2022. október 19., szerda

A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM VEZETŐSÉGÉNEK DÖNTÉSÉHEZ SZÍVBŐL GRATULÁLOK!

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.10.19.


Teljes tévedés azt gondolni, hogy a Kodolányi János Egyetem vezetősége saját tisztességtelenségéről, mérhetetlen gyávaságáról, feltűnő jogi inkompetenciájáról és alkalmatlanságáról állított ki bizonyítványt, midőn egy erősen plágiumgyanús diplomamunkával kapcsolatosan azt állapította meg, hogy az egyetemnek nincs joga kivizsgálni a plágiumgyanút, csak abban az esetben, ha a szerző, Marosi Beatrix, a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója hozzájárul dolgozatának további vizsgálatához.

A Kodolányi János Egyetem vezetőségének döntéséhez szívből gratulálok! Ugyanis az Egyetem vezetőségének határozatát messze nem a gyávaság, a tisztességtelenség és a jogi inkompetencia jellemzi, hanem annak nagyszerű és példamutató felismerése, hogy miután Marosi Beatrix 2013-ban erkölcstan, etika szakon szerzett diplomát, ezért az Egyetem most ország-világ előtt egyértelművé kívánja tenni, hogy a KJE-n szerzett erkölcstan, etika diploma milyen mélyen megalapozott, mennyire hiteles, és az egyetem érintett oktatóinak köszönhetően a végzett diákok – kiváltképp erkölcstan, etika szakon – a tanult elméleteket a maguk teljességében mennyire mélyen és szervesen képesek a mindennapi gyakorlatba átültetni. Ennek különösen így kell lenni egy olyan személy esetében, aki a pályáját az oktatás területén teljesíti ki, akit hivatása és mindennapi munkája oktatási intézményekhez, diákokhoz és tanárokhoz köt, következésképp minden tette, cselekedete és gondolkodásmódja példaértékű a jövő nemzedéke számára.

Vagyis a sok rosszindulatú és rosszszándékú kritikussal szemben (akikről látszik, hogy nem végeztek a KJE erkölcstan, etika szakán) hamarosan mindenki megtapasztalhatja majd, hogy Marosi Beatrix, a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, ahogy az egy volt KJE-s erkölcstan, etika szakostól teljes joggal elvárható, mindenki megnyugtatására, s a Tankerülethez tartozó iskolák tanárainak és diákjainak erkölcstanból, etikából példát statuálva, maga fogja kérni a vizsgálatot önmagával szemben.

Hiszen, ha nem így cselekedne, részben önmagát tenné hiteltelenné épp az érintett tanárok, diákok és szülők, valamint főnökei és beosztottjai előtt, ezzel a Nemzeti Együttműködés oktatási rendszerének hitelességén is csorbát ejtve, részben óhatatlanul kimondaná a KJE által kiadott diplomáról, hogy az a diploma csalás és szélhámosság, jókora humbuk, semmi más.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.