2018. november 1., csütörtök

A BÉRTOLLNOK

FARKASVONÍTÁS
Szerző: Tarski
2018.10.31.


Az emberi species megkülönböztető sajátossága más élőlényekhez képest a fogalmi gondolkodás és az ehhez társuló tagolt beszéd. Ez utóbbi kezdetben csupán a fontos információk átadására szolgált, és az volt az alapvető biológiai funkciója, hogy az emberek között jelentéstartalmakat közvetítsenek. A társadalmi lét fejlődése során ezek a jelentéstartalmak is differenciálódtak: míg korábban csupán a létfenntartás céljait szolgálták, később már a társadalmi differenciálódás, a munkamegosztás eszközévé vált. S ahogyan gyorsuló ütemben fejlődtek a politikai rendszerek, úgy vált külön a politika más társadalmi létformáktól, és kezdett önálló életet élni. A politikai tevékenység világosan megkülönböztethetővé, ha úgy tetszik, egy külön szakmává vált, amit az arra felkészült emberek végeztek. A jelölteket külön iskolákban készítették fel, ahol nem csupán a kor tudományos ismereteiket kellett elsajátítaniuk, hanem a politikai munkához szükséges jártasságokat is, mint például a retorika. Ehhez a tevékenységhez csatlakozhatott a bértollnok, akinek az volt a feladata, hogy az illető politikus személyiségéből bálványt, más szóval eszményképet faragjon, akiről sokan elhiszik azt, hogy kizárólag ő alkalmas arra, hogy az adott közösséget vezesse.

Bértollnokok már az ókorban is voltak, akik sokszor versben fogalmazták meg a politikust jellemző pozitív személyiségjegyeket. Ezek az emberek a politikus, általában egy arisztokrata alkalmazásában álltak, és kifejezetten arra a célra alkalmazták, hogy segítse a politikus meggyőző munkáját. Bértollnoknak tehát az tekinthető, aki pénzért, vagy más fizetségért kifejezetten az illető politikus bálvánnyá formálását segítette elő. Ebből az alaptételből következnek a bértollnok sajátos ismertető jegyei is. Ezek közül első és legfontosabb az, hogy mindig, minden körülmények között feltétlenül lojális legyen a megbízójához, azt semmiképpen se árulja el, még közvetett formában sem. Ennek érdekében a megbízójának mindig azt a pozitív oldalát kellett favorizálni, ami elősegíthette az arisztokrata sikerét. Minden más rossz tulajdonságát háttérbe kellett szorítani. S ha ez utóbbiakból néhányat az ellenérdekelt pártból, vagy közösségből negatívumként felsorakoztatnak, akkor azt legyen képes megvédeni, tehát megmagyarázni oly módon, hogy ezek a negatívumok semmiképpen sem gátolják a politikusi munkájában. Egy igazán kiváló bértollnok még azt is képes bebizonyítani, hogy mindezek a negatív tulajdonságok még a politikus hasznára is válnak a reá váró kifejezetten nehéz munkája során.

A bértollnok következő fontos tulajdonsága az, hogy az ellenérdekelt pártok politikusait rossz színben tüntesse fel. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezzel alapvetően kétpólusúvá teszi a politikai mezőnyt, aminek nyomán emelkedhet ki az átlagból és tehet szert vezető szerepre a bártollnok által preferált politikus és válhat a nemzet bálványává. Ennek elérése érdekében a konkurens párt politikusainak mindazokat a negatív tulajdonságait, viselt dolgait felszínre kell hozni, és közzé kell tenni, amit szembeállíthatnak a támogatott politikus személyiségjegyeivel. Mindezt úgy kell csinálni, hogy ezek bemutatásával azt kell világossá tenni, hogy ezek a rossz személyiségjegyek ab ovo lehetetlenné teszik a politikus sikeres tevékenységét. Ez egy óriási szellemi munkát igényel a bértollnoktól, aki, ha jól csinálja a munkáját, ezzel elérheti azt, hogy a közösségnek nincs és nem is lehet más választása, mint az, hogy az illető politikust támogassa. Ennek a kényszerpályának a bemutatása alapvető jelentőségű lehet egy politikai küzdelemben...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése