hajtunk végre. Biztosítani fogjuk a kormány és az önkormányzatok tevékenységének teljes átláthatóságát, folyamatos és nyilvános ellenőrizhetőségét.

7. Könyörtelen küzdelmet folytatunk a szegénység ellen, nem büntetjük a szegényeket és az elesetteket, hanem felkaroljuk őket. Megszüntetjük a gyermekéhezést.

8. A társadalmi szolidaritás jegyében változtatunk az adó- és családtámogatási rendszeren, mert a mai a társadalom többségét szegényebbé, a gazdagokat gazdagabbá teszi.

9. A helyi közösségek ügyeiben helyben kell dönteni. Az önkormányzatokat ismét a falvak és városok erős és felelős testületeivé tesszük, teret adunk az önszerveződő civil kezdeményezéseknek.

10. A gyógyulásnak és a tanulásnak méltó körülményeket teremtünk: egyenlő esélyű hozzáférést az egészségügyben és az oktatásban. A kórházakban megbecsült orvosokat és nővéreket, az iskolákban az alattvalók képzése helyett motivált tanárokat és a tanultakat hasznosítani tudó gyermekeket akarunk. Kisvasút és stadionok helyett jó iskolákat.

11. Biztosítjuk a nők esélyegyenlőségét, fellépünk a családon belüli erőszak minden formája ellen.

12. A tiszta piaci verseny, valamint a tehetség és a szorgalom döntse el, hogy ki lehessen sikeres vállalkozó, s ne a hatalom. A közmunka helyett valódi, piacképes munkahelyeket hozunk létre. A munka frontján olyan helyzetet teremtünk, ami csökkenti a fiatalok és a piacképes tudással rendelkezők kivándorlását, elősegíti a kivándoroltak visszatérését.

13. Élhető, egészséges környezetet biztosítunk a ma élők és a jövő nemzedékek számára.

14. Egy végigdolgozott élet után Magyarországon is jár a méltó időskor. Kedvezőbb nyugdíjrendszert léptetünk életbe.

15. Biztosítjuk a magántulajdon védelmét és minden szinten a törvény előtti egyenlőséget. Kiszámíthatóvá tesszük a törvényhozást és az igazságszolgáltatást.

16. Megtisztítjuk a gazdasági, társadalmi és kulturális életet a kiváltságot, kegyet és büntetést osztogató állami beavatkozástól. A kultúra ne az elit luxusa legyen, hanem mindenki számára hozzáférhető közkincs...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése